...
Mikulovice

DPS Soužití 2005

seniori-praha-21-23-9-2011-090Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je terénní služba poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby (dále jen klientem) za úhradu dle platného sazebníku, schváleného správní a dozorčí radou společnosti. Služby jsou poskytovány lidem, kteří bydlí na území obce Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová Ves, Supíkovice, Písečná a Velké Kunětice.

CÍL

Cílem pečovatelské  služby je podpora  a pomoc  klientovi z Mikulovic a přilehlých obcí žít v jeho přirozeném sociálním prostředí běžným způsobem života v co nejlep- ší kvalitě, důstojně a spokojeně.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI.

Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle klientů:
a. pomoc  při zvládání  běžných  úkonů  péče  o vlastní  osobu  (např.  při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko),
 
Poskytovatel pečovatelské služby: SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice
Pracovní doba: pondělí – pátek 7,00 – 15,30 hod.

FORMA POSKYTOVÁNÍ

Terénní služba.

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby při SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, je poskytování služeb klientům,  které vedou k podpoře  samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času. Umožňuje tak lidem i přes nepříznivou  zdravot- ní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na přirozené  soci- ální prostředí,  rodinu, přátele, příbuzné, blízké, místní instituce, provozující služby veřejnosti a přitom využívat vlastní možnosti, schopnosti  a dovednosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
  • osoby se zdravotním  postižením  30 – 64 let,
  • mladší senioři 65 – 80 let,
  • starší senioři nad 80 let.

Pečovatelská  služba  je poskytována  osobám,  bydlícím v obci Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová  Ves, Supíkovice,  Písečná  a Velké Kunětice,  které mají sníženou soběstačnost  z důvodu zdravotního  postižení, nemoci nebo věku.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NENÍ POSKYTOVÁNA:

  • osobám, které nespadají do definované cílové skupiny a jsou soběstačné;
  • osobám,  které  vyžadují stálou lékařskou  péči, specializovanou  odbornou  péči nebo nepřetržitou péči, tzn. péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu;
  • občanům  trpícím  závažnými  psychickými  poruchami,  občanům  s výraznými projevy  agresivity  vůči zaměstnancům pečovatelské  služby  a lidem  závislým na návykových látkách;
  • je-li naplněna kapacita služby nebo není-li uzavřena smlouva.

 
b. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí  podmínek pro osobní hygienu (např.
při osobní hygieně, při péči o vlasy a nehty),
c. pomoc při zajištění a poskytování  stravy (např.  dovoz oběda, příprava  a podávání jídla),
d. pomoc při zajištění chodu domácnosti  (např. úklid, nákupy, praní, žehlení),
e. zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím (např. doprovod  k lékaři, vyzvednutí receptu u lékaře, dovoz léků či bezplatné  sociální poradenství).


DALŠÍ INFORMACE

Pečovatelská služba se poskytuje  na základě sepsané  smlouvy. Lze ji ukončit  kdy- koliv písemně  nebo telefonicky. Hrazení  provedených  úkonů  a služeb se provádí v hotovosti u účetní poskytovatele za uplynulý měsíc s to vždy 25. dne následujícího měsíce. Podrobnější informace lze nalézt také na www.souziti2005.webnode.cz
Vaše případné stížnosti a přání budeme brát jako možnost ke zlepšení a zkvalitnění služeb.
•   Stížnosti, podněty a přání lze podávat písemně, ústně, telefonicky. Anonymně  lze podat stížnost do poštovní schránky ve vestibulu vchodu SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
•   Kontaktní osoba pro vyřizování je Mgr. Štěpánka  Beníčková, ředitelka
•   Na stížnost Vám bude odpovězeno  písemně do 28 dnů od podání.

NAŠE PŘÁNÍ

Spokojený klient a spokojená obec.

ADRESA A KONTAKT:
Mgr. Štěpánka Beníčková
ředitelka SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, Mikulovice;
telefon: 584 429 143, klapka 260, mobil: 775 200 811
Ing. Bc. Jana Vrbovská
sociální pracovnice SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, Mikulovice;
telefon: 584 429 143, klapka 202, mobil: 775 200 813

Více zde: http://souziti2005.webnode.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je pátek, 12. 4. 2024, 17:23:55

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov