obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:

pozemky parc. č. 3286/6 ost. pl. o výměře 72 m2, parc. č. 3286/12 ost. pl. o výměře 373 m2, parc. č. 3286/13 ost. pl. o výměře 44 m2, parc. č. 3286/15 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 4920/1 ost. pl. o výměře 162 m2, parc. č. 4920/7 ost. pl. o výměře 57 m2, parc. č. 4920/11 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 3129/14 ost. pl. o výměře 75 m2, vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mikulovice, IČ: 00303003. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 27. 4. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: od 28. 3. 2018 do 27. 4. 2018

 

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se