...
Mikulovice

Kronika obce 2006

Události ve světě

Rok 2006 byl rokem mírovým, i když několik lokálních konfliktů v třetím světě probíhalo. Svět se také nezbavil strachu z teroristických akcí, kterých využívaly zejména radikální protiameričtí radikálové z islámských zemí. Američané sice vojensky ovládaly dobytá území v Iráku a Afganistánu, ale tyto země byly stále nestabilními ohnisky napětí. Spojené státy byly z celosvětového hlediska v pozici ekonomické a politické supervelmoci a také se podle toho v zahraniční politice chovaly. Rusko prezident Putin stabilizoval po desetiletí přechodu ke kapitalismu, ale svému bývalému soupeři nemohlo ani zdaleka být rovnocenným rivalem. Ekonomicky sílila moc Číny, která se tak vedle USA a Evropské unie stávala třetí určující silou světa. 
Horká půda byla v tomto roce zejména na Blízkém východě, kde se po parlamentních  volbách v Palestině dostali k moci protižidovští a protiameričtí radikálové a napětí mezi Palestinou a Izraelem několikrát přerostlo v krvavé střety. V Iráku byl popraven bývalý proamerický chráněnec, později úhlavní nepřítel Saddám Husajn. V centru mezinárodní pozornosti se ocitl Irán a severní Korea, které USA obvinily z rozvoje vlastního jaderného programu. Obě země se bránily, že usilují o mírové využití jádra.
Na západní polokouli se postupně začala projevovat averze k americkému poručníkování v některých zemích Latinské Ameriky, kde zvítězily stoupenci opatrného socialismu a protiamerické orientace (Venezuela, Bolívie, Nikaragua).
V Evropě bylo zřejmě nejvýznamnější událostí odmítnutí euroústavy v referendech ve Francii a Holandsku, což přinutilo představitele Evropské unie k jejímu dalšímu přepracování. Bývalý Jugoslávie se dále drolila, v tomto roce již naštěstí mírovou cestou – Černá Hora se oddělila od Srbska a ustanovila se jako samostatný stát.

 

Události v ČR

Od 1.ledna 2006 vstoupil v platnost zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Nesmí se nyní nap. kouřit na pracovištích, úřadech a na veřejných místech. Popravdě řečeno moc kuřáků si z toho velkou hlavu nedělá. A to zejména mladá generace.  Začátek roku byl také ve znamení už tradičního zdražování energií a dopravy. 
Media se v průběhu roku předháněla v “šíření” paniky z nebezpečí přenosu tzv. ptačí chřipky. Celá aféra budila až dojem, že jde o cílenou akci, aby lidé zapomněli na skutečné problémy každodenního života. Ostatně úroveň záplavy reklam svědčí rok a od roku stále více o tom, že se jaksi samozřejmě počítá, že většina národa již má “vymytý” mozek.
Na silnicích začal v letošním roce platit nový bodový systém, který by měl omezit nehodovost. Za každý přestupek policie hříšníkovi strhne určitý počet bodů a kdo zdolá 12ti bodovou hranici, uloží načas svůj řidičský průkaz k ledu.
V červnu se konaly volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Po osmi letech vlády ČSSD vyhrála ODS, následovaná ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Stranou zelených. Poměr mezi pravicí a levicí byl v poslanecké sněmovně vyrovnaný (100 : 100) a do konce roku se táhla jednání o sestavení vlády. Po různých provizoriích se na konci roku rýsovala pravostředová koalice ODS, KDU-ČSL a zelených podpořená dvěma poslanci zvolenými za ČSSD. Senátní doplňovací volby potvrdily nástup ODS, která zvítězila ve většině volebních obvodů.

Události na Jesenicku

Letošní zima byla opravdu krutá a ještě daleko více než ve vnitrozemí se tato situace projevila na Jesenicku. Díky vysoké sněhové nadílce a silným mrazům kolabovala doprava a na pomoc musela být nasazena i armáda. Těžký sníh prolamoval střechy a propadnutí stropu hrozilo i tělocvičně Základní školy ve Zlatých Horách, která musela být načas uzavřena. Mrazivá zima a sucha posledních let se podepsala i pod nedostatek pitné vody, se kterým potýkaly na počátku roku Rejvíz i Bernartice. V největších mrazech koncem ledna došlo v Jeseníku k výpadku plynu a po několik dní byla značná část obyvatel města bez tepla. 
V březnu došlo k první promoci 26 studentů jesenické vysoké školy podnikání, která se byla zřízena před třemi roky jako pobočka ostravské Vysoké školy podnikání. Do budoucna by mělo být otevřeno i navazující magisterské studium. Studium ovšem není pro všechny nadané, neboť školné činí cca 26 000 Kč ročně, a to jsou na Jesenicku velké peníze. Jak vidno rovná příležitost v přístupu ke vzdělání daná ústavou se kamsi vytratila. Komenský se musí v hrobě obracet!
V rámci rozvoje regionu, který trpí vysokou nezaměstnaností, a ve snaze posílit turistický ruch se na jaře rozjela výstavba čtyřsedadlové lanovky od Bohémy na Příčnou horu. V první fázi v roce 2006 byla za podpory peněz z EU postavena část na Zámecký vrch pod hradem Edelštejn. Podobně byla na Borůvkové hoře u Javorníku během letních měsíců obnovena rozhledna. Novostavba navázala na tradici původní rozhledny, jež zde stála již od konce 19.století, ale v druhé polovině 20.století zanikla.  
V květnu si na Jesenicku dala dostaveníčko šedesátka týmů zdravotnických záchranných služeb z Evropy, Asie a severní Ameriky při tradiční Rallye Rejvíz. 
V průběhu roku došlo k dokončení rekonstrukce řadu let uzavřeného a kdysi vyhlášeného hotelu Slovan na jesenickém náměstí. Spolu s rekonstrukcí objektu byla zastavěna i proluka vedle hotelu, kde by mělo vzniknout multifunkční centrum. Místo v říjnu 2005 uzavřené jesenické mlékárny vzniká v Jeseníku další supermarket – tentokrát firmy Kaufland.
Volby do poslanecké sněmovny v červnu na Jesenicku ukázaly starou pravdu, že čím chudší oblast, tím blíže k levici. Levicové strany na rozdíl od vnitrozemí zde zvítězily. ČSSD porazila ODS o 9 procent a získala 36,66 % hlasů, na druhém místě skončila ODS s 27% a třetí KSČM s 17%. Komunální volby se nesly vesměs ve znamení vítězství sdružení nezávislých kandidátů, v Jeseníku zvítězila ODS. Senátní volby zase ukázaly, že tuto instituci považuje většina obyvatel za zcela zbytečnou a programově volby do ní  bojkotovala. Ovšem politikům nejde o názor obyvatel, ale bohužel především o tučné prebendy, takže všechny strany se tvářily, že je vlastně všechno v pořádku, když čtyři pětiny obyvatel dává najevo svůj nespokojenost. Druhého kola senátních voleb se na Jesenicku zúčastnilo necelých 15% voličů! a již podruhé byl senátorem zvolen lidovec Adolf Jílek.
Chladný a deštivý srpen byl těžkou ranou místním zemědělcům. Zralé plodiny nebylo možno sklidit a zemědělci utrpěli značné ztráty.
Na podzim byla započata rekonstrukce silnice I/44 přes Červenohorské sedlo. Po letech sporů mezi zastánci výstavby tunelu a ekology zvítězila varianta pouhého rozšíření stávající komunikace. Ve stejném období proniklo Jesenicko na stránky celostátních médií s krokem vsetínské radnice, která zakoupila na Jesenicku několik zchátralých objektů a vystěhovala do nich přibližně padesátku nepřizpůsobivých občanů romské národnosti. 
Na závěr roku byla velká sláva na železnici. Po 60 letech byl znovu otevřen mezinárodní hraniční přechod v Glucholazech a cestující na dosud peážní trati zde mohli volně vystoupit a jít do města. Bohužel polské dráhy již před několika lety zrušily vlakové spojení z Glucholaz do Nysy a také stanici Glucholazy-město, takže cesta z nádraží za městem není příliš lákavá ani pro turisty ani pro návštěvníky “targowiska”.

Události v Mikulovicích

Stav obyvatelstva

Rok 2006 opět znamenal úbytek občanů Mikulovic na 2752 občanů, což znamená o 26 lidí méně než v roce 2005 a tento negativní trend způsobený nedostatkem pracovních příležitostí a nejnižšími mzdami na Jesenicku v rámci celé republiky se zatím nedaří zastavit.V roce 2006 se zvýšila migrace obyvatel naší obce. Zvýšil se počet přihlášených i odhlášených občanů. V tomto roce se přihlásilo do Mikulovic 64 obyvatel  a odhlásilo se 86 obyvatel. Příznivý nárůst porodnosti z předchozího roku se zastavil. Narodilo se jen 28 dětí – 18 dívek a 10 chlapců. V roce 2006 zemřelo 32 občanů – 16 mužů a 16 žen.
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl schválen návrh na zavedení podpory pro rodiny s dětmi v rámci projektu “Obec pozorná rodině”. Cílem projektu je zvrátit nepříznivý demografický vývoj v Mikulovicích v posledních letech. Každá rodina bude od 1.1.2007 při narození dítěte podpořena částkou 10 000,-Kč. Podmínkou je trvalý pobyt rodičů v obci v době narození dítěte. Na akci byla v obecním rozpočtu vyčleněna částka ve výši 300 000,-Kč.

Narození v roce 2006:

Leden: Natálie Onciulová, Natali Karakasidu, Marcel Říha, Viktorie Žofčínová 
Únor: Lucie Velartová, Anna Dychová
Březen: Nikola Švarcová, Adam Brandalík, Pavel Olszowski
Duben: Natálie Štelcová, Anna Dlabačová, Denis Říha
Květen: Eliška Nosková, Zuzana Glauschová
Červen: Jana Gvizdová, Michal Opravil
Červenec: Zdeněk Gruchalák
Srpen: ---
Září: Anna Marie Dvořáková, Adam Jakubec, Matěj Sigmund 
Říjen: Alena Tiburáková 
Listopad: Markéta Hájková, Daniela Drugdová
Prosinec: Inka Holubová, Izabela Pavla Loučková, Matěj Balica, Sabina Jandlová, Jakub Hledík

V roce 2006 jsme se museli rozloučit z důvodu úmrtí s těmito občany:

Leden: Rudolf Kajnar, Anna Hovězáková, Vladimír Jankes, Anděla Tupá, Horák Václav
Únor: Naděžda Gricová
Březen: Štefan Jedlička, Miluše Kajnarová, Helena Dombeková
Duben: Julius Antonín, Petr Matoušek
Květen: Anna Kolomazníková
Červen: Marie Vesecká, Mária Sedláčková, Anna Kapcová, Emilie Schubertová
Červenec: Zdenka Spurná, Bohumír Vrána, Alžběta Adamopulusová, Jana Kávová
Srpen: Jan Klohna, Jan Kalous, Šimon Krajči
Září: František Nepožitek, Ladislav Gerécz, Andělín Čičák
Říjen: Jan Helešic, Jan Čiscoň
Listopad: Marianna Gvizdová, Libuše Brožová, Anna Lišková
Prosinec: Edmund Šuba

Během roku 2006 vstupovali v Mikulovicích do svazku manželského snoubenci převážně až v druhé polovině roku:

V lednu, únoru a březnu nedošlo k žádnému sňatku.
V dubnu vstoupili ve stav manželský: Petr Jurčák a Ludmila Jurčáková
V květnu a červnu opět žádná svatba nebyla, zato červenec byl na sňatky bohatý. Do manželství vstoupili: Ctirad Novák a Šárka Korytářová, Vladimír Král a Jana Přecechtělová, Dalibor Skoták a Miroslava Machovská, Tomáš Bránka a Petra Blahová
V srpnu se vzali: Roman Dycha a Anna Šandorová
Září bylo měsícem bez svatebního obřadu.
V říjnu byli oddáni: Pavel Machaň a Minika Pelíšková
V listopadu poté: Jiří Bubeník a Hana Opavská
A prosinci: Miroslav Martinek a Alena Sekaninová
Celkem bylo uzavřeno 9 sňatků, což bylo o 5 méně než v roce 2005.

Počasí

V roce 2006 byla velice dlouhá a na sníh bohatá zima. Bílá pokrývka ležela téměř čtyři měsíce nepřetržitě od 20.listopadu 2005 do poloviny března 2006. Teploty klesaly po dlouhé týdny hluboko pod bod mrazu. Množství sněhu způsobovalo značné potíže v dopravě a do obce při nejkritičtější situaci v lednu dorazila na pomoc s těžkou technikou i armáda. Jaro bylo velice krátké a přešlo prakticky rovnou do léta, které provázely v červnu a červenci extrémní vedra s teplotami až 36 stupňů Celsia ve stínu. Srpen byl naopak chladný a deštivý. Měsíce září a říjen byly nezvykle teplé a první sníh přišel až koncem listopadu, ale neudržel se a do konce roku byla zima velmi mírná.

Politická situace, volby a obecní rozpočet

V tomto roce se dvakrát konaly volby, nejprve v červnu do poslanecké sněmovny, poté na podzim do senátu a do zastupitelstva obce. 
Voleb do poslanecké sněmovny se z 2168 voličů v obci zúčastnilo 1379 voličů. Nejvíce hlasů v naší obci získala ČSSD – 562, druhá skončila KSČM – 328, třetí ODS – 263 a čtvrtá KDU-ČSL – 100. Volby do zastupitelstva obce se uskutečnily v říjnu a přinesly ještě před svým konáním aféru, která byla reflektována i celostátním tiskem. Administrativní chybou a také pochybením některých odpovědných osob nepodalo včas místní sdružení ODS volební přihlášku a nemohlo se voleb zúčastnit. Přitom v jeho vedení v obci došlo v roce před volbami ke změnám – do čela místní organizace byl zvolen v obci populární podnikatel ing. Drahoslav Bernátek (majitel autodopravy Kamitiro) a ODS si dělala naděje, že již nebude v opozici. Občany Mikulovic oslovila v tomto roce projektem TIS, jehož cílem bylo posílit sounáležitost obyvatel obce a ze svých prostředků podporovala různé školní, sportovní a kulturní aktivity.
Voleb do zastupitelstva se zúčastnilo pouze 40,61% oprávněných voličů, což představovalo 897 obyvatel. Starosta obce Ivan Dost, který ještě v minulém volebním období byl členem Unie svobody, po rozpadu této strany inicioval vznik kandidátky nestraníků. Nestraníci skutečně v Mikulovicích získali nejvíce hlasů 35,43% a zvítězili před komunisty (31,39%), KDU-ČSL (18,82%) a ČSSD (14,35). Sociální demokraté doplatili na neschopnost naplnit všechna místa na kandidátní listině. Jako osobnost získal nejvíce hlasů starosta Ivan Dost (Nestraníci 491), před místostarostou Františkem Kadaňkou (KSČM 427) a ředitelem školy Mgr.Romanem Šťastným (Nestraníci 367). Celkem získali Nestraníci a komunisté po pěti mandátech, KDU-ČSL tři mandáty a ČSSD dva mandáty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, konaném 1.11.2006 v restauraci U Jelena, bylo zvoleno staronové vedení obce – starosta Ivan Dost a místostarosta František Kadaňka. Členy rady se dále stali Mgr.Roman Šťastný, Věra Kocianiová (za ČSSD) a Jiří Šimík (za KDU-ČSL). Zástupci ODS, kteří ustavujícímu zasedání přihlíželi, získali po návrzích KDU-ČSL zastoupení v kontrolním a finančním výboru.
Na zasedání obecního zastupitelstva v březnu byl schválen rozpočet obce na rok 2006 ve výši 87 968 000,-Kč. Pravidelnou součástí rozpočtu je každoročně i podpora různých neziskových organizací a spolků a zájmové činnosti v obci. Představitelé skauta, školních kroužků, sportovních oddílů apod. si mohou vždy začátkem roku podat žádost o grant na pokrytí části nákladů jimi pořádaných aktivit.

Odpady, vodné a stočné

Velice často projednávanou otázkou na zasedáních zastupitelstva v roce 2006 bylo nakládání s odpady. Zastupitelé apelovali na občany, aby třídili odpad, neboť cena odváděná z obecního rozpočtu na ochranu životního prostředí za každou tunu uloženého odpadu se rok od roku zvyšuje a v roce 2006 činila 400Kč, což znamenalo v Mikulovicích , kde bylo v roce 2005 zlikvidováno 400tun komunálních odpadů, zatížení obecního rozpočtu částkou 160 tisíc Kč. Samozřejmě vedle poplatků odváděných TS Jeseník za svoz a likvidaci TKO.
Zastupitelstvo obce schválilo závaznou vyhláškou výši poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce 2007 na 300,-Kč za osobu při četnosti vyvážení 1x měsíčně a 416,- Kč za osobu při četnosti vyvážení 1x za 14 dní.
V létě byl v obci otevřen Sběrný dvůr. Jeho stavba v areálu výkupny šrotu JK Morava stála 2 miliony Kč a obec se podílela na této částce 300 000,-Kč. Občané Mikulovic tak získali možnost bezplatného uložení veškerého komunálního odpadu. Sběrný dvůr je otevřen pro veřejnost dvakrát týdně.
Cena vodného pro Mikulovice a Široký Brod byla stanovena ve výši 21,50 Kč/m3 a stočného 21,90 Kč/m3. Cena vodného pro Kolnovice byla stanovena ve výši 15,66 Kč/m3 .

Výstavba v obci, oprava kostela a jeho zápis mezi kulturní památky

Začátkem roku vzedmulo hladinu vášní mezi obyvateli kácení stromů na sídlišti. Většinou se jednalo o dřeviny, které si sami obyvatelé před lety na sídlišti vysázeli (hlavně borovice a břízy). V letošní zimě s velkým množstvím sněhu byly ale některé stromy poškozeny a obec přistoupila k radikálnímu kroku a takřka všechny stromy vykácela. To vyvolalo nevoli občanů a řadu negativních ohlasů na adresu vedení obce. Starosta musel vysvětlovat plány na regeneraci zeleně na sídlišti a na podzim došlo alespoň částečně na naplnění jeho slibu, že obec zeleň na sídlišti obnoví, když byly vysázeny nové stromy a keře.
V tomto roce proběhla také výstavba dalšího úseku plánované cyklostezky. Na dosavadní cestu spojující silnici č.457 kolem letiště s Novou vsí s již rozbitým asfaltovým povrchem, která byla postavena ještě v 80.letech 20.století, byl položen koncem léta nový asfaltový koberec a jeden pruh byl vyčleněn jako cyklostezka. Pro motorová vozidla ale zbyl jen jeden pruh a silnicí bylo možno projet jen ve směru na letiště a nikoli zpět. To zkomplikovalo zejména dopravu obyvatelům Terezína a Františkova. Vzniklé napětí mezi občany a radnicí vyvrcholilo násilným zničením dopravní značky zákazu vjezdu u letiště (Pozor jednosměrka). Naštěstí brzy přišla zima, a protože v zimě cykloturisté nejezdí, byl v těchto měsících povolen obousměrný provoz.
Již několik let se v Mikulovicích uvažovalo o výstavbě čerpací stanice PHM. Původní plány na její vznik na obchvatu v prostoru u semaforů vzaly za své po odporu ochranářů, neboť v tamních mokřinách sídlí chránění živočichové. Otázka výstavby tak na několik let utichla, aby k její realizaci došlo v letošním roce. V letních měsících se rozběhly práce u silnice spojující obec s obchvatem od křižovatky u pekárny. Společnost TRUL Auto a.s. zde během několika měsíců vybudovala čerpací stanici s bezobslužným provozem pro privátní klientelu. Tankování se provádí pomocí čipových karet, které mohou zájemci získat v likérce TRUL. Možno je čerpat naftu a benzín Natural a cena PHM je nejnižší v okrese.
Zároveń došlo na podzim k další investiční akci v ceně 2 milionů korun, při které došlo k výstavbě chodníků na nebezpečných místech v obci, kde chodci ve vozovce byli ohrožováni projíždějícími vozidly. Nový chodník vznikl kolem křižovatky u pekárny a v Nádražní ulici (zde byla stavba komplikována nutností zatrubnění pod chodníkem protékajícího potůčku). Dále byly postaveny tři nové autobusové čekárny – 2 u závodu Plastkon a 1 v Širokém Brodě u odbočky na Hradec.
Zastupitelé pokračovali v průběhu roku ve snaze o využití prostoru bývalé posádky. Záměr zřídit zde “Výcvikové středisko integrovaného záchranného systému Olomouckého  kraje”  byl odeslán radě a zastupitelstvu OL kraje. Bohužel v průběhu roku se tuto ani jiné iniciativy směřující k využití areálu nepodařilo naplnit. 
Vlekla se také jednání o bezúplatný převod posádky. Zatímco stát nabízel k převodu pouze budovy v areálu bývalé posádky, obec trvala i na bezúplatném převodu lesů a pozemků, včetně železniční vlečky. Do konce roku nebyl tento problém vyřešen.
V červnu tohoto roku proběhla oprava střechy věže kostela, která dostala nový nátěr. Byla též vyčištěna zlatá báně a nový nátěr dostal i 2,5m vysoký kříž na vrcholu věže. V závěru roku se podařilo konečně dotáhnout do konce úsilí o zařazení dominanty obce do seznamu kulturních památek. Jedna z nejvýznamnějších církevních staveb na Jesenicku, postavená v novorománském slohu v letech 1903-1904, tak po zásluze patří mezi nejvýznamnější architektonické památky okresu.

Dopravní spojení

Veřejná dopravní obslužnost v obci je zajišťována autobusovou a vlakovou dopravou. Autobusové spojení Mikulovic a Širokého Brodu s Jeseníkem je poměrně časté, v obci zastavují vedle linky ze Zlatých Hor i dálkové spoje do Ostravy, Olomouce a Zlína. Spojení do Kolnovic a Terezína je jen několikrát denně a to pouze ve všední dny. V sobotu a neděli autobus do těchto osad vůbec nejezdí. Dopravní podnik Connex Morava a.s., který zajišťuje na okrese dopravu, požaduje po obcích na Jesenicku krytí ztráty, spojené se zajišťováním dopravní obslužnosti. Na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2006 bylo projednáno zaplacení podílu obce na této ztrátě ve výši 177 881,-Kč a uzavřená smlouva o autobusové dopravní obslužnosti v roce 2007.
Vlaková doprava zajišťuje spojení Mikulovic se Zlatými Horami, přes Jeseník s Olomouckem a přes polské Glucholazy s Ostravskem. Počet spojů je každoročně omezován, poslední spoj z Jeseníka jede nyní vyjma pátku již po 19. hodině.
V prosinci byla na nádraží v Mikulovicích odhalena pamětní deska ke znovuotevření železničního hraničního přechodu. Z vlaků z Jeseníku do Krnova projíždějících po peážní trati přes polské Glucholazy, lze nyní v tomto městě vystoupit. Bohužel polské dráhy v uplynulých letech zrušily vlakové spojení Glucholaz s Nysou, takže význam tohoto kroku pro posílení turistického ruchu není valný, neboť glucholazské nádraží leží daleko od centra města. 
Za podpory EU byl také zaveden nový vlak spojující Jesenicko s polskými městy Nysou a Opole, který zastavuje i v Mikulovicích. Vlak jezdí v zimní a letní sezóně každodenně, jinak o sobotách a nedělích. Měl by přispět k rozšíření turistického ruchu na obou stranách hranice. Zda-li tyto plány budou skutečně naplněny, ukáže teprve čas, ale cesta vlakem z relativně nedalekého Opole trvá do lyžařských středisek bezmála čtyři hodiny a cena jízdenky je značná. Autem je doba jízdy méně než poloviční.

Sociální situace

V rámci projektu mikroregionu Zlatohorsko vzniklo v obci od září 2006 šest nových pracovních míst, která jsou spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavní náplní práce nových pracovníků bude údržba obecního majetku.
Dne 1.1.2006 zahájila svou činnost obecně prospěšná společnost “Soužití 2005”, která sídlila v domě s pečovatelskou službou, a jejímž cílem bylo rozšířit nabídku služeb občanům (zejména seniorům) v Mikulovicích a okolí. Centrum sociálních služeb zahájilo svou činnost 1.6.2006 a poskytovalo občanům Mikulovic a mikroregionu Zlatohorsko tyto služby: pracovního poradce, právního poradce, sociálního pracovníka, poradce pro osoby se ZTP a pracovníka informatiky. Zároveň v průběhu roku probíhala výstavba nového křídla DPS, která si vyžádala náklady ve výši 21 milionů korun a byla dokončena kolaudací 16.11.2006 a prvního prosince slavnostně otevřena. Přístavba dosavadního domu Kristýna přináší 20 nových bytových jednotek pro seniory a ohrožené skupiny osob. Nová stavba je uzpůsobena pro bezbariérový přístup a bytové jednotky mají 20m2 , kuchyňský kout a vlastní sociální zařízení. Oba projekty byly spolufinancovány z peněz EU.
V roce 2006 se zvýšil počet občanů, kteří využili možnosti čerpat půjčky ve výši 50 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení na opravy rodinného domu nebo bytu nebo připojení na vodovod nebo kanalizaci, na 68 osob. Půjčky bylo možno získat na OÚ.

Kulturní události (informační středisko, tříkrálová sbírka, plesy, Dny obce Mikulovice, jarmark)

K uspokojení zájmu čtenářů a poskytování informací turistům působila v obci místní knihovna a informační středisko. To bylo v sezóně každodenně přístupné veřejnosti a jeho činnost byla zajišťována dvěma pracovnicemi. Náplní jejich práce byla i příprava obecního informačního servisu, který vycházel cca 6x do roka v rozsahu 8-16 stran a informoval občany obce o usneseních zastupitelstva, důležitých vyhláškách a předpisech a životě v obci. Prezentaci obce sloužily i internetové stránky. Své internetové stránky si ve školním roce 2005/06 zřídila i Základní škola.
Opět se začátkem roku konala Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. V naší obci koledovaly tři skupinky oděné do tradičních oděvů. V Mikulovicích se vybralo téměř 18 tisíc korun, na celém Jesenicku 267 tisíc.
Na konci února se konal Společenský ples podnikatelů připravený místním sdružením Občanské demokratické strany. Výtěžek z plesu byl poskytnut dětem Základní školy jako příspěvek na akce pořádané k ukončení školního roku. Výše příspěvku byla závislá na počtu dospělých zapojených do vystoupení třídy na dni matek. 
V březnu uspořádaly OÚ, ZŠ a Sdružení rodičů, dětí a přátel školy tradiční každoroční ples nazvaný v tomto roce “Kloboukový bál” a soutěžilo se o nejoriginálnější a nejvtipnější klobouk. Na tanečním parketu bylo možno potkat řadu zajímavých kreací – např. Mexičana, kovboje, zdravotní sestru nebo kouzelníka. Čistý výtěžek z plesu ve výši 35 700,-Kč byl použit pro financování školních a zájmových aktivit dětí.
V červnu proběhly tradiční Dny obce Mikulovice, které přinesly bohatý kulturní a sportovní program. Návštěvníci měli možnost shlédnout například vystoupení šermířů, taneční skupiny New Flasch, polského souboru lidových tanců, pohádku divadelního spolku Kantoři, výstavu fotografií odhalujících minulost obce nebo zásah jednotky Sdružení dobrovolných hasičů. K vrcholu patřila taneční zábava a program Dnů byl zakončen slavnostní česko-polskou mší v kostele svatého Mikuláše.
První den posledního měsíce roku proběhl v prostoru za restaurací U Jelena již 7.ročník vánočního jarmarku. Vedle prodeje vánočního zboží a občerstvení byl součástí jarmarku i kulturní program, který svým zpíváním obstaraly děti z MŠ, divadelní soubor z Písečné a vánoční koncert v podání Anny Beťákové a Zdeňka Kročka. Poté následovalo sváteční slovo starosty a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Závěr patřil tradičně ohňostroji.

 Situace v Kolnovicích a Terezíně

Vedle Širokého Brodu patří pod Mikulovice i osady Kolnovice a Terezín. Zatímco Široký Brod díky své poloze v údolí Bělé na trase spojující Zlaté Hory s Jeseníkem stabilizoval počet obyvatel a žije relativně čilým společenským životem – aktivní družstvo hasičů, každoroční kácení máje, prakticky neustále mládeží využívané sportovní hřiště u sokolovny, tradiční účast na setkání “Brodů” atd., v pohraničních Kolnovicích a Terezíně došlo po válce k vylidnění a úpadku. Počet obyvatel šel rapidně dolů a ani na sklonku 20.st. a v prvních letech 21.st.se situace nezlepšila, spíše naopak. V Kolnovicích byl zavřen jediný obchod a silně omezena veřejná doprava. Počet obyvatel se v obou osadách počítá na desítky stálých obyvatel, zbytek tvoří chalupáři z Jeseníku a Ostravska. Kdysi úspěšné zemědělské družstvo, které dávalo zdejším lidem práci, zaniklo po roce 1989 a tak jediným prosperujícím provozem  je pískovna pana Psotky, kde se těží kvalitní betonářský písek. Zatímco polnosti jsou jakž takž obhospodařovány (patří nyní panu Kasalovi, který provozuje zemědělskou výrobu i v Mikulovicích), objekty bývalého družstva, kde býval plně mechanizovaný kravín, teletník, porodna, vepřín, třípatrová sýpka a další pomocné stavby, skýtají dnes žalostný pohled. Po přidělení různým restituentům jejich stav chátral a postupně bylo zničeno a vykradeno veškeré cenné vybavení. Situace došla tak daleko, že z objektů byly například vyřezány dřevěné krovy, “vytěženy” veškeré železné věci a v sýpce zmizely i podlahy. Ruiny holých staveb s děravými střechami jsou odsouzeny k zániku. Obec musela v roce 2006 řešit i černou skládku v silážních žlabech.

Školství

Základní škola

Ve školním roce 2005/2006 měla škola 305 žáků, což bylo o 14 žáků méně než v předchozím roce. Tento nepic za prací do jiných oblastí ČR.
Úbytek dětí se projevil na snižujícím se počtu tříd, kterých bylo v tomto školním roce jen 15. Celkový počet zaměstnanců činil 44 osob, z toho 30 pedagogických pracovníků a 14 nepedagogických. Z pedagogických pracovníků je 26 učitelů, 2 asistentky a 2 vychovatelky. Tři učitelky jsou na mateřské dovolené. 
Talentovaní žáci se zúčastnili vědomostních soutěží, zejména olympiád 
v jednotlivých předmětech. Největšího úspěchu dosáhl žák Jakub Duhonský postupem do krajského kola dějepisné olympiády. Péči o integrované žáky zajišťovaly dvě osobní asistentky integrovaných žáků. 
I v tomto školním roce se kolektiv pedagogických pracovníků zapojil v rámci dalšího vzdělávání do řady školících projektů, z nichž nejvýznamnější byly “Osobnostně sociální výchova” a “Čtením a psaním ke kritickému myšlení”.
Na škole působila celá řada zájmových kroužků vedených těmito učiteli:
- Cykloturistický kroužek – M.Ostrá,M.Ostrý,Z.Janíčková
- Cvičení z Čj pro žáky 9.roč. – V.Goralová,
- Cvičení z M pro žáky 9.roč. – L.Šťastná
- Košíková pro dívky 3.- 5.roč. – I.Goral
- Košíková pro dívky 6.- 8.roč. – R.Šťastný
- Kroužek vaření pro žákyně II.st. – M.Ostrá
- Přírodovědný kroužek pro žáky II.st. – R.Guziur
- Dramatický kroužek pro žáky 3.- 4.roč. – M.Nezvalová
- Pěvecký kroužek pro žáky I.st. a II.st. – V.Goralová,Z.Janíčková
- Náprava poruch učení-pro integrov.žáky –I.Látalová,E.Kvapilová,V.Goralová,V.Guziurová,P.Dostálová
- Keramický kroužek – I.Krajčíková
- Floorball pro žáky 4.-5.roč. – H.Brejzová 
- Dovedné ruce - M. Modláková
- Tradiční lidové techniky - L.Jůzová
Žáci se zapojovali též do množství sportovních soutěží, v nichž získali úspěchů (např. Novoroční laťka, turnaje v minikopané Jubocup nebo cyklistických závodů o pohár starosty  Prahy 1). Reprezentovali školu i na vědomostních olympiádách a soutěžích ve zpěvu a recitaci. Na jaře roku 2006 proběhl díky spolupráci s paní Verou Scheurerovou čtyřdenní zájezd žáků mikulovické školy do partnerské obce Landensberg v Bavorsku. Zde zavítali nejen do školy srovnatelného stupně v Burgau, ale “užili” si i celodenní pobyt v Legolandu, výlet do Alp a návštěvu Augsburgu spojenou s prohlídkou ZOO a místního aquacentra. V rámci přeshraniční spolupráce se dále rozvíjeli úzké kontakty se školou Podstawowou No.1 v polských Glucholazech. Na tuto spolupráci se podařilo získat finanční prostředky z fondu EU Interreg IIIA a zajistit například společné výtvarné soustředění nebo letní cyklotábor, který se uskutečnil v polských Tulowicích. 
Do naší školy chodila děvčata nejen chytrá, ale i krásná, neboť na jesenické soutěži “Dívka 2006” obsadila Veronika Žáková druhé a Nikola Jurníková třetí místo. 
Aktivně si počínalo i školní družina, která pro děti zajišťovala bezpočet zajímavých tvořivých, kulturních i sportovních aktivit, z nichž je třeba alespoň zmínit tradiční dýňové slavnosti nebo maškarní bál. SRPDŠ pod vedením Silvie Siatkové připravilo velikonoční výstavu ve školním klubu Ámos a ve spolupráci se sdružením dobrovolných hasičů uspořádalo na Den dětí cestu pohádkovým lesem a prázdninovou “Neckyádu” na řece Bělé.
Celoškolním projektem bylo “Vítání jara”, ve kterém v jednotlivých sekcích spolupracovaly děti ze všech tříd školy navzájem. V tradiční soutěži ve sběru papíru “Zlatý modřín” nasbírali děti a pedagogičtí pracovníci přes sedm tun papíru. Pravidelně byly pro žáky pořádány diskotéky ve školním klubu Amos.
Školní rok byl provázen také několika významnými událostmi. Od 1.1.2005 platí nový zákon č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který zrušil a nahradil celou předešlou školskou legislativu. Postupně během jara byly vydávány nové prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Základní změnou je, že do roku 2007/2008 musí každá škola zpracovat svůj vlastní školní vzdělávací program. 
Z toho vyplývá, že každá škola bude vzdělávat podle poněkud jiného vzdělávacího plánu. Aby učitelé tento úkol zvládli, probíhala pravidelná školení učitelů ke zpracovávání ŠVP. Od 1.1.2006 byla také zřízena Školská rada, do jejíhož čela byl zvolen ing. Drahoslav Bernátek.
Po dlouholetých snahách se podařilo získat (ve spolupráci se zřizovatelem) finanční prostředky na rekonstrukci vnitřních prostor školy. Během hlavních prázdnin proběhly všechny práce, které byly naplánovány. Došlo ke kompletní výměně topného systému ve škole a částečně ve školní družině. Demontovala se nevyhovující kotelna a byla nahrazena novou. Dále byly demontovány všechny radiátory a rozvody, které byly nahrazeny novými. Regulace topení je nyní ve škole řízena digitálně pomocí PC. Dále došlo ve škole ke kompletní výměně slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, úpravě a doplnění vzduchotechniky dle hygienických norem, výměně odpadů a rozvodů vody. V současné době je již teplá voda ve všech třídách. Výraznou změnu prodělaly šatny v hlavní budově. Staré kóje byly nahrazeny dřevěnými skříněmi tak, aby každý žák měl svoji šatní skříň. 
Od školního roku 2005/2006 se naše škola stala ve všech prostorech otevřenou všem dětem – i tělesně postiženým. Budovy jsou vybaveny vstupy bez schodů, bezbariérovými WC a dvěma snadno ovladatelnými výtahy do 1.patra v hlavní budově a do školní jídelny. 
Kolektiv zaměstnankyň školní jídelny vedla Terezie Karakasidu. Celková kapacita školní jídelny byla 600 jídel. Školní jídelna vedle stravování dětí ZŠ a MŠ zajišťovala i vaření obědů pro dům s pečovatelskou službou “Soužití 2005”.

Mateřská škola Široký Brod 
 
Již pátým rokem se MŠ Široký Brod specializuje jako MŠ pro zdravotně postižené děti. V MŠ jsou dvě třídy, z nichž jedna je speciální třída pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. MŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jeseníku a SPC Olomouckého kraje.
Mateřskou školu navštěvovala necelá třicítka žáků a čtyřčlenný kolektiv pedagogických pracovníků vedla paní ředitelka Al Wahaishiová.

Mateřská škola Mikulovice

Tři třídy mateřské školy v Mikulovicích navštěvovalo ve školním roce 2006 téměř 80 žáků. Ředitelkou školky byla Marie Macková. Šestičlenný kolektiv učitelek v MŠ připravil pro děti řadu zajímavých akcí. Jestliže školní rok 2005/2006 byl ve znamení celoročního putování světem a děti poznávaly jednotlivé kontinenty a jejich typické obyčeje, zvířata a další zajímavosti, pak pro školní rok 2006/2007 byl název celoročního téma “Pohádkový svět”. Po prázdninách se předškoláci ocitli v “Šípkovém království” a na podzim je čekala Cesta pohádkovým lesem. První den posledního měsíce roku navštívilo školku loutkové divadlo a poslední akcí roku byl vánoční pohádkový program, který si děti připravily pro své rodiče. Také v MŠ se také začaly děti připravovat na školní docházku podle nových osnov, které v souvislosti s celostátní vzdělávací reformou, připravil v Rámci vzdělávacího programu pro mateřské školy kolektiv pracovnic MŠ.

Základní umělecká škola

Ve školním kole hry na zobcovou flétnu se nejlépe dařilo Anně Pruchnické a Simoně Válkové, které postoupily do okresního kola. Zde získala Anička druhé a Simona třetí místo. 
Ve školním kole soutěže ve zpěvu uspěli nejlépe Iva Mlynářová, Anna Mondeková a Aneta Jonáková. V okresním kole vybojovala první místa Iva a Anička, Aneta byla druhá. Prosadit v kraji se povedlo Anně Mondekové, jež na soutěži v Olomouci získala třetí místo.

Sportovní akce v obci

V únoru se konala premiéra závodu “Mikulovickou lyžařskou běžeckou stopou”. Stopa byla vyjeta v areálu za sokolovnou a závodu, organizovaném Obecním úřadem a SRDPŠ, se zúčastnily asi tři desítky nadšenců, převážně dětí.
Na lyžařský závod navázal na stejném místě o půl roku později podzimní “Běh Mikulovicemi”, kterého se v husté anglické mlze zúčastnilo několik desítek dětí. Na vítěze čekaly velice hodnotné ceny – např. vyhlídkový let větroněm nebo poukázka do relaxačního centra.
V červnu se uskutečnil IV. ročník tradičního mezinárodního turnaje žáků v kopané. Zúčastnilo se ho osm družstev z ČR, Polska a Slovenska. Vítězem se stal výběr Bratislavy před výběrem Jesenicka. 
 Multifunkční hřiště s umělým povrchem za Základní školou v Mikulovicích přivítalo v letošním roce účastníky prvního ročníku tenisového turnaje. Přihlásilo se celkem 24 hráčů z Mikulovic a okolí. Ti byli nejprve rozlosováni do čtyř šestičlenných skupin, kde hráli každý s každým a čtyři nejlepší z každé skupiny pak postupovali do klasického pavouka tenisových turnajů. 
Hrálo se od května do začátku října a ve finále se utkali Marcel Anft a Miroslav Páral. Hráči předvedli výborný tenis, což potleskem ocenilo několik desítek přihlížejících diváků. V zápase plném krásných výměn nakonec po boji zvítězil Marcel Anft a převzal z rukou starosty Mikulovic Ivana Dosta a předsedy TJ Spartak Zdeňka Ondrušky pohár. Třetí příčku obsadil Miroslav Laštůvka. 
Protože tenisová utkání lákala diváky, bylo rozhodnuto, že nezůstane jen u prvního ročníku, ale že se turnaj stane tradicí. 
Na podzim se na hřišti u sokolovny v Širokém Brodě uskutečnil IV.ročník nohejbalového turnaje o keramického “Broďáka”. Soutěžila tříčlenná mužstva a po sportovním klání následovala taneční zábava.

 Fotbal FC Trul

V závěru jarní části fotbalové soutěže se A mužstvo našich fotbalistů dostalo do útlumu a nakonec obsadilo v krajském přeboru (KP) páté místo. U týmu v létě skončil trenér Richard Zrník a nahradil ho Petr Škrabal z Vidnavy. Rozpočet mužstva byl silně omezen a řada hráčů odešla na hostování. Podzimní část KP ročníku 2006/2007 nezačali naši fotbalisté špatně, drželi se ve středu tabulky, ale postupně jejich herní projev upadal a mužstvo šlo od porážky k porážce. Tým se rozpadl a trenér měl problém složit jedenáctku hráčů na zápas a často si musel vypomáhat s hráči B mužstva. Po podzimní části byly Mikulovice na posledním místě a odpovědní činitelé klubu řešili otázku, zda bojovat o záchranu či nikoliv. Nakonec se podařilo sehnat silného sponzora v podobě pražského podnikatele s mikulovickými kořeny v osobě Milana Šmerdy. Byl přijat nový trenér Antonín Mura z Města Albrechtic a významně navýšen rozpočet klubu. B-tým patřil na jaře ke špičce okresního přeboru. Na podzim doplácel na nucenou výpomoc A týmu a dlouho mu patřila poslední příčka v tabulce OP. Teprve v posledních podzimních kolech se trochu zvedl. Své okresní soutěže hráli i benjamínci, žáci a dorostenci. V mládežnických kategoriích se projevila úzká základna mikulovického fotbalu a naše mužstva patřila v OP spíše k průměru.

 TJ Spartak

V současné době má TJ 301 členů v šesti sportovních oddílech. Vedle známého fotbalového, který je součástí s.s r.o. FC Trul, a jenž je složen z A a B mužstva dospělých, dorostenců, žáků a benjamínků, jsou to i oddíl stolního tenisu, odbíjené, aerobiku, hokejbalu a nohejbalu. Oddíl stolního tenisu je tvořen třemi družstvy vedenými pány Harazínem, Mrtkou a Pokorným. ”Ačko” hraje po loňském sestupu z divize krajský přebor, B a C tým okresní přebor, přičemž za posledně jmenovaný dostávají šanci děti do patnácti let. Okresní přebor hraje i ženské družstvo odbíjené pod vedením paní Trčkové. Mužští příznivci volejbalu v Mikulovicích se scházejí pouze rekreačně a tvoří převážně výborného tréninkového sparingpartnera ženám. Aktivní jsou také oddíly aerobiku žen a dětí, které vedou paní Mrázová, Halodová, Sroková a Zapletalová. Dále v TJ působí oddíl hokejbalu mužů a žáků pod vedením panů Navrátila a Trčky a oddíl nohejbalu vedený pány Brejzou a Psotkou ml.
Mimo pravidelných činností pořádá TJ i celou řadu jednorázových sportovních aktivit, jako jsou lyžařské závody, přespolní běh Mikulovicemi, tenisový turnaj či již tradiční mezinárodní turnaj žákovských mužstev v kopané.
Tělovýchovná jednota se kromě zabezpečení činnosti oddílů stará i o provoz sokolovny, jež byla v obci postavena v roce 1938. Protože TJ nemá žádného sponzora, pomáhá jí s finančními náklady především obec, dále Olomoucký kraj a OVV ČSTV. Rozpočet TJ činil v letošním roce 600 tisíc Kč a vedle zabezpečení činnosti jednotlivých oddílů byly finanční prostředky použity i na pořádání různých sportovních akcí v průběhu roku a na rekonstrukci sokolovny.  Na té byly letos zbourány všechny staré komíny, které již hrozily zřícením a byla provedena oprava střechy. Zároveň v letošním roce došlo k výstavbě nového vstupního schodiště, jež nyní umožňuje bezbariérový vstup.
Tělovýchovná jednota úzce spolupracuje s obecním úřadem v Mikulovicích a v letošním roce probíhala výstavba sportovně-relaxačního centra v prostoru za sokolovnou, které bude otevřeno na jaře příštího roku. Na neudržované ploše byly již před dvěma lety postaveny dva pahorky umožňující bezpečné sáňkování. Ty byly, zejména v letošní na sníh bohaté zimě, hojně využívány dětmi z blízké mateřské školky a ze sídliště. 
Sokolovna v Mikulovicích ale nenabízela jen sportovní vyžití, její součástí je i ubytovna, která ve třech pokojích může nabídnout až 12 lůžek a je široko daleko v okolí nejlevnější ubytovací službou. Každý pokoj je vybaven televizorem, společnou kuchyňkou a sociálním zařízením. Při ubytování delším jak tři dny je cena lůžka jen 100 Kč. 
Během letošních vánočních svátků pořádala TJ celou řadu sportovních turnajů – ve stolním tenise, odbíjené, hokejbale a nohejbale.

Mistrovství Evropy mažoretek

V září se uskutečnilo v nedalekém polském Opole Mistrovství Evropy mažoretek. Mezi účastnicemi byla i děvčata z Mikulovic. Pod vedením Kamily Srokové vybojovala ve své kategorii kadetek druhé místo děvčata z oddílu Crazy Babies Jeseník, jehož členkami jsou i Sabina Bernátková, Eliška Čeledová, Eva Hromádková, Nikola Jasanová a Anetka Macková z Mikulovic.

Zájmové organizace

I v tomto roce působil v obci aktivně Klub maminek, který pro svou činnost využíval prostor DPS Mikulovice a TJ Spartak. V celoročním programu nechyběl velký výlet do lázní v Jeseníku, návštěva kosmetičky a psycholožky, pravidelná cvičení s dětmi, či pletení košíků a masáže.
Zahrádkáři uspořádali tradiční zájezd na Celostátní výstavu ovoce a zeleniny “Hortimex”, jež se konala v Olomouci a obecní výstavu ovoce a zeleniny v domě chovatelů v Mikulovicích. Zde prezentovali výsledky své práce. V tomto roce si také jednotliví zájemci odkoupili zahrádky U splavu a došlo k prodeji budovy na parcele č. 158/4 vč. zahrady. Oceněni za svou práci vyznamenáním byli pan Kouřil, Mach a Krytinář.
Vedle zahrádkářů se na spolkovém životě v obci podíleli i chovatelé, kteří scházeli v domě chovatelů na Hlavní ulici. Zde v průběhu roku opět uspořádali tradiční “Sekáčový bál” a pravidelné schůze. Jejich činnost v tomto roce brzdili problémy se zanesením tzv. ptačí chřipky do Evropy, která se sice v Mikulovicích nevyskytla, ale vydaný zákaz pořádání výstav znemožnil uspořádání pravidelné přehlídky práce chovatelů. Ti se tak mohli k bilancování své činnosti sejít pouze na pravidelných schůzích. Dům chovatelů disponující 2 sály, kuchyní a sociálním zázemím slouží občanům obce i jako místo, kde mají možnost pořádat různé společenské akce, oslavy výročí apod. Předsedou obecní organizace chovatelů byl stejně jako v předchozím roce pan Michal Malčic.  
V obci stejně jako v roce 2005 působili dvě organizace z oblasti myslivosti. V Mikulovicích se jednalo o honební společenství “Zelené údolí” , v jehož čele stál Josef Orel a v Kolnovicích o myslivecké sdružení “Vlčí důl”, jehož předsedou byl František Vrbacký. Jejich členové v tomto roce neuspořádali žádný hon, neboť pokračoval nepříznivý trend v trvalém úbytku drobné zvěře, projevující se poklesem stavu zajíců a bažantů. Snížil se i stav lišek, které vytlačoval agresivnější mývalovec kuní, zvaný též psík mývalovitý, který se do Evropy nekontrolovatelně rozšířil z Asie. Délka těla dospělých jedinců dosahuje okolo 65 cm a hmotnost se pohybuje v rozmezí 4-10 kg. Je zajímavé, že tento všežravec živící se drobnými živočichy a mláďaty ptáků neumí štěkat. Dostatek byl naopak srnčí a černé zvěře. Vedle odstřelu se členové obou organizací starali i o zimní přikrmování zvěře. Myslivecká chata v Kolnovicích byla zapůjčována jako oblíbené místo pořádání různých společenských akcí – zejména oslav výročí a svateb.
V obci též působilo sdružení dobrovolných hasičů, ve kterém pracovaly téměř tři desítky aktivních členů z řad dospělých a v tomto roce také obnovené družstvo mládeže. Jejich zástupci se podobně jako v uplynulých letech pravidelně účastnili okresních soutěží a v červenci uspořádali tradiční závody o pohár starosty obce. Za rok 2006 uskutečnili celkem 19 výjezdů,z nichž nejvýznamnější byla pomoc při likvidaci požárů ve Zlatých Horách a v Kolnovicích. Vedle boje s červeným kohoutem pomáhali i při červnových deštích s čerpáním vody ze zatopených sklepů a úzce spolupracovali i dalšími organizacemi v obci. Při každoročním kácení máje umožnili široké veřejnosti seznámit se s jejich technikou a při neckyádě zajišťovali ochranu zdraví účastníků. V jednotce sdružení dobrovolných hasičů došlo v letošním roce k podstatné změně, když dosud ve službě se střídající tři čtyřčlenná družstva byla posílena na pětičlenná a celá jednotka zařazena do kategorie jednotek JPO II Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. To umožnilo vedle dosavadních tří členů zaměstnat na obci i další dva z členů jednotky a maximalizovat tak jistotu zásahu. Zároveň zřízení “poloprofesionálních” hasičů umožnilo obci čerpat část prostředků na jejich mzdy z financí ministerstva vnitra. V čele jednotky vystřídal dlouholetého předsedu Milana Hinšta Josef Gruchalák.

kronikář Pavel Macháček

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 15:22:10

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov