obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Informační středisko, knihovna a web obce Mikulovice

Petra Kouřilová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 584 429 381
mobil 734 258 597
Informační středisko Mikulovice Mikulovice čp.214  
  790 84 Mikulovice  
Úřední hodiny : Pondělí 11:00 - 17:00
  Úterý 11:00 - 17:00
  Středa ---
  Čtvrtek ---
  Pátek 11:00 - 17:00
 • knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální fond
 • zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • spolupracuje s Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace
 • zajišťuje informační služby pomocí sítě Internet
 • metodicky řídí knihovny v Hradci-Nová Ves, Širokém Brodě,Písečné, Supíkovicích, Vel. Kuněticích
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými a vzdělávacími
 • podílí se na kulturní činnosti v obci, vydává Informační servis
 • informační středisko poskytuje informace turistické, historické, o všeobecné infrastruktuře obce, adresy a kontakty na úřady, firmy a služby v obci, přehled obecních platných vyhlášek, usnesení obecní rady a zastupitelstva, informace veřejnosti o činnosti a službách obce (z.106/99 Sb.), informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • pomoc při vyhledávání nejrůznějších služeb, stravování, ubytování
 • zajišťuje kopírovací práce
 • vydává příležitostné tiskoviny pro obec, kulturní zpravodaj, propagační tiskoviny, plakáty apod. v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), zák. č. 37/1995 Sb., (vydavatelský zákon) a zák. č. 121/2000 S.
 • v MK lze rezervovat či zakoupit lístky na všechny kulturní akce (kino, koncert, divadlo, ples,..), které pořádá MKZ Jeseník

garance vstricneho pristupu

informační středisko

Usnesení z 8. jednání výboru pro sport a kulturu 11.11.2015

                                                                       ZÁPIS

8. jednání výboru pro sport a kulturu (VPSK) konaného dne 11. 11. 2015 v 17:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Gabriela Halodová

Omluveni: Jaroslav Mrtka, Vlaďka Hromádková

Hosté: Kamila Jehličková

Zapisovatel: Petra Kouřilová

Program:

1) Příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 4/2015

2) Mikulovický jarmark

3) Dny obce Mikulovice 2016

4) Setkání spolků leden 2016

5) Diskuze - různé

Usnesení z 9. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 11. 11. 2015:

1. Mikulovický čtvrtletník

a) Projednána příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 4/2015 v období 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016. Jednotliví členové výboru zajistí dodání příspěvků Petře Kouřilové do uzávěrky dne 18. 11. 2015.

b) Nová podoba Mikulovického zpravodaje v roce 2016

Předseda výboru pro sport a kulturu Pavel Macháček informoval přítomné, že na 7. zasedání ZO Mikulovice 27. 10. 2015 přednesl návrh na změnu četnosti vydávání a obsahu Mikulovického čtvrtletníku (6 x ročně, pestřejší obsah, stálé a pohyblivé rubriky). Zastupitelstvo s návrhem předběžně souhlasilo a ke schválení změny Mikulovického čtvrtletníku pověřilo předsedu VPSK na prosincové zasedání ZO předložit změnu koncepce v písemné podobě.

Iniciativy se v souvislosti s připravovanou proměnou Mikulovického čtvrtletníku chopila Hana Klimčiková, která navrhla novou podobu čtvrtletníku – viz příloha zápisu. S návrhem byli členové VPSK seznámeni a vyzváni k jeho připomínkování či doplnění. Předseda VPSK seznámil přítomné, že do redakční rady, která bude připravovat podobu a náplň nového zpravodaje se rozhodli vstoupit Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Petra Kouřilová a Pavel Macháček. Redakční rada je otevřená ke vstupu dalších členů a spolupráci s dalšími subjekty. Čtvrtletník by měl vycházet k 1. dni každého sudého měsíce.

Petra Kouřilová poté seznámila členy VPSK s podmínkami přípravy jednotlivých čísel zpravodaje (např. přednostní otištění inzerce) a termíny požadovanými tiskárnou Reptisk. 14 denní interval od uzávěrky do vytištění se zdá být členům VPSK příliš dlouhý a pověřili předsedu Pavla Macháčka jednáním v této záležitosti.

2. Mikulovický jarmark 12. 12. 2015

Petra Kouřilová seznámila členy VPSK s průběhem přípravy. Program jarmarku byl doplněn o vystoupení komorního sboru Magnificat pod vedením Michaela Dvořáka v kostele sv. Mikuláše. Průjezd koní s kočáry již není možno v tomto roce zrealizovat.

Mikulášská nadílka pro děti (akce Mikulovického SRPDŠ, obce a ranče Lucky Horse) proběhne 13. 12. U sokolovny TJ Sport Mikulovice.

3. Dny obce Mikulovice 2016

Petra Kouřilová informovala přítomné o stavu příprav. Od minulého jednání VPSK nedošlo k výraznějším posunům.

4. Setkání mikulovických spolků leden 2016

Předseda VPSK Pavel Macháček informoval přítomné, že po jednání se starostou obce, je možné počítat s uvolněním finančních prostředků na občerstvení ve výši 1000,- Kč. Členové VPSK projednali, kolik lidí by se mělo setkání zúčastnit a navrhli, aby každou organizaci zastupovali 2 členové. Dále by měli být pozváni členové VPSK, starosta a místostarosta a ředitelé školských zařízení.

5. Diskuze - různé

a) Paní Jehličková vznesla dotaz, jak se vyvíjí situace kolem plánovaného dětského hřiště v Širokém Brodě. TJ Sokol ŠB nechce, aby hřiště bylo v jeho vlastnictví, ale poskytne pozemek k jeho výstavbě a případně zajistí správce tohoto hřiště.

b) Projednávána otázka kulturních představení pro dospělé v roce 2016. Návrh čerpat z nabídky regionálních divadelních souborů např. Škola základ života – divadelní soubor gymnázia Jeseník nebo muzikál Šakalí léta – DS Vápenná. Návrh uspořádat divadelní představení „Škola základ života“ v březnu u příležitosti Dne učitelů, vstupné 60 Kč, začátek 17:00 – přesnější inf. do příští schůze zjistí p. Kouřilová, možnost uvedení muzikálu v Mikulovicích zjistí do příští schůze p. Macháček.

c) Akce „Česko čte dětem“ – má dvě části – v první osobnosti čtou dětem v nemocnicích, v druhé probíhají sbírky dětských knih. P. Klimčiková navrhla uspořádat sbírku – podrobnější info přednese na další schůzi VPSK.

Zápis vypracoval Pavel Macháček.      

  

Schválil:                                                                                               Ověřil:

…………………………                                                                     ………………………..

předseda výboru                                                                                   člen výboru

V Mikulovicích dne 3. 11. 2015

Usnesení ze 7. jednání výboru pro sport a kulturu 20.10.2015

                                                                       ZÁPIS

7. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 20. 10. 2015 v 17:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková

Omluveni: Jaroslav Mrtka, Gabriela Halodová

Hosté: Kamila Jehličková

Zapisovatel: Petra Kouřilová

Program:

1) Mikulovický čtvrtletník - ohlasy, náměty, připomínky

2) Mikulovický jarmark

3) Dny obce Mikulovice 2016

4) Diskuze - různé

Číst dál: Usnesení ze 7. jednání výboru pro sport a kulturu 20.10.2015

Usnesení z 6. jednání výboru pro sport a kulturu 1.9.2015

ZÁPIS
z 6. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 1. 9. 2015 v 17:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice
Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Jaroslav Mrtka ml., Gabriela Halodová, Vlaďka Hromádková
Hosté: Kamila Jehličková, Jiří Šimík, p. Stalmach, p. Mikulenková, p. Beníčková
Zapisovatel: Pavel Macháček, Petra Kouřilová
Program 6. zasedání 1. 9. 2015
1) Nový systém podávání žádostí z grantové fondu obce Mikulovice
2) Příprava přehledu akcí do Mikulovického čtvrtletníku č. 3/2015
3) Den seniorů
4) Vánoční jarmark - 12.12.2015
5) Diskuze

Číst dál: Usnesení z 6. jednání výboru pro sport a kulturu 1.9.2015

Usnesení z 4. jednání výboru pro sport a kulturu 21.4.2015

                                                                       ZÁPIS

ze 4. jednání výboru pro sport a kulturu konaného dne 21. 4. 2015 v 19:00 ve společenské místnosti SH Mikulovice

Přítomni: Pavel Macháček, Hana Klimčiková, Vlaďka Hromádková, Jaroslav Mrtka ml., Gabriela Halodová

Hosté: Kamila Jehličková

Omluven: Jiří Zlatník

Zapisovatelka: Petra Kouřilová

Program 4. zasedání 21. 4. 2015

1) Dny obce Mikulovice 2015

2) Problematika pomoci sportovním a zájmovým organizacím při podávání žádostí o granty, spolupráce s obcí (sledování výzev, pomoc při zpracování žádostí atd.)

3) Využití sportovní haly po dobu rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sport (návrh na výši plateb za použití SH v cenách platných v sokolovně – jde o podporu sportovních oddílů v obci, v případě kladného projednání postoupit návrh na ZO 28. 4. 2015)

4) Diskuze

Číst dál: Usnesení z 4. jednání výboru pro sport a kulturu 21.4.2015

psi-utulek

kino MIKULOVICE

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.