obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Mikulovice 10.11.2010

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv a materiálů

I. Schválilo usnesením č.1/Ust.

1)Mandátovou-volební-návrhovou komisi ve složení:
předseda Mgr. Roman Šťastný,
členové František Kořán, Ing. Petr Dvořák.

2) Zprávu mandátové-volební-návrhové komise o ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce.

3) Ověřovatele zápisu:
p. Jaroslav Mrtka
p. Petr Čuj.

4) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

5) Veřejnou volbu – starosty, místostarosty,členů rady, předsedy finančního a kontrolního výboru obce a jejich členů.

6) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení mezi investorem Obec Mikulovice a SMP Net, s.r.o. Ostrava. Dle předlohy č.smlouvy 95/2010/1310000796.

7) Návrh na usnesení z USTAVUJÍCÍHO zasedání zastupitelstva obce Mikulovice ze dne 10.11. 2010.

II. Určilo usnesením č.2/Ust.

1) Že Obec Mikulovice bude mít v volebním období 2010 – 2014 jednoho místostarostu.

2) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

III. Zřídilo unesením č.3/Ust.

1) Podle § 117, odst.2 a v souladu s § 84 odst 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
a) finanční výbor s počtem 5 členů
b) kontrolní výbor s počtem 5 členů

IV. Vzalo na vědomí usnesením č.4/Ust.

1) Zapisovatelku paní Drahomíru Dostovou Jurníkovou.

2) Způsob, kterým bude probíhat volba starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů, který vychází z dosavadního Jednacího řádu zastupitelstva obce ze dne 12.12. 2006.

3) Termín schůze rady obce a to 23.11. 2010 ve 13,00 hod. na obecním úřadě v kanceláři starosty a předběžně navržené termíny 1.zasedání zastupitelstva obce 14.12. nebo 21.12.2010.

V. Stanovilo usnesením č.5/Ust.

1) V souladu s § 99, odst. 3 a § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že rada Obce Mikulovice bude mít ve volebním období 2010 – 2014 5 členů.

2) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a nařízením vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění odměnu:

za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1480,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 1300,-Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena výboru ve výši 1060,- Kč měsíčně
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce Mikulovice, jehož se zúčastnil.

3) v souladu s § 77 odst.3 ) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce Mikulovice poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

VI. Zvolilo usnesením č.6/Ust.

1) Starostou obce pana Ivana Dosta.

2) Místostarostou obce Mikulovice pana Jiřího Šimíka.

3) Členy rady obce Mikulovice: pana Petra Čuje
paní Věru Kocianovou, st.
pana Františka Kořána

4) Předsedou finančního výboru obce Mikulovice pana Jaroslava Mrtku.

5) Členy finančního výboru obce Mikulovice: paní Danu Benčovou
paní Ivu Krajčíkovou
pana Františka Kadaňku
pana Mgr. Ivana Gorala

6) Předsedkyni kontrolního výboru obce Mikulovice paní Ing. Věru Kocianovou, ml..

7) Členy kontrolní výboru obce Mikulovice: pana Pavla Macháčka
pana JUDr. Libora Látala
paní Pavlínu Pastrňákovou
pana Ing. Petra Dvořáka

Jiří Šimík Ivan Dost
místostarosta starosta

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.