obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení - 19. zasedání ZO Mikulovice 24. 10. 2017

Zastupitelstvo obce Mikulovice

 

U S N E S E N Í

z 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice konaného dne 24.10. 2017

v 16,30 hod. v budově Mateřské školy Mikulovice- KC.

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.  50 /19/2017

 

1) Doplněný program 19. zasedání zastupitelstva obce.

2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.

3) Návrhovou komisi ve složení:. Ing. Vladimír Soukup, František Kořán, Věra Kocianová.

                                  

4) Ověřovatele zápisu: Petr Čuj, Iva Krajčíková.

5) Rozpočtové opatření č. 6/2017.

Příjmy tříd 1,2,3,4

po zapojení rozpočtového opatření činí 47,976.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 27,625.000,- Kč. Příjmy celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 75,601.500,- Kč 

Výdaje jsou po zapojení rozpočtového opatření 74,006.500,- Kč, třída 8 - financování je po zapojení rozpočtového opatření 1,595.000,- Kč. Výdaje celkem po zapojení rozpočtového opatření jsou 75,601.500,- Kč

                                                                      

6. Cenu pozemků:

  • p.č. 1553/1 ostatní plocha o výměře 595 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 1572/2 ostatní plocha o výměře 1626 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 1552/3 ostatní plocha o výměře 1227 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 1554/3 ostatní plocha o výměře 158 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 1555/1 ostatní plocha o výměře 587 m2 v k.ú. Široký Brod
  • p.č. 1573/1 ostatní plocha o výměře 693 m2 v k.ú. Široký Brod

Cena pozemků výše uvedených činí 73.290,- Kč

7. Prodej pozemku p.č. 1934/145 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka za kupní cenu 7.290,- Kč.

8. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 17.04.2007 č. 12/3/20.

9. Zrušení příspěvkové organizace S O M Služby občanům Mikulovic příspěvková organizace, sídlem Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, IČ 70902054, zapsané pod spisovou značkou Pr 46 vedená u Krajského soudu v Ostravě, a to ke dni 31.10.2017 s tím, že veškerá činnost, majetek, práva a závazky k tomuto dni přechází na zřizovatele.

           

II. Pověřilo usnesením č. 51/19/2017

1. Ing. Mgr. Věru Kocianovou administrací zrušení příspěvkové organizace, zejména výmazem příspěvkové organizace u Českého statistického úřadu (oznámení o zániku organizace), u finančního úřadu, v obchodním rejstříku a zasláním Rozhodnutí o zrušení organizace ke zveřejnění v Ústředním věstníku ČR.

Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1) Zprávu o plnění ukládacích usnesení z předcházejících zasedání ZO.

2. Plán inventur na rok 2017

3. Zprávu o hospodaření obce Mikulovice k 30.9.2017,

Kdy příjmy tříd 1, 2, 3, 4 jsou celkem 40,556.190,74 Kč. Třída 8 - financování je 27,624.374,43 Kč.

Příjmy celkem k 30.9.2017 po zapojení třídy 8 činí 68,180.565,17 Kč.    

Výdaje jsou 31,732,219,34 Kč, třída 8 - financování je 1,345.576,77 Kč. Zůstatky na účtech činí 35,102.769,06 Kč. Výdaje celkem po zapojení třídy 8 a zůstatků na účtech činí 68,180,565,17 Kč.

4. Informaci o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Mikulovice na zimní období 2017 – 2018.

                                                          

V Mikulovicích dne 25.10. 2017

Vyhotovila: Drahomíra Dostová Jurníková

………………………………                                               ……………………………………

Mgr. Roman Šťastný                                                            Jiří Šimík

starosta obce                                                                         místostarosta obce

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.