...
Mikulovice

Kronika obce 2018

KRONIKA OBCE MIKULOVICE

ROK 2018

Události ve světě

Také v roce 2018 se světové události obyvatel Mikulovic naštěstí dotýkaly jen prostřednictvím médií. Zdaleka ne ve všech částech světa byl totiž klid a mír. Lokální vojenské střety probíhaly na Blízkém východě, v Sýrii, Iráku, Afganistanu a na východě Ukrajiny. Nadále přetrvávalo napětí mezi velmocemi a trvaly sankce západních zemí proti Rusku. Příliv migrantů do Evropy zeslábl. V řadě západoevropských zemí totiž sílily protiimigrační strany a v Itálii se po volbách dokonce tyto strany ujaly moci a znemožnily neziskovým organizacím pokračovat s „dovozem“ migrantů z Afriky. Také pozice německé kancléřky Angely Merkelové, která byla hlavním zastáncem migrace, povážlivě oslabila. Napětí mezi nově příchozími, které se jen v mizivém procentu dařilo integrovat a zapojit do pracovního procesu, a původními obyvateli Německa občas v této zemi přerostlo v násilí. Evropská unie nebyla ve všech otázkách zcela jednotná a její centralistická politika řízená z Bruselu vyvolávala odpor zejména v zemích střední a východní Evropy. Na Slovensku proběhl na jaře pokus o barevnou revoluci, který sice způsobil pád premiéra Fica, ale vládní koalice se udržela u moci. Do stále většího ekonomického a politického chaosu se potápěla Ukrajina. Na konci roku propukly velké sociální nepokoje ve Francii.

Události v ČR

Vývoj v západní Evropě, vztah k EU a otázka migrace se promítaly i do politické scény v ČR a ovlivňovaly postoje obyvatel ve volbách. Zjednodušeně lze říci, že lidé přestávali věřit oficiálním zprávám veřejnoprávních médií a stále více spoléhali na alternativní zdroje informací. Zatímco proevropskou linii držela zejména velká města na čele s Prahou a opoziční parlamentní strany, po udržení národních specifik volala starší generace, obyvatelstvo venkova, prezident a částečně i premiér Babiš. Společnost se štěpila a navzájem se častovala hanlivými přívlastky – stoupenci užšího zapojení do EU byli označováni za příslušníky pražská kavárny nebo havloidy, jejich odpůrci pak za hloupé a nevzdělané burany.

Jednoznačně nejvýznamnější událostí počátku roku byly přímé prezidentské volby, kterých se zúčastnilo devět kandidátů. Z nich do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Miloš Zeman těžil ze svého předchozího mandátu a popularity u „dolních“ 10 milionů, Jiří Drahoš měl v zádech naopak plnou podporu oficiálních médií a představitelů EU. Druhé kolo volby vyznělo ve prospěch Miloše Zemana, který získal 51,36 % hlasů a bylo svým způsobem vyjádřením postoje obyvatel k EU a migraci. Poražení podporovatelé Jiřího Drahoše to nedokázali unést, po celý rok dehonestovali Miloše Zemana a se snažili o vyvolávání protestů. V Praze se tak každou chvíli demonstrovalo, zatímco zbytek republiky na tyto aktivity pohlížel s rozpaky.

Stejná skupina obyvatel se také nechtěla smířit s tím, že Andrej Babiš zastával funkci premiéra. Umělé vytvářené mediální kauzy však pozici předsedy vlády spíše posilovaly. Přestože byl Andrej Babiš oligarcha, který se v porevolučních časech stal podezřele rychle miliardářem, dokázal vycítit nálady ve společnosti a umně jich využívat. Jeho strana ANO 2011 se po výhře ve volbách na podzim 2017 po několik týdnů marně pokoušela složit vládu s jinými politickými partnery, odmítacími spoluúčast pod záminkou, že nechtějí jít do vlády s trestně stíhaným Andrejem Babišem za způsob čerpání dotací na farmu Čapí hnízdo. Vlastní kauza předsedovi nejsilnější politické strany ale příliš neublížila, naopak ukázala na problémy dotační politiky EU a korupci při jejich rozdělování. Návrh menšinové vlády ANO sice nezískal v lednu 2018 důvěru poslanecké sněmovny, ale prezident Miloš Zeman využil svého práva a předsedu nejsilnější strany pověřil sestavením vlády podruhé. Tentokrát již do koalice s ANO 2011 vstoupila ČSSD a začátkem prázdnin vláda s podporou poslanců KSČM získala důvěru parlamentu.

Na podzim šli občané ČR k volbám ještě jednou. V říjnu se totiž konaly volby do senátu a zastupitelstev obcí, přičemž první kolo senátních voleb proběhlo zároveň s volbami do zastupitelstev obcí. Značná část voličů při této příležitosti dala najevo nesouhlas s existencí senátu a odmítala do této parlamentní komory vůbec volit. Zatímco účast v „komunálních“ volbách činila 47,34 %, v případě senátu se prvního kola voleb zúčastnilo 42,26 %, druhého jen 16,49 % voličů! Celkově v senátních volbách ztratila nejvíce ČSSD, naopak posílila ODS. Značná část zvolených senátorů byla navržena po dohodě několika stran nebo jako nezávislých. ANO 2011 ztratilo v komunálních volbách Prahu a Brno, jinak byly tyto volby spíše o osobnostech než o politických stranách.

V listopadu došlo k pokusu o barevnou revoluci i v ČR, když média vrhla na scénu kauzu premiérova syna z prvního manželství, kterého jako nepohodlného svědka z kauzy Čapí hnízdo měl nechat jeho otec unést na Krym. Reportáž ze Švýcarska, kde Andrej Babiše ml. s matkou žije, však ukázala duševně nemocného člověka, který neví, co mluví. Pražské demonstrace ze 17. listopadu 2018 spojené s házením kytic premiéra a prezidenta položených na Národní třídě do koše a „pochodem“ na hrad, však přes celodenní reportáže České televize nechaly zbytek republiky chladným a jediným jejich výsledkem byl vzrůst preferencí strany premiéra Babiše.

Podle makroekonomických údajů byl rok 2018 úspěšný. Došlo k poklesu nezaměstnanosti a růstu průměrné i minimální mzdy, ale v reálném životě obyčejných lidí se to příliš neprojevovalo. Pokračovalo zdražování potravin, rostly ceny bytů a sociální nůžky ve společnosti se stále více rozevíraly. Mzdy v Praze byly mnohem vyšší než ve zbytku republiky a s tím, jak rostl počet miliardářů, násobně stoupal i počet obyvatel zasažených exekucemi nebo žijících od výplaty k výplatě.

Vedle politických událostí bylo stěžejním tématem prohlubující se sucho a následky s tím spojené – vysychání studní, nižší zemědělská produkce apod.

Události na Jesenicku

Život na Jesenicku v roce 2018 nijak výrazně nevybočil z trendu posledních let. Počet obyvatel okresu trvale klesal, pracovních příležitostí ubývalo (uzavření výrobny kontejnerů firmy TOUAX v Supíkovicích), a pokud se nějaké nové pracovní příležitosti objevily, byly pro chudé obyvatele žijící ve venkovských oblastech okresu a spoléhajících se na hromadnou dopravu často nedostupné. Navíc šlo obvykle o poptávku po kvalifikovaných odbornících a ti většinou z okresu odcházeli, takže např. v Českoslezské výrobní a. s. ve Zlatých Horách pracovala řada pracovníků ze sousedního Polska.

Dopravní obslužnost okresu se v průběhu roku potýkala s několika komplikacemi. Na dlouhé měsíce byla uzavřena komunikace II/457 z Písečné do Velkých Kunětic a dlouhé výluky také komplikovaly cestování na železnici, kde byla na jaře a v létě uzavřena trať mezi Jeseníkem a Hanušovicemi a na podzim poté trať z Lipové-lázní do Javorníku. Již několikátý rok tak cestující na Šumperk, Olomouc, Brno nebo Prahu museli využívat náhradní autobusovou dopravu, která zejména v horkých dnech nebyla žádný med. Generální rekonstrukce železničního spojení přes Ramzovské sedlo tak trvá už více let, než kolik před 130 lety potřebovali stavbaři k její výstavbě.

Mzdy v okrese patřily k nejnižším v republice, a tak řada lidí hledala práci ve vnitrozemí nebo v zahraničí. Sociální problémy se kupily a tvořily živnou půdu pro neziskové organizace „podnikající“ na poli lidské chudoby. Vedle skutečné charity totiž kvetla i činnost, která byla spíše vysáváním státních dotací než opravdovou pomocí potřebným. Tisíce lidí na Jesenicku se potýkaly s exekucemi a zadlužením, přičemž o výši statisticky deklarovaného průměrného platu v ČR si mohli nechat jen zdát.

Prezidentské volby na Jesenicku vyzněly jasně ve prospěch Miloše Zemana. V rámci okresu přišlo v prvním kole volit 55,21 % voličů, ve druhém kole se jejich počet zvýšil na 61,63 %. Zhruba dvě třetiny z nich (65,41 %) dalo svůj hlas Miloši Zemanovi a jedna třetina (34,58 %) se přiklonila na stranu Jiřího Drahoše. Jesenicko tak dostálo tradičnímu trendu určitého konzervatismu a svým způsobem se výrazně přičinilo o to, že Miloš Zeman získal druhý mandát ve své funkci. V některých menších obcích okresu získal staronový prezident ČR i přes 80 % hlasů.

Kůrovcová kalamita, která Jesenicko zachvátila v roce 2017, pokračovala v letošním roce s ještě větší intenzitou. Souběh různých okolností (převod lesních ploch arcibiskupství v rámci církevních restitucí, velké sucho, vysazování smrkové monokultury v předchozích letech atd.) měl za následek rozšíření kalamity a obrovské odlesnění. Přestože se cena za kubík dřevní hmoty propadla na 20% obvyklé ceny, cena řeziva nebo palivového dřeva zůstala paradoxně téměř nezměněna. Mnohé obce přišly o značnou část svého lesního bohatství a musely těžit v násobcích původně plánované těžby. To jim sice přineslo aktuální příjmy do rozpočtu, ale na druhé straně poznamenalo hospodaření budoucích generací. Velké holiny se objevily např. na hřebenech kolem Biskupské kupy a prakticky odlesněna byla i křížová cesta na poutní místo Maria Hilfe. O obrovském rozsahu kalamity v Olomouckém a Moravskoslezském kraji informovala i celostátní média.

I přes sucho mající dopad i na prameny pod Studničním vrchem si lázně založené Vincenzem Priessnitzem udržovaly status významného léčebného střediska a byly schopné reagovat na požadavky klientely v takové míře, že nedošlo ke snížení jejich návštěvnosti. Mezi turisty byl vyhledávanou atrakcí zejména přírodní balneopark. Naproti tomu znovuobnovené lázně v Lipové-lázních spíše skomíraly. Pozici celorepublikově známé destinace si i nadále udržovaly Rychlebské stezky, které přes růst podobných areálů v celé ČR těžily z mimořádné atraktivity sportovních tras pro trailová kola v oblasti plné zatopených lomů, malebných vesniček a nedotčené jesenické přírody.

Události v Mikulovicích

Stav obyvatelstva

Také v roce 2018 pokračoval pokles počtu obyvatel obce, třebaže již nebyl tak výrazný jako v roce 2017. Na konci roku žilo v Mikulovicích, v Širokém Brodě a v Kolnovicích 2531 obyvatel. Pokud nastoupený trend bude pokračovat i v dalších letech, brzy se Mikulovice vrátí k poválečné situaci, kdy po odsunu Němců žilo v obci podle sčítání obyvatelstva v roce 1950 jen 2 436 obyvatel, což byla necelá polovina stavu z roku 1930, kdy bylo v Mikulovicích hlášeno 4 966 lidí. Vývoj v obci v podstatě jen kopíruje nepříznivou demografickou situaci na Jesenicku. To mělo před válkou takřka 72 000 obyvatel a dnes jich už není ani 39 000. Hlavním důvodem bylo podobně jako v předchozích letech stěhování mladých lidí do jiných míst, která jim nabízela více pracovních příležitostí a vyšší výdělky. Díky odchodu mladé generace počet zemřelých v obci převyšoval poměr narozených dětí (zemřelo 36 obyvatel, narodilo se 29 dětí – 12 děvčátek a 17 chlapců). Podobně jako v předchozích letech se i letos narodilo v Mikulovicích více chlapců než dívek.V matričním obvodě Mikulovic se v průběhu roku konalo 11 svateb (z toho 8 na radnici v Mikulovicích), přičemž u čtyř párů měl alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště v obci.

Počasí

Zima v Mikulovicích byla letos velmi mírná. Místo obvyklých mrazů bylo v prvních dnech roku nad nulou a na Tři krále dokonce padaly teplotní rekordy. Trochu přimrzlo v polovině měsíce, kdy při slunečných dnech klesaly teploty v noci k minus 10 stupňům, ale na konci měsíce se dokonce tak oteplilo, že začaly kvést jehnědy a kočičky. Teprve v průběhu února se začalo ochlazovat a na konci první dekády napadlo asi 10 cm sněhu, který ale vydržel jen pár dní. Pořádně přimrzlo až koncem měsíce, kdy ani přes den nevystoupala teplota nad nulu a v noci se pohybovala kolem minus 15 stupňů. Březen byl jako na houpačce. Nejprve se oteplilo, pak zase teploty spadly pod bod mrazu a napadl sníh. Teprve na konci měsíce přišlo příjemné předjaří. Velikonoce připadající letos na začátek dubna byly studené a zamračené s občasným deštěm, ale po nich nastalo opravdové slunečné jaro s minimem srážek. Teplo bylo přes den (v druhé polovině měsíce až 25 stupňů) i v noci. Během dubna tak odkvetly nejen šeříky, ale také ovocné stromy a dokonce i ořešáky. Chybějící vláha alespoň trochu dopršela během opožděných „zmrzlých“v květnu, teploty během nich ale zůstaly nad nulou, a tak k žádným škodám na úrodě nedošlo.Vlivem příznivého počasí vše začalo dozrávat dříve. Třešně byly už koncem května a v polovině června se červenal rybíz a kvetly lípy. Na rozdíl od zbytku republiky netrápily Jesenicko na jaře problémy s nedostatkem vláhy. První tři červencové týdny byly příjemné bez větších extrémů. Velké vedro a sucho nastalo až koncem měsíce a vydrželo skoro do konce srpna. Některým lidem zejména v okrajových částech obce nepřipojených na vodovod (Široký Brod, Kolnovice) vysychaly studny. Švestky i jablka dozrály o měsíc dříve. Po krátkém ochlazení přišlo ještě tzv. „Mariánské léto“ s teplotami atakujícími 30 stupňů a letní počasí ukončila bouře Fabién 24. 9., která však na Jesenicku na rozdíl od kůrovce nenapáchala velké škody. Na hřebenech hor ale nasněžilo a ráno 25. 9. byl v Mikulovicích první ranní mráz. Většina října byla ale ještě slunečná a teplotně nadprůměrná. Na konci měsíce teploty připomínaly houpačku a prudké ochlazení vystřídalo extrémní oteplení, kdy během několika hodin stoupla teplota o 15 stupňů a přinesla velmi teplý začátek listopadu. V dalších týdnech se sice už ochladilo na teploty kolem nuly a na opravdovou zimu si děti musely počkat až do poloviny prosince, kdy asi na týden napadl sníh a trochu přimrzlo. Před Vánoci ale přišla velká obleva a zdálo se, že svátky budou opět bez sněhu, přestože sv. Kateřina byla na blátě. Ještě na Štědrý den dopoledne pršelo, pak se ale ochladilo a odpoledne zem pokryl bílý poprašek. Teploty kolem nuly se pak držely do konce roku, a i když v Mikulovicích sníh postupně zmizel, na horách hodně sněžilo.

Prezidentské volby v Mikulovicích

Možnosti volit prezidenta republiky využilo v Mikulovicích v prvním kole 53,07 % voličů, ve druhém již 60,47 %. Volební místnost v Mikulovicích byla umístěna v budově ZŠ, v Širokém Brodě v budově MŠ. Za voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli do volební místnosti dostavit, odjeli členové volební komise s urnou a umožnili jim hlasování doma. V prvním kole získali nejvíce hlasů Miloš Zeman 60,87 %, Jiří Drahoš 18,19 % a Michal Horáček 8,50 % hlasů. Ve druhém kole porazil Miloš Zeman Jiřího Drahoše poměrem 75,24 : 24,76 % a tento poměr voličské přízně stál za cestou prezidenta Miloše Zemana do Mikulovic v rámci jeho podzimní návštěvy Olomouckého kraje.

Návštěva prezidenta republiky v Mikulovicích

Nestává se často, aby na Jesenicko přijížděli nejvyšší představitelé republiky. Mikulovice se však mohou chlubit tím, že přivítaly všechny polistopadové hlavy státu. Navštívili je totiž Václav Havel, Václav Klaus (byť ještě v roli ministra financí) a ve středu 26. září 2018 i Miloš Zeman. Po svém příjezdu byl přivítán představiteli samosprávy a místních organizací a krátce s nimi v doprovodu hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka pohovořil. Při té příležitosti předaly ředitelky obou MŠ prezidentu republiky dary, které pro něho vytvořily děti. Hlavním bodem návštěvy Miloše Zemana byla ale beseda s občany v prostoru za obecním úřadem, kde bylo postaveno pódium. Na besedu přišlo cca tři stovky občanů, přičemž asi třetinu z nich tvořili žáci druhého stupně mikulovické ZŠ, kteří projevili o tuto mimořádnou událost zájem. Setkání s prezidentem proběhlo důstojně, i když se v davu „objevily“ i jedny „červené trenky“. Držitelka tohoto symbolu odpůrců Miloše Zemana, kterou nikdo z místních neznal a jež se schovávala za černými brýlemi, okamžitě po zahájení besedy dostala od Miloše Zemana možnost prvního dotazu, ale její odpovědí bylo jen zaryté mlčení do mikrofonu. Během besedy padlo asi deset otázek směřujících jak na citlivá témata současného mezinárodního i vnitrostátního vývoje, tak i těch regionálních týkajících se zejména dopravní dostupnosti. Miloš Zeman na otázku výstavby tunelu pod Červenohorským sedlem odpověděl, že tento záměr se poprvé projednával v době, kdy zastával post předsedy vlády, a jeho realizaci podmiňoval tím, aby tato velká investice měla návaznost v podobě výstavby odpovídající komunikace k polské hranici. Na druhé straně Miloš Zeman i Ladislav Okleštěk shromážděným obyvatelům slíbili, že se v rámci svých možností budou zasazovat o rozvoj Jesenicka a podporovat zejména turistický ruch v této krásné oblasti. Prezident ČR se na závěr své návštěvy v Mikulovicích podepsal do kroniky obce a popřál jejím obyvatelům vše dobré. Z Mikulovic v poledních hodinách zamířil na Praděd, kde ho čekalo jednání s představiteli Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

 

Zastupitelstvo obce

Letošní rok byl z hlediska zastupitelstva obce rokem volebním. „Staré“ zastupitelstvo beze změn a rozporů řídilo obec až do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, jež proběhlo1. listopadu 2018. 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Volby se konaly 5. a 6. října 2018. Volilo se v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. O přízeň voličů se ucházelo pět volebních subjektů – ČSSD, KDU – ČSL, KSČM, Nezávislí a Starostové a nezávislí. Účast voličů v Mikulovicích byla slabá a pod celorepublikovým i okresním průměrem.Z 2094 potenciálních voličů využilo možnost rozhodovat o vedení obce jen 885.

Volby vyhráli Starostové a nezávislí s 25,80 % hlasů, druhá skončila KDU – ČSL s 23,83 %; třetí KSČM s 20,66 %, čtvrtí Nezávislí s 19,62 % a poslední ČSSD s 10,08 %. Podle složitého přepočtu dle volebního zákona získali Starostové a nezávislí a KDU – ČSL po čtyřech mandátech, KSČM a Nezávislí po třech mandátech a ČSSD jeden mandát. Nejvíce hlasů (374) získal Jiří Šimík z KDU – ČSL. Dále byli zvoleni: Petr Dvořák, Adéla Bauerová a Zdeněk Štěpán z KDU – ČSL; Roman Šťastný, Pavel Macháček, Richard Zrník a Petr Čuj ze Starostů a nezávislých; Pavel Štiak, František Kadaňka a František Opravil z KSČM; Drahomíra Dostová Jurníková, Gabriela Halodová a Iva Krajčíková z Nezávislých a Jiří Tomášek z ČSSD. Adéla Bauerová se vzdala mandátu ještě před ustavujícím zastupitelstvem obce a nahradila ji Dana Benčová.

Na ustavujícím zastupitelstvu obce byl starostou obce zvolen Roman Šťastný a místostarostou Jiří Šimík. Obec tak získala stejné vedení jako v uplynulých čtyřech letech. Zachován byl i model se zastoupením všech zvolených subjektů v radě obce, kde starostu a místostarostu doplnili František Opravil, Iva Krajčíková a Jiří Tomášek. Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Čuj, do čela kontrolního byl zvolen Zdeněk Štěpán a předsedovou výboru pro sport a kulturu se stal Pavel Macháček.

Výsledky voleb do senátu ČR

Na Šumpersku a Jesenicku (volební obvod 65 Šumperk) se letos volilo i do senátu a o hlasy voličů se ucházelo šest kandidátů. První kolo voleb proběhlo zároveň s komunálními volbami, druhé o týden později. Volební účast v těchto volbách byla v Mikulovicích velmi slabá. Možnosti využilo 36,56 % voličů v 1. kole a pouze 11,04 % v kole druhém, do kterého postoupili dosavadní senátor Zdeněk Brož (KDU – ČSL) a Miroslav Adámek (ANO 2011). V přímém souboji pak byl novým senátorem zvolen Miroslav Adámek.

Oslavy 100 let republiky

Jen těžce a s nemalými oběťmi na životech legionářů se před 100 lety rodil samostatný stát Čechů a Slováků. Ve své existenci byl vystaven mnoha zkouškám a je pro lidské dějiny příznačné, že jeho rozbití nezapříčinila agrese sousedních mocností, ale touha novodobých elit po moci. I když v roce 1993 přestalo Československo existovat, žije dál v srdcích mnoha obyvatel naší země. Ke vzpomínkám na 100. výročí vzniku Československa se připojila obec i farnost Mikulovice. U pomníku „Pravda vítězí“ konal pietní akt, na kterém před hrstkou obyvatel obce starosta Roman Šťastný připomněl význam událostí z roku 1918. Čestná jednotka SDH Mikulovice poté položila k pomníku kytici a slavnostní chvíli podtrhl Jesenický smíšený pěvecký sbor (JSPS), jenž přednesl státní hymnu a oblíbenou píseň zakladatele státu T. G. Masaryka „Ach synku, synku“. Po pietním aktu se jeho účastníci přesunuli do kostela sv. Mikuláše, kde si vyslechli koncert duchovní hudby. Vzpomínku na založení státu uzavřela nedělní prosebná mše svatá za naši vlast.

Spolupráce s partnerskou obcí Sveržov

Vzájemná spolupráce obou obcí nebyla letos tak bohatá jako v uplynulých letech. Čtyřčlenná delegace z Mikulovic na jaře navštívila tzv. Firemné dny (akce podobné Dnům obce Mikulovice) a zúčastnila se tradiční kulinářské soutěže. V ní s grilovanými makrelami slavila obrovský úspěch. Jinak k žádným dalším vzájemným návštěvám nedošlo, což bylo dané i tím, že se v obou obcích v druhé polovině roku konaly komunální volby.

Pracovní příležitosti

Ze statistického hlediska počet nezaměstnaných na Jesenicku v tomto roce klesal a nabídka pracovních příležitostí stoupala. Ne všechno bylo ale růžové, neboť uplatnění nacházeli hlavně dělníci ve strojírenských oborech a stavebnictví nebo řidiči nákladních automobilů. V ostatních oblastech zůstávalo vše víceméně „při starém“. Obyvatelé Mikulovic např. oproti obyvatelům Vidnavska nebo dalších venkovských oblastí Jesenicka požívali určité výhody a zdaleka nešlo jen o relativně snadnou možnost cestování za prací do Jeseníku (hlavně správní a úřednické profese), České Vsi (Řetězárna a. s. Česká Ves), Ondřejovic (Ondřejovická strojírna a. s.) nebo Zlatých Hor (výroba kontejnerů v Českoslezské výrobní a. s.). I v samotné obci bylo možné najít práci. Jak už bylo v zápisech předchozích let několikrát zmiňováno, Mikulovice jsou obcí autodopravců a počet nákladních aut připadajících na počet obyvatel obce by byl zcela jistě na zápis ne do obecní kroniky ale do Guinessovy knihy rekordů.

Jako první nastartovala na přelomu století podnikání v této oblasti firma KAMITIRO Kamily a Drahoslava Bernátkových. Tato rodinná firma se specializovala na mezinárodní silniční přepravu s orientací přepravy ČR – Polsko a stala se vzorem pro mnoho dalších firem z Mikulovic nejen specifikací, ale i stylem práce. V mezinárodní silniční dopravě nyní využívá cca 30 nákladních aut. Vedle toho nabízí i služby v odtahu vozidel a první pomoci v dopravě a dále služby v osobní přepravě, které realizuje pomocí dvou mikrobusů pro 16, respektive pro 21 osob. Dalším pozitivním počinem firmy byla rekonstrukce bývalého nákupního střediska v centru obce a rozšíření nabídky služeb o restaurační a ubytovací služby. Zcela bez evropských dotací zde vytvořila luxusní restauraci a penzion Na Palubě s unikátním interiérem a netradiční kuchyní, která je vyhledávaným cílem movitější klientely nejen z ČR, ale i z Polska. Obyvateli Mikulovic je restaurace s kapacitou až 140 osob využívaná spíše v případě svateb, rodinných a firemních oslav. Ubytovací kapacita penzionu Na Palubě je až 50 osob. Ve skoro dvacetileté kariéře firma KAMITIRO s. r. o. také nabízela i kosmetické služby v Priessnitzových léčebných lázních a autoškolu pro skupinu B a C. Firma má v současné době asi 70 zaměstnanců.

Další velkou dopravní firmou je Autodoprava Břetislav Látal. Vznikla v roce 1996, kdy začala působit na trhu mezinárodní nákladní dopravy, spedice a skladování. Zpočátku působila v okrese Jeseník a jeho okolí, brzy se ale společnost začala rozšiřovat a své služby nabízela po celé České republice a v příhraničních oblastech Polska a Slovenska. Polský a slovenský trh se posléze stal těžištěm přepravních aktivit. Společnost se vedle toho specializuje i na přepravu do vzdálenějších zemí jako jsou Německo, Rakousko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Itálie, Nizozemí a Maďarsko.

V současnosti firma poskytuje svým zákazníkům především dovoz a vývoz paletového a kartonového zboží, dále také přepravu nejrůznějších nákladů, jejich skladování a spedici. Přepravu nákladů zajišťuje nepřetržitě 24 hodin denně vlastními nákladními automobily, kterých je v současnosti 65. Dne 14. února 2019 převzala společnost Autodoprava Břetislav Látal v Hudebním divadle Karlín cenu za 1. místo v ocenění v projektu „Diamanty českého byznysu 2018“, který hodnotí podnikatelské subjekty v jednotlivých krajích ČR dle jejich ekonomických výstupů.

V autodopravě ale v obci nepodnikají jen tyto dvě společnosti. Vedle nich v Mikulovicích působí autodopravci další – více jak třicítku vozů provozuje společnost Šíbl Transport, zhruba polovinu Autodoprava Štěpán.

Významným zaměstnavatelem obyvatel obce a jejího nejbližšího okolí je i firma Plastkon Product s. r. o.

K životu se v posledních dvou letech probudil provoz bývalého „kameňáku“. Úpravna kamene firmy Förster ležící uprostřed obce v blízkosti školy a obecního úřadu vznikla již na konci 19. století a do roku 1989 žila velmi aktivním životem. Pak ale podnik několikrát změnil majitele, výroba byla utlumována, a ještě před pár lety se zdálo, že provozovna definitivně zanikne. V roce 2014 ale majetek zkrachovalého Slezského kamene koupila společnost Slezské kamenolomy a výrobu v Mikulovicích postupně obnovila. Dnes má tolik zakázek, že nabrala nové zaměstnance a výroba běží nejen v ranních a odpoledních směnách, ale nezřídka i v noci a o víkendech. Celý areál provozovny nový majitel uklidil, do hal navezl moderní stroje a zboural starou administrativní budovu. Ta však alespoň částečně zachytávala hluk a prach ve směru do centra obce. A to se stalo druhou stranou mince možnosti získat práci přímo v Mikulovicích. Po povodních v roce 1997 byla totiž v podkroví školy postavena řada bytů, jejichž uživatelé spolu s majiteli rodinných domů stojících v sousedství „kameňáku“ začali trpět nadměrným hlukem a prašností vycházející z areálu provozovny. Navíc nešlo jen o tlumený zvuk pil, ale nový majitel rozjel v provozovně i štípání kostek, které bylo mnohem hlasitější stejně jako jejich nakládka na vozy dopravců. Obyvatelé bytů a domů v okolí provozovny se obrátili s žádostí o pomoc na odbor životního prostředí MěÚ v Jeseníku a na představitele obce. Odbor ŽP jim ale nijak nepomohl. Vedení obce se sice snažilo projednat problém s majiteli společnosti, ale pro ty byl hlavním kritériem zisk a na stěžovatele poslali právníky, aby jim pohrozili porušením GDPR za to, že si dovolili fotit a nahrávat provoz a zaměstnance závodu v nočních nebo víkendových hodinách. Celý spor utlumil teprve nástup zimy, který znamenal snížení zakázek a omezení provozu na dvě směny. Hodnota nemovitostí v okolí závodu každopádně rapidně poklesla.

Služby obyvatelům

Nový výrazně upravený autobusový jízdní řád, který vstoupil v platnost v prosinci 2017, vyvolal řadu protestů obyvatel i samospráv a k jeho prvním úpravám došlo již na konci ledna 2018. K dalším úpravám došlo v březnu a v červnu. Při pravidelné každoroční úpravě v prosinci 2018 se celý systém dopravy po roce v podstatě vrátil ke stavu před radikální změnou před rokem. Z hlediska Mikulovic bylo snahou najít vhodný kompromis, který by dětem umožnil takový odjezd domů, aby nemusely dlouho čekat na autobus. Upraveny tak byly spoje do Kolnovic a do Širokého Brodu, Písečné a Hradce-Nové Vsi. To zase ale vyvolalo protesty některých dospělých, takže nakonec jediným pozitivem bylo zavedení spoje, který odjížděl z Kolnovic na Jeseník v 15:45 (do té doby byl poslední spoj v 12:55). Novinkou bylo zavedení dálkových večerních spojů z Jeseníku na Ostravu a zpět, které jezdily přes Mikulovice. Bohužel k 9. 12. 2018 byly tyto autobusy opět zrušeny. Celkově lze ale říci, že spojení autobusem na Jeseník a Zlaté Hory je poměrně časté, na Ostravu a Olomouc jedou spoje několikrát denně. Spojení na Ostravu a Jeseník navíc doplňují čtyři páry vlaků a o víkendech jezdí vlak i do Zlatých Hor.

V pátek 26. ledna 2018 došlo k slavnostnímu otevření zrekonstruovaného sálu obecního úřadu v Mikulovicích promítáním filmu Bajkeři. Stánek kultury v původní verzi sloužil v obci od konce 50. let minulého století a za 60 let existence v něm byla mnohokrát zaplněna všechna místa, ať už při vystoupeních populárních umělců, promítání kina nebo akcích základní školy. Za tu dobu ale samozřejmě zastaral a přestal vyhovovat nejen současným požadavkům na komfort, ale i bezpečnostním předpisům. Také existence kina byla už řadu let minulostí. Obec tak stála před rozhodnutím, jak se sálem naložit. Nakonec loni zastupitelstvo obce rozhodlo přikročit k jeho generální rekonstrukci za cca 6,5 miliónu korun. Sál dostal nejen nové vybavení umožňující jeho multifunkční využití, ale i moderní zvukovou a světelnou techniku. Instalována byla i technologie umožňující obnovu provozu kina. To bylo obnoveno v zimním období – na počátku roku se promítalo do dubna a na jeho konci zase od října. Vždy v pátek večer byl na programu film pro dospělé a v sobotu odpoledne od 15 hodin, pokud nebylo večer jiné kulturní vystoupení, film pro děti. Kapacita sálu činila po rekonstrukci 200 míst.

V roce 2018 nedošlo k výrazným změnám v zásobování obyvatel v Mikulovicích. Činnost ukončila prodejna CBA v Nádražní ulici. Po určitou dobu byl uzavřen i bufet v přízemí penzionu Na Palubě, ale podzim byl opět otevřen a převzal i část sortimentu původních potravin CBA. Pohostinství nabízela restaurace Na Palubě, restaurace Pohoda (naproti za mostem) a restaurace ve sportovně rekreačním areálu u hranic. Výčep fungoval v hospodě U Neptuna, v bývalé vinárně penzionu U Jelena, v Rudyho baru (bývalý Rudý dům pod kostelem) a v sokolovně. V Širokém Brodě původní Českou poštu vystřídala Pošta Partner a její provozovatelka rozšířila sortiment zde nabízených služeb o papírnictví a drobné kancelářské potřeby. V Širokém Brodě zůstaly z několika porevolučních obchodů jen jedny potraviny.

Projekty, plány a investice

Také v průběhu letošního roku pokračovaly práce na vybudování vlastního zdroje pitné vody v oblasti nad Širokým Brodem. Mikulovice přebírají vodu od společnosti VaK Jeseník, která ji do Jeseníku a dalších obcí v celém údolí Bělé rozvádí ze Šumného potoka nad Domašovem. To samozřejmě nebylo zadarmo a představitelé Mikulovic usilovali o to, aby se obec stala na těchto dodávkách nezávislá, nebo je alespoň mohla využívat jen částečně. Odhadované náklady na vybudování vlastního zdroje pitné vody činily 36 miliónů korun a obec měla k tomuto účelu vytvořeny v rozpočtu potřebné finanční rezervy. Práce ale pokračovaly pomalu a komplikovala je i administrativa spojená s výkupem a převody potřebných pozemků.

Horší situace v zásobování vodou letos nastala v Kolnovicích, kde se někteří stálí obyvatelé a chalupáři ocitli bez vody, když jim v suchém létě vyschly studny. Vodovod v této místní části Mikulovic totiž nebyl rozveden všude, a navíc zdejší vodní zdroj podle hygieniků neposkytoval úplně ideální vodu. Také vlastní vodovodní řad byl již na hranici životnosti. Zásobování Kolnovic vodou se tak do budoucna jeví jako velký problém, zvláště když kvůli relativně malému počtu obyvatel této místní části není možné přivádět vodu z Mikulovic.

Zastupitelé obce se na svém jednání také zabývali zlepšením dostupnosti bývalé posádky, kde některé firmy využívaly staré vojenské objekty jako sklady a v areálu bývalé peletkárny bylo skladiště velkých balíků sena. Traktory s dlouhými valníky jezdily rychle úzkou silnicí kolem kostela a bylo jen otázkou času, kdy dojde k nějakému neštěstí. V časech, kdy v lese za Bukovcem byla umístěna dělostřelecká a raketová technika, zde byl provoz paradoxně mnohem menší. Doprava na posádku totiž tehdy probíhala po železniční vlečce, která však byla po vyklizení areálu vojskem zrušena. Nefunkční pro nákladní dopravu na posádku je i tzv. salisovská spojka z důvodu zamítavého stanoviska města Zlatých Hor, v jehož katastru je tato přípojná silnice leží. Případné vybudování nové spojky mimo obytnou zástavbu z komunikace II/457 mezi ondřejovickou strojírnou a okrajem Mikulovic zhatila přílišná blízkost silnice a železnice a dopravní komplikace, které by vznikaly při odbočování těžké techniky. Jediné spojení tak mohlo jít přes zemědělský areál firmy AGRO Kasal, kde v rámci pozemkových úprav měla vzniknout nová čtyři metry široká komunikace (se zálivy na míjení aut) ve směru na Salisov s odbočkou na posádku. Obec z tohoto důvodu dokonce zakoupila potřebné pozemky.

V tomto roce také došlo k vybudování komunikace z prostoru za bývalou pekárnou ke hřbitovu (měla být hotova už v roce 2017), ale ani ta provozu na posádku příliš neulehčila, navíc její otevření vyvolalo protesty lidí bydlících kolem pekárny.

Výstavba chodníků započatá v uplynulých letech pokračovala i letos vybudováním chodníku na Mlýnské ulici od odbočky ke mlýnu ke sběrnému dvoru. Během léta se uskutečnila velká rekonstrukce elektroinstalace v budově obecního úřadu a do konce roku došlo i k výměně některých dveří. Na podzim pak byla za obecním úřadem zahájena výstavba nových skladových a sociálních prostor a pódia pro pořádání společenských akcí jako jsou např. Dny obce.

Naopak jen částečně naplněny zůstaly velké plány spojené s bezúplatným převzetím areálu vojenské posádky v roce 2008, který tehdy podepsal starosta Mikulovic Ivan Dost s Ministerstvem obrany ČR. Obrovský areál, na němž po připojení Sudet k Německu vznikly rozsáhlé muniční sklady nezasažitelné tehdejšími bombardéry z Francie a Anglie, vyrostl z práce nuceně nasazených civilistů i válečných zajatců. Více jak tři desítky z nich zde našly svou smrt. Po poválečných zmatcích přešla „MUNA“ v roce 1950 do majetku Československé lidové armády a sloužila k umístění dělostřelecké a raketové techniky. Za socialismu dávala „posádka“ práci nemalé části obyvatel Mikulovic a okolních obcí. Pacifistické sklony prvního polistopadového prezidenta Václava Havla a rozsáhlá redukce armády ČR však vedly koncem minulého století k rozhodnutí areál vyklidit. Zůstala více jak stovka prázdných budov s železniční vlečkou a mnoha kilometry asfaltových cest uprostřed krásného lesa. V okamžiku, kdy bylo jasné, že vojáci v Mikulovicích skončí, začala obec usilovat o bezúplatný převod celého areálu včetně pozemkového fondu. To se ale nepodařilo, neboť většina pozemků přešla na Vojenské lesy a obec převzala „pouze“ budovy, komunikace, odstavné plochy a železniční vlečku. I tak se před deseti lety psalo o „daru“ obci za čtvrt miliardy korun. Plány byly tehdy veliké – od vybudování rozsáhlé průmyslové zóny po zábavní park či školicí středisko. Po deseti letech je nutné konstatovat, že smělé vize se přes velké úsilí uskutečnit nepovedlo. Na vině byly především problematické pozemkové vztahy, které odradily všechny potencionální investory. Areál také devastovaly nájezdy různých nenechavců, které lákalo vnitřní vybavení objektů, kvalitní hliníková krytina nebo vyschlé krovy. Část budov je dnes sice využívána jako sklady nebo patří různým drobným vlastníkům, ale z řady původních velkých staveb jsou ruiny. Ani snaha Hnutí Brontosaurus Jeseníky o vybudování tzv. „městečka neziskových organizací“ nedošla takového naplnění, s jakým organizátoři původně počítali. Zcela z povrchu země zmizela železniční vlečka a potenciál unikátního místa nenaplnily ani dvě, dnes spíše zarůstající, naučné stezky.

Riegrův mlýn

V Mikulovicích stála kdysi řada mlýnů, neboť komunikační možnosti našich předků nebyly totiž takové, aby mohli obilí k pomletí převážet někam daleko. Likvidační pro mlýny nebyl ani tak průmyslový pokrok a nástup nových technologií mletí, jako spíše události po roce 1948 spojené se zánikem tradičních živností. Velké stavby nemající odpovídající využití začaly postupně chátrat a byly zbourány. Do dnešních dnů se tak v Mikulovicích dochoval jediný – tzv. Riegrův mlýn na Olešnici. Jako zázrakem se v něm zachovala i většina původního strojního vybavení, byť samozřejmě v dezolátním stavu. Již asi před 10 lety se ve spolupráci s jeho majiteli uvažovalo o vybudování naučné stezky podél Olešnice a Riegrův mlýn hrál v této vizi důležitou roli. Tento záměr se sice nakonec neuskutečnil, ale majitelé mlýna se přesto pustili do jeho rekonstrukce. Za pomoci specialistů na obnovu starých mlýnů bylo zrekonstruováno nejen celodřevěné mlýnské kolo, ale i veškeré převody potřebné pro pohon mlýnských strojů včetně složitých transmisí. Renovována byla i historická vodní elektrárna s původní Francisovou horizontální turbínou z roku 1907, která byla vyrobena ve spolupráci dvou nedalekých strojíren – salisovské Hassmann & Sohn (dnes Ondřejovická strojírna) a Tlach & Keil (dnes zcela zaniklá strojírna v Javorné). Majitele mlýna čeká nyní ještě náročná práce při rekonstrukci jeho vnitřního vybavení, takže objekt zatím není přístupný veřejnosti.

Vodovod, kanalizace a odpady

Také letos zajišťovala sběr a likvidaci tuhého komunálního odpadu a tříděného odpadu firma SUEZ Využití zdrojů a. s.Svoz TKO probíhal ve čtrnáctidenních nebo měsíčních intervalech a poplatek za něj zůstal zachován ve stejné výši jako v roce 2017 – tedy 500, resp. 400 Kč/osoba/rok. Svoz plastu z kontejnerů na tříděný odpad probíhal na jaře a v létě každý týden, na podzim a v zimě jednou za čtrnáct dní. Papír se vyvážel co čtrnáct dní a sklo, kov a nápojové kartony jednou za měsíc. Jestliže do roku 2016 množství vytříděného odpadu stoupalo, od roku 2017 došlo ke zlomu a trend se obrátil. Vedle toho mohli obyvatelé obce odevzdat bezplatně velkoobjemový odpad do sběrného dvora (do váhy 200 kg na osobu), případně odvézt rostlinný odpad do „kompostárny“ na MUNĚ.

I letos na jaře se konal pravidelný úklid obce. Dřív se mu říkalo jarní směna Národní fronty, dnes Ukliďme Česko. V podstatě jde o totéž – dá se dohromady skupina dobrovolníků, kteří nejsou líní a leží jim na srdci vzhled obce. Tradiční akce se v Mikulovicích uskutečnila v pátek 6. dubna a zapojili se do ní vedle dětí ze základní školy i zaměstnanci obecního úřadu. Jednotlivé třídy si rozdělily obec na určené sektory a spolu se svými učiteli vyrazily do terénu. Nalézt se opět daly věci nevídané od pneumatik po plastové a skleněné lahve a další poklady z domácností, které lze bez problémů vhodit do kontejnerů na tříděný odpad nebo odvézt do sběrného dvora. Asi nejhorší situace byla v okolí komunikace z Mikulovic na Velké Kunětice, kterou využívá mnoho motoristů z Polska a nasbíraný odpad polské proveniencesvědčil jasně o tom, že si naši sousedé s pořádkem hlavu moc nelámou.

Farnost Mikulovice

Obec Mikulovice tvoří dvě farnosti – farnost Mikulovice a farnost Široký Brod, přičemž obě spadají do děkanátu Jeseník.V kostelích sv. Mikuláše a Povýšení sv. Kříže se konaly pravidelné bohoslužby, které sloužil farář Mgr. Ing. P. Jiří Urbánek. Farníci se v průběhu roku také několikrát sešli ke společným setkáním.

Prvního prosince se v kostele sv. Mikuláše konala poutní mše svatá ke cti sv. Mikuláše a v sobotu 15. prosince se mikulovický boží stánek rozezněl Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby. Na Štědrý den se pak kostel zaplnil při tradiční „Půlnoční mši svaté“.

Darmoděj

Také v letošním roce provozoval Darmoděj z. ú. v Mikulovicích „Službu následné péče“ a „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“. S klienty Služby následné péče nebyly během roku problémy a rovněž NZDM „jelo v kolejích“ minulého roku daných na jedné straně snahou pracovníků o nabídku pestrého programu (možnost výuky v dřevařské dílně, ruční práce, společné vaření, přednášky, hry, promítání filmů nebo návštěva kina, občas společný výlet), na straně druhé nízkou návštěvností způsobenou přítomností klientely ze specifických rodin, která nebyla pro ostatní (děti a mládež) lákavá. Sociálně slabí rodiče klientů navštěvujících NZDM sice tvrdili, že na jiné kroužky pro své potomky peníze nemají, ale např. na cigarety měli finančních prostředků vždy dost. Děti a mládež z tohoto sociokulturního prostředí navíc návštěva NZDM podprahově utvrzovala v tom, že do vlastních aktivit není třeba nic investovat, ale stačí i v dospělosti čekat s nataženou rukou na to, že se o ně nějaká „neziskovka“, případně stát, postará. Společnost se tak pohybovala v bludném kruhu, aniž by k řešení sociálních problémů skutečně docházelo.

Velikonoční výstava

První jarní den byla ve staré tělocvičně ZŠ otevřena již tradiční prodejní Velikonoční výstava, kterou organizačně zajišťovalo několik spolků na čele s MSRPDŠ. Výrobky šikovných rukou zde nabízeli zástupci všech generací od dětí ze školy po seniory. Své stánky na výstavě představilijednotlivci a kolektivy ZŠ, školní družiny při ZŠ, MŠ Mikulovice a MŠ Široký Brod, chráněných dílen Zahrady 2000 nebo mikulovického Klubu maminek. Po letech se v roli vystavovatele vrátil Dětský domov Jeseník a nově své výtvory s velikonoční tématikou představila Pavla Gracz a členové Nízkoprahového klubu Mikulovice. Nechyběly ani oblíbené velikonoční dílničky, v nichž si děti mohly uplést košíček s kuřátkem a vajíčky nebo si vytvořit malovaného zajíčka, zatímco se jejich maminky kochaly okolní nádherou.

Součástí Velikonoční výstavy v Mikulovicích byla také soutěž kuchařek. Tentokrát se soutěžilo o nejlepší pletenici a na stolech k ochutnání se neobjevily jen vánočky, ale i různé slané variace. Majitelky vítězných vzorů vybraných laickou i odbornou porotou si odnesly hodnotné poukázky k nákupu v mikulovických obchodech.

Den dětí

Den dětí se nesl ve znamení Klauniády a v areálu hasičské zbrojnice ho připravily ženy z MSRPDŠ a MSŽ, jimž s organizací a občerstvením pomohli hasiči. Členky obou spolků v klaunských kostýmech figurovaly nejen u soutěží, kde děti proskakovaly „ohnivými“ kruhy, utíkaly na sloních nohou, sestřelovaly balónky a vyzkoušely si rovnováhu při chůzi s vodou přes lavičku, ale zajišťovaly i prodej dobrot pro všechny hladové. O žíznivé se postarali hasiči z SDH Mikulovice, kteří se ujali i tradičního kácení májky. Zábavu nejmenším nabídlo i pozvané divadélko pro děti, nafukovací skluzavka a malování na obličej.

Dny obce Mikulovice

Předposlední červnovou sobotu se uskutečnily tradiční Dny obce Mikulovice. V letošním roce navíc ještě doplněné o Mikulovické hry neboli vzájemné setkání a sportovní soutěžení zástupců Mikulovic z celé ČR. Odpoledne patřilo na pódiu postavenému na silnici před obecním úřadem dětem z MŠ, ZŠ a ZUŠ, bubenické show, cimbálové muzice, tanečnímu vystoupení souboru Yesdance a chybět nemohly ani ženy z oddílu aerobicu a zumby TJ Sport Mikulovice. Doprava byla odkloněna a náves byla zaplněna stánky s občerstvením a velkými stany s posezením. Součástí programu byl také kulinářský souboj šesti týmů z ČR a Polska, které připravovaly pokrmy z obou stran společné hranice. Jednalo se o hlavní aktivitu projektu „Spolupráce - s jídlem roste chuť“, který vzešel z iniciativy obcí Mikulovice a Pakoslawice a byl finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Sportovní soutěže Mikulovických her v kopané mužů, stolním tenise a požárním útoku byly v tomto roce rozšířeny o kopanou žen a závody debl kanoí. Tím, že všechny soutěže probíhaly ve středu obce (ve sportovní hale, na hřišti s umělým povrchem a na řece pod kostelem) se podařilo dosáhnout vysoké návštěvnosti na jednotlivých soutěžích.

Večerní blok odstartovala kapela O5 a Radeček, kterou pak vystřídaly tvrdší Wagon Rock Machine. Po ohňové show nastoupila na pódium skupina ABBA WORLD REVIVAL a zahrála a zazpívala tak fantasticky, jako by do Mikulovic skutečně zavítala nejpopulárnější kapela 70. a 80. let. Počasí zábavě pod širým nebem relativně přálo, lidí přišlo hodně a podle ohlasů byli občané letos velmi spokojeni s programem. V neděli pak Dny obce uzavřela tradiční slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše.

Kolečkiáda a Dýňové slavnosti

K tradičním akcím vyrůstajícím z nadšené práce dobrovolníků patřily i Kolečkiáda a Dýňové slavnosti. Kolečkiáda se letos konala už popáté a na start u sokolovny dorazilo na čtyřicet „vozidel“. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií od nejmenších po dospěláky a museli absolvovat okružní jízdu sídlištěm. Cíl byl na louce za sokolovnou v moři bílé pěny, kterou nafoukali hasiči. Bez ohledu na nástup podzimu si ji dosyta užily hlavně děti, na které v cíli čekala i další zábavná stanoviště se soutěžemi ve tvaru „koleček“. Už 21. ročník Dýňových slavností přinesl opět spoustu nových nápadů a účast bezmála dvou stovek dětí, rodičů a prarodičů. K vidění byla spousta zajímavých výtvorů z dýní a nechyběly ani tvořivé dílničky, kde si děti mohly vyrobit nějakého ducha, netopýra nebo jinou kouzelnou postavičku nebo bohaté občerstvení ve znamení haloweenu.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark se letos konal první prosincový den. Dopoledne se v jeho rámci konala poutní mše svatá ke cti sv. Mikuláše a odpoledne se od 15 hodin rozběhl hlavní program. V čase adventu pracovníci obce staví v obci vyřezávané betlémy s postavami v životní velikosti. V Mikulovicích se betlém z prostoru před školou už loni přestěhoval k vztyčenému vánočnímu stromu na parkoviště před „kameňák“, v Širokém Brodě je instalován tradičně u „sokolovny“. A právě vedle betléma v Mikulovicích se odehrává kulturní program během jarmarku. Letos zde nejprve vystoupily děti z MŠ a pak se s vánoční show pro děti i dospělé představil Milan Nepustil. Za doprovodu Jesenických trubačů byl rozsvícen Vánoční strom a starosta obce Roman Šťastný popřál přítomným hodně zdraví, klidné svátky a úspěšný rok 2019. Na závěr pak oblohu nad Mikulovicemi rozzářil slavnostní ohňostroj. Po celou dobu jarmarku se návštěvníci mohli občerstvit u řady stánků, přičemž u drtivé většiny z nich byl prodej zajištěn vlastními silami spolků, nebo si nakoupit vánoční zboží. To se prodávalo i ve vestibulu obecního úřadu a v knihovně probíhala prodejní výstava dětských knih.

Informační středisko a knihovna obce Mikulovice

Informační středisko a knihovna Mikulovice pokračovalo i letos ve své obvyklé činnosti. Jeho pracovnice Petra Kouřilová se podílela na přípravě a organizaci kulturního života obce, ve spolupráci s redakční radou zajišťovala vydávání obecního periodika, aktualizovala informace na webových stránkách obce a zprostředkovávala půjčování knih veřejnosti. Vedle tohoposkytovala zájemcům základní informace o infrastruktuře obce a její historii nebo možnost přístupu na internet.

Tradiční „pasování na čtenáře“ se letos konalo už druhým rokem a proběhlo v květnu v místní knihovně v Mikulovicích. Na čtenáře bylo pasováno celkem 24 žáků 1. třídy. Mimořádnost akce podtrhla spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která dětem představila své knihy a ilustrátor Michal Sušina. Každý čtenář obdržel knihu Zuzany Pospíšilové s autogramem, na kterou přispělo MSRPDŠ a Obec Mikulovice.

ZŠ Mikulovice

Základní školu Mikulovice ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 234 dětí, o které se v 10 třídách staralo 19 pedagogických pracovníků (3 učitelé, 11 učitelek, 2 asistentky a 3 vychovatelky ve školní družině) a 11 dalších zaměstnanců v zajišťujících provoz školy a školní kuchyně. Na mateřskou dovolenou odešla Lucie Vavračová (Plháková), na její místo tělocvikáře nastoupil Jan Vavrač. Ve škole působí dvě asistentky pedagoga a kolektiv vychovatelek ve školní družině posílila Irena Sedláková. V průběhu roku se ve spolupráci s Úřadem práce v Jeseníku podařilo zajistit dvě pomocné pracovní síly – jednu do kuchyně a druhou na údržbu budov. V průběhu roku se pedagogičtí pracovníci aktivně zapojovali do kurzů dalšího vzdělávání.

Přehled pedagogických pracovníků:

 • Ivana Látalová (od 1. 1. 2015 zastupující ředitelka ZŠ)

 • Lenka Šťastná – (od 1. 1. 2015 zástupkyně ředitele ZŠ)

 • Eva Kvapilová

 • Pavla Dostálová

 • Milan Ostrý

 • Milena Dočkalová

 • Zuzana Janíčková

 • Marcela Lužíková

 • David Hromada

 • Šárka Hoferková

 • Martina Bundilová

 • Pavlína Kapustová

 • Petra Keltošová

 • Jan Vavrač

 • Veleslava Guziurová (asistentka)

 • Anna Šarmanová (asistentka)

 • Iva Krajčíková (vedoucí školní družiny)

 • Miroslava Modlaková (vychovatelka)

 • Irena Sedláková (vychovatelka)

Ve škole, podobně jako v řadě jiných podobných škol v ČR, schází více mužského elementu. Pedagogičtí pracovníci jsou zahlceni rozbujelou byrokracií, což jim bere čas a chuť věnovat své práci něco navíc. Problémy navíc zvyšuje „shora“ nařízená inkluze a nutnost věnovat speciální péči dětem dříve navštěvujícím praktické (zvláštní) školy.

Také letos škola v průběhu školního roku spolupracovala s různými organizacemi za účelem celkového zlepšení atmosféry ve škole a zamezení špatných vztahů mezi žáky. V rámci prevence se zaměřovala na snížení počtu neomluvených hodin a eliminaci šikany. Pokračovala spolupráce se střediskem výchovné péče Dobrá vyhlídka ze Šumperku a s AZ Help Vidnava. Do školy dvakrát měsíčně zajížděl školní psycholog. V průběhu školního roku se zaměstnanci školy i žáci zapojili do různých charitativních akcí.

Z 23 dětí z 9. ročníku bylo jedno přijato na gymnázium v Jeseníku a 17 na střední školy s maturitou, ostatní do učebních oborů.

Z původních únorových termínů se zápisy do prvních tříd posunuly do počátku jara. Na ZŠ Mikulovice probíhal zápis hned v prvním dubnovém týdnu a nesl se ve znamení moře. Budoucí školáci svou zralost k nástupu do školy dokazovali při lovu rybiček, počítání škeblí, porovnávání lodiček, navlékání korálků pro mořskou pannu nebo sváděli souboj s vlastní rovnováhou na „vlnách“. Domů si odnesli malou odměnu. Každé dítě u zápisu získalo kód a na konci dubna byl zveřejněn seznam kódů přijatých dětí.

Ve školním roce 2017/2018 také pokračoval projekt „Obědy pro děti“, který byl podpořen ze strany MŠMT, a díky tomu mohlo obědvat čím dál více dětí zcela zdarma. V letošním školním roce bylo 14 vybraných dětí zařazeno na tyto dotované obědy. Letos nejen žáci 1. stupně, ale i 2. stupně dostávali začátkem každého školního měsíce vitamínovou svačinku - balíček s ovocem a zeleninou a nově i balíček s mléčnými výrobky. V rámci projektu vzdělávání cizinců ve školách probíhala výuka vietnamského chlapce, který se stal žákem školy, a v rámci podpory výuky plavání obdržela ZŠ Mikulovice dotaci 30 800 Kč, díky níž měli žáci od 1. do 3. třídy výuku plavání zcela zdarma.

I letos měli žáci školy možnost navštěvovat různé volnočasové kroužky (keramika, dovedné ruce, činnosti v dílně, florbal, turistický kroužek nebo zpívánky). Kroužky šachů a stolního tenisu probíhaly ve spolupráci s SVČ Duha. Vlastní školní výuku pak žákům zpestřovaly zeměpisné a botanické vycházky a žáci 7. ročníku se zúčastnili i exkurze do Interaktivního muzea v Olomouci. V rámci výuky chemie se uskutečnila exkurze do pivovaru v Hanušovicích. V září se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili filmového vzdělávacího programu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“.

V průběhu školního se žáci školy rovněž zúčastňovali celé řady sportovních a vědomostních soutěží a také projektového dne, který nesl název „Osudové osmičky“. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně střídali jednotlivá stanoviště, kde se mohli seznámit s osudovými letopočty našich dějin zakončenými osmičkou. Připomenuto bylo založení Zlaté kapličky 1848, vznik republiky 1918, události roku 1938, vpád vojsk Varšavské smlouvy 1968, první československý kosmonaut, který vylétl do vesmíru v roce 1978 a třeba i olympijský úspěch českých hokejistů v Naganu 1998.

Bohužel přehnaná obava z GDPR (zákon EU na ochranu osobních údajů) vedla některé učitele k tomu, že ve výroční zprávě školy nezmiňovali jména úspěšných dětí. Na ZŠ v Mikulovicích už tradičně proběhlo okresního kolo zeměpisné olympiády, kterou organizoval Mgr. Milan Ostrý. Ten byl také za svou dlouholetou záslužnou činnost na návrh SVČ Duha na konci roku oceněn v Olomouci zvláštní cenou Olomouckého kraje.

Dva žáci se zúčastnili i okresního kola olympiády v českém a anglickém jazyce. Velký úspěch dětem ze ZŠ Mikulovice přinesla účast na recitační soutěži „Dětská scéna 2018“. Do krajského kola této soutěže postoupilo z Mikulovic pět recitátorů, z nichž Anna Kofroňová, Kateřina Blahová, Martin Lužík a Aneta Kapustová získaliv Olomouci Ocenění za přednes.

Ve sportovních disciplínách se žákům školy nepodařilo letos dosáhnout tak výrazných úspěchů jako v uplynulých letech. Kvalitní výkony předvedli Dominik Lorenc, Martin Mrlina, Sofie Klohnová a Markéta Seibertová v okresní soutěži ZŠ ve stolním tenisu, v níž skončila mikulovická ZŠ na druhém místě. Tým dívek se ve florbalu umístil v okresním kole na třetím místě a zástupci ZŠ Mikulovice se neztratili ani na Vánoční laťce v Jeseníku nebo v okresním kole Poháru Českého rozhlasu v atletice. Pro nízký počet zájemců se neuskutečnil tradiční Vodácký kurz pro žáky 9. ročníku.

V rámci mimořádných akcí bylo ve spolupráci s MSRPDŠ a dalšími spolky připraveno Vánoční tvoření, děti z 1. – 4. třídy shlédly v Jeseníku divadelní představení a pro páťáky byla uspořádána beseda s účastníkem 2. světové války. V červnu nacvičily děti pro rodiče Školní akademii, která se nesla ve jménu hesla „Letem světem“. Pořadem provázeli žáci z 5. a 7. třídy v roli pilota a letušky a každá třída představila jeden stát, a to v podobě tance, scénky, zpěvu, vyprávění či dramatizace příběhu. Ve stejném měsíci také proběhl společný výlet dětí a rodičů na Stolovou horu v sousedním Polsku. V průběhu školního roku se uskutečnila také Drakiáda, beseda s hasiči a návštěva profesionální jednotky HZS v Jeseníku. Děti se aktivně zapojily do Velikonoční výstavy i jarního úklidu obce a soutěže „Zlatý modřín“ ve sběru papíru. Na závěr školního roku se pak uskutečnil výlet do hornického muzea v Ostravě, kterého se zúčastnili vybraní žáci s nejlepším chováním a prospěchem.

Záslužnou akcí se prezentovali žáci nyní již 8. ročníku. Ti opět vyráběli a prodávali své výrobky na vánočním jarmarku a velikonoční výstavě a výtěžek z této činnosti věnovali dětem z Dětského domova v Jeseníku.

Úzká spolupráce i letos probíhala mezi I. stupněm ZŠ a mikulovickou MŠ, kde se uskutečnilo několik společných akcí mezi dětmi I. třídy a předškoláky z MŠ.

K pravidelné denní docházce do školní družiny bylo na začátku školního roku přihlášeno 73 žáků. Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD placená rodiči činila 90 Kč měsíčně. Vychovatelky nabízely žákům spontánní aktivity, klidové hry i přípravu na vyučování. V zájmových útvarech (keramika a dovedné ruce) rozvíjely nadání žáků. Vychovatelky v průběhu školního roku spolu s dětmi připravovaly výzdobu na ples nebo výrobky na Velikonoční výstavu. Ve školní družině se také uskutečnila řada osvědčených akcí – stavohrátky, diskohrátky v maskách, slet čarodějnic, srdíčkovaná ke Dni matek nebo Retro hry, kde si děti vyzkoušely dnes už pomalu zapomenutého „Panáka“, kuličky, čáru nebo přeskoky přes gumu. Uskutečnil se také tradiční výlet na Floru Olomouc a do ZOO. Nový školní rok zahájily děti ve školní družině výtvarnou Drakiádou, pak se mohly zapojit do tradiční Kolečkiády a Dýňových slavností.

O prázdninách před školním rokem 2018/19 byla v základní škole započata rozsáhlá modernizace odborných učeben. V rámci projektu „Moderní vzdělávání na základní škole Mikulovice“ byly využity prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu Olomouckého kraje. Rozpočet celé akce činil cca 6,5 milionu korun a došlo jak ke stavebním úpravám, tak i vybavením novými technologiemi. Přestavbou prošla počítačová a jazyková učebna a učebna dílen. Původní počítačová učebna byla upravena k multifunkčním účelům s tím, že její prostory a vybavení budou moci děti využívat i v rámci mimoškolní činnosti. V areálu za sportovní halou, který byl dosud využíván jako pozemek k pěstování ovoce a zeleniny, byla vybudována venkovní přírodovědná učebna.

MŠ Mikulovice

Počátek 70. let 20. století se v tehdejším Československu nesl ve znamení prudké populační exploze. Po násilném potlačení Pražského jara se vláda snažila nástup normalizace obyvatelům kompenzovat výrazným zlevněním dětského zboží a výhodnými novomanželskými půjčkami. Kapacita školek nestačila počtu nově narozených dětí a také v Mikulovicích byla v roce 1978 rozšířena budova MŠ o další dvě třídy a získala kapacitu 156 dětí. U příležitosti 40. výročí přestavby uspořádalo vedení školky setkání zaměstnanců, kteří v mikulovické MŠ v průběhu čtyř desetiletí pracovali. V sále sousedního komunitního centra se tak sešlo několik desítek bývalých i současných zaměstnanců, které přišel pozdravit starosta Roman Šťastný. Během setkání se pak probíraly společné zážitky, listovalo se alby fotografií a sem tam se zakouslo něco z bohatého občerstvení nebo připilo na něčí zdraví.

Péče o předškolní mládež v Mikulovicích začala již v době před druhou světovou válkou, když tehdejší mikulovický farář Adolf Grohs pozval do obce řádové sestry a vznikla původní budova školky. Ta se po roce 1945 stala českou mateřskou školou a v 70. a 80. letech minulého století prožívala největší boom. Dnes se počet zapsaných dětí ve třech odděleních pohybuje kolem 70, stále klesá a prozatím nic na tom nezměnila ani novela zákona umožňující přijímání dětí do MŠ od dvou let věku. Od září 2018 jsou tak děti v MŠ i nadále rozděleny do tří oddělení. Nejmenší „Slunička“ od 2 do 3 let jsou zastoupena pouze v „rodinném“ počtu a zázemí našla ve třídě vybavené přebalovacím pultem, nočníky, nábytkem a hračkami vhodnými pro jejich věk. Další třídy tvoří „Budulínci“ od 3 do 5 let a „Šikulové“ od 5 let výše. Účast dětí v posledním ročníku MŠ je pro všechny děti povinná a daná zákonem. O děti a provoz MŠ se stará celkem osm kmenových zaměstnanců a další dvě pracovnice jsou financovány z fondů EU.

V průběhu roku se děti mohly zapojovat do celé řady akcí. Zimu si užily při bobování na kopci za sokolovnou, výletu a „lopatování“ na Ramzové a některé dokonce i na lyžařském výcviku v Lipové-lázních. Jaro odstartovala dopravní soutěža podzim děti čekala loutková pohádka o princi Bajajovi a návštěva skansenu v polském „Muzeu wsi opolskiej“ s výukovým programem „Od zrníčka po bochník“. Tento výlet se uskutečnil v rámci projektu „Každý má svůj domov“ na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a MŠ na něj získala 30 tisíc Kč od Olomouckého kraje. Vedle výletu byly finanční prostředky využity na obnovu záhonů jahod, hrášku, dýní a ovocných keřů. V MŠ byl vytvořen „ZOO koutek“ se suchozemskou želvou, babičky z DPS Soužití 2005 učily děti stavět panáky ze suché trávy a na podzim se konala Zahradní slavnost spojená s přípravou prostor na vybudování indiánské vesnice. V průběhu podzimu se ve školce konala „Bramborová slavnost“ spojená se sázením stromů a se sportovními disciplínami na zahradě. Děti shlédly i ukázku výcviku Agility, jemuž se věnuje jedna z členek Kynologického klubu v Mikulovicích a MŠ společně se seniory z DPS uspořádala několik společných „tvůrčích dílniček“ – nejmladší a nejstarší občané obce tak spolu vyráběli např. vlajky k 100. výročí republiky. Konec roku pak byl spojen s lampionovým průvodem, výrobou vánočních andílků a zpíváním u vánočního stromečku.

MŠ Široký Brod

Mateřskou školu v Širokém Brodě navštěvovalo ve školním roce 2017/18 26 dětí, které byly umístěny v jednom společném oddělení.V průběhu roku 2018 čekala na děti z MŠ spousta zajímavých zážitků.Po zimních radovánkách a účasti některých dětí na lyžařském výcviku přišel na řadu sv. Valentýn, maškarní karneval a velikonoční tvoření. Také jaro bylo plné zajímavých akcí na procvičení jemné motoriky a děti s rodiči háčkovaly, motaly klubíčka a pletly košíčky z pedigu. Poznávaly také nářadí a učily se pracovat s balsou. V květnu pak vyráběly dárečky pro maminky a v červnu se připravovaly na vystoupení na Dnech obce.

Dne 1. srpna 2018 se novou ředitelkou MŠ stala Eliška Dokoupilová a ve stejném měsíci proběhla v budově školky i historicky první svatba novomanželů Valentových.Příjemného podzimu využily děti k vycházkám do přírody a výletu na Špičák, kde čerpaly znalosti z lesní pedagogiky, a také ke dvěma výletům do Jeseníku. Zde se nejprve v rámci Dnů architektury účastnily výroby domečků pro hmyz a exkurze do hasičské zbrojnice. MŠ v Širokém Brodě úspěšně spolupracovala s rodiči a jednou týdně děti s rodiči společně malovaly na sklo, vyráběly keramiku nebo pekly.

ZUŠ Mikulovice

V letošním roce mikulovická ZUŠ oslavila 50 let své existence. K výročí byl 24. března 2018 ve zcela zaplněném sále Obecního úřadu uspořádán slavnostní koncert. Vystoupili v něm jak současní, tak i bývalí žáci mikulovické ZUŠ a připravili přítomným nezapomenutelná zážitek. Absolventi Iveta Pavlásková, Zdeňka Beťáková, Alžběta Dvořáková, Pavlína Říhová nebo Michael Dvořák dokazovali, že z vesnické školy lze proniknout až do nejvyšších pater daného oboru a vystudovat hudbu na uměleckých školách.

Nešlo však zdaleka o jediný úspěšný počin v průběhu roku. Žáci z pěveckého oddělení se úspěšně zúčastnili okresního i krajského kola a Zuzana Glauschová a Jana Audýová dovezly z Olomouce druhé a třetí místo. Kytarový orchestr V. Dvořáka a pěvecké sbory Zvonky a Zvonečky A. Beťákové společně oslavili 20. výročí od jejich založení a dlouholetou spolupráci těchto těles 7. dubna 2018 v kongresovém sále Priessnitzových lázní Jeseník. V Krnově 15. dubna 2018 proběhlo výběrové kolo celostátní soutěže v populárním zpěvu – Hlas Slezska a Zuzana Glauschová si vybojovala postup do finále.

Výborně si v průběhu roku vedli i kytaristé Adam Šaroši a Tereza Mouralová, kteří jsou zároveň členy Kytarového orchestru a Kytarového souboru v Jeseníku, a také klavíristé na čele s Veronikou Douškovou, Julií Štindlovou a Anetou Kapustovou.

Děti navštěvující ZUŠ Mikulovice zároveň rozdávaly radost i mimo soutěžní přehlídky. Svými vystoupeními potěšily všechny věkové kategorie a v průběhu roku hrály v obou MŠ, v ZŠ i seniorům v DPS Soužití 2005. Vedle toho mikulovickou ZUŠku reprezentovaly na četných vystoupeních pro veřejnost v Jeseníku.

Mikulovický sport

FK Mikulovice

Jaro zahájili fotbalisté Mikulovic nadějně a předváděli solidní výkony, ale několik dobře rozehraných zápasů, v nichž sahali po vítězství, ztratili v posledních minutách. Z konce tabulky se tak nedokázali odlepit. Jak se blížil závěr soutěže, sportovní forma i sebevědomí hráčů upadalo a výsledkem tak bylo beznadějně poslední místo a zisk pouhých deseti bodů. Následoval pád do okresního přeboru. Během léta převzal vedení mužstva od Jaroslava Maňura Petr Čuj ml., který působil jako hrající trenér. Z týmu odešli starší hráči nebo ti, kteří nebyli místní a zůstali jen mladíci. Podzim ukázal, že mužstvo má perspektivu. Ze čtrnácti zápasů deset vyhrálo a přezimovalo na třetím místě za favorizovanou Bělou a Vápennou.

FK Mikulovice se staral i o výchovu mládeže a na jaře hrálo družstvo dorostu pod trenérem Jurčákem v krajské soutěži, kde skončilo na sedmém místě. Na podzim sice již nebylo obnoveno, ale mladí talentovaní hráči dostali možnost uplatnit se v týmu mužů. Žáci vedení trenérkou Evou Kocourkovou skončili po jarní polovině soutěže v okresním přeboru na čtvrtém místě. Starší přípravku trénoval Libor Sláma a vybojoval s ní v okresním přeboru druhé místo. Část tohoto týmu s trenérem Liborem Slámou pak přešla do FK Jeseník, zbytek do České Vsi a Mikulovice na podzim žákovskou kategorii podobně jako dorost neměly. Mladší přípravka vedená trenérem Richardem Zrníkem obsadila v OP třetí místo. Přípravky pokračovaly v okresním přeboru i na podzim, starší vedl Jaroslav Maňur, mladší Rostislav Koudelka. Vedle toho měl FK Mikulovice i předpřípravku, kde základy fotbalu dětem poskytoval Richard Zrník. Část mladých fotbalistů z Mikulovic se také během zimy snažila uplatnit v juniorských týmech futsalového Gamaspolu Jeseník.

Léto v Mikulovicích je v posledních letech spojené s Memoriálem Ivana Dosta. Letos na něj vedení klubu pozvalo známé osobnosti, hráče Tomáše Ujfalušiho, Filipa Hološka, Ivo Krajčoviče a Pavla Širance a také známého herce, showmana a velkého bojovníka za záchranu vesnického fotbalu Jakuba Koháka. Memoriál už dopoledne odstartoval turnajem přípravek za účasti družstev Mikulovic, České Vsi a Javorníku. Odpoledne se pak rozběhl turnaj mužů, v němž jednotlivé týmy posílili nejen bývalí reprezentanti a ligisté, ale i řada dalších hráčů z Jesenicka. V úvodních zápasech Mikulovice porazily Slezské Rudoltice 6 : 2 a Stará Ves u Rýmařova podlehla Vrbnu p. P. 3 : 4. V boji o třetí místo pak Slezské Rudoltice rozdrtily Starou Ves 7 : 3 a přišlo očekávané finále, jehož ozdobou se stal gólman Slavoje Houslice z nesmrtelného televizního seriálu Okresní přebor. Přítomné hvězdy nešetřily autogramy nebo se bez problémů nechaly přemluvit ke společným selfíčkům. Jakub Kohák pak večer strávil v přátelském posezení uprostřed hráčů a fanoušků Mikulovic, kteří tak získali životní zážitek.

TJ Sport Mikulovice

Počet sportovních oddílů v TJ Sport Mikulovice zůstal stejný jako v loňském roce. Tělovýchovná jednota měla 212 členů, z čehož bylo 64 mladších 18 let. Obyvatelé obce a jejího okolí mohli navštěvovat volejbal, nohejbal, hokejbal, badminton, aerobic a zumbu, stolní tenis, šachy a aikido. Když v roce 2013 přišel Jaroslav Audý do TJ Sport Mikulovice s nápadem založit v obci oddíl mladého japonského bojového umění sebeobrany aikido, nebyl sice odmítnut, ale nikdo jeho nápadu příliš nevěřil. Ovšem oddíl úspěšně funguje a původní benjamínci mají 9 – 12 let. Doplňuje je i pár dospělých a k tréninkům se scházejí dvakrát týdně. Členové oddílu sice „nezávodí“, ale seznamují se s jógou a svým uměním v tradičních japonských oděvech a s tradičními japonskými zbraněmi vystupovali např. na Spolkovém dni. Sokolovnu TJ Sport Mikulovice také využívalo taneční studio Yesdance z Jeseníku a pro sportovní aktivity svých zaměstnanců si ho pronajímala i Ondřejovická strojírna.

V letošním roce se dařilo stolním tenistům TJ Sport Mikulovice, kteří na jaře vyhráli okresní přebor a vybojovali si postup do krajské soutěže Olomouckého kraje. V ní tým posílili dva hráči z vyšších soutěží - Lukáš Sopčák ze Zlatých Hor a místní odchovanec Jiří Hudáček. Vedle nich nastupoval Josef Pokorný a dva mladí odchovanci oddílu – František Vrána ml. a Tomáš Lužík, kteří v náročných zápasech sbírali zkušenosti. Po podzimu bylo mikulovické družstvo stolních tenistů na první příčce krajské soutěže. Od ledna 2019 by ho měl navíc posílit ještě medailista veteránských ME a MS Miloš Matějíček st., který kdysi hrával za Jeseník nejvyšší soutěž v Československu. Družstva B a C stolních tenistů nastupovala v okresním přeboru.

Vyhlášenými akcemi TJ Sport Mikulovice byly také tradiční turnaje ve stolním tenisu, hokejbalu, nohejbalu, softtenisu a badmintonu pořádané na konci roku v době vánočních a novoročních svátků. Sokolovna TJ Sport byla v průběhu roku rovněž využívána k pořádání kulturních a společenských akcí. Provoz budovy a chod oddílů byl zajišťován z grantů a dotací od sponzorů, přičemž největším přispěvatelem byla obec Mikulovice.V letošním roce došlo v sokolovně ke dvěma velkým investicím. V červnu proběhla rekonstrukce kotelny spojená s výměnou plynových kotlů a na podzim došlo k opravě střechy, kde byla položena nová krytina, vyměněny vadné části krovů a instalovány nové okapy. Na rozhledně Zlatý Chlum, která je majetkem TJ Sport Mikulovice, došlo k opravě poškozených částí schodiště. Členové TJ Sport Mikulovice se v průběhu roku aktivně podíleli na přípravě a zajištění řady společenských akcí.

Autoklub Mikulovice

Autoklub Mikulovice uspořádal v polovině února třetí ročník zimní Rallye MUNA, které se zúčastnili nejen automobiloví nadšenci z Jesenicka, ale i jezdci z autoklubů z Opavy, Šumperku, Města Albrechtic a polských Glucholaz. V červnu se pak konal čtvrtý ročník závodu do vrchu po silnici od ulice Na Samotách k letišti u Nové Vsi spojený s tuningovou show a tradičním večerním koncertem metalových kapel.

Křemílci Mikulovice

Po letech mají Mikulovice opět zastoupení v Jesenické šipkařské lize, kde nastupuje místní klub „Křemílků“. Své domácí zápasy hraje v Rudyho baru a v prvním ročníku spíše sbírá zkušenosti.

Společenské tance

Nabídku sportovních aktivit v Mikulovicích v letošním roce obohatila pobočka Klubu sportovního tance Jesenicka, který v Jeseníku vyučuje několik oborů standardních i latinsko-amerických tanců pro dospělé i mládež. V Mikulovicích funguje přípravné oddělení pro nejmenší děti.

Sportovní hala

Sportovní hala sloužila v dopoledních a časných odpoledních hodinách ZŠ k výuce tělocviku a pro sportovní kroužky. Později odpoledne, večer a o víkendech byla využívána různými komerčními subjekty. V době zimních a letních prázdnin i polskými rekreačními zařízeními v Glucholazech a Pokrzywne, které se specializovaly na sportovní soustředění dětí a mládeže. Novinkou v jejím provozu se stala v únoru otevřená posilovna, jež vznikla ve 2. patře v místě bývalého bufetu a společenské místnosti.Po postupu do nejvyšší soutěže futsalisté AC Gamaspol Jeseník v hale jen občas trénovali a odehráli zde pouze dva turnaje ligy juniorů.V průběhu roku v hale probíhaly tradiční volejbalové turnaje, žákovské turnaje OFS Jeseník ve fotbale, futsalové turnaje veteránů, tenisový a stolně tenisový turnaj, mezinárodní závody v karate a FBK Jeseník zde také hrál své florbalové zápasy přípravek. V zimním období halu rovněž využívala mládežnická družstva FK Mikulovice.Značná část komerčních hodin byla vyhrazena gymnastkám oddílu La Pirouette Jeseník a po celý rok v hale cvičily aerobic a zumbu ženy z Mikulovic a okolí.

Celkově vytížení sportovní haly v první polovině roku bylo vyšší než v té druhé, což bylo způsobeno tím, že v létě byla otevřena nová sportovní hala v Jeseníku a v hale skončily tréninky AC Gamaspol Jeseník, poklesl počet hodin La Pirouette Jeseník a slábl zájem polských klientů. Jesenická sportovní hala mohla zájemcům nabídnout nejen rozměry vyhovující standardům halových sportů (byla větší než mikulovická), ale i možnosti stravování a ubytování, což způsobilo částečný odliv komerčních zájemců. Zatímco stravování se při sportovních soustředěních o prázdninách dalo zajistit ve školní jídelně ZŠ Mikulovice, s ubytováním případných zájemců byly problémy (penzion Na Palubě byl pro sportovce drahý a ubytování v rekreačním areálu u hranic daleko).Komerční využití haly v roce 2018 tak bylo o něco nižší než v roce 2017.

Workoutové hřiště

Na jaře vyrostlo za sportovní halou bezplatně přístupné workoutové hřiště. To bylo vybaveno řadou zařízení určených pro posilování s vahou vlastního těla. Instalovány zde byly různé hrazdy, závěsná zařízení, žebříky, lavičky, tyče a bradla. Vše z konstrukčně velmi pevných materiálů odolných povětrnostním podmínkám i poškození. V létě pak došlo k výměně umělého povrchu na multifunkčním hřišti a novému nástřiku běžecké dráhy kolem něho.

Memoriál Jiřího Karakasidise a rekonstrukce kluziště

Bruslaři si letos v Mikulovicích museli na led počkat až do druhé poloviny února, ale pak se téměř po dva týdny bruslilo nejen přes den, ale i večer za umělého osvětlení. V sobotu 3. března se uskutečnil první ročník Memoriálu Jiřího Karakasidise, kterého se zúčastnila čtyři hokejová mužstva složená z mikulovických hráčů. Na podzim započala generální rekonstrukce stadionu, který měl odslouženo více jak 30 let. Položen byl nový zcela rovný asfaltový povrch (dříve byl někde led silný 10 cm, jinde jen dva) a nainstalovány nové plastové mantinely. Rekonstrukcí prošlo i osvětlení kluziště. Celkové náklady na modernizaci sportovišť u sportovní haly (hřiště s multifunkčním povrchem, běžecká dráha, kluziště) vyšly na 2,9 miliónu korun, z čehož milión korun tvořila dotace Olomouckého kraje.

DPS Soužití 2005

  Už třináctým rokem je součástí Mikulovic obecně prospěšná společnost Soužití 2005. Hlavní náplň její činnosti tvoří péče o starší generaci obyvatel, kterou jim poskytuje nejen v Domě s pečovatelskou službou Na Bukovci, ale také v terénu. Rozsah této péče byl obdobný jako v předchozích letech. Vedle ubytování, stravování, úklidu nebo nákupů nabízelo Soužití 2005 klientům také řadu dalších rozmanitých akcí. Jednalo se např. o další vzdělávání v rámci Univerzity a Akademie III. věku, různé tvořivé činnosti, promítání filmů, výlety, společenské hry, rehabilitační cvičení nebo divadelní a pěvecká vystoupení.

Pod křídly Soužití 2005 také pokračovala činnost Klubu maminek, který vedla Lucie Pospíšilová. Každé pondělí se v komunitním centru konalo setkání maminek a jejich dětí ve věku od kojenců po předškoláky.Návštěva „Klubu“ poskytovala maminkám nejen aktivní využití volného času, ale umožňovala jim i předávání vzájemných zkušeností souvisejících s mateřstvím a jejich děti zde navazovaly první vzájemné kontakty. Maminky si během společných schůzek mohly něco pěkného vyrobit nebo se něco zajímavého dozvědět.

V rámci Soužití 2005 opět působil také pěvecký sbor Trvalky, který vedla Olga Stalmachová, a vystupoval při různých společenských příležitostech a oslavách.

Spolkový život

Také v letošním roce byla většina akcí pro veřejnost připravována za vzájemné spolupráce mikulovických spolků. Nejaktivněji se v této oblasti angažovaly MSRPDŠ, MSŽ, MSAS, TJ Sport Mikulovice, SDH Mikulovice nebo FK Mikulovice, přičemž alespoň jednou nebo dvakrát do roka se do společných akcí zapojily i ostatní spolky. Hlavní roli v přípravě akcí pro veřejnost hrály především ženy. Aktivně se zapojily např. do organizace maškarního plesu na téma „Podmořský svět“, který proběhl v sokolovně, a jehož výtěžek byl využit k financování akcí, které MSRPDŠ pořádá pro děti.Na jaře pak spolky společným úsilím uspořádaly Velikonoční výstavu, Den matek, bazárek dětského zboží, Kácení máje a Den dětí. Koncem prázdnin připravily na fotbalovém hřišti při Spolkovém dnu „Retohry“. Na úvod akce se nejprve s tanečním a hudebním vystoupením představily děti z Klubu maminek a ženy z Mikulovického spolku žen. Potom se uskutečnila recesistická módní přehlídka a na řadu přišly soutěže, při nichž děti poznávaly, jak si hráli jejich rodiče a prarodiče. Vydařené odpoledne bylo pak večer zakončeno přátelským posezením s občerstvením, kde byla neformálně dojednána spolupráce mikulovických spolků na další období. Jediným kazem na kráse celé akce byla krádež čtyř jídelních setů (stůl a dvě lavice), které neznámý poberta „odvezl“ z otevřeného stadionu. Důsledkem toho bylo nejen zklamání těch, kteří podobné akce připravují, ale i následné uzamykání areálu FK Mikulovice. Mikulovická mládež tím přišla o možnost volného přístupu na tréninkovou plochu s umělým povrchem. Klíče od areálu vedle funkcionářů a trenérů klubu dostala pouze záchranka, neboť plocha hřiště sloužila v naléhavých případech jako heliport. Největší společnou akcí mikulovických spolků v závěru roku pak byla mikulášská nadílka se zábavným programem, která se konala v sokolovně TJ Sport Mikulovice.

Mikulovičtí skauti

V roce 1968 založilo několik nadšenců v Supíkovicích skautský oddíl, jenž ale neměl v době normalizace dlouhé trvání a byl po dvou letech zakázán. Tuto krátkou dobu činnosti v něm jako dítě prožila i Dana Benčová. Myšlenka skautingu ji však hluboce zasáhla a po pádu komunismu společně se Zdiškou Dvořákovou založila v roce 1990 skautský oddíl v Mikulovicích, který dodnes vede. Za téměř tři desetiletí se skauti mnohokrát stěhovali. Klubovnu měli v budově obecního úřadu, v dřevěné boudě u kluziště i kotelně MŠ, až nakonec zakotvili na MUNĚ, kde mají svou základnu a zázemí na vybavení potřebné na letní tábory. Mikulovičtí skauti mají několik stálých celoročních akcí. Patří mezi ně účast na charitativní akci Tříkrálová sbírka, Vítání jara, výšlap ke kamenné mohyle Ivančena pod Lysou horou, patnáctidenní stanový tábor v Horním Domašově, hra Vidnavská stínadla nebo roznášení Betlémského světla.

Felix Filii

Parta nadšenců kolem terénního pracovníka obce Františka Jurise sdružená do spolku Felix Filii (Šťastné dítě) pořádá už několik let během prázdnin letní tábory, kde volný čas s dětmi z Mikulovic a okolí tráví i děti z Dětských domovů. Letos se jednalo o letní tábor „Sedm divů světa“ v Karlově pod Pradědem, tábor na kolnovickém ranči „Prázdniny u koní“ a tzv. „Zátěžový kemp“, během něhožsi jeho účastníci naložili na záda batohy, spací pytle, stany a jídlo a vyrazili k lomu do Štachlovic. Během putování poznali, co ještě člověk dokáže, když už „nemůže“, a že stan nepostaví jedinec, ale je potřeba si pomáhat. Večeře po takovém dnu pak každému chutnala dvakrát a nikomu vůbec nevadilo, že spí na obyčejné zemi. Další pěší výlet, tentokrát už jen se svačinou, zavedl děti na Křížový vrch, Zlatý Chlum, Čertovy kameny a do Veteran muzea v České Vsi. Během léta připravili členové spolku Felix Filii s pomocí MSŽ, nízkoprahového klubu, ranče Lucky Horse, TJ Sport Mikulovice a SDH Mikulovice komunitní setkání všech generací na louce za sokolovnou, kde po tanečním vystoupení byla pro děti připravena celá řada soutěží, moře pěny od hasičů a vyjížďky na koních. Na konci srpna se pak konalo rozloučení s prázdninami na ranči v Kolnovicích.

Trochu jiná škola

Vedle skautů a spolku Felix Filii nabízel dětem možnost aktivního trávení volného času také kroužek „Trochu jiná škola“ vedený Pavlem Macháčkem. V průběhu jara se děti zúčastnily dvou víkendových výjezdů na Javornicko a Krnovsko. V létě se pak konal letní tábor v rekreačním areálu Starý rybník u Zbraslavic. Více jak týdenní pobyt přinesl nejen spoustu koupání a atrakcí (lanové centrum, paintball, vyjížďky na člunech), ale i cestu do starobylé Kutné Hory a do pražské ZOO. Na podzim se uskutečnil zářijový čtyřdenní výjezd na Malou Fatru, spojený s výstupem na Velký Rozsutec, hřebenovou túrou a dalšími výlety, které jeho účastníkům přinesly spoustu zážitků, krásné výhledy na Tatry i Beskydy a také poznání, že ač je jeden den na horách teplo a slunečno, druhý den může mrznout a ležet sníh. V říjnu pak děti cestovaly do partnerských Mikulovic u Pardubic, kde se vydaly za starokladrubskými koňmi do Slatiňan, na hrad Kunětická hora nebo do aquacentra v krajském městě.

Mikulovický spolek aktivních seniorů

V současné době žije v Mikulovicích 640 obyvatel nad 62 let. Aktivních je jich však zhruba jen desetina a je škoda, že zapojení do akcí pořádaných pro seniory není vyšší. Předsedou MSAS je od roku 2014 Bohuslav Stalmach.

Díky aktivitě bývalého starosty Ivana Dosta se již před lety podařilo navázat úzkou spolupráci mezi Sdružením měst a obcí Jesenicka (SMOJ) a Prahou 1. Od té doby senioři z Prahy každoročně přijíždějí na Jesenicko a ti jeseničtí navštěvují Prahu. Ne náhodou je průvodkyní seniorů Drahomíra Dostová Jurníková a nejvýznamnější podíl na vzájemných akcích mají senioři z Mikulovic. Senioři z Prahy si v květnu prohlédli Bílou Vodu, Javorník a jesenické lázně. V červnu pak jeseničtí senioři vyrazili na výlet do hlavního města. První den pobytu se podívali do sněmovny za bývalým starostou Jeseníku Adamem Kalousem, který se stal poslancem, a prošli se po Karlově mostě a Starém Městě. Další den si udělali vycházku na Pražský hrad a večer shlédli představení v divadle Pod Palmovkou. Poslední den výletu pak před cestou domů vyrazili na zámek v Brandýse nad Labem, kam za zálety jezdíval císař Rudolf II.

Vedle toho pořádal spolek pro své členy v průběhu roku ještě další akce. Představitelé jeho vedení navštěvovali mikulovické seniory při životních jubileích, dvakrát měsíčně se konalo v komunitním centru speciální cvičení pro starší občany a po celý rok byly organizovány četné zájezdy za poznáním a kulturou. Na jaře senioři vyrazili do opavského Slezského zemského muzea v Opavě a muzikál Lady Arizona, v dubnu si užili termálních lázní ve Velkých Losinách a zavítali také na Flóru Olomouc. V květnu měli na programu výlet na Bruntálsko. V létě navštívili Dny květů v polském Otmuchově a v září si prohlédli hrad ve Šternberku a tamní muzeum času. V rámci Týdne seniorů na ně čekalo promítání filmu „Bába z ledu“ a přednáška o Japonsku. V listopadu se opět vypravili do Opavy, tentokrát na muzikál „Muž z La Mancha“ a v prosinci se zajeli ohřát do losinských termálních pramenů. Zároveň spolupracovali se svými zlatohorskými kolegy a vyrazili s nimi např. na výlet na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a prohlídku Šumperka.

SDH Mikulovice

Přestože těžiště práce mikulovických hasičů spočívalo v pohotovostní a zásahové službě, aktivně se také zapojovali do řady společenských a sportovních akcí, ať už jako pořadatelé, požární dozor nebo při ukázce zásahu. Na akcích pro děti připravovali pěnu a u hasičské zbrojnice uspořádali koncem prázdnin již 5. ročník Železného hasiče Jesenicka. V hasičských soutěžích na Jesenicku také vystupovali v roli rozhodčích.

DS Kantoři

Také v tomto roce rozdávali členové divadelního soubor Kantoři radost divákům. Sezónu zahájili domácí premiérou nově nastudované komedie francouzského autora Marca Fayeta „Inteligentní lidé“ v čerstvě zrekonstruovaném kinosále v Mikulovicích. V březnu se zúčastnili soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů „Miletínské jaro 2018“ a Marta Ostrá, Šárka Jasanová a Jan Audý si z ní za své výkony dovezli čestná uznání. Poté už tradičně vystoupili na Divadelní žatvě v Jeseníku a v dubnu v Mikulovicích uvedli novou hru „Ani spolu, ani bez sebe“ od Fabrice Roger-Lacana. S ní se pak na podzim dvakrát představili v Jeseníku během Dnů seniorů a na Noci divadel. Vedle toho s oběma představeními v průběhu roku několikrát vystoupili v Priessnitzových léčebných lázních.

Výstava chovatelů drobného zvířectva

Také letos se v Mikulovicích uskutečnila okresní výstava chovatelů drobného zvířectva, kterou obohatila účast chovatelů z bruntálského okresu. Chov čistokrevných plemen králíků, holubů a drůbeže se postupem času stal časově a finančně náročným koníčkem, jemuž se na Jesenicku věnuje už jen několik desítek chovatelů.

Široký Brod

Nejaktivnější složkou společenského života v této místní části Mikulovic byli už tradičně hasiči. V Širokém Brodě uspořádali dva závody na louce u „sokolovny“ (jeden ze seriálu Hasičské ligy Praděd a jeden pohárový) a v celoroční prestižní soutěži nejlepších družstev jesenického a bruntálského okresu skončilo A mužstvo na vynikajícím třetím místě, B tým veteránů obsadil sedmnáctou příčku ze 42 družstev, jež do Hasičské ligy Praděd nastoupily. V průběhu sezóny uspořádali hasiči také veřejnou výstavu trofejí, které získali v průběhu své sportovní činnosti. Impulsem k tomu byl zisk pětistého poháru z hasičských závodů. Oslavu překonání magické hranice doplnilo přátelské posezení současných i bývalých členů sboru u dobrého jídla a pití, které bylo stylově zakončeno ohňostrojem s pěti sty raketami.

Do společenského života této místní části Mikulovic se zapojil i Sokol Široký Brod. Na počátku jara uspořádali jeho členové Maškarní rej, který tentokrát ovládli piráti, Kácení máje a v průběhu prázdnin nohejbalový turnaj. Ten nebyl jen sportem pro dospělé, ale na nafukovací skluzavce se mohly vyřádit i děti a nechybělo ani občerstvení pro všechny hladové a žíznivé. Na konci prosince se pak konalo tradiční setkání občanů, při němž rozloučení se starým rokem zajistil zpestřil ohňostroj.

Vedle obvyklých událostí se v Širokém Brodě letos odehrála i jedna mimořádná. Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s obcemi Písečná a Mikulovice odhalilo 21. července 2018 v Širokém Brodě pomník uherského husara Franze Szökötse, který zde byl po střetu s pruským průzkumným oddílem smrtelně raněn a byl prvním padlým prusko-rakouské války z roku 1866. Celá akce začala u kostela v Písečné, kde po oficiálním zahájení maďarský velvyslanec Miklós Boros, starosta Písečné Jan Konečný a ředitel VMJ Pavel Rušar položili květiny k hrobu Franze Szökötse. Středoškolští studenti z projektu Talnet zapojení do práce v muzeu poté přiblížili zúčastněným okolnosti i průběh války a její dopady na Jesenicko. Od kostela se přibližně 25 přítomných zájemců o historii vydalo na krásnou procházku po staré původní cestě z Písečné do Širokého Brodu, po níž se v roce 1866 přesunoval oddíl uherských husarů. Na cestě byla připravena tři stanoviště, na nichž si účastníci akce mohli zábavnou formou vyzkoušet své znalosti v přiřazování historických vojenských uniforem, palných zbraní nebo archeologických nálezů z Jesenicka. V Širokém Brodě maďarský velvyslanec spolu s ředitelem VMJ Jeseník slavnostně odhalil pomník, farář Jiří Urbánek mu požehnal a Javornická dělostřelecká garda uctila padlého husara třemi výstřely z děla.

Kolnovice a Terezín

Do poklidného a od civilizačních vymožeností ochuzeného života obou bývalých osad letos významně zasáhlo letní sucho, které se projevilo poklesem spodní vody a jejím nedostatkem ve studních místních obyvatel. Protože ne všichni stálí obyvatelé a chalupáři byli napojeni na místní vodovod, museli pro vodu jezdit ke „studánce“ ležící nedaleko autobusové točny. Ze zdejší jímky, která tvořila rezervoár pro čerpadlo dopravující vodu na Vysutou, vytékala přebytečná voda do potoka.

Na svátek sv. Rocha se v místním kostele opět konala pouť a mikulovické věřící na ní doplnili poutníci ze sousedních polských Gieraltic. Tradiční bohoslužbu v českém a polském jazycesloužili Otec Jiří Urbánek a jeho polský kolega z gieraltického kostela sv. Archanděla Michaela Marian Tadeusz Wanke. Pouť se nesla ve znamení boje za záchranu tradičních křesťanských hodnot v dnešní rozkolísané Evropě. Po společné bohoslužbě následovalo přátelské setkání před kostelem spojené se zpěvem a malým občerstvením, které připravily obětavé ženy z mikulovické farnosti.

Přehled zápisu:

Události ve světě s. 2 

Události v ČR s. 2 – 4 

Události na Jesenicku s. 4 – 5 

Události v Mikulovicích:

 • Stav obyvatelstva s. 5 – 6 

 • Počasí s. 6 – 7

 • Prezidentské volby, návštěva prezidenta v Mikulovicích s. 7 – 8 

 • Zastupitelstvo obce, Výsledky voleb do zastupitelstva obce s. 8

 • Výsledky voleb do senátu, oslava 100 republiky, spolupráce Sveržov s. 9 

 • Pracovní příležitosti s. 9 – 11 

 • Služby obyvatelům s. 11 – 12 

 • Projekty, plány, investice s. 13 – 14

 • Riegrův mlýn s. 15

 • Vodovod, kanalizace, odpady s. 15 – 16 

 • Farnost Mikulovice, Darmoděj s. 16

 • Velikonoční výstava, Den dětí s. 16 – 17 

 • Dny obce, Kolečkiáda, Dýňové slavnosti, Vánoční jarmark s. 17 - 19

 • Informační středisko a knihovna obce s. 19 

 • ZŠ, MŠ a ZUŠ s. 19 – 25

 • Mikulovický sport (FK, TJ Sport, AMK, Šipky, Společenské tance, Sportovní hala, Workoutové hřiště, Kluziště) s. 25 – 29

 • DPS Soužití, Klub maminek s. 29 

 • Spolkový život, Skauti, Felix Filii, Trochu jiná škola, MSAS, SDH Mikulovice, DS Kantoři , Výstava ČSCH s. 29 – 33

 • Široký Brod, Kolnovice a Terezín s. 33 – 34 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 15:35:33

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov