obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Obec Mikulovice - rozpočet 2017 a rozpočtové změny

Obec Mikulovice                              
                                     
Rozpočet na rok 2017                              
Příjmy:  Závazné ukazatele                              
Oddíl text poznámka rozpočet 1. rozpočtové opatření 2.
rozpočtové
opatření
3.
rozpočtové
opatření
4. rozpočtové opatření 5. rozpočtové opatření 6. rozpočtové opatření 7. rozpočtové opatření                
11.. Daně z příjmů    12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00 14 426 500,00 14 426 500,00 14 426 500,00 14 426 500,00 15 826 500,00                
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 16 000 000,00                
13.. Daně a poplatky  odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 905 000,00 2 205 000,00 2 207 000,00 2 387 000,00 2 528 000,00                
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 3 500 000,00                
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 120 000,00                
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3 600 000,00 3 705 000,00 3 705 000,00 4 110 500,00 4 427 500,00 4 824 000,00 4 824 000,00 5 112 000,00                
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00 35 000,00 23 000,00                
421. Investiční přijaté transfery  od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00                
422. Investiční přijaté transfery  od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00                
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 75 000,00                
1031 Pěstební činnost   50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00                
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00                
2310 Pitná voda   3 500 000,00 3 500 000,00 2 700 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00 1 925 000,00 2 025 000,00 2 425 000,00                
2321 Odvádění a čištění odpadních vod       800 000,00 900 000,00 900 000,00 1 650 000,00 1 750 000,00 2 150 000,00                
3113 Základní školy   500 000,00 500 000,00 500 000,00 596 500,00 596 500,00 596 500,00 596 500,00 596 500,00                
3412 Sportovní zařízení v majetku obce   200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00                
3314 Činnosti knihovnické  poplatek, kino, region.funkce 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 87 500,00 70 000,00                
3319 Ostatní záležitosti kultury informační servis 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00                
3539 Ostatní zdravotnická zařízení    170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 175 000,00                
3612 Bytové hospodářství   1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 260 000,00 1 620 000,00 1 710 000,00                
3613 Nebytové hospodářství   165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 195 000,00 195 000,00 160 000,00                
3632 Pohřebnictví   10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 13 000,00 13 000,00                
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem  JK Morava,Babinští, TKO podnik. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00                
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 415 000,00                
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 17 000,00                
4319 Sociální péče a pomoc starším obč. Zájezd Senioři praha + terénní prac. 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00                
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
6171 Činnost místní správy   865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 890 000,00 1 130 000,00                
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 35 000,00                
6330 Převody vlastním fondům   150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 160 000,00                
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené    149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 371 000,00 362 000,00                
  Financování třída 8   20 000 000,00 20 063 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00                
  Příjmy celkem   ########## ########## 67 326 000,00 72 034 500,00 72 651 500,00 73 290 000,00 75 601 500,00 85 302 000,00                
                                     
Očekávané investiční transfery                                  
Chodník Mlýnská II.   1 600 000                              
Protipovodňová opatření   3 000 000                              
Oprava komunikace Kolnovice - Terezín   1 000 000                              
Výstavba Workout a fitness parku pro Mikulovice 400 000                              
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Finské domky     2 000 000                              
Celkem:   8 000 000                              
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.