...
Mikulovice

Kronika obce 2005

Události ve světě

Po dvacetiletém pontifikátu papeže Jana Pavla II. se novým papežem stal Němec Bendikt XVI. Američané stále ovládali strategická území na Předním východě obsazená po vojenské operaci proti Iráku a Afganistánu. Potýkali se zde ale se značnými problémy a guerillovou válkou místního obyvatelstva. Radikální muslimové podnikali proti západním velmocím teroristické akce, jimž jen v Londýně a jinde v západní Evropě padlo za oběť desítky lidí.  V Evropě bylo zřejmě nejvýznamnější událostí odmítnutí euroústavy v referendech ve Francii a Holandsku, což přinutilo představitele Evropské unie k jejímu dalšímu přepracování.

 

Události v ČR

Politickou událostí úvodních měsíců roku byla causa bytu premiéra Grosse. Tento politik ČSSD se stal v 2004 po demisi Vladimíra Špidly nejmladším premiérem v historii ČR. Již po několika měsících ale musel čelit aféře s neprůhledným financováním úvěru na svůj několika milionový byt na Barandově. Původ peněz nedokázal uspokojivě vysvětlit a když se přidala v mediích propíráná svázanost jeho manželky s pochybnou podnikatelkou Barkovou pod tlakem okolností odstoupil. Novým premiérem se stal jeho spolustraník Jiří Paroubek. V anketě o největšího Čecha zvítězil Karel IV. před T.G.Masarykem a Václavem Havlem. Jinak média a zejména televize byla po celý rok ve znamení módní vlny různých reality show (Vyvolení, Velký bratr) a soutěží Superstar.  Z republiky na Seychely v klidu uprchl miliardář Krejčíř, který “nepozorovaně” zmizel policii při domovní prohlídce. Policie na sebe v tomto roce upozornila výrazně ještě jednou a to v létě při rázném zásahu proti účastníkům  technopárty CzechTek na Tachovsku, kde nechyběli těžkooděnci a vodní děla. Tvrdost zákroku rozdělila společnost, jedna polovina národa (zejména příznivci pravice) poukazovala na porušování lidských práv a omezování svobody, druhá polovina schvalovala zákrok na nepovolené technopárty a volala po zastavení úpadku úcty k zákonům. Ekonomika ČR rekordně rostla, dle statistik se zvyšovaly platy i tržby, jen u nás na Jesenicku to nějak nebylo znát.

Události na Jesenicku

V únoru se Jesenicko zapsalo do povědomí obyvatel naší republiky v souvislosti s organizovaným zločinem. Organizovaná skupina 27 pachatelů převážně z Jesenicka páchala rozsáhlou majetkovou trestnou činnost se škodou v hodnotě přes 150 milionů korun. Nečekané ukončení měla v březnu diskuse starosty Jeseníku ing. Krátkého s občany ohledně optimalizace školství v Jeseníku – plánované sloučení 2 Základních škol spojené s omezením jejich provozu pro nedostatek žáků. Ve vzrušené diskusi vlepil starosta jedné z diskutujících facku se slovy “Kuš ty babo!”. Celá událost se dostala až do hlavního zpravodajství ČT. Starosta posléze tvrdil, že pouze prudce gestikuloval a tím došlo k nechtěnému kontaktu. Opozice na jesenické radnici požadovala jeho odstoupení, ale neuspěla. Hotelová škola v Jeseníku se rozhodla nabídnout možnost studia i studentům z Polska. V letošním ročníku zkušebně nastoupí první necelá desítka zahraničních posluchačů. Nejkomplikovanější na celém studiu se kupodivu ukázala doprava, neboť přes nevelkou vzdálenost mezi polským příhraničím a Jeseníkem neexistuje vhodné dopravní spojení. V tomto roce byla ve Vidnavě otevřena otázka na možnost přeměny bývalého kněžského semináře na věznici. V obci proběhlo referendum a většina obyvatel se vyslovila k záměru kladně. Zlaté Hory uvažují o výstavbě sjezdovky s moderní lanovkou na Příčné hoře s využitím prostředků z EU a podobně i naše obec hledá možnosti k přeměně bývalých kasáren na výcvikové středisko pro záchranáře.

Dle ročenky Českého statistického úřadu pro Olomoucký kraj drží Jesenicko několik prvenství. Je ekonomicky nejslabším regionem s nejnižší hustotou obyvatelstva. S tím zcela úzce souvisí i fakt, že v kraji mu patří první příčka v počtu vystěhovalých na tisíc obyvatel. Ostatně není se co divit, když platy na Jesenicku jsou nejnižší v celé republice. Třetinu tvorby HDP zajišťuje v našem okrese turistický ruch. Zajímavým faktem dokreslujícím společenskou morálku a přístup k tradičním hodnotám je i údaj, že na 100 sňatků připadá na Jesenicku neuvěřitelných 82 rozvodů!  Jesenicko se tedy pomalu vybydluje a nezadržitelně stárne.

Události v Mikulovicích

Stav obyvatelstva

Rok 2005 znamenal úbytek občanů Mikulovic na 2778 občanů, což znamená o 7 lidí méně než v roce 2004. Bylo to způsobeno větším počtem odhlášení z obce – v tomto roce se přihlásilo do Mikulovic jen 46 obyvatel, zatímco se odhlásilo 70 obyvatel. Příznivým trendem v tomto roce byl prudký nárůst porodnosti oproti předchozímu roku. Narodilo se 39 dětí – 20dívek a 19 chlapců. V roce 2005 zemřelo 22 občanů – 11 mužů a 11 žen.

Narození v roce 2005:

Leden – Natálie Surovíková, Petra Trifová

Únor –  Natálie Jehličková, Ludmila Dirdová, Dominik Mareček, František Rybářík

Březen – Matěj Kotek, Tomáš Makarenko, Alex Makarenko, Viktorie Petrová

Duben – Zuzana Skřejpková, Terezie Tiburáková, Tereza Mouralová, Čeněk

Kristán Tota, Ladislav Bubeník

Květen – Tereza Mrnůštíková

Červen – František Karady, Lukáš Macht

Červenec –  Josef Maňur, Helena Přibylová, Marie Kováčová

Srpen – Josef Štolovský, Vojtěch Špelda, Gabriela Klohnová, Adam Korytář, Lubomír Řeha

Září – Nikola Knilová, Petr Vondrka, Veronika Doušková, Nela Janegová

Říjen – Lucie Zapletalová, Klaudie Látalová,  Alexandra Orlová, Petr Daniel

Listopad – Iveta Bačáková, David Kočíb, Josef Audý, Eliška Židková

Prosinec – Jakub Švob

V roce 2005 jsme se museli rozloučit z důvodu úmrtí s těmito občany:

Leden – Božena Kajnarová, Jiřina Plodková, Milada Lankašová, František

Postava, Jana Gregušová

Únor – Františka Leváková

Březen – Božena Gernešová, Božena Flašarová

Duben – Jiří Svoboda, Tomáš Makarenko

Květen – 0

Červen – Františka Becaničová, Josef Kašpárek

Červenec – Zdeněk Navrátil, Karel Zapletal, Eva Kerbčárová, Jozef Marko

Srpen – Petr Plachý, Josef Schwáb

Září – 0

Říjen – Fratiška Kutrová, Jiřina Glosová

Listopad – Vladimír Hradil, Jan Valouch

Prosinec – 0

V roce 2005 pokračoval trend uplynulých let – omezování nabídky pracovních míst v obci i jejím okolí a zvyšování nezaměstnanosti. Z toho důvodu se nelze divit, že značná část obyvatel obce odcházela za lepšími životnímu podmínkami. Celkem se sice odstěhovalo o 6 občanů méně než v roce 2004, ale přesto tento počet (70 obyvatel – 40 mužů a 30 žen) způsobil, i přes vyšší porodnost v obci, pokles počtu obyvatel. V tomto roce se do Mikulovic přistěhovalo jen 46 obyvatel, což znamenalo pokles oproti roku 2004 o 14 občanů. Bylo to 20 mužů a 26 žen.

Během roku 2005 vstoupily  v Mikulovicích do svazku manželského tyto páry:

V únoru: Dušan Adámek a Veronika Suchancová

V březnu: Lubomír Řeha a Miroslava Koriťáková

V květnu: Ludvík Pruchnický a Věra Houžvová

V červnu: Miroslav Lukša a Dana Hlavatá

V červenci: Petr Jarošek a Jana Foitová, Marek Formánek a Pavlína Dědicová, Jiří Karakasidis a Hana Kouřilová

V srpnu: Martin Látal a Věra Gvizdová, Břetislav Lalík a Šárka Židková

V září: Rudolf Zbořil a Lada Kramperová

V říjnu: Filip Suchý a Monika Mikulíková, Radek Drahovský a Anna Benčová, Jiří Pelc a Ivana Kalagasidu

V listopadu: Jiří Baudis a Radka Muzikantová

V lednu, dubnu a prosinci nikdo oddán nebyl. Celkem bylo v Mikulovicích uzavřeno 14 sňatků.

Počasí

Po Novém roce bylo velmi teplo a pořádná zima začala až po 20.lednu. Sníh ležel až do poloviny března, kdy se prudce oteplilo. I během roku došlo několikrát k velkým a náhlým teplotním výkyvům často až o dvacet stupňů. V létě byl teplejším měsícem červenec, kdy padaly i teplotní rekordy, v srpnu bylo chladno. První přízemní mrazíky přišly už 20.září, ale jinak bylo podzimní počasí teplé a slunečné. V druhé polovině listopadu napadl sníh, vydržel až do vánoc, kdy sice nakrátko roztál, ale napadl hned nový a zima byla velice tuhá.

Rozpočet obce a důležitá rozhodnutí ze zastupitelstva

Schválený rozpočet obce v roce 2005 činil 78 773 900,-Kč. Poté byl v průběhu roku několikrát upravován a po 5.změně schválené usnesením zastupitelstva obce 13.12.2005 činil 42 270 444,- Kč. V obci byl bezplatně distribuován tzv. Informační servis, ve kterém byli občané průběžně seznamováni s výsledky zasedání zastupitelstva obce a dalšími důležitými informacemi. Tento zpravodaj, vydávaný obcí, vyšel v roce 2005 6x. Dále bylo možné se s aktuálními informacemi seznámit i na webových stránkách obce. Zastupitelé na svém zasedání 14.6.2005 rozhodli o koupi soupravy malotraktoru a přídavných zařízení pro údržbu veřejných prostranství. Malotraktor je vybaven návěsem o nosnosti 1,5t, mulčovačem, rozmetadlem, zametacím kartáčem, hydraulickou radlicí a sněhovou frézou. Souprava byla pořízena formou leasingu. Zastupitelé také podali žádost na Ministerstvo obrany ČR za účelem bezúplatného převodu majetku bývalé posádky do vlastnictví obce. Jedná se o kasárna, muniční sklady, bytové jednotky, železniční vlečku a lesní pozemky.

Výstavba kanalizace, vodné, stočné a odpady

V listopadu byla dokončena další fáze výstavby kanalizační sítě v obci. V rámci projektu přeshraniční spolupráce “CBC Phare – Euroregion Praděd – čištění odpadních vod obcí” proběhly v naší obci v letech 2004-2005 práce na dobudování splaškové kanalizace. Nově vybudované úseky

-ulice Hlavní od začátku Širokého Brodu po prodejnu pana Večerky

-ulice za elektrárnou

-ulice Mlýnská

-ulice k pekárně

-ulice Hlavní od prodejny OKAL ke Kachtíkům

-tři odbočky z budovaných úseků k domům p.Heralta, Salvy a Motyčáka zahrnovaly prodloužení kmenového sběrače a na něj navazující stoky byly napojeny na stávající kanalizační systém ústící do ČOV. Objem investovaných prostředků v Mikulovicích dosáhl částky 330 000 EUR. Ceník vodného a stočného pro Mikulovice byl na rok 2005 stanoven ve výši: vodné 19,-  Kč/m3, stočné 18,40 Kč/m3, vodné pro Kolnovice 8,34 Kč/m3. V souvislosti se stále se zvyšujícími se náklady na likvidaci odpadů vyzval starosta obce Ivan Dost v červnovém čísle Informačního servisu občany, aby třídili odpad a nebezpečný odpad odevzdávali k likvidaci do sběrny JK Morava. Zároveň je seznámil s plánem výstavby sběrného dvora ve prostoru sběrny JK Morava a apeloval na ně, aby měli na zřeteli čistotu prostředí obce a nepletli si některé její části se smetištěm, jak tomu bylo v poslední době zejména v místní části Kolnovice.

Výstavba v obci

V listopadu byla zahájena výstavba Centra sociálních služeb v rámci programu SROP (Společný regionální operační program). Do konce roku byly provedeny terénní úpravy na přípravu základů. V objektu, jež by měl být dle plánu dokončen do konce příštího roku, by mělo vzniknout 20 bytových jednotek pro seniory, matky s dětmi a 2 tzv.krizové byty pro občany v tíživých životních situacích – například postižených živelní pohromou. Po celé budově by měl být zajištěn bezbariérový přístup. V září seznámil starosta obce pan Ivan Dost občany s plány na výstavbu cyklostezek v okolí obce. První z nich byla vytvořena na stávající staré komunikaci k státní hranici, což se ale u některých, zde bydlících občanů, nesetkalo s porozuměním, neboť cyklostezka zúžila již tak úzkou silnici. Tato cyklostezka je mezinárodní a pokračuje do polských Glucholaz. Další projektovaná cyklostezka povede z Mikulovic Vlčím dolem do Vysuté, kde by v budoucnu měla stát 18 metrů vysoká rozhledna. Dále přes Kolnovice a Terezín k letišti a do Hradce-Nové Vsi. Zde by klesala k řece Bělá a po jejím levém břehu zpět do Mikulovic. Celková délka cyklostezky by měla být asi 16 km.

V roce 2005 bylo celkem 53 občanům naší obce umožněno čerpat půjčky ve výši 50 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení na opravy rodinného domu nebo bytu nebo připojení na vodovod nebo kanalizaci.

Bezpečnostní a sociální situace

V Mikulovicích již od 1.1.2004 nepůsobí místní oddělení Policie České republiky (PČR). Obec nyní spadá pod obvodní oddělení Zlaté Hory a PČR v roce 2005 vydala zprávu o bezpečnostní situaci v katastrálním území OÚ Mikulovice, do něhož patří vedle vlastní obce i Široký Brod, Kolnovice, Terezín a Vysutá. Během roku 2004 bylo v tomto území prověřováno celkem 21 oznámení trestných činů, z toho 13 majetkových. Z majetkových trestných činů se podařilo objasnit necelou polovinu (6/z toho 3 vloupání/), zbývajících 7 zůstalo neobjasněno. Zbývající trestnou činnost tvořily trestné činy zanedbání povinné výživy(4), maření výkonu úředního rozhodnutí(1), pomluvy(1) a ublížení na zdraví(2). V porovnání s předchozím rokem bylo spácháno o 13 trestných činů méně. V roce 2004 bylo řešeno rovněž 42 přestupků (v roce 2003 39 přestupků), z nichž nejvíce bylo majetkových (16) a proti občanskému soužití (7). Na území obce bylo také zjištěno v průběhu roku 13 případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Dopravní nehodovost na území obce je malá, šlo převážně o nehody na silnici I/44. Ze zprávy PČR dále vyplývá, že byla nucena věnovat zvýšenou pozornost mládeži, která se scházela v prostoru před OÚ a poté agresivní jízdou ohrožovala bezpečnost silničního provozu. Mládež v obci též ve sledovaném období prováděla výtržnosti v prostoru za budovou prodejny Jednota.

1.9.2005 byl založena obecně prospěšná společnost (OPS) Soužití 2005 zaměřená na provozování veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních služeb obce. OPS působí v objektu domu s pečovatelskou službou. Prvními členy správní rady byli zakladatelem (OÚ) jmenováni Věra Kocianová, Jiří Šimík a Jiří Rozsypal. Do dozorčí rady byli jmenováni Ivan Dost, František Kadaňka a Milan Hinšt. Cílem vzniku OPS je provozování a zajišťování sociálních služeb – tedy i dosavadního domu s pečovatelskou službou. OPS zároveň nabízí rozšíření služeb pro obyvatele obce jako např.dovoz obědů, donášku nákupů, úklid v domácnosti a další pečovatelské úkony. Obecní úřad doufá, že zřízením OPS snáze získá prostředky na zajišťování sociálních služeb. V tomto roce byl zároveň navýšen rozpočet obce o téměř 21 milionů na financování projektu Centra sociálních služeb. Největším zaměstnavateli v obci byly firma Plaskon Produkt s. r. o., pobočný závod Slezského kamene, likérka Trul a stavební firma JPS. V obci působilo i několik autodoprav, pila, pekárna a pískovna Psotka. Celková nabídka pracovních uplatnění ale byla nízká a značná část mladých lidí odcházela za lepšími možnostmi do vnitrozemí nebo do vyspělejších zemí západní Evropy a USA. Nezaměstnanost v obci trvale překračovala hranici 15%.

Kulturní události

Začátkem ledna proběhla v obci pod záštitou místní farnosti tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. V naší obci bylo vybráno 21.798,- Kč a prostředky z této sbírky jsou využívány na projekty katolické charity a pomoc postiženým přírodními katastrofami. Na konci září se uskutečnil třídenní zájezd jesenických seniorů do Prahy. Šlo o výměnný pobyt ve spolupráci s městskou částí Praha 1, neboť pražští senioři k nám jezdí na oplátku obdivovat krásy Jesenicka. Naši senioři navštívili nejen Petřínskou rozhlednu a bludiště, botanickou zahradu v Tróji a výstavu mořských živočichů, ale čekala je i plavba parníkem po Vltavě, divadelní představení nebo návštěva Poslanecké sněmovny. V prosinci proběhl v obci tradiční předvánoční jarmark. V řadě stánků měli návštěvníci možnost nakoupit celou řadu vánočních dobrot a výrobků lidové tvořivosti a celá akce byla zakončena proslovem starosty obce Ivana Dosta, ke shromážděným spoluobčanům, při němž jim popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2006. Poté následoval velkolepý ohňostroj odpálený z prostoru před kostelem.

Školství

Základní škola

Ve školním roce 2004/2005 měla škola 319 žáků v 15 třídách, což bylo o 13 žáků méně než v předchozím roce. Tento nepříznivý vývoj byl způsoben několika faktory:

-odchodem žáků na osmileté gymnázium v Jeseníku

-menším počtem dětí nastupujícím do prvních tříd

-migrací obyvatelstva z Mikulovic za prací do jiných oblastí ČR

Celkový počet zaměstnanců činil 44 osob, z toho 30 pedagogických pracovníků a 14 nepedagogických. Z pedagogických pracovníků je 26 učitelů, 2 asistentky a 2 vychovatelky. Tři učitelky jsou na mateřské dovolené. Při zápisu do prvního ročníku bylo přijato 32 nových žáků. Ve školním roce 2004/2005 z celkového počtu 319 žáků neprospěli pouze dva. Pedagogičtí pracovníci navštěvovali v průběhu roku celou řadu vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to zejména v souvislosti se zaváděním nové koncepce vzdělávání  podle nově schváleného školského zákona č. 561/2004 s účinností od 1.1.2005. Tento zákon nahradil celoupředchozí školskou legislativu a stanoví, že každá škola musí do školního roku 2007/2008 zpracovat svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), takže řada školení učitelů byla zaměřena ke zpracování ŠVP.  Ve školním roce 2005/2006 má být podle nového školského zákona zřízena Obecním úřadem Školská rada. Školská rada má mít 6 členů, z nichž 2 jmenuje zřizovatel školy (obec Mikulovice), 2 volí ze svých řad zákonní zástupci žáků a 2 volí pedagogičtí pracovníci. Školská rada začne pracovat od 1.1.2006. V roce 2005 došlo k zajištění bezbariérového přístupu do všech odborných učeben školy pomocí schodišťové plošiny. Zároveň došlo k vytvoření multimediální  učebny rekonstrukcí  stávající učebny Fyziky a Chemie. O letních prázdninách roku 2005 došlo k pokládce nové podlahy a celkové rekonstrukci a modernizaci počítačové učebny. Také byly vymalovány všechny třídy, vytvořen prostor pro archiv a bylo vybudováno bezbariérové WC v patře. Na škole působila celá řada zájmových kroužků: sportovní (košíková dívek, cykloturistický, florbal, sportovní hry), dramatický, pěvecký, vaření, keramický, informatiky, přírodovědný a kroužek nápravy poruch učení a přípravy na SŠ.  Žáci školy se zúčastnili i celé řady tradičních soutěží – recitačních, ve zpěvu, ve sběru starého papíru, fotbalové soutěže Coca Cola Cup a s úspěchem reprezentovali společně se žáky ze ZŠ Zlatých hor Jesenicko na dětské olympiádě v Praze. Velký ohlas mezi dětmi měla i na podzim konaná soutěž v závodech draků na kopci u Kolnovic. V zimě proběhl tradiční lyžařský výcvik žáků 7.ročníků. Opět se jelo do Branné a opět i s žáky z partnerské školy v polských Glucholazech. Lyžařský výcvik vedli pan ředitel Roman Šťastný a pan učitel Milan Ostrý. Cyklokroužek prošel generační výměnou a uspořádal v tomto roce pravidelný letní cyklotábor tentokrát po okolí Jesenicka a Osoblažska. Několik dní strávili mladí cyklisté i u Nyského jezera. Novou a ihned mezi žáky velice oblíbenou akcí se stalo noční spaní ve škole, které vedli někteří třídní učitelé a vedoucí školní družiny Iva Krajčíková. Bylo spojeno s diskotékou, zkouškou odvahy a sportovními soutěžemi. Děti byly nadšené a zjistily, že i ve škole lze zažít zcela neobvyklé zážitky. Pokračovala i mezinárodní spolupráce. Na jaře byla naše škola oslovena z polských Glucholaz v rámci projektu PHARE “Rownacz szanse”, který byl zaměřen na poznávání zvyků, historie i národních kuchyní obou zemí. Při vzájemných setkáních děti soutěžily a získávaly nové poznatky formou her. Vyvrcholením projektu byl dvoudenní pobyt našich žáků v Polsku v Pokrzywné. Tak jako v uplynulých letech velice aktivně pracovalo SRPDŠ vedené Silvií Siatkovou, které ve školním klubu Ámos v termínu 9.-11.3. a v doměv pečovatelskou službou od 11.do 15.3. pořádalo velikonoční výstavu a 26.března Maškarní ples v sokolovně TJ Spartak. Plesu se zúčastnilo asi 140 lidí a výtěžek z plesu ve výši 15 169 Kč,- byl použit k financování různých aktivit žáků a k pořádání akcí pro děti Základní školy. Vedoucí vychovatelka školní družiny paní Iva Krajčíková se snažila ve školním roce 2004/2005 rozšířit a obohatit činnost školní družiny a uspořádala spolu se svými kolegyněmi v průběhu roku mnoho zajímavých akcí - noční spaní v družině, “Stavohrátky”, dětský ples, jarní slet čarodejnic a podzimní dýňové slavnosti. Kalendářní rok zakončila tradiční soutěž Pexesový král.

Mateřské školy

V obci působily dvě mateřské školy – jedna v Mikulovicích a druhá v Širokém Brodě. Náplň činnosti obou školek byla velice bohatá a duševní i fyzický růst dětí byl podněcován rozmanitými způsoby. Namátkou lze třeba jmenovat bruslení a bobování v zimním období, jarní výstavu velikonočních prací, letní výlet za pokladem nebo podzimní předplaveckou výuku na bazénu v ČeskéVsi. V lednu také vystoupili v mateřské škole šermíři s pohádkou “O statečném rytíři”. Mateřskou školu v Mikulovicích navštěvovala necelých 80 dětí, které byly rozděleny do tří tříd. O ně se staralo 6 učitelek a tři provozní zaměstnanci. Ředitelkou školky byla Marie Macková. Mateřská škola v Širokém Brodě je dvoutřídní - jedna třída je speciální pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. O téměř tři desítky dětí se staraly čtyři učitelky na čele s ředitelkou Al Wahaishiovou.

Základní umělecká škola

V prostorách ZŠ Mikulovice působila v průběhu roku pobočka ZUŠ z Jeseníku, která dětem poskytovala možnost základů hudebního vzdělání. Vyučujícími byli p.uč. Moskalová, Polcrová, Domes a Běťáková. Žáci z Mikulovic se dokázali prosadit i v okresní soutěži, kde ve hře na klavír vybojovali první místa Michael Dvořák a Monika Zámoravcová a ve hře na dva akordeony zvítězili bratři Jan a Václav Macháčkovi.

Sportovní události

TJ Spartak

Tradičním organizátorem sportovních akcí a základnou sportovního vyžití v obci je tělovýchovná jednota Spartak Mikulovice. V roce 2005 sdružovala na tři stovky aktivním sportovců. Tradičně nejpočetněji byli zastoupeni fotbalisté, od nejmladších mládežnických kategorií až po muže. Vedle nich v TJ působil i oddíl stolního tenisu, volejbalu, nohejbalu, hokejbalu a aerobiku. Činnost tělovýchovné jednoty řídil dlouholetý úspěšný předseda Zdeněk Ondruška a místopředseda František Kadaňka. Základnou mikulovického sportu je vedle fotbalového areálu FC Trul místní sokolovna, která prošla v uplynulých letech rekonstrukcí osvětlení a vytápěcího systému. Zároveň nabízí možnost ubytování jako turistická ubytovna pro 12 osob a v zimním období je pravidelně využívána jako místo společenských plesů a diskoték. Nejznámější akcí pořádanou TJ Spartak jsou v posledních letech turnaje v kopané žáků, jehož se vždy na jaře zúčastňují fotbalová mužstva z řady okolních zemí. Letos v červnu se uskutečnil III.ročník mezinárodního turnaje žáků do 15 let o pohár starosty Prahy 1. Zúčastnila se ho tato mužstva: výběr Jesenicka, výběr Prahy 1, výběr Budapešti, sportovní škola Žiar n/Hronom, Pakoslawice a Bruntál. Vítězem se stal výběr Jesenicka. V sobotu 4.června se krásného slunného počasí uskutečnil první ročník “Běhu Mikulovicemi”, který byl pořádán OÚ Mikulovice, TJ Spartak a SRPDŠ. Největší zájem byl tradičně mezi dětmi, ale přišlo i několik dospělých, takže nakonec bylo vyhlášeno celkem 12 kategorií.

Vítězové jednotlivých kategorií:

děti do 6 let – Václav Siatka, děti 6 – 9 let – Richard Zrník,

mladší žákyně – Jana Moravcová, mladší žáci – Libor Lanč, starší žákyně – Sára Müllerová,

starší žáci – Marek Šťastný, junioři – Tomáš Kadlčík,

ženy do 40 let – Jana Mrázová,

muži do 40 let – Jiří Mráz,

ženy nad 40 let – Iva Krajčíková,

muži nad 60 let Šimon Troják.

Závodníci na prvních třech místech dostali krásné keramické medaile, které vytvořila Iva Krajčíková. Všichni zúčastnění byli ze sportovního klání tak nadšeni, že organizátoři oznámili, že letní běh bude mít i svého zimního bratra.

Fotbal FC Trul

Naši fotbalisté v loňském ročníku dokázali postoupit z krajského přeboru do divize a jako první mužstvo z Jesenicka hrát tak vysokou soutěž. Bohuželv ročníku 2004/2005 zaplatili nováčkovskou daň a po ročním působení se s divizí rozloučili. Ještě dvě kola před koncem měli před Velkými Losinami, které byly v tu chvíli na sestupovém místě, šestibodový náskok, ale podezřelé výsledky posledních kol znamenaly sestup našeho mužstva. Do další sezony v krajském přeboru vstoupili fotbalisté FC Trul s cílem vybojovat zpět divizi a po podzimní části jsou v tabulce na druhém místě s minimální ztrátou na vedoucí tým tabulky.

Zájmové organizace

Každé úterý v roce se od 10 do 12 hodin setkávaly maminky s dětmi v doměs pečovatelskou službou. Jednou měsíčně si zvaly odborníky z různých oblastí o kterou mají maminky zájem např. zdraví, výchovy, psychologie, tradic atd. Společně vyjely i s dětmi na výlet do chráněné dílny do Vidnavy, kde si mohly vyzkoušet různé rukodělné práce. Mateřské centrum sdružuje většinou maminkyna mateřské dovolené a umožňuje jim spolu s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o děti dostávají.

V naší obci se pravidelně setkával i Klub žen. Ženy aktivně pomáhaly zejména při některých akcích školní družiny a v květnu se dokonce zúčastnily zájezdu do polských Glucholaz, kde na setkání s polskými ženami soutěžily ve výrobě chlebíčků a dalších chuťovek. V obci také působila, stejně jako v minulých letech, základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která sdružovala necelou čtyřicítku členů na čele s předsedou ing. Oldřichem Kouřilem. Zahrádkáři uspořádali zájezd na Celostátní výstavu ovoce a zeleniny “Hortimex”, jež se konala v Olomouci, a tradiční výstavu ovoce a zeleniny v domě chovatelů v Mikulovicích. Zde prezentovali plody své práce. Oceněni za svou práci vyznamenáním III.stupněbyli panové Janík a Jůza. Vedle zahrádkářů působila v obci i základní organizace chovatelů drobného zvířectva, která sdružovala asi tři desítky členů na čele s Michalem Malčicem. Vedle pravidelných setkání a každoročního “sekáčového bálu” uspořádali v roce 2005 i okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže, jež byla bohatě zastoupena a těšila zaslouženému zájmu nejen mikulovické veřejnosti. V obci v roce 2005 působili dvě organizace z oblasti myslivosti. V Mikulovicích se jednalo o honební společenství “Zelené údolí” , v jehož čele stál Josef Orel a v Kolnovicích o myslivecké sdružení “Vlčí důl”, jehož předsedou byl František Vrbacký. Myslivecké sdružení má pronajatou honitbu od honební společnosti, která je vlastníkem půdy a má i honební právo. V Kolnovicích se sice i letos konal tradiční hon drobné zvěře, ale její pokračující úbytek přinutil členy sdružení k zamyšlení, zda vůbec v této tradici pokračovat nebo se soustředit jen na lov černé a srnčí zvěře, která se v naší oblasti vyskytuje v daleko větší míře. Vedle odstřelu se členové obou organizací starali i o pravidelné zimní přikrmování zvěře. Do života obce se aktivně zapojila i jedna z nejstarších místních spolkových organizací – sbor dobrovolných hasičů. V roce 2005 stál v čele sboru Milan Hinšt. Hasiči v tomto roce neměli tradiční mládežnickou základnu, která procházela generační výměnou a dočasně se rozpadla. Přesto spolupořádali celou řadu akcí pro mládež (např. při dni dětí) a úzce spolupracovali s obecním úřadem. Tradičně startovali na okresních soutěžích a v létě pořádali závod o pohár starosty obce Mikulovice. Vedle toho leželo těžiště jejich práce v aktivní pomoci obyvatelům obce a jejího okolí při ohroženích požáry a velkou vodou a v prevenci těmto událostem. Úzce spolupracovali i s polskými kolegy z partnerské obce Pakoslawice, kde se zúčastnili hasičských závodů.

kronikář Pavel Macháček

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 15:36:54

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov