...
Mikulovice

Historie a kronika

mikuloviceŘeka Bělá mířící ze svahů Jeseníků k severu zpomaluje na úpatí posledních hor svůj krok, jako by se nemohla rozloučit s malebným krajem, který musí opustit. Není jí to ale nic platné a vodní proud na jeho cestě k moři nedokázala zadržet ani hradba kopců postavených do cesty pod soutokem s Olešnicí.

Jarním táním i letními dešti zdivočelá voda si zde v minulosti prorazila soutěsku a objevila klid a mír slezských rovin. Stejně nezadržitelně jako vodní proud plyne i tok času, jež se v průběhu staletí nesmazatelně zapsal do tváře krajiny rozkládající se v povodí Bělé.

Ticho hustých lesů bylo zprvu královstvím zvěře, které jen tu a tam narušil vpád lovců. První zemědělci se opatrně usazovali v bezpečné vzdálenosti od modravých hor a dlouho trvalo, než přes horská sedla prošli první kupci směňující alpskou sůl za žlutavý baltický jantar. Když nechávali napojit své soumary v horských bystřinách, s úžasem zjistili, že na jejich dně se pod slunečními paprsky blýskají zlatá zrnka. Zpráva o nalezištích drahého kovu se brzy roznesla široko daleko a proti proudu řeky se vydali první prospektoři. Velmoži panující okolním krajům vyslali záhy své družiny, aby ovládli do té doby opomíjené podhůří a v jejich stopách přicházeli i kolonisté, zakládající v panenské zemi první osady. Jejich úděl však nebyl zprvu lehký.

O zlatonosný kraj se svářila piastovská knížata s vratislavskými biskupy a neozbrojení poddaní byli snadným cílem nájezdů. Slovanský jazyk vystřídala němčina a stala se řečí zdejších obyvatel na dlouhé stovky let. Na konci 13. století se situace konečně uklidnila a vládu nad krajem převzala duchovní moc. Na soutoku Bělé s Olešnicí vznikly v té době tři dvorce, spadající pod pravomoc fojtů ze sousedního opevněného městečka Glucholazy. Kolem prostředního z dvorců vyrostla vesnice, jejíž první písemný název zněl villa Nicolai. Zda šlo o pojmenování místa podle osoby lokátora nebo podle jména světce je s odstupem věků již těžko zjistitelné . Počet obyvatel „Mikulášovi vsi“ postupně stoupal a úměrně tomu se rozšiřovalo i množství domů rozesetých jako korálky kolem stříbrné stužky Bělé. Rozvoj osídlení nedokázaly narušit ani náboženské války, morové rány nebo ustanovení Vratislavského míru, který přiřkl většinu Slezska pruskému králi a císařovně Marii Terezii ponechal z korunní země jen skromný díl. Mikulovice se poté ocitly na hranici a v budoucích letech ještě několikrát musely poznat, jak chutnají rozhodnutí mocných.

Jen obtížně můžeme nahlédnout pod roušku dějin a pochopit pohnutky jednání předchozích generací. Bezpočet křivd byl nezřídka vyrovnáván množstvím ještě větších křivd a válečná běsnění 20. století nechala v Mikulovicích nesmazatelnou stopu. To, co se původně tvářilo jako nadějná cesta k prosperitě, se změnilo v kalvárii posetou hroby otců, manželů i synů. Tolik očekávaný mír však klid do kraje nepřinesl. Nastal exodus původních a příchod nových obyvatel. Ti přišli nejen z Čech, Moravy a Slovenska, ale i z mnoha dalších zemí Evropy. „Mikulášova ves“ však dokázala i tento kritický bod svého vývoje překonat a na prahu 21. století oslavit kulaté 750-ti leté výročí své existence.

 

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov