...
Mikulovice

Mechová jezírka Rejvíz - 8km

Mechová jezírka Rejvíz - 8km

Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se na ploše 396,63 ha v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké pánvi mírně skloněné k východu.

Unikátnost přírody této rezervace je podmíněna geologickou minulostí a klimatem. Hranice rezervace jsou vyznačeny na kmenech stromů dvěma červenými pruhy a tabulkami se státním znakem. Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les o výměře 67,39 ha, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí blatkou. Lokalita je významným biotopem pro mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Zachované přírodní hodnoty rejvízského rašeliniště jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale i velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu.

Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si turisté kromě vstupenky mohou zakoupit řadu suvenýrů. Po povalovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou může každý pozorovat změnu, která probíhá v rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím zrašelinění lokality - ustupující smrk a nástup borovice blatky. Velké mechové jezírko uzavírá naučnou stezku a návštěvníci mohou pokračovat po modré turistické značce směrem k Jeseníku. Provoz naučné stezky je v zimním období omezen.

Rejvízské rašeliniště patří k typu rozvodnicového vrchovišté. Vzniklo v postglaciálni době (před 6 - 7 tisici lety) diky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné nadržování vody na nepropustném podloží, čímž byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště. Puvodni smrkový les vlivem silného zamokřent odumřel a byl postupně nahrazen porosty borovice blatky. která dorůstá do výšky 15 m při stáři maximálně do 200 let. Současně došlo v dalším vývoji k intenzivnímu růstu rašeliníku a tvorbě rašeliny. 
Zaoblený tvar vrchoviště vzniká odstředivým růstem rašeliníkových trsů. Celý jeho povrch je tvarové členěn na menší celky (mikroreliéf) - vypouklé sušší bulty a jejich sníženiny obvykle zalité vodou - šlenky. Rašelinná jezírka se nazývají blanky a jejich silné zamokřelé okraje - lagg. Celková hmota humolitu ve vrchovišti je odhadována na 2,5 milionu m3.

Velké mechové jezírko se nachází ve středu západního jádra rašeliniště. Vrstva rašeliny zde dosahuje výšky 300 cm. Okolí jezírka tvoří porosty borovice blatky (Pinus uncinata) s podrostem mechu rašeliníku a jiných typických rostlin. Vyskytuje se zde i drobná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Kromě rostlin zde mají útočiště vzácné druhy živočichů, z nichž např. žluťásek borůvkový a sídlo rašelinné jsou glaciálni relikty. Až výzkumy z poslední doby prokázaly, že rejvízské rašeliniště patří mezi nejbohatší ve výskytu příliš oblíbené skupiny živočichů - pavouků. Severovýchodně od Velkého jezírka leží Malé mechové jezírko, které již dnes zcela zarostlo a je veřejnosti nepřístupné.

Datum vložení: 27. 2. 2019 14:11
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2019 14:12
Autor: Správce Šťastný

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov