obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Informační středisko, knihovna a web obce Mikulovice

Petra Kouřilová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 584 429 381
mobil 734 258 597
Informační středisko Mikulovice Mikulovice čp.214  
  790 84 Mikulovice  
Úřední hodiny : Pondělí 11:00 - 17:00
  Úterý 11:00 - 17:00
  Středa ---
  Čtvrtek ---
  Pátek 11:00 - 17:00
 • knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální fond
 • zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • spolupracuje s Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace
 • zajišťuje informační služby pomocí sítě Internet
 • metodicky řídí knihovny v Hradci-Nová Ves, Širokém Brodě,Písečné, Supíkovicích, Vel. Kuněticích
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými a vzdělávacími
 • podílí se na kulturní činnosti v obci, vydává Informační servis
 • informační středisko poskytuje informace turistické, historické, o všeobecné infrastruktuře obce, adresy a kontakty na úřady, firmy a služby v obci, přehled obecních platných vyhlášek, usnesení obecní rady a zastupitelstva, informace veřejnosti o činnosti a službách obce (z.106/99 Sb.), informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • pomoc při vyhledávání nejrůznějších služeb, stravování, ubytování
 • zajišťuje kopírovací práce
 • vydává příležitostné tiskoviny pro obec, kulturní zpravodaj, propagační tiskoviny, plakáty apod. v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), zák. č. 37/1995 Sb., (vydavatelský zákon) a zák. č. 121/2000 S.
 • v MK lze rezervovat či zakoupit lístky na všechny kulturní akce (kino, koncert, divadlo, ples,..), které pořádá MKZ Jeseník

garance vstricneho pristupu

informační středisko

Finanční výbor Mikulovice

Kadaňka František
775 200 809
předseda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čuj Petr

731 658 558    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
člen 

Seibert Miroslav

člen
Ing. Soukup Vladimír
777 796 972
člen Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Benčová Dana
773 999 904
členka

Jednací řád finančního výboru Mikulovice

znak mikuloviceObecní úřad Mikulovice, okres Jeseník, Hlavní 5, Mikulovice 790 84

IČ: 00303003, DIČ: CZ00303003 číslo účtu: 1723841/0100

telefon: 584 429 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jednací rád finančního výboru

zastupitelstva obce Mikulovice

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce. Ve své činnosti se řídí § 117, 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.

Článek 2.

Příprava a průběh jednání

 1. Finanční výbor se schází ke schůzím dle schváleného plánu práce. Schůzi výboru připravuje, svolává a řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Svolání schůze je zpravidla prováděno písemnou pozvánkou členům výboru. V mimořádných případech je možno svolat schůzi výboru telefonicky.
 2. Výbor jedná kolektivně, usnáší se nadpoloviční většinou všech členů výboru.
 3. Jednání výboru je neveřejné, jako hosté se ho mohou zúčastnit starosta, místostarosta, pověřený tajemník výboru, případně členové ZO a pracovníci OÚ, v jejichž působnosti je projednávaná problematika a pozvaní hosté.
 4. O každém jednání výboru je nutno učinit záznam, ze kterého vyplývá termín jednání, jména zúčastněných osob, program jednání a závěry přijaté výborem. Zápis podepisuje předseda výboru a předkládá jej ZO Mikulovice na jeho nejbližším zasedání.

Článek 3.

Postavení výboru

 1. Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem ZO Mikulovice. Ze své činnosti je odpovědný ZO.
 2. Pro svoji činnost sestavuje na kalendářní rok časový obsahový plán práce.
 3. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Článek 4.

Náplň činnosti finančního výboru

 1. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 2. Finanční výbor kontroluje plnění rozpočtu obce v oblasti příjmů a výdajů.
 3. Finanční výbor připravuje a navrhuje ZO rozpočtové změny.
 4. Plní další úkoly, jimiž jej pověřila ZO.

Článek 5.

Účinnost výboru

Finanční výbor plní úkoly od svého zvolení až do zvolení nového ZO.

V Mikulovicích   13.1.2007                                                     Předseda finančního výboru

                                                                                                       Jaroslav Mrtka

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.