obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Pravidla pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor

Pravidla pro stanovení výše  nájemného z nebytových prostor

Zastupitelstvo obce Mikulovice na svém  zasedání dne  14.6.2005 schválilo tato pravidla pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví obce

ÚČEL PRONÁJMU SAZBA

Obchodní,kancelářské,zdravotnické a jiné prostory podobných užitných vlastností. Prostory pro řemeslnické práce a služby

400,-/m2/ rok

Prostory pro sklady a garážování a další prostory podobných užitných vlastností

300,-/m2 /rok
Prostory pronajímané občanským sdružením se sídlem v Mikulovicích Sazba bude vždy stanovena  ZO individuálně

Prostory ke sportovnímu využití

ZŠ hřiště – umělá tráva

100,- Kč/hod
Přístřešky,kůlny a podobně 150,- Kč/m2/ rok

Vestibul budovy OÚ Mikulovice

-          ½ prostoru  

-          Celý prostor 

500,- Kč/den

1000,- /den

Podloubí budovy obecního úřadu

300,- Kč/den

Kancelář v budově OÚ-jednorázově

50,- Kč/hod

kinosál

150,- Kč/kod

  

Smlouva o pronájmu musí být uzavřena nejpozději do 30-ti dnů  ode dne schválení pronájmu nebytových prostor.

Radou obce schválený uživatel nebytových prostor bude k podpisu smlouvy písemně vyzván. Pokud se ve stanoveném termínu k podpisu nájemní smlouvy nedostaví, bude pronájem znovu projednán na zasedání rady obce s tím, že  ten, kdo 30-ti denní lhůtu k podpisu smlouvy nedodržel, bude z dalšího jednání o pronájmu vyloučen.

Ke dni platnosti těchto pravidel se ruší pravidla  pro stanovení  výše nájemného  z nebytových prostor a sportovišť ze dne 1.11.2002.

Tato pravidla nabývají planosti dne 1.1.2006

  

………………………..                                       …………………………….

Ivan Dost                                                             František Kadaňka

starosta                                                                místostarosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.