obec Mikulovice má již více než 750 let historie

  do obce patří rovněž Široký Brod a Kolnovice

  skvělou vyhlídku si užijete z rozhledny Zlatý Chlum

  z letiště LKMI startují vyhlídkové lety

  kulturu reprezentuje divadelní soubor Kantoři

  FK Mikulovice hrál i třetí nejvyšší soutěž MSFL

  o seniory je příkladně postaráno v DPS 

  v krizových situacích pomáhají dva sbory SDH

OZV č. 1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

Obec Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2018,

kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 04.09.2018, usnesením č. … , usneslo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č:

 • 1/1994 , stanovující cenu vodného a stočného pro obec Mikulovice, ze dne 11.1.

1994.

 • 2/1997, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na  území obce Mikulovice, ze dne 24.4. 1997.

 • 4/1997, o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 17.9.1997.

 • 5/1997, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 16.11.1997.

 • Bez čísla, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 24.11.1998.

 • Bez čísla, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu  obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami  a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou – záplavou, ze dne 3.2.1999.

 • 4/1999, o vytvoření a použití  účelových prostředků rozvoje bydlení na  území obce Mikulovice, ze dne 13.5.1999.

 • 6/1999, o místním poplatku za provozovaný  výherní hrací přístroj, ze dne 13.5. 1999.

 • Bez čísla, kterou se mění a doplňuje  OZV č. 4/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků  rozvoje bydlení na území obce Mikulovice , ze dne 10.4.2000.

 • Bez čísla , kterou se mění a doplňuje  OZV č. 4/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků  rozvoje bydlení na území obce Mikulovice , ze dne 30.10. 2000.

 • 1/2002, řád  veřejného pohřebiště Mikulovice, ze dne  14.5.2002

 • 2/2002, řád veřejného pohřebiště Široký Brod, ze dne  14.5.2002

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

…………….………………

Mgr. Roman ŠťastnýJiří Šimík

                   starosta                                                                              místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………… 2018

Sejmuto z úřední desky dne:……………. 2018

archív původních stránek obce

Obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice

Bankovní spojení Komerční banka a.s. čú. 1723841/0100

IČO 00303003, DIČ CZ00303003

ID datové schránky 9fmbcrk, tel. 584 429 100

pondělí 7:00 - 17:00

úterý 7:00 - 15:00

středa 7:00 - 17:00

čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek 7:00 - 13:30

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlaste se