obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Informační středisko, knihovna a web obce Mikulovice

Petra Kouřilová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 584 429 381
mobil 734 258 597
Informační středisko Mikulovice Mikulovice čp.214  
  790 84 Mikulovice  
Úřední hodiny : Pondělí 11:00 - 17:00
  Úterý 11:00 - 17:00
  Středa ---
  Čtvrtek ---
  Pátek 11:00 - 17:00
 • knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální fond
 • zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • spolupracuje s Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace
 • zajišťuje informační služby pomocí sítě Internet
 • metodicky řídí knihovny v Hradci-Nová Ves, Širokém Brodě,Písečné, Supíkovicích, Vel. Kuněticích
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými a vzdělávacími
 • podílí se na kulturní činnosti v obci, vydává Informační servis
 • informační středisko poskytuje informace turistické, historické, o všeobecné infrastruktuře obce, adresy a kontakty na úřady, firmy a služby v obci, přehled obecních platných vyhlášek, usnesení obecní rady a zastupitelstva, informace veřejnosti o činnosti a službách obce (z.106/99 Sb.), informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • pomoc při vyhledávání nejrůznějších služeb, stravování, ubytování
 • zajišťuje kopírovací práce
 • vydává příležitostné tiskoviny pro obec, kulturní zpravodaj, propagační tiskoviny, plakáty apod. v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), zák. č. 37/1995 Sb., (vydavatelský zákon) a zák. č. 121/2000 S.
 • v MK lze rezervovat či zakoupit lístky na všechny kulturní akce (kino, koncert, divadlo, ples,..), které pořádá MKZ Jeseník

garance vstricneho pristupu

informační středisko

územní plán

Územní plán Mikulovice (112012)garance aktualizaci

Objednatel :     Obec Mikulovice
Pořizovatel:    Obecní úřad Mikulovice
Zhotovitel:    ing. arch. Jaroslav Haluza
Územní plán Mikulovice byl vydán opatřením obecné povahy Zastupitelstvem obce Mikulovice 30.10.2012


Obsah :


OOP kterým se vydává  UP Mikulovice 112012

Příloha B_grafické části - výroku obsahuje:

 I_B_1-Výkres základního členění
 I_B_1-Výkres základního členění-leg
 I_B_2-Hlavní výkres
 I_B_2-Hlavní výkres-leg
 I_B_3-Koncepce TI
 I_B_3-Koncepce TI-leg
 I_B_4-Výkres VPS a VPO
 I_B_4-Výkres VPS a VPO-leg

Příloha D_grafické části odůvodnění obsahuje:

 II_B_1-Koordinační výkres 1_5000
 II_B_1-Koordinační výkres 1_5000-leg
 II_B_2-Koordinační výkres 1_2000-J
 II_B_2-Koordinační výkres 1_2000-leg
 II_B_2-Koordinační výkres 1_2000-S
 II_B_3-Širší vztahy
 II_B_4-Výkres předpokl záborů
 II_B_4-Výkres předpokl záborů-leg


adresář se schématy -  Schéma komunikací ,  Schéma_cyklo

Příloha kap_h_textové části odůvodnění obsahuje:

 II_C_Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území


S případnými dotazy se obracejte na:

Pořizovatele územního plánu Obec Mikulovice

nebo

ve věci obsahové na:
ing.arch.Jaroslava Haluzu
Hynaisova 3
Ostrava-Mariánské Hory
709 00
tel/fax 596 621 003
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ve věci digitálního zpracování:
Pavla Marena
tel: 604709088
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.