obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

Informační středisko, knihovna a web obce Mikulovice

Petra Kouřilová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 584 429 381
mobil 734 258 597
Informační středisko Mikulovice Mikulovice čp.214  
  790 84 Mikulovice  
Úřední hodiny : Pondělí 11:00 - 17:00
  Úterý 11:00 - 17:00
  Středa ---
  Čtvrtek ---
  Pátek 11:00 - 17:00
 • knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální fond
 • zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • spolupracuje s Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku
 • poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace
 • zajišťuje informační služby pomocí sítě Internet
 • metodicky řídí knihovny v Hradci-Nová Ves, Širokém Brodě,Písečné, Supíkovicích, Vel. Kuněticích
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými a vzdělávacími
 • podílí se na kulturní činnosti v obci, vydává Informační servis
 • informační středisko poskytuje informace turistické, historické, o všeobecné infrastruktuře obce, adresy a kontakty na úřady, firmy a služby v obci, přehled obecních platných vyhlášek, usnesení obecní rady a zastupitelstva, informace veřejnosti o činnosti a službách obce (z.106/99 Sb.), informace o jízdních řádech autobusů a vlaků
 • pomoc při vyhledávání nejrůznějších služeb, stravování, ubytování
 • zajišťuje kopírovací práce
 • vydává příležitostné tiskoviny pro obec, kulturní zpravodaj, propagační tiskoviny, plakáty apod. v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., (tiskový zákon), zák. č. 37/1995 Sb., (vydavatelský zákon) a zák. č. 121/2000 S.
 • v MK lze rezervovat či zakoupit lístky na všechny kulturní akce (kino, koncert, divadlo, ples,..), které pořádá MKZ Jeseník

garance vstricneho pristupu

informační středisko

Obec Mikulovice - rozpočet 2018

Obec Mikulovice                  
                         
Rozpočet na rok 2018                  
Příjmy:  Závazné ukazatele                  
Oddíl text poznámka rozpočet                  
11.. Daně z příjmů    17 000 000,00                  
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 16 000 000,00                  
13.. Daně a poplatky  odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 767 000,00                  
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 700 000,00                  
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 150 000,00                  
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4 090 000,00                  
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 5 000,00                  
421. Investiční přijaté transfery  od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,00                  
422. Investiční přijaté transfery  od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 456 000,00                  
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   60 000,00                  
1031 Pěstební činnost   20 000,00                  
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   20 000,00                  
2310 Pitná voda   2 050 000,00                  
2321 Odvádění a čištění odpadních vod   1 950 000,00                  
3113 Základní školy   600 000,00                  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce   200 000,00                  
3314 Činnosti knihovnické  poplatek, kino, region.funkce 82 000,00                  
3319 Ostatní záležitosti kultury informační servis, kino+kultura sál 115 000,00                  
3539 Ostatní zdravotnická zařízení    170 000,00                  
3612 Bytové hospodářství   1 110 000,00                  
3613 Nebytové hospodářství   182 000,00                  
3632 Pohřebnictví   10 000,00                  
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem  JK Morava,Babinští, TKO podnik. 120 000,00                  
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 420 000,00                  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   15 000,00                  
4319 Sociální péče a pomoc starším obč. Zájezd Senioři praha  76 000,00                  
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost   0,00                  
6171 Činnost místní správy   564 000,00                  
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   50 000,00                  
6330 Převody vlastním fondům   150 000,00                  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené    139 000,00                  
  Financování třída 8   15 000 000,00                  
  Příjmy celkem   ##########                  
                         
Očekávané investiční transfery                      
Celkem:   0                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Obec Mikulovice - rozpočet 2017 a rozpočtové změny

Obec Mikulovice                              
                                     
Rozpočet na rok 2017                              
Příjmy:  Závazné ukazatele                              
Oddíl text poznámka rozpočet 1. rozpočtové opatření 2.
rozpočtové
opatření
3.
rozpočtové
opatření
4. rozpočtové opatření 5. rozpočtové opatření 6. rozpočtové opatření 7. rozpočtové opatření                
11.. Daně z příjmů    12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00 14 426 500,00 14 426 500,00 14 426 500,00 14 426 500,00 15 826 500,00                
12.. Daně ze zboží a služeb DPH 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 16 000 000,00                
13.. Daně a poplatky  odpady,psi,ubyt.popl.,správní… 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 905 000,00 2 205 000,00 2 207 000,00 2 387 000,00 2 528 000,00                
15.. Majetkové daně daň z nemovitosti 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 3 500 000,00                
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 120 000,00                
411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3 600 000,00 3 705 000,00 3 705 000,00 4 110 500,00 4 427 500,00 4 824 000,00 4 824 000,00 5 112 000,00                
412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00 35 000,00 23 000,00                
421. Investiční přijaté transfery  od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00                
422. Investiční přijaté transfery  od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00                
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost   60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 75 000,00                
1031 Pěstební činnost   50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00                
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00                
2310 Pitná voda   3 500 000,00 3 500 000,00 2 700 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00 1 925 000,00 2 025 000,00 2 425 000,00                
2321 Odvádění a čištění odpadních vod       800 000,00 900 000,00 900 000,00 1 650 000,00 1 750 000,00 2 150 000,00                
3113 Základní školy   500 000,00 500 000,00 500 000,00 596 500,00 596 500,00 596 500,00 596 500,00 596 500,00                
3412 Sportovní zařízení v majetku obce   200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00                
3314 Činnosti knihovnické  poplatek, kino, region.funkce 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 87 500,00 70 000,00                
3319 Ostatní záležitosti kultury informační servis 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00                
3539 Ostatní zdravotnická zařízení    170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 175 000,00                
3612 Bytové hospodářství   1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 260 000,00 1 620 000,00 1 710 000,00                
3613 Nebytové hospodářství   165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 195 000,00 195 000,00 160 000,00                
3632 Pohřebnictví   10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 13 000,00 13 000,00                
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem  JK Morava,Babinští, TKO podnik. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 140 000,00                
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů Eko-Kom 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 415 000,00                
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 17 000,00                
4319 Sociální péče a pomoc starším obč. Zájezd Senioři praha + terénní prac. 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00                
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
6171 Činnost místní správy   865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 865 000,00 890 000,00 1 130 000,00                
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.   100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 35 000,00                
6330 Převody vlastním fondům   150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 160 000,00                
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené    149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 371 000,00 362 000,00                
  Financování třída 8   20 000 000,00 20 063 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00 27 625 000,00                
  Příjmy celkem   ########## ########## 67 326 000,00 72 034 500,00 72 651 500,00 73 290 000,00 75 601 500,00 85 302 000,00                
                                     
Očekávané investiční transfery                                  
Chodník Mlýnská II.   1 600 000                              
Protipovodňová opatření   3 000 000                              
Oprava komunikace Kolnovice - Terezín   1 000 000                              
Výstavba Workout a fitness parku pro Mikulovice 400 000                              
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Finské domky     2 000 000                              
Celkem:   8 000 000                              
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013            
  v Kč            
  sestavený ke dni 21. 5. 2014          
               
               
Údaje o organizaci:              
Název:   Obec Mikulovice          
ulice, č.p.   Hlavní 5          
obec   Mikulovice          
PSČ   790 84          
IČO   303003          
telefon   584 429 100          
fax   584 429 195          
               
Obsah závěrečného účtu            
I. Plnění rozpočtu příjmů            
II. Plnění rozpočtu výdajů            
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)        
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech          
V. Majetek              
VI. Tvorba a použití fondů - informativně          
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody      
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření          
X. Finančních hospodaření zřízeným právnických osob, příspěvkových organizací a hospodaření    
  s jejích majetkem          
XI. Ostatní doplňující údaje            
               
I. Plnění rozpočtu příjmů            
               
         Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Daňové příjmy       30 068 000   31 827 500 32 307 648,10
Nedaňové příjmy       7 646 000   8 794 800 8 284 682,51
Kapitálové příjmy       1 937 000   3 970 100 2 745 628,05
Přijaté transfery       2 219 000   6 669 881 9 572 007,53
Příjmy Celkem:       41 870 000   51 262 281 52 909 966,19
               
Konsolidace příjmů       130 000   130 000 3 129 954,00
               
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   4 000   6 000 5 880,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů       739 181 687 725,00
4129 - Ost.neinv.přij.transf.od rozpo.územn. Úrovně       10 000 10 000,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů           3 005 525,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   130 000   130 000 124 429,00
               
Příjmy po konsolidaci       41 740 000   51 132 281 49 780 012,19
               
II. Plnění rozpočtu výdajů            
               
           Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Běžné výdaje       42 798 000   53 629 168 38 859 271,82
Kapitálové výdaje       5 440 000   7 873 113 7 792 264,30
Výdaje celkem:       48 238 000   61 502 281 46 651 536,12
               
Konsolidace výdajů       130 000   130 000 3 129 954,00
               
5321 - Neinvestiční transfery obcím         50 000 50 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. roz.   275 000   275 000 268 631,00
5342 - Převody FKSP a soc. fondu obcí   130 000   130 000 124 429,00
5345- Převody vl. rozpočtovým účtům           3 005 525,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území j. ok.   10 000   10 000 8 178,00
UJ 035 - Transf. poskyt. na území jiného kraje   10 000   58 000 58 178,00
Výdaje po konsolidaci       48 108 000   61 372 281 43 521 582,12
               
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci     -6 368 000   -10 240 000 6 258 430,07
Třída 8 - Financování       6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
Financování celkem po konsolidaci     6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
               
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)        
               
      Schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech   7 968 000   11 640 000 -5 584 285,54
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč.prostředků   -700 000   -700 000 -713 729,53
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příjm a výd.vl.sekt   -900 000   -700 000 39 585,00
Financování součet       6 368 000   10 240 000 -6 258 430,07
               
               
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech - viz. Příloha č. 1 (Finka)      
Název bankovního účtu   Počáteční stav k 1.1 Stav ke konci období Změna stavu účtu
Základní běžný účet       10 156 551,48   15 842 893,47 -5 686 341,99
Běžné účty fondů ÚSC       1 483 511,28   1 381 454,83 102 056,45
Běžné účty celkem       11 640 062,76   17 224 348,30 -5 584 285,54
               
               
V. Majetek              
               
Dlouhodobý nehmotný majetek          Stav k 1.1.        Stav k 31.12.2013        Obrat
Software       0,00   0,00 0,00
Drobný dlouhod. nehm. majetek     396 610,40   396 610,40 0,00
Ostatní dlouhodobý nehm. Majetek     2 363 200,00   2 363 200,00 0,00
Dlouhod. nehmotný majetek celkem     2 759 810,40   2 759 810,40 0,00
               
Dlouhodobý hmotný majetek        Stav k 1.1.      Stav k 31.12.2013    Obrat
Pozemky       34 537 847,17   33 324 851,37 -1 212 995,80
Kulturní předměty       93 620,00   93 620,00 0,00
Stavby       601 988 991,43   610 878 842,37 8 889 850,94
Samost. mov. v. a soub. mov. věcí     11 929 499,35   12 153 587,35 224 088,00
Drobný dlouh. hmotný majetek     5 346 201,10   5 714 000,28 367 799,18
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     313 351,00   213 351,00 -100 000,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek     4 480 071,50   2 365 031,50 -2 115 040,00
Dlouh. hmotný majetek celkem     658 689 581,55   664 743 283,87 6 053 702,32
Oprávky k dl. nehm. Majetku            
Oprávky k drob. dl. nehm. majetku     -396 610,40   -396 610,40 0,00
Oprávky k ost. dl. nehm.majetku     -933 072,00   -1 228 488,00 -295 416,00
Oprávky k dlouhodob. hm. majetku            
Oprávky ke stavbám       -98 417 718,00   -109 155 682,00 -10 737 964,00
Oprávky k samost.mov.věcem a soub.     -2 740 034,00   -3 631 923,00 -891 889,00
Oprávky k drob. dl. hmot.majetku     -5 346 201,10   -5 714 000,28 -367 799,18
Oprávky k ost. dlouh. hmot. majetku     -174 022,10   -145 878,10 28 144,00
               
VI. Tvorba a použití fondů - informativně          
Obec Mikulovice má zřízeny dva fondy, jejichž hospodaření se řídí schválenými směrnicemi    
Název fondu   stav k 1.1.2013      Obrat MD 2013          Obrat dal 2013 Stav k 31.12.2013
Sociální fond   1 550 205,22   150 860,12   124 477,34 1 523 822,44
fond SFRB   1 410 105,06   576 121,00   -16 674,67 817 309,39
Fondy celkem   2 960 310,28   726 981,12   107 802,67 2 341 131,83
               
VII. Vyúčtování finan. vztahu k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody    
položka   Text   schv. rozpočet   uprav. rozp. skutečnost
4111 Neinvest.přij.transf.z všeob.pokl.spr. 75 000   106 000,00 106 000,00
4116 Neinvestiční přijaté transfery   1 270 000   1 100 000,00 1 070 572,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 000   6 000,00 5 880,00
4122 Neiv. přij.. transfery. od krajů   0   739 181,00 687 725,00
4129 Ostatní neiv.přij.trans.od rozp.uz.ur. 0   10 000,00 10 000,00
4134 Převody z rozpoč. Účtů   0   0,00 3 005 525,00
4139 Ostatní převody z vlast. fondů   130 000   130 000,00 124 429,00
4213 Inv.přijaté transfery ze st. fondů   0   3 640 000,00 3 623 176,53
4216 Ost.invest.přij.transf.ze st.rozpočtu 0   36 000,00 36 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0   120 000,00 120 000,00
               
               
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu, rozpočtům krajů,  
               
UZ   Text         Skuteč. výdaj
13233 Ostatní neinv.přijaté transfery - Integrace romských komunit     98 263,26
13234 Ostatní neinv.přijaté transfery - Úřad práce       1 156 123,00
17880 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - RPS     36 000,00
112 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       15 000,00
14004 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       894 775,00
14022 Neinvestiční přijaté transfery od krajů       168 799,00
91628 Investiční transfery od státních fondů       6 006 500,00
98008 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladny       58 598,00
98071 Neinvestiční přijaté transfery ze všeob. pokladny       48 700,00
               
               
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření        
               
Přezkoumání hospodaření provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání hospodaření obce bylo za rok 2013
provedeno ve dnech 31. 10. 2013 - 1.11.2013 a 12. 5. - 14. 5. 2014. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání:    
- byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona)  
         - účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2012 nebyly schváleny nejpozději do 30. 9. 2013    
               
Viz příloha č. 2              
               
               
X. Finační vypořádání hospodaření zřízených právnických osob      
a hospodaření s jejich majetkem          
               
Obec Mikulovice je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací a jedné obecně prospěšné společnosti (Soužití 2005, o. p. s.)  
Těmto organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz v rozpočtové výši, a tím bylo zajištěno plynulé financování jejich provozu v roce 2013.
Organizace      Příspěvek          
Základní škola   2 847 200,00          
Mateřská škola Mik.   687 460,00          
Mateřská škola ŠB   453 220,00          
Soužití 2005, o.p.s.   649 992,00          
CELKEM:   4 637 872,00          
               
               
Základní škola Mikulovice            
               
Základní škola vykázala v roce 2013 celkové výnosy ve výši 17,829.758,98 Kč a celkové náklady ve výši 17,706.977,66 Kč. Hospodaření školy
skončilo se ziskem 122.581,32 Kč po zdanění (hlavní činnost = ztráta: 16.692,05 Kč, hospodářská činnost = zisk 139.273,37 Kč).  
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů na nákup materiálu, časopisů, DDM, kancelář.    
potřeb, na PHM, na zálohy na energie, běžnou údržbu, revize, opravy, cestovné, školení, ostraha, DDNM, telefonní služby, TKO, poštovné,
správy sítě, deratizace, kurzy, kontroly, datové služby, mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, pojištění a další provozní náklady.
               
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond - 413 1,215.122,12 1,202.714,18 122.581,32 1,325.295,50      
Fond odměn - 411 91 020,00 390.916,00   390.196      
               
               
               
V roce 2013 získala základní škola dotace:          
- z Krajského úřadu Olomouc na mzdové náklady + ONIV ve výši 9,778.500,- Kč, dotaci na mzdy pedagogů ve výši 188.340,- Kč a na mzdu asistenta
pedagoga ve výši 196.805,- Kč a účelovou dotaci ve výši 22.000,-Kč na projekt pod názvem Poznejme se - česko-polská spolupráce.
- Dotaci z ESF na mzdy zaměstnanců ve výši 390.714,26 Kč        
- Dotaci EU Peníze školám - 2. část na mzdy, vzdělávání, cestovné a nákup učebních pomůcek - vyčerpáno: 288.991,11 Kč.  
- dotaci z Euroregionu Praděd - realizace projektu-dohadná položka "ŠKOLA NEZNÁ HRANICE" ve výši 327.206,-Kč  
- dotaci z Euroregionu Praděd - dohadné položky "110 let vzniku budovy ZŠ" ve výši 253.669,66 Kč.    
- dotaci z Euroregionu Praděd - vyúčtování dohadné položky "110 let vzniku budovy ZŠ" ve výši 10.085,64 Kč.  
Náklady prošly v roce 2012.            
               
               
Mateřská škola Mikulovice            
Mateřská škola Mikulovice vykázala v roce 2013 celkové   výnosy ve výši 4,118.081,30 Kč a celkové náklady ve výši 4,100.071,63 Kč. Hospodaření
školky skončilo se ziskem 18.009,67 Kč (hlavní činnost = ztráta - 4.762,67 Kč, hospodářská činnost = zisk 13.247,--Kč).  
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond 195.341,72 166.658,61 18.009,67 184.668,28      
Pokrytí ztráty z RF roku 2009            
        0,00      
               
               
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů spojených s provozními výdaji mateřské školky.    
Mateřská škola Mikulovice získala v roce 2013 dotace od KÚ OK na mzdy a ONIV ve výši 2,728.400,-- Kč, na mzdy pedagogů  
ve výši 58.388,--Kč a ve výši 15.000,--Kč          
"Malý krůček..", dotaci od ÚP Olomouc ve výši 189.237,-- Kč na mzdu asistenta pedagoga a provozního pracovníka a od Euroregionu Praděd dotaci ve výši
169.348,34,-- Kč na projekt "My jsme všichni kamarádi" (vyúčtování ukončeného projektu), se souhlasem zřizovatele  
byly výnosy z projektu použity na čerpání nového projektu "Pojď si hrát a poznávat".      
Dotaci z ESF na mzdy ve výši 75.913,31 Kč.          
               
Mateřská škola Široký Brod            
               
Mateřská škola Široký Brod vykázala v roce 2013 celkové výnosy 2,108.626,87 Kč a celkové náklady ve výši 2,108.384,27 Kč. Hospodaření školky
skončilo se ziskem 242,60 Kč (hlavní činnost).          
               
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku        
Ukazatel Stav Stav Příděl ze Stav po přídělu      
  k 1.1.2013 k 31.12.2013 zlepšeného zlepšeného HV      
      HV        
Rezervní fond 71.060,83 63.735,05 242,60 63.977,65      
               
               
Příspěvek zřizovatele byl použit na pokrytí nákladů spojených s provozními výdaji mateřské školky.    
Mateřská škola Široký Brod získala v roce 2013 dotaci od KÚ OK na mzdové náklady + ONIV ve výši 1,458.700,- Kč, dále dotaci na rozvojový
program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním ve výši 30.570,--Kč.
Dotaci z ESF na mzdy ve výši 70.249,36 Kč.          
               
Soužití 2005, o. p. s.              
               
Celkem přijaté dotace, příspěvky a finanční dary, které organizace získala, činily:      
* Dotace MPSV - 984.000,- Kč.          
* Provozní dotace Obce Mikulovice byla schválena - 650.000,- Kč ( provoz terénní pečovatelské služby a domu s pečovatelskou službou).
* Příspěvek obce Supíkovice ve výši 5.000,- Kč (stolek k lůžku,chodítko).    
  Příspěvek obce Hradec - Nová Ves ve výši 18.000,--Kč (zvedák do vany,chodítko).    
* Příspěvek obce Písečná ve výši 20.000,-Kč (polohovací lůžko s matrací).    
  Provozní příspěvek na činnost města Jeseník 15.000,--Kč (polohovací lůžko s matrací).  
* Tržby za poskytování pečovatelské služby 872.611,--Kč.      
  Příjmy z pronájmu bytů a zařízení 638.250 Kč.        
               
               
Vyúčtování přijatých dotací bylo provedeno dle stanovených jednotlivých požadavků, nejpozději do 31.1.2014. Účetní organizace nyní zpracovává podklady
pro daňové přiznání za rok 2013. Podrobnější rozvaha a výkaz zisku a ztráty bude zpracována ve výroční zprávě po schválení dozorčí radou a auditorkou.
Po provedené uzávěrce by měl být výsledek hospodaření organizace za rok 2013 .      
               
XI. Ostatní doplňující údaje            
               
Ukazatel dluhové služby za rok 2013 je 1,6 %          
               
Obec Mikulovice schválila rozpočet na rok 2013 dne 18.12.2013 usnesením č. 78/17/2012 bod 8.    
Obec Mikulovice měla v roce 2013 šest rozpočtových opatření.        
               
Součástí závěrečného účtu obce Mikulovice jsou Rozvahy školských zařízení + Soužití 2005, o. p. s. k 31. 12. 2013 a Inventarizační zprávy škol. zařízení
k 31. 12. 2013 (viz přílohy č. 3 - 9)            
               
Razítko účetní jednotky:            
               
               
               
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet: Martina Lukešová        
               
               
               
Statutární zástupce: Jiří Šimík, starosta obce Mikulovice          

Obec Mikulovice - rozpočet 2016 a rozpočtová opatření

Obec Mikulovice              
                     
Rozpočet na rok 2016              
Výdaje: Závazné ukazatele              
oddíl text poznámka rozpočet 1. rozpočtové opatření 2.
 rozpočtové
opatření
3. rozpočtové opatření 4. rozpočtové opatření 5. rozpočtové opatření 6.rozpočtové opatření Hospodaření k 31.12.2016
1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.lesích 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 10 000,00 8 906,00
2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 2 641 000,00 2 641 000,00 2 641 000,00 5 141 000,00 5 141 000,00 5 141 000,00 3 333 000,00 3 212 661,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník - Mlýnská 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 4 547 000,00 4 547 000,00 4 447 000,00 4 423 542,33
2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost obcí Jesenicka 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 188 000,00 188 000,00 188 000,00 187 600,00
2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 2 658 000,00 2 658 000,00 2 658 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 2 400 000,00 2 220 999,79
2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly provoz kanalizace a ČOV 9 680 000,00 9 680 000,00 9 680 000,00 14 180 000,00 14 180 000,00 14 180 000,00 13 883 000,00 11 583 835,55
3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 435 000,00 1 433 000,00 1 432 589,00
3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 2 895 000,00 2 895 000,00 2 895 000,00 2 945 000,00 2 945 000,00 2 945 000,00 2 884 000,00 2 882 929,00
3143 Školní družiny a kluby pojištění  4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 5 965,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce Provoz Centra pro sport a volný čas 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 520 000,00 451 084,95
3314 Činnosti knihovnické  provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 672 000,00 672 000,00 672 000,00 672 000,00 692 000,00 702 000,00 702 000,00 657 235,09
3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři 508 000,00 508 000,00 508 000,00 508 000,00 627 000,00 627 000,00 579 000,00 569 174,60
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví obec pozorná rodině 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 365 000,00 365 000,00 364 237,00
3539 Ostatní zdravotnická zařízení  provoz zdravotní středisko 238 000,00 238 000,00 538 000,00 538 000,00 538 000,00 538 000,00 537 000,00 464 894,74
3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 488 000,00 444 923,40
3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 2 310 000,00 2 267 756,00
3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 12 806,00
3635 Územní plánování územní plán 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 667 000,00 665 558,99
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 1 985 000,00 1 984 168,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 1 037 000,00 772 000,00 713 249,82
4222 Veřejně prospěšné práce   2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2 297 000,00 2 180 436,00
4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím  klub důchodců,lokalní asistence 106 000,00 156 000,00 156 000,00 156 000,00 281 000,00 281 000,00 291 000,00 276 143,00
4357 Domovy soc.centrum - Soužití 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 000,00 17 376,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 063 100,00 3 063 100,00 3 063 100,00 3 113 100,00 3 113 100,00 3 113 100,00 3 113 100,00 3 045 684,60
6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé  1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 699 634,00
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC náklady na volby do krajských zastupitelstev 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 45 000,00 44 246,00
6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 108 000,00 3 900 181,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 89 000,00 75 000,00 67 991,71
6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do soc.fondu obce 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 308 000,00 1 308 000,00 1 308 000,00 1 308 000,00 1 307 730,00
6399 Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 549 000,00 548 958,00
6402 Finanční vypořádání vyúčtování voleb 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 539,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 12 063 250,00 11 998 850,00 11 698 850,00 8 312 850,00 9 323 250,00 9 271 250,00 25 475 400,00 3 067 492,46
  Financování třída 8   1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 667 000,00 1 533 819,29
  Zůstatky na účtech                 27 624 374,43
  Výdaje celkem   ########## ########## 58 830 950,00 64 054 950,00 67 664 350,00 67 664 350,00 78 300 500,00 79 882 723,11
                     
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Revitalizace ČOV"                
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - Mlýnská"                
c) ZO schvaluje spolufinancování akce "Protipovodňová opatření"