obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

uredni deskaÚřední deska obce Mikulovice Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do Obecního úřadu. Zde je zajištěn bezbariérový přístup. Elektronická deska je rozdělena do několika částí. Pokud je některá část prázdná, není zobrazena. Náležitosti najdete zde.

  • ou mikuloviceobecné - je určena pro dokumenty bez rozlišení
  • oznámení
  • oznámení z jiných úřadů
  • záměr obce - např.prodat pozemek
  • územní plán obce
  • exekutorské úřady

Na tuto úřední desku jsou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ( Správní řád ) umisťovány zejména informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které jsou současně zveřejněny na úřední desce v obci. Informace jsou vyvěšovány na stanovenou dobu.

Pokud najdete úřední desku prázdnou, neznamená to, že je tato forma předávání informací občanům zanedbávána - znamená to, že zde v současné době není nic zveřejněno.

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty

oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.5.2015 stálý záznam Nabídka stavebních pozemku v obci Mikulovice
24.2.2017 31.12.2018 SMOJ oznámení o vyvěšení - rozpočtový výhled 2017 - 2018
24.2.2017 30.6.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOJ 2018-2021
24.2.2017 31.3.2018 SMOJ oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet na rok 2017
10.5.2017 stálý záznam Obec Mikulovice - střednědobý rozpočet na rok 2017 -2022
10.5.2017 stálý záznam Obec Mikulovice - rozpočet 2017 a rozpočtová opatření
6.3.2017 stálý záznam Mikroregin Zlatohorsko - rozpočet na rok 2017
6.3.2017 stálý záznam Mikroregion Zlatohorsko - rozpočtový výhled 2017 - 2021
15.6.2017 stálý záznam Obec Mikulovice - rozpočet a rozpočtová opatření 2017
21.6.2017 stálý záznam Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2016
 
oznámení jiných úřadů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.5.2015 stálý záznam Veřejná vyhláška-jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
1.9.2015 31.12.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitých věcí
22.9.2016 stálý záznam Nařízení Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
1.12.2016 stálý záznam Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
12.12.2016 31.12.2017 MěÚ Jeseník - oznámení - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
9.1.2017 31.12.2017 Státní veterimární správa - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
11.1.2017 28.12.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádné opatření
16.3.2017 31.12.2017 Městský stavební úřad Jeseník - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
20.4.2017 30.6.2017 Dražební vyhláška
20.4.2017 31.3.2021 Střednědobý výhled SMOJ na roky 2018-2021
3.5.2017 3.8.2017 Státní pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu - Mikulovice
3.5.2017 3.8.2017 Státní pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu - Kolnovice
31.5.2017 stálý záznam Státní veterinární správa - zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Olomouckém kraji
1.6.2017 27.6.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovým řízení s aukcí
8.6.2017 15.7.2017 MěÚ Jeseník - oznámení veřejnou vyhláškou - sprint automobilů
8.6.2017 27.6.2017 MěÚ Jeseník - oznámení veřejnou vyhláškou - přechodné úpravy - Dny obce Mikulovice 2017
20.6.2017 11.7.2017 Státní pozemkový úřad - katastrální území Kolnovice
 
veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Junák
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - ARPZPD v ČR, Klub Jeseník
  • pdf [1000 kB]
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Římskokatolická farnost Mikulovice
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Římskokatolická farnost Mikulovice
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - FK Mikulovice
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Mikulovický spolek aktivních seniorů
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - TJ Sport Mikulovice
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - TJ Sport Mikulovice
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Mikulovický spolek žen
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Charita Javorník
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Maria Quelle - Mikulovice, o. s.
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Soužití, o. p. s.
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Český svaz chovatelů
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Mikulovický spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Mikulovice
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Junák
29.3.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - FELIX FILLI, z. s.
6.4.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Český svaz včelařů, o. s.
8.4.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Český svaz chovatelů
12.4.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Paraklub Jeseník, z.s.
19.4.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Pavel Macháček
25.4.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Darmoděj z.ú. Jeseník
19.5.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Hnutí Brontosaurus Jeseníky
1.6.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Středisko rané péče SPRP Olomouc
2.6.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Boétheia
20.7.2015 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - obec Česká Ves
9.12.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - DS Kantoři
9.12.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 -Svaz tělesně postižených v ČR - Jeseník
9.12.2016 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2016 - Lucky Horse Ranch
2.2.2017 2.2.2019 SMOJ - smlouva o poskytnutí dotace - Jesenická nemocnice a. s.
16.2.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Mikulovický spolek žen
16.2.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - FELIX FILII, z. s.
16.2.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Spolek přátel a umění
16.2.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Domov důchodců Zlaté Hory
21.2.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Římskokatolická farnost
21.2.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Soukromá základní umělecká škola - taneční, s. r. o.
1.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Český svaz chovatelů, okr. org. Jeseník
1.3.2017 stálý záznam Darovací smlouva Asociace rodičů a přátel zdr.postižených dětí
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Junák - český skaut, Středisko Slunce Jeseník z.s.
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Junák
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Krytý bazen Česká Ves
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - TJ Sport Mikulovice
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Eduard Kocian
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - FK Mikulovice
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Mikulovický spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ Mikulovice
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Junák - český skaut, Středisko Slunce Jeseník z.s.
16.3.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Mikulovický spolek aktivních seniorů
11.4.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 201 - Charita Jeseník
13.4.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - TJ Sokol Široký Brod, spolek
13.4.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Středisko rané péče SRRP, pobočka Olomouc
25.4.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Darmoděj, z. ú.
3.5.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Římskokatolická farnost Mikulovice
5.5.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Pavel Macháček
10.5.2017 stálý záznam VPS o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mikulovice 2017 - Soužití 2005, o. p. s.
 
výzvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.3.2016 stálý záznam nařízení Státní veterinární správy - Varroáza
 
záměr obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
17.8.2016 stálý záznam Obec Mikulovice - vyhlášení nálezu
8.6.2017 27.6.2017 Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
7.6.2017 26.6.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
1.6.2017 16.6.2017
Obec Mikulovice - 17. zasedání ZO Mikulovice
oznámení
22.5.2017 16.6.2017
Zveřejnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: Prodloužení vodovodu a kanalizace Mikulovice "Finské domky"
výzvy
1.6.2017 15.6.2017
SMOJ - Závěrečný účet za rok 2016
oznámení jiných úřadů
24.5.2017 13.6.2017
Závěrečný účet obce Mikulovice 2016
oznámení
17.5.2017 12.6.2017
Rada obce Mikulovice - výběrové řízení na pracovní místi ředitel/ka v MŠ Mikulovice
oznámení
18.5.2017 9.6.2017
Charita Jeseník - výběrové řízení - vedoucí CHPS a soc. pracovník DSŠ
16.5.2017 6.6.2017
Přerušení dodávky el. energie
oznámení
16.5.2017 4.6.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Široký Brod
záměr obce
3.5.2017 1.6.2017
Exekutorský úřad Šumperk - usnesení - Jana Lančová
exekutorské úřady
18.5.2017 31.5.2017
Charita Jeseník - výběrové řízení - pracovník v soc. službách
oznámení jiných úřadů
12.5.2017 31.5.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Široký Brod
záměr obce
27.4.2017 30.5.2017
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - oznámení
oznámení jiných úřadů
11.5.2017 30.5.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
5.5.2017 24.5.2017
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Benčík Pavel
oznámení
5.5.2017 24.5.2017
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Badi Luboš
oznámení
5.5.2017 24.5.2017
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Glos Jaroslav
oznámení
5.5.2017 24.5.2017
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Blaha Rostislav st.
oznámení
21.4.2017 14.5.2017
OÚ Mikulovice - vařejná vyhláška - Pavel Kováč
oznámení
11.4.2017 12.5.2017
FÚ pro Olomoucký kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovistosti
oznámení jiných úřadů
21.4.2017 10.5.2017
Město Jeseník - Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa
oznámení jiných úřadů
21.4.2017 10.5.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice prodat nebo darovat pozemek v k.ú. MIkulovice u Jeseníka
záměr obce
20.4.2017 9.5.2017
Veřejná vyhláška územní rozhodnutí
oznámení jiných úřadů
20.4.2017 9.5.2017
Veřejná vyhláška územní rozhodnutí
oznámení jiných úřadů
13.4.2017 9.5.2017
Krajský úřad Olomouckého kraje - stanovení přechodné úpravy
oznámení jiných úřadů
18.4.2017 7.5.2017
Přechodná úprava provozu silnice II. a III. třídy v okrese Jesení
7.4.2017 4.5.2017
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - pozemek ke koupi
oznámení jiných úřadů
14.3.2017 3.5.2017
Exekutorský úřad Přerov - USNESENÍ O OPAKOVANÉ DRAŽBĚ - F. Karady
exekutorské úřady
31.3.2017 3.5.2017
Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Široký Brod, okres Jeseník
oznámení
13.4.2017 2.5.2017
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Pavel Benčík
oznámení
11.4.2017 30.4.2017
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Jaroslav Glos
oznámení
11.4.2017 30.4.2017
Střednědobý výhled SMOJ 2018 - 2021
oznámení jiných úřadů
13.4.2017 28.4.2017
Krajský úřad Olomouc. kraje - zpráva o hospodaření SOSM 4125 za rok 2016
oznámení jiných úřadů
18.4.2017 26.4.2017
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulovice
obecné
6.4.2017 25.4.2017
Obec Mikulovice - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2022
oznámení
4.4.2017 23.4.2017
MěÚ Jeseník - oznámení o přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích
oznámení jiných úřadů
4.4.2017 23.4.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice prodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
7.4.2017 21.4.2017
Státní pozemkový úřad - pozemková úprava - Kolnovice
oznámení jiných úřadů
30.3.2017 20.4.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
oznámení jiných úřadů
29.3.2017 17.4.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
28.3.2017 16.4.2017
Statní veterinární správa - Vyhodnocení extenzity varroázy
oznámení jiných úřadů
24.3.2017 12.4.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
21.2.2017 6.4.2017
Exekutorský úřad Jeseník - (dražební vyhláška) – elektronická dražba - Pavel Liška
exekutorské úřady
13.3.2017 1.4.2017
Státní veterinární správa - nařízení
oznámení jiných úřadů
7.3.2017 31.3.2017
Obec Mikulovice - rozpočet 2017 + rozpočtová opatření
oznámení
13.2.2017 30.3.2017
Exekutorský úřad Jeseník - Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - Danuta Ruská
exekutorské úřady
16.2.2017 30.3.2017
Exekutorský úřad Jeseník - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Cyril Soukup
exekutorské úřady
10.3.2017 29.3.2017
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - Bačák Jiří
exekutorské úřady
7.3.2017 26.3.2017
Mikroregion Zlatohorsko - rozpočet na 2017
oznámení
7.3.2017 26.3.2017
Mikroregion Zlatohorsko - rozpočtová výhled 2017 - 2021
oznámení
6.3.2017 25.3.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
10.3.2017 23.3.2017
Město Jeseník - váběrové řízení - Referent/ka Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda památkové péče)
oznámení jiných úřadů
1.3.2017 20.3.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jseníka
záměr obce
1.3.2017 20.3.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jseníka
záměr obce
24.2.2017 15.3.2017
Město Javorník - ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
oznámení jiných úřadů
24.2.2017 15.3.2017
Záměr obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
14.2.2017 5.3.2017
Městský úřad Jeseník - FTTx Mikulovice - rozšíření I, výstavba optické trasy liniové telekomunikační stavby
oznámení jiných úřadů
13.2.2017 4.3.2017
Městský úřad Jeseník - SEK Web4SOft Mikulovice - rozšíření I, výstavba optické trasy liniové telekomunikační stavby
oznámení jiných úřadů
13.2.2017 4.3.2017
Městský úřad Jeseník - přechodná úprava -místní komunikace Posádka, (parc.č. 1934/37 k.ú. Mikulovice u Jeseníka)Důvod přechodné úpravy: konání sportovní akce
oznámení jiných úřadů
17.2.2017 28.2.2017
15. zasedání ZO Mikulovice - pozvánka
oznámení
8.12.2016 22.2.2017
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba - Vlastimil Chovanec
exekutorské úřady
26.1.2017 14.2.2017
Exekutorský úřad Zlín - dražební vyhláška - Janík Hynek
exekutorské úřady
23.1.2017 8.2.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
23.1.2017 8.2.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
23.1.2017 8.2.2017
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
19.1.2017 7.2.2017
Státní veterinární správa - ukončení
oznámení jiných úřadů
17.1.2017 5.2.2017
Obec Mikulovice - Výroční zpráva 2016
oznámení
17.1.2017 5.2.2017
MěÚ Jeseník - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
oznámení jiných úřadů
16.1.2017 4.2.2017
MěÚ Jeseník - Prodloužení vodovodu a kanalizace Mikulovice "Finské domky"
oznámení jiných úřadů
10.1.2017 3.2.2017
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - výběrové řízení na prodej majetku
oznámení jiných úřadů
20.1.2017 2.2.2017
Město Jeseník - výběrové řízení - Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování
oznámení jiných úřadů
9.1.2017 28.1.2017
Státní veterinární správa - Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice
oznámení jiných úřadů
21.12.2016 26.1.2017
Exekutorský úřad Šumperk - provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Lančová Jana
exekutorské úřady
25.10.2016 25.1.2017
ČR - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
oznámení jiných úřadů
16.1.2017 19.1.2017
Státní veterinární správa - ptačí chřipka
oznámení jiných úřadů
12.12.2016 12.1.2017
Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Olomouc - výběrové řízení na pozici Pracovní poradce
oznámení jiných úřadů
12.12.2016 12.1.2017
Člověk v Tísni, o. p. s. - výběrové řízení- pozici terénní pracovník v sociálních službách Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
oznámení jiných úřadů
22.12.2016 10.1.2017
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 3/2016
oznámení
6.12.2016 5.1.2017
Město Jeseník - výběrové řízení - Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování
oznámení jiných úřadů
15.12.2016 3.1.2017
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 - usnesení - Karady F.
exekutorské úřady
16.2.2016 31.12.2016
MěÚ Jeseník - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích + schémata pracovních míst
oznámení jiných úřadů
19.5.2016 31.12.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - hospodaření Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2015
oznámení jiných úřadů
15.12.2016 30.12.2016
Město Javorník - Prodej bývalé restaurace U Šprňů
oznámení jiných úřadů
6.12.2016 25.12.2016
MěÚ Jeseník - oznámení - Prodloužení vodovodu a kanalizace Mikulovice "Finské domky"
oznámení jiných úřadů
2.12.2016 21.12.2016
Mikroregion Zlatohorsko - návrh rozpočtu na rok 2017
oznámení
6.12.2016 21.12.2016
Obec Mikulovice - 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULOVICE
oznámení
2.12.2016 21.12.2016
OÚ Mkulovice - veřejná vyhláška - Němcová Daniela
výzvy
2.12.2016 21.12.2016
OÚ Mkulovice - veřejná vyhláška - Motýl Jan
výzvy
2.12.2016 21.12.2016
OÚ Mkulovice - veřejná vyhláška - Škrabanová Anna
výzvy
28.11.2016 17.12.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
2.12.2016 17.12.2016
Obec Mikulovice - rozpočet obce na rok 2017
záměr obce
9.11.2016 15.12.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - oznámení
oznámení jiných úřadů
29.11.2016 15.12.2016
MěÚ Jeseník - rozhodnutí - Chodník na ulici Nádražní v Mikulovicích
oznámení jiných úřadů
16.11.2016 10.12.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Škrabanová Anna
výzvy
16.11.2016 10.12.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Motýl Jan
výzvy
16.11.2016 10.12.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Němcová Daniela
výzvy
7.9.2016 7.12.2016
Státní pozemkový úřad Olomouc - oznámení o zamýšleném převodu
  • pdf [1000 kB]
oznámení jiných úřadů
7.9.2016 7.12.2016
ČR - Státní pozemkový fond - oznámení o zamýšleném převodu
oznámení jiných úřadů
13.10.2016 1.12.2016
Exekuční úřad Přerov - opakovaná dražba - F. Karady
exekutorské úřady
9.11.2016 30.11.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení - OSU/109/2016 k.ú. Mikulovice u Jes.
oznámení jiných úřadů
11.11.2016 27.11.2016
Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2017
oznámení jiných úřadů
1.11.2016 20.11.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
1.11.2016 20.11.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
31.10.2016 19.11.2016
Obec Mikulovice - OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
oznámení
31.10.2016 19.11.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
1.11.2016 19.11.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
1.11.2016 19.11.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
26.10.2016 14.11.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - přechodná úprava provozu
oznámení jiných úřadů
31.10.2016 7.11.2016
Město Jeseník - výběrové řízení - Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování
oznámení jiných úřadů
18.10.2016 6.11.2016
MěÚ Jeseník - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - chodník Nádražní ul.
oznámení jiných úřadů
17.10.2016 5.11.2016
JPÚ Kolnovice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
oznámení jiných úřadů
9.9.2016 31.10.2016
MěÚ Jeseník - přechodná úprava provozu na ul. Mlýnská
oznámení jiných úřadů
18.10.2016 26.10.2016
Pozvánka - 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULOVICE
oznámení
7.10.2016 26.10.2016
Zveřejnění oznámení SPÚ p provádění jednoduchých poz. úprav v k.ú. Kolnovice
oznámení jiných úřadů
7.10.2016 26.10.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice uzavřít smlouvu o právu provést stavbu v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
6.10.2016 25.10.2016
Prodej bytů ve vlastnictví obce Mikulovice – nabídka
oznámení
30.9.2016 19.10.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice prodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
30.9.2016 19.10.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
30.9.2016 19.10.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
30.9.2016 19.10.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
8.8.2016 10.10.2016
OÚ Mikulovice - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7.10. a 8.10. 2016
oznámení
15.9.2016 8.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
oznámení
19.9.2016 8.10.2016
OÚ Mikulovice - Oznámení o uložení zásliky - hlasovací lístky pro volby ve dnech 7.-8.10.2016, douručovací seznam
oznámení
17.8.2016 5.10.2016
Exekuční úřad Jeseník - Usnesení o konání odročeného dražebního jednání - Jiří Bačák
exekutorské úřady
16.9.2016 5.10.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice zřídit právo stavby na pozemku obce Mikulovice v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
13.9.2016 4.10.2016
Plánované přerušení dodávky elektřiny 4.10. - Mikulovice
8.9.2016 27.9.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Lattenberg R.
výzvy
3.8.2016 20.9.2016
Exekutorský úřad Jeseník - dražební vyhláška
exekutorské úřady
6.9.2016 20.9.2016
Člověk v tísni, o. p. s. - výběrové řízení
oznámení jiných úřadů
6.9.2016 19.9.2016
Město Javorník - záměr prodeje pozemků - výzva k podání nabídky
výzvy
29.8.2016 17.9.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Nováková Monika
výzvy
8.9.2016 14.9.2016
Setkání obyvatelů - ul. Hlucholazská a V Zátiší
záměr obce
22.6.2016 13.9.2016
Exekutorský úřad Chrudim - dražební vyhláška
exekutorské úřady
24.8.2016 12.9.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
24.8.2016 12.9.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
24.8.2016 12.9.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
24.8.2016 12.9.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
22.8.2016 10.9.2016
Obec Mikulovice - prodej bytu
záměr obce
29.8.2016 7.9.2016
Pozvánka - 12. ZO Mikulovice
oznámení
29.6.2016 5.9.2016
Exekutorský úřad Praha - usnesení o elektronické dražbě
exekutorské úřady
9.8.2016 5.9.2016
Město Jeseník - Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování
oznámení jiných úřadů
17.8.2016 5.9.2016
Obec Mikulovice - prodej bytu
záměr obce
10.8.2016 31.8.2016
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí
exekutorské úřady
12.8.2016 31.8.2016
Oznámení MěÚ Jeseník - veřejná vyhlášeka
oznámení jiných úřadů
10.8.2016 29.8.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Nováková Monika
oznámení
10.8.2016 29.8.2016
MěÚ Jeseník - Rozhodnutí - prodloužení platnosti st. povolení Vodovod Mikulovice - IV. etapa
oznámení jiných úřadů
3.8.2016 22.8.2016
Veřejná vyhláška - Nováková Monika
oznámení
20.7.2016 18.8.2016
Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška
exekutorské úřady
1.7.2016 17.8.2016
Dražební vyhláška
exekutorské úřady
15.7.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - Ujčík Ladislav
oznámení
15.7.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - Spilka František
oznámení
15.7.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - Richter Peter
oznámení
15.7.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - Vögl Zbyněk
oznámení
15.7.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - Lattenberg Radomír
oznámení
11.7.2016 30.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
11.7.2016 30.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
1.7.2016 18.7.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řézení
oznámení
28.6.2016 17.7.2016
Oznámení o odtlakování plynovodu
oznámení
28.6.2016 17.7.2016
MěÚ Jeseník - uzávěra na ul. Na Samotách - sprint automobilů
oznámení jiných úřadů
6.6.2016 15.7.2016
Zasedání ZO Mikulovice - Široký Brod
21.6.2016 12.7.2016
Město Jeseník - výběrové řízení - Referent/ka Odboru stavebního úřadu a územního plánování
oznámení jiných úřadů
30.6.2016 11.7.2016
Zveřejnění výzvy k podání nabídky "Chodník Mikulovice, ul. Mlýnská"
oznámení
22.6.2016 11.7.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
oznámení jiných úřadů
9.5.2016 7.7.2016
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhlážka
exekutorské úřady
17.6.2016 6.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
15.6.2016 4.7.2016
Exekuční úřad Přerov - usnesení
exekutorské úřady
15.6.2016 4.7.2016
Okresní soud v Jeseníku - usnesení
exekutorské úřady
15.6.2016 4.7.2016
Okresní soud Jeseník - usnesení
exekutorské úřady
15.6.2016 4.7.2016
MěÚ Jeseník - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
oznámení jiných úřadů
13.6.2016 2.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice prodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
13.6.2016 2.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
13.6.2016 2.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
13.6.2016 2.7.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
12.5.2016 30.6.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - přechodná úprava provozu
oznámení jiných úřadů
7.6.2016 26.6.2016
MěÚ Jeseník - oznámení - Dny obce Mikulovice 17.- 19.června
oznámení jiných úřadů
2.6.2016 21.6.2016
Veřejná vyhláška - Spilka František
oznámení
2.6.2016 21.6.2016
Veřejná vyhláška - Richter Peter
oznámení
2.6.2016 21.6.2016
Veřejná vyhláška - Jurník Miroslav
oznámení
2.6.2016 21.6.2016
Veřejná vyhláška - Lattenberg Radomír
oznámení
2.6.2016 21.6.2016
Veřejná vyhláška - Mižikarová Janka
oznámení
2.6.2016 21.6.2016
Veřejná vyhláška - Mižikar Lukáš
oznámení
19.5.2016 16.6.2016
Obec Jindřichov - vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Jindřichov
oznámení jiných úřadů
26.5.2016 14.6.2016
Závěrečný účet obce 2015
oznámení
25.5.2016 13.6.2016
OÚ Mikulovice - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ
oznámení
22.4.2016 8.6.2016
Výběrové řízení na uzavření smlouvy - zubní lékařství Mikulovice
oznámení
19.5.2016 7.6.2016
MěÚ Jeseník - oznámení - vodovod
19.5.2016 7.6.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Kehm Jiří
oznámení
19.5.2016 7.6.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Kehm Stanislav
oznámení
19.5.2016 7.6.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Čulák Milan
oznámení
19.5.2016 6.6.2016
Mikroregin Zlatohorsko - závěrečný účet za rok 2015
oznámení
27.4.2016 30.5.2016
Obec Mikulovice - výpočet vodného a stočného
oznámení
29.4.2016 30.5.2016
FÚ pro Olomoucký kraj - veřejná vyhláška
oznámení jiných úřadů
11.5.2016 30.5.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
11.5.2016 30.5.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
11.5.2016 30.5.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
6.5.2016 27.5.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 27.5.2016
oznámení
6.5.2016 26.5.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 26.5.2016
oznámení
18.4.2016 25.5.2016
Exekutorský úřad v Šumperku - elektronická dražba
exekutorské úřady
29.4.2016 18.5.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat části pozemků v k.ú. Široký Brod
záměr obce
6.4.2016 17.5.2016
Výzva k podání nabídky
oznámení
27.4.2016 16.5.2016
MěÚ Jeseník - oznámení o úpravě provozu na pozemních komunikacích
oznámení jiných úřadů
25.4.2016 14.5.2016
Závěrečný účet SOSM za tok 2015
oznámení jiných úřadů
25.4.2016 14.5.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
21.4.2016 11.5.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 11.5.2016
oznámení
21.4.2016 10.5.2016
Město Jeseník- nařízení o opatřeních k ochraně lesa
oznámení jiných úřadů
21.4.2016 10.5.2016
Město Jeseník - o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
oznámení jiných úřadů
21.4.2016 10.5.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
19.4.2016 8.5.2016
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Mareš Jakub
oznámení
12.4.2016 1.5.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - přechodné úpravy provozu - veřejná vyhláška
oznámení jiných úřadů
12.4.2016 1.5.2016
MěÚ Jeseník - odvolání omezení nakládání s povrch. vodami z vodních toků - veřejná vyhláška
oznámení jiných úřadů
11.4.2016 30.4.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
6.4.2016 28.4.2016
Oznámení o přeušení dodávky elektřiny 28.4.2016 - Kolnovice
oznámení
18.4.2016 27.4.2016
Obec Mikulovice - 10. zasedání ZO Mikulovice
oznámení
6.4.2016 27.4.2016
Závěrečný účet SOSM za rok 2015
oznámení jiných úřadů
6.4.2016 27.4.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - zpráva
oznámení jiných úřadů
8.4.2016 27.4.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat a pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
7.4.2016 26.4.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška
oznámení jiných úřadů
7.4.2016 26.4.2016
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - výběrové řízení na prodej majetku
oznámení jiných úřadů
5.4.2016 24.4.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
5.4.2016 24.4.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
5.4.2016 21.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.4.2016
oznámení
6.4.2016 20.4.2016
Výzva k podání nabídky
oznámení
25.8.2015 12.4.2016
MěÚ Jeseník - OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI Z VODNÍCH TOKŮ
oznámení jiných úřadů
24.3.2016 11.4.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost
oznámení
21.3.2016 9.4.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Kolnovice
záměr obce
18.3.2016 6.4.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - oznámení
oznámení jiných úřadů
16.2.2016 31.3.2016
Exekutorský úřad Klatovy - elektronická vyhláška - K. Nábělek
exekutorské úřady
25.2.2016 31.3.2016
Město Zlaté Hory - konkurzní řízení- ředitel/ředitelka MŠ Beruška
oznámení jiných úřadů
15.2.2016 23.3.2016
Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška - J.Lančová
exekutorské úřady
26.2.2016 18.3.2016
Svazek obcí Mikroregionu Zlatohorsko - výběrové řízení na pozici manažer/koordinátor inkluze
oznámení jiných úřadů
26.2.2016 16.3.2016
Obec Mikulovice - OZV č.1/2016 - Požární řád obce Mikulovice
oznámení
24.2.2016 14.3.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
23.2.2016 13.3.2016
OÚ Mikulovice - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zahájení řízení o zrušení TP -Mižikarová
oznámení
23.2.2016 13.3.2016
OÚ Mikulovice - Usnesení o ustanovení opatrovníka - Mižikarová
oznámení
16.2.2016 6.3.2016
Státní pozemkový úřad Jeseník - Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Kolnovice
oznámení jiných úřadů
12.2.2016 2.3.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout nebo odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
25.1.2016 26.2.2016
Obec Písečná - výběrové řízení - Referent výstavby a životního prostředí - změna
oznámení jiných úřadů
12.2.2016 24.2.2016
9.zasedání ZO Mikulovice - pozvánka
oznámení
4.1.2016 18.2.2016
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
exekutorské úřady
27.1.2016 15.2.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Kolnovice
záměr obce
20.1.2016 8.2.2016
Obec Mikulovice - výroční zpráva za rok 2015
oznámení
15.1.2016 3.2.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a v k.ú. Široký brod
záměr obce
13.1.2016 1.2.2016
Ministerstvo zemědělství - oznámení o vydání opatření obecné povahy
oznámení
13.1.2016 1.2.2016
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
oznámení
12.1.2016 31.1.2016
Exekutorský úřad Jeseník - usnesení o odročení rozvrhového jednání
exekutorské úřady
18.1.2016 28.1.2016
MěÚ Jeseník - Vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování
oznámení jiných úřadů
4.1.2016 23.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
záměr obce
9.12.2015 6.1.2016
Město Jeseník - výběrové řízení - Redaktor a pracovník vztahů k veřejnosti
oznámení jiných úřadů
13.10.2015 4.1.2016
MŠ Mikulovice - oznámení
oznámení
15.12.2015 3.1.2016
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
14.12.2015 2.1.2016
Obec Mikulovice - pozvánka na 8.zasedání ZO Mikulovice
oznámení
4.12.2015 23.12.2015
Město Jeseník - výběrové řízení - Vedoucí odd. sociálně-právní ochrany dětí
oznámení jiných úřadů
4.12.2015 23.12.2015
OÚ - veřejná vyhláška - Glos Jaroslav
výzvy
4.12.2015 23.12.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Gronych Radek
výzvy
3.12.2015 22.12.2015
Obec Mikulovice - rozpočet 2016
oznámení
30.11.2015 19.12.2015
Mikroregion Zlatohorsko - návrh rozpočtu na rok 2016
oznámení
25.11.2015 14.12.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
25.11.2015 14.12.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Široký Brod
záměr obce
24.11.2015 13.12.2015
SMOJ - návrh rozpočtu na rok 2016
oznámení
12.11.2015 1.12.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Anna Škrabanová
oznámení
12.11.2015 1.12.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Karel Kravčík
oznámení
12.11.2015 1.12.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Daniela Němcová
oznámení
12.11.2015 1.12.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Jan Motýl
oznámení
12.11.2015 1.12.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Zdeněk Souček
oznámení
12.11.2015 30.11.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice prodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
4.11.2015 23.11.2015
Obec Mikulovice - pronájem nebytové jednotky
záměr obce
3.11.2015 22.11.2015
Obec Mikulovice - OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
oznámení
3.11.2015 22.11.2015
Obec Mikulovice - OZV 4/2015 - požární řád obce
oznámení
7.10.2015 18.11.2015
Exekutorský úřad Zlín - elektronická dražba
exekutorské úřady
23.10.2015 12.11.2015
Město Jeseník - výběrové řízení - Vedoucí Odboru stavebního úřadu, majetku a investic
oznámení jiných úřadů
22.10.2015 10.11.2015
Rozpočtový výhled SMOJ na rok 2015 - 2016
oznámení
13.10.2015 30.10.2015
Město Jeseník - výběrové řízení - pracovník vztahů k veřejnosti
oznámení jiných úřadů
20.10.2015 28.10.2015
7.zasedání ZO Mikulovice
oznámení
9.10.2015 28.10.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice směnit pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
12.10.2015 28.10.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Kolnonivice
záměr obce
31.8.2015 21.10.2015
Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba
exekutorské úřady
29.9.2015 18.10.2015
Exekutorský úřad Praha 9 - elektronická dražba
exekutorské úřady
29.9.2015 18.10.2015
Obec Mikulovice - prodej bytové jednotky
záměr obce
1.10.2015 16.10.2015
MěÚ Jeseník - výběrové řízení - referent odd. dopravně správních agend - technik registru
oznámení jiných úřadů
24.9.2015 13.10.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
24.9.2015 13.10.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
17.9.2015 5.10.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Kolnovice a v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
14.9.2015 3.10.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Němcová Daniela
výzvy
14.9.2015 3.10.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Kravčík karel
výzvy
14.9.2015 3.10.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška- Souček Zdeněk
výzvy
14.9.2015 3.10.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Škrabanová Anna
výzvy
14.9.2015 3.10.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Alföldi Jaroslav
výzvy
14.9.2015 3.10.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Motýl Jan
výzvy
29.9.2015 1.10.2015
Odtlakování VTL plynovodu - 1.10.2015 od 7 - 10 hod

 

oznámení
15.9.2015 29.9.2015
Oznámení o uložení písemnosti - Stodola
oznámení
15.9.2015 29.9.2015
Oznámení o uložení písemnosti - Čížek
oznámení
15.9.2015 29.9.2015
Oznámení o uložení písemnosti - Vincek
oznámení
15.9.2015 29.9.2015
Oznámení o uložení písemnosti - Pospíšilová
oznámení
10.9.2015 29.9.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice směnit pozemek v k.ú. Kolnovice
záměr obce
15.7.2015 22.9.2015
Dražební vyhláška - Penzion u jelena
exekutorské úřady
31.8.2015 8.9.2015
Obec Mikulovice - 6. zasedání ZO Mikulovice
oznámení
19.8.2015 4.9.2015
Záměr obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
oznámení jiných úřadů
29.4.2015 1.9.2015
Ceník pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Mikulovice

oznámení
4.8.2015 23.8.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
4.8.2015 23.8.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
4.8.2015 23.8.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
17.7.2015 17.8.2015
Ministerstvo ŽP Praha - veřejná vyhláška
oznámení jiných úřadů
22.7.2015 6.8.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
22.7.2015 6.8.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice pronajmout pozemek v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
7.7.2015 3.8.2015
MěÚ Jeseník - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele Městské policie Jeseník
oznámení jiných úřadů
15.7.2015 3.8.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice směnit pozemem v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
15.7.2015 31.7.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Široký Brod
záměr obce
15.7.2015 31.7.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Široký Brod
záměr obce
26.6.2015 27.7.2015
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGET v roce 2015
oznámení jiných úřadů
3.7.2015 22.7.2015
Krajský úřad Olomouckého kraje - oznámení
oznámení jiných úřadů
7.7.2015 22.7.2015
Zahájení zjišťovacího řízení "Stavba stáje, dojírny a zastřešeného hnojiště Mikulovice"
oznámení jiných úřadů
8.7.2015 21.7.2015
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa "Referent veřejné správy"
oznámení jiných úřadů
25.6.2015 14.7.2015
Nařízení Státní veterinární správy peo Olomoucký kraj - opatřeni
oznámení jiných úřadů
25.6.2015 14.7.2015
Nařízení Státní veterinární správy peo Olomoucký kraj - opatření
oznámení jiných úřadů
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška- Němcová Daniela
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Žídková Miroslava
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Lattenberg Radomír
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Kravčík Karel
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Juřátek Karel
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Jurník Miroslav
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Alföldi Jaroslav
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Daniel Petr
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Blaha Rostislav
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Burďák Pavel
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Souček Zdeněk
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Spilka František
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Škrabanová Anna
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Vincek Michal
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Vogl Zbyněk
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Zajíc Josef
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Zbořil Roman
výzvy
19.6.2015 8.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Lešková Nikola
výzvy
18.6.2015 7.7.2015
Nařízení Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
oznámení jiných úřadů
18.6.2015 7.7.2015
Nařízení Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
oznámení jiných úřadů
16.6.2015 5.7.2015
Usnesení o odročení dražebního jednánín
oznámení jiných úřadů
17.6.2015 3.7.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka a Široký Brod
  • pdf [1011 kB]
záměr obce
17.6.2015 3.7.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
11.6.2015 2.7.2015
Město Jeseník - výběrové řízení - právník města Jeseník, MěÚ
oznámení jiných úřadů
12.6.2015 1.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Richter Peter
výzvy
12.6.2015 1.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Reichel Jakub
výzvy
12.6.2015 1.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Kehm Jiří
výzvy
12.6.2015 1.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Mareš Jakub
výzvy
12.6.2015 1.7.2015
OÚ Mikulovice - veřejná vyhláška - Livinský Tibor
výzvy
15.6.2015 30.6.2015
Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu v Olomouckém kraji
oznámení jiných úřadů
8.6.2015 27.6.2015
Nařízení Statní veterinární správy pro Olomoucký kráj - mimořádná opatření
oznámení jiných úřadů
28.5.2015 26.6.2015
Exekutorský úřad Brno - město - dražba
exekutorské úřady
10.6.2015 26.6.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
5.6.2015 24.6.2015
FÚ pro Olomoucký kraj - dražební vyhláška
exekutorské úřady
5.6.2015 24.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
oznámení jiných úřadů
5.6.2015 24.6.2015
Záměr obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
záměr obce
3.6.2015 22.6.2015
Nařízení veterinární správy - mimořádná opatření
oznámení jiných úřadů
3.6.2015 22.6.2015
MěÚ Jeseník - výběrové řízení - vedoucí Finančního oddělení
oznámení jiných úřadů
7.5.2015 18.6.2015
Exekutorský úřad Jeseník - dražba
exekutorské úřady
29.5.2015 17.6.2015
Komunitní kompostárna obce Mikulovice
oznámení
28.5.2015 16.6.2015
Exekutorský úřad Klatovy - usnesení
exekutorské úřady
26.5.2015 14.6.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Zlatohorsko za rok 2014
oznámení jiných úřadů
25.5.2015 13.6.2015
Obec Mikulovice - Závěrečný účet obce za rok 2014
oznámení
25.5.2015 13.6.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Široký Brod.
záměr obce
23.5.2015 11.6.2015
Veřejná vyhláška - Kehm Jiří
výzvy
25.5.2015 10.6.2015
5. zasedání ZO Mikulovice - budova hasičské zbrojnice v Širokém Brodu - 9.6.2015
oznámení
22.5.2015 6.6.2015
Veřejná vyhláška - Kehm Stanislav
výzvy
22.5.2015 6.6.2015
Veřejná vyhláška - Kachtíková Šárka
výzvy
22.5.2015 6.6.2015
Veřejná vyhláška - Fajmanová Jana
výzvy
22.5.2015 6.6.2015
Veřejná vyhláška - Kováč Pavel
výzvy
22.5.2015 6.6.2015
Veřejná vyhláška - Gabor Jan
výzvy
22.5.2015 6.6.2015
Veřejné vyhlášky - Klíma Jaroslav ml.
výzvy
20.5.2015 4.6.2015
Přerušení dodávky el. proudu 4.6.2015 od 7.30 do 15.00
oznámení
20.5.2015 4.6.2015
SMOJ - závěrečný účet 2014
oznámení jiných úřadů
20.5.2015 4.6.2015
KÚ Olomouckého kraje - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOJ za rok 2014
oznámení jiných úřadů
12.5.2015 2.6.2015
MěÚ Jeseník - výběrové řízení
oznámení jiných úřadů
18.5.2015 2.6.2015
Zveřejnění záměru obce Mikulovice odprodat pozemky v k.ú. MIkulovice u Jeseníka
záměr obce
18.5.2015 2.6.2015
Záměr obce Mikulovice odprodat část pozemku v k.ú. Široký Brod
záměr obce
7.5.2015 22.5.2015
MěÚ Jeseník - rozhodnutí - chodník Mlýnská ulice
oznámení jiných úřadů
7.5.2015 22.5.2015
MěÚ Jeseník - rozhodnutí - chodník Mlýnská ulice - mapa
oznámení jiných úřadů
4.5.2015 19.5.2015
Komunitní kompostárna obce Mikulovic
oznámení
4.5.2015 19.5.2015
Obec Mikulovice - OZV 2/2015 - komunální a stavební odpad

Obec Mikulovice - OZV 2/2015 - komunální a stavební odpad

oznámení
4.5.2015 19.5.2015
Obec Mikulovice - OZV 1/2015 - komunitní kompostování a jeho využití
oznámení
4.5.2015 19.5.2015
Obec Mikulovice - pronájem části nebytové jednotky
oznámení
4.5.2015 19.5.2015
Přerušení dodávky el. proudu - mapa vypínání
oznámení jiných úřadů
4.5.2015 19.5.2015
Přerušení dodávky el. proudu 6.5.2015
oznámení jiných úřadů
4.5.2015 19.5.2015
FÚ pro Olomoucký kraj - veřejná vyhláška
oznámení jiných úřadů
4.5.2015 14.5.2015
Exekutorský úřad Praha - usnesení - opakovaná dražební vyhláška
exekutorské úřady
4.5.2015 6.5.2015
Město Jeseník - výběrové řízení - vedoucí Finančního odboru
oznámení jiných úřadů
4.5.2015 5.5.2015
OÚ Mikulovice - oznámení o možnosti převzetí písemnosti
oznámení

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se