...
Mikulovice

Kronika obce 2019

Kronika obce Mikulovice

ROK 2019

Události ve světě

Rok 2019 proběhl na planetě naštěstí v míru, třebaže v některých částech světa doutnaly válečné konflikty. Ne zcela vyřešena byla situace v Sýrii a v Afganistanu, k občanské válce se schylovalo ve Venezuele a v polovině roku se vyhrotily vztahy mezi USA a Iránem. Výhra zcela neznámého televizního komika na Ukrajině demonstrovala zklamání a frustraci obyvatel této země z výsledků vývoje vzešlého po Majdanu. Na východě této země panovalo křehké příměří mezi odtrženými povstaleckými provinciemi a zbytkem republiky.

Volby do Evropského parlamentu sice přinesly určité posílení pravicových pronárodních stran požadujících zastavení centralizace EU, ale ne takové, aby to vedlo k výrazným změnám v politice určované protagonisty na čele s Německem a Francií. Velká Británie s nově zvoleným premiérem Johnsonem směřovala k naplnění brexitu – odchodu z EU.

Evropskou mediální modlou se stala patnáctiletá švédská autistická školačka Greta Thurnberg, která místo na vyučování chodila demonstrovat před úřad vlády za řešení narůstajících klimatických problémů. Postupně „strhla“ mládež v řadě evropských zemí, pro kterou byly demonstrace vítanou příležitostí nejen k upozornění na klimatické problémy, ale i k tomu, jak se ulít ze školy. Nově zvolené vedení EU vyhlásilo radikální plány na snížení emisí CO a likvidaci tepelných a jaderných elektráren v nejbližších desetiletích.

Zatímco v první polovině roku se zdálo, že příliv migrantů do Evropy se oproti předchozím rokům výrazně zeslábl, v jeho druhé polovině opět výrazně zesílil. Napomohlo tomu změna v Itálii, kde se k moci opět dostaly proimigrační strany a výrazně se také zvýšil počet běženců na tzv. Balkánské trase. Koncem roku tak Evropská unie znovu otevřela otázku povinných kvót, čemuž se země Visegrádské čtyřky (ČR, Polsko, Slovensko a Maďarsko) výrazně bránily, zvláště když se západ a sever Evropy potýkal s výrazným nárůstem kriminality, na které se nemalým způsobem podíleli právě nově příchozí obyvatelé Evropy. Stále více se také ukazovalo, že soužití islámu s křesťanstvím bude přinejmenším problematické.

 

Události v ČR

          Vývoj událostí ve světě a zejména pak v EU ovlivňoval život v ČR. Řada kauz byla médii prožívána mnohem intenzivněji než v běžné společnosti. Ta se stále více dělila na dva rozdílné tábory. Hodně zjednodušeně by se mohlo říci, že představitelem progresivního, proevropského a promigračního proudu bylo obyvatelstvo velkých měst a mladá generace a na druhé straně konzervativní, spíše protimigrační a ve vztahu k EU opatrný tábor představovalo venkovské obyvatelstvo a starší generace. Národ rozděloval i vztah k prezidentovi, k premiérovi, případně k Rusku, jehož autokraticky vládnoucí prezident Putin se v očích části národa stal paradoxně zastáncem tradičních hodnot před „neobolševismem“ z EU. Anonymita sociálních sítí vyostřovala diskuze a postoje některých zastánců či odpůrců určitého ideologického směru často hraničily s fanatismem. Postupně se také vracela cenzura a správci sítí mazali nebo blokovali účty osobám vystupujícím proti „diktatuře“ EU nebo rozpínavosti Německa apod.

          Na jaře se v Praze pod záštitou spolku „Milion chvilek pro demokracii“ rozběhla série demonstrací požadujících revizi voleb a odstranění premiéra Babiše. Největší s účastí až 250 000 občanů proběhla 23. června. Pokus o český Majdan, ale zastavily prázdniny a nepříliš velká účast veřejnosti mimo hlavní město. Novou příležitostí k pokusu o svržení vlády se staly oslavy 30. výročí Sametové revoluce, kdy se 17. listopadu sešlo ohromné množství lidí na Letenské pláni v Praze. Vládní opozice, třebaže tyto akce podporovala, však zůstávala nejednotná a na konci roku dokonce došlo k ostré roztržce mezi Piráty a TOP 09. Nově vzniklou politickou stranou se stala Trikolóra, kterou po svém vyloučení z ODS založil Václav Klaus ml. Stranu charakterizoval jako pravicovou, konzervativní a národní.

Osoba Václava Havla se pro jedny stala nekriticky oslavovanou modlou, pro druhé symbolem člověka, který postupně popřel hlásané ideály a zradil myšlenky listopadu 1989. Václav Havel byl ale především člověk z masa a kostí, který jako každý měl vedle kladných stránek i záporné. Po jeho smrti médii prosazovaný kult osobnosti tak jeho odkazu v očích široké veřejnosti spíše škodil, než pomáhal.

          Názorovou rozpolcenost obyvatel ČR dokumentovaly i výsledky voleb do Evropského parlamentu, mezi jehož 751 poslanci měla ČR 21 zástupců. Šest jich bylo zvoleno za ANO, čtyři za ODS, po třech zástupcích získali Piráti a koalice TOP 09 + STAN, dva europoslance měla KDU-ČSL a SPD a jednoho KSČM.

          Stále větší vliv na rozhodování státních orgánů a samosprávy získávaly velké neziskové organizace, které hospodařily s miliardovými rozpočty často financovanými i ze zahraničí. Přestože média proklamovala makroekonomický růst, obyčejní lidé pociťovali spíše růst cen. V prvním čtvrtletí stouply ceny potravin o 3,3 % a brambory a cibule byly dražší než banány. To samozřejmě vedlo ke vzniku vtipů o tom, že jsme již konečně v komunismu, neboť komunisté kdysi tvrdili, že onen vysněný čas nastane tehdy, až budou banány levnější než brambory. Prudce také stoupla cena vepřového masa. Inflace v ČR byla čtvrtá nejvyšší v EU a výrazně znehodnocovala platy a úspory. Vláda se sice snažila přidat seniorům, učitelům nebo zvýšit minimální mzdu, ale to neřešilo základní problém zpomalující se ekonomiky.

          Sociální nůžky ve společnosti se stále více rozevíraly. Střední vrstva slábla a stoupal počet nemajetných občanů žijících od výplaty k výplatě. Na druhé straně byla prakticky nepostižitelná vrstva oligarchů (miliardářů), kteří vlastnili nejen ohromné bohatství, ale i mediální nakladatelství.

          Velmi palčivým problémem byl nedostatek bytů, jejichž ceny stoupaly do astronomických výšin. To způsobovalo problémy zejména mladé generaci, která odkládala založení rodiny a průměrný věk rodiček překročil 30 let. Klesal počet nově narozených dětí a demografický propad vyrovnával jen vzrůstající počet cizinců, kteří v ČR získávali občanství. Většinou se jednalo o občany Ukrajiny, Slovenska nebo dalších zemí východní Evropy, kteří pracovali v četných dělnických nebo nepříliš lukrativních profesích.

          Zelenou v médiích měl feminismus, LBGT komunity, genderismus a další směry narušující tradiční rodinu a hodnoty vyrostlé na základech křesťanství. Morální rozvrat se projevoval vzrůstajícím konzumem a ztrátou ideálů ve spravedlivější společnost.

         

Události na Jesenicku

          V roce 2019 život na Jesenicku nijak výrazně nevybočil z trendu posledních let. Nová pracovní místa přibývala pomalu a počet obyvatel okresu setrvale klesal. Na každém zlu je ale i něco dobré, a tak Jesenicko dál zůstávalo oázou krásné přírody a do určité míry i místem, kde se zastavil čas. Odlehlost od vnitrozemí způsobila, že zde nevyrostly žádné moderní rekreační resorty nebo nové velké továrny a krajina si uchovávala svůj tradiční specifický ráz.

          Mzdy v okrese patřily k nejnižším v republice a řada mladých lidí hledala práci ve vnitrozemí nebo v zahraničí. Sociální problémy tvořily vítanou náplň „práce“ neziskových organizací „podnikajících“ na poli lidské chudoby. Počet klientů se však jejich působením spíše zvyšoval, než snižoval.

          Investice obcí do infrastruktury limitovala velikost obecních rozpočtů a ani v okresním městě Jeseníku se tento rok neudálo nic mimořádného, co by bylo skutečným odkazem budoucím generacím. Zajímavé projekty se odehrávaly spíše jen na poli kultury. V největším městě okresu vzrostla meziročně cena bytů nejvíce z celé ČR a třípokojový byt, který stál v Jeseníku ještě před pár lety 1,3 miliónu, stojí dnes už přes dva milióny korun. Zatímco v Jeseníku cena pozemků vyšplhala až 1000 Kč/m2, řada obcí se snažila podpořit příliv nových obyvatel nabídkou levných stavebních pozemků v ceně 100 – 200 Kč/m2.

          V okrajových částech okresu (Vidnavsko, Javornicko) zůstávaly byty mnohem levnější, ale to zároveň vedlo k jejich výkupu spekulanty a „nasávání“ problémových obyvatel z vnitrozemí.

               Svědectvím toho, že sociální problematika hraje na Jesenicku značnou roli byl i výsledek květnových voleb do Evropského parlamentu, které proběhly za nezájmu veřejnosti (účast v okrese pouze 22,54 % oprávněných voličů). Na rozdíl od vnitrozemí vyhrálo volby na Jesenicku ANO (26,51 %), před SPD (13,47 %) a Piráty (10,22 %).

          Tvář Jesenicka proměňovala kůrovcová kalamita, díky níž se řada dříve zalesněných kopců a strání se měnila v holiny. Značná část vytěžené dřevní hmoty byla vyvážena i do Polska a na komunikacích se dennodenně pohybovaly stovky vozů na přepravu klád. Tradiční turistické destinace (Priessnitzovy léčebné lázně, Rychlebské stezky, jeskyně a zámky) se dál držely v hledáčku veřejnosti přijíždějící na Jesenicko, stejně jako lyžařská střediska, která se ale vzhledem k mírným zimám neobešla bez umělého sněhu.

         

Události v Mikulovicích

Stav obyvatelstva

          Také v roce 2019 pokračoval mírný pokles počtu obyvatel obce. Od prvního ledna do 31. prosince tohoto roku se v obci narodilo 23 dětí – 15 chlapců a 8 holčiček. Za stejné období zemřelo 31 obyvatel obce. V obecním úřadě v Mikulovicích se v průběhu roku konalo 15 svateb. Na konci roku bylo v obci přihlášeno k pobytu 2499 obyvatel, jejich průměrný věk činil 43,44 let.

 

Počasí

          Zima byla letos bez velkých mrazů. Prakticky po téměř celý leden leželo pár centimetrů sněhu, který střídavě odtával a připadával. V noci mrzlo natolik, že se dalo bruslit na kluzišti za sportovní halou.  V únoru už byly oblevy výraznější a v druhé polovině měsíce bylo až 15 stupňů nad nulou a padaly teplotní rekordy. Březen byl příjemný s nočními teplotami kolem nuly a přes den do 10 stupňů. Hodně svítilo slunce, ale málo pršelo a ani nepadal sníh.

          Třešně začaly kvést už o Velikonocích, které letos připadly až na třetí víkend v dubnu, a na konci měsíce panovaly takřka letní teploty. Zmrzlí „muži“ přišli už počátkem května a přinesli prudké ochlazení a sníh s deštěm. Celkově byl květen poměrně studený a vlhký s občasnými vydatnými dešti a zdálo se, že by mohlo dojít k doplnění zásob spodní vody. Na hřebenech hor vydržel sníh dokonce až do 20. května, ale velmi teplý a suchý červen udělat těmto snům konec.

          První tři týdny prázdnin byly sice trochu chladnější, ale suché. Velká vedra opět udeřila v poslední dekádě měsíce a přepisovala rekordní zápisy. Po celé republice bylo výrazné sucho, a i když na Jesenicku zůstávala tráva zelená, houby vůbec nerostly a ovoce opadávalo a dozrávalo o poloviční velikosti. V srpnu se teploty stabilizovaly do obvyklých norem a bez výraznějších výkyvů přešlo léto do tradičně příjemného podzimu s množstvím slunečných dnů. V Mikulovicích do konce roku nenapadl žádný sníh a před Vánoci panovala rekordní tepla s teplotami přes 15 stupňů Celsia. Ochladilo se až těsně před Silvestrem.

 

Spolupráce s partnerskými obcemi

          V červnu se uskutečnil již 8. ročník Mikulovických her – tentokrát v Mikulovicích u Pardubic.

          Také v letošním roce pokračovala spolupráce s partnerskou obcí Sveržov z východního Slovenska. Na jaře se delegace z Mikulovic zúčastnila tradičních „Firemních dnů“, v létě přijeli zástupci Sveržova na Dny obce Mikulovice a na podzim zavítala na východ dvacetičlenná skupina dětí pod vedením Pavla Macháčka.

 

Služby obyvatelům        

          Autobusová a vlaková doprava v Mikulovicích neprošla v roce 2019 zásadními změnami a počet spojení zůstal zachován v objemu roku 2018. Také počet obchodů, restaurací nebo dalších služeb v obci setrval na úrovni předchozího roku.           Na čas byl sice otevřen bufet v přízemí komplexu Na Palubě, ale po několika měsících byl opět uzavřen. Koncem roku byl v Mikulovicích otevřen bankomat. V komplexu Na Palubě fungovala také lékárna (v prostorách bývalé prodejny potravin CBA). Zdravotní středisko poskytovalo zázemí praktickému lékaři (praxi po v tomto roce zesnulém mikulovickém lékaři MUDr. Velebovi převzal MUDr. Slováček), zubní lékařce (MDDr. Minářové), dětské lékařce (MUDr. Jakubíkové) a gynekologovi (MUDr. Ilíkovi).

          Pracovní příležitosti v obci zůstávaly stejné a vedle několika autodopravců je poskytovala firma Plaskon. Mimo Mikulovice jezdili obyvatelé obce pracovat hlavně do Řetězárny Česká Ves, Ondřejovických strojíren nebo Česko-slezské výrobní ve Zlatých Horách, která produkovala kontejnery.

          Kino v obci promítalo od září do dubna a několikrát do roka se v něm konaly jiné kulturní akce, představující celostátní nebo regionální umělce. V dubnu v Mikulovicích vystoupil bavič Zdeněk Izer, v září investigativní novinář, televizní reportér a spisovatel Josef Klíma a v listopadu bavič Josef Alois Náhlovský. Z regionálních umělců se v Mikulovicích představil ochotnický divadelní soubor z Vápenné s představením Limonádový Joe nebo bývalá žačka učitelky zpěvu na mikulovické pobočce ZUŠ Jeseník Anny Běťákové, dnes absolventka konzervatoře Pavlína Říhová se spolužáky v představení Fantom opery.

          V sále sokolovny se nejen sportovalo (sportovní oddíly TJ Sport Mikulovice, taneční studio, oddíl aikida), ale konaly se zde také plesy. V roce 2019 se uskutečnily dva – v lednu tzv. společenský bál a v únoru tradiční maškarní ples. Zatímco společenský bál byl především akcí Mikulovického spolku žen, maškarní ples připravilo MSRPDŠ. Dobrovolníkům (a hlavně dobrovolnicím) z obou spolků s přípravou pomohla řada dalších nadšenců z dalších mikulovických spolků, školy a školky.

          V prvním čtvrtletí tohoto roku byly také spuštěny nové webové stránky obce, které byly připraveny tak, aby byly plně funkční i na tzv. „chytrých telefonech“. Jejich součástí byla aplikace, která po instalaci na telefon poskytovala jeho majiteli možnost přehledu aktualit na webu obce – upozornění na nově vložené zprávy, přehled konaných akcí nebo možnost prohlídky fotografií a dokumentů vyvěšených na úřední desce.

         

Projekty, plány a investice

          Rozpočet na rok 2019 počítal s objemem prostředků ve výši cca 80 miliónů korun a využitím rozpočtové rezervy. Většinu těchto finančních prostředků spolkly investice. Z hlediska dlouhodobého rozvoje obce bylo asi nejvýznamnější budování vlastního zdroje pitné vody. Práce pokračovaly obnovou distribučního řadu na posádce, který by měl být spolu s tamním zdrojem pitné vody využit k zásobování obce. Jde o dlouhodobý projekt a obec je zatím (vyjma Kolnovic) plně závislá na dodávkách vody od společnosti VaK Jeseník.

          Na jaře se rozběhla výstavba chodníku od firmy Plastkonu product s. r. o. směrem k bývalé pekárně, byl opraven most přes náhon do této bývalé textilní továrny u bývalé čerpací stanice firmy Trul a koncem léta byly zahájeny práce na přístavbě sportovní haly. Ta byla zkolaudována koncem roku a znamenala rozšíření haly o dvě šatny se sociálním zařízením a velkou nářaďovnu s vraty umožňujícími vjezd techniky potřebné např. k opravě světel nebo světlíků sportovní haly.

          Přístavba by měla prioritně sloužit hokejistům a velká nářaďovna by v budoucnosti mohla být využívána i ke garážování rolby. Příznivci tohoto sportu v Mikulovicích se v průběhu roku obrátili na zastupitele obce s žádostí, zda by souhlasili s uvolněním finančních prostředků na umělé chlazení. Celkové náklady na tuto investici měly činit asi 7 miliónů korun, přičemž část prostředků chtěli zastánci výstavby ledové plochy zajistit sponzorsky a z možných dotací. Při projednávání rozpočtu na rok 2020, ale tento návrh nezískal dostatečný počet hlasů, neboť většina zvolených představitelů obce se obávala, že v roce, kdy měly být využity takřka všechny prostředky z rozpočtové rezervy na velké investice (hlavně opravy mostů u pily a na Hlucholazské, dokončení areálu za OÚ, pokračování prací na vodním zdroji, I. etapa revitalizace centra obce atd.), není vhodné jít do projektu, který by vyžadoval nejen nemalé počáteční finanční prostředky, ale i značné každoroční investice na udržení provozu.

          V letošním roce byly také rozprodány všechny stavební pozemky na konci Sokolské ulice, kde vyrůstaly nové rodinné domy. Protože obec měla zájem na přílivu dalších obyvatel bylo rozhodnuto o prodeji dalších stavebních pozemků. Byly vytipovány dvě lokality – jedna v horní části obce na Hlavní ulici na louce v úseku nad křižovatkou u bývalé Pekárny, kde vzniklo devět stavebních parcel. Na rozdíl od stavebních pozemků na Sokolské, zde nebyly vybudovány sítě a stavebníci mohli pouze využít možnosti připojení na obecní vodovod a kanalizaci, které vedly po okraji stavebních parcel. Cena nabízených stavebních pozemků o rozměrech 927–1558 m2 činila 100 Kč/m2. Druhá připravovaná lokalita k výstavbě rodinných domů byla vytipována na pozemcích naproti zdravotnímu středisku.

          V Kolnovicích provedl ČEZ výměnu veřejného osvětlení, včetně nových sloupů a transformátorů.  

          V pátek 9. srpna 2019 byl slavnostně otevřen nový víceúčelový areál za obecním úřadem. V rámci I. etapy projektu za 13,7 miliónu korun zde vyrostly jak objekty nabízející sezónním pracovníkům obce důstojné zázemí se sociálním zařízením, tak i dostatek krytých prostor pro uskladnění techniky a materiálu obce. Za zdí areálu bylo také vybudováno pódium, které umožní konat oslavy Dnů obce a další kulturní a společenské akce bez nutnosti uzavírky frekventované komunikace a nabídne i možnost k promítání letního kina. Zároveň byl celý prostor za obecním úřadem kompletně zasíťován, takže obecní slavnosti již nebudou trápit problémy s nedostatečným přívodem elektřiny ke stánkům.

 

Vodovod, kanalizace a odpady

V systému likvidace komunálního a tříděného odpadu, stejně jako ve výši poplatků za tyto služby, nedošlo k žádným změnám. Cena vodného stoupla pouze o nezbytný nárůst daný podmínkami přijetí dotací na výstavbu kanalizace v Širokém Brodě a v roce 2019 spolu se stočným činila 71 Kč/m3.

Přes snahu většiny občanů třídit odpad a ušetřit tak sobě i obci nemalé prostředky se stále našli ti, kteří házeli do kontejnerů na tříděný odpad to, co tam nepatří nebo „zakládali“ černé skládky kolem silnic (hlavně ve velké zatáčce nad Čičákovými nebo podél silnice na Kolnovice). Zastupitelstvo obce na svém zasedání také řešilo, zda vstoupit či nevstoupit do společnosti, která by měla postavit a provozovat spalovnu odpadu v rámci Olomouckého kraje po zákazu skládkování v Supíkovicích (rok 2030), ale nakonec se rozhodlo vyčkat na konkrétnější podmínky.

Na jaře tohoto roku byly také podle objednávky mezi občany obce na pětiletou zápůjčku distribuovány kompostéry nakoupené obcí za 90 % příspěvku ze státního fondu ŽP.

 

Problémy kolem „Kameňáku“

          Obnova provozu v provozovně kamenoprůmyslu ve středu obce je už několik let příčinou sporů mezi představiteli závodu a obyvateli okolních domů. Koncem léta proběhlo v Komunitním centru další jednání zainteresovaných stran, které zorganizovalo vedení obce s cílem najít přijatelný konsenzus.

          Na pozvání starosty obce se z Prahy dostavil ředitel firmy Slezské kamenolomy a. s. Petr Šebek. Ten na úvod představil strategii firmy, která před pár lety převzala krachující Slezský kámen a v současnosti jí patří několik lomů na Jesenicku a zpracovatelský závod v Mikulovicích. Obnova kamenoprůmyslu a vznik nových pracovních míst se odrazily ve zvýšení provozu mikulovického závodu a jeho aktivitou nejen v době od 6 do 22 hodin, ale i o víkendech a nezřídka i v nočních hodinách. Když se k tomu přidalo i zbourání staré správní budovy, která alespoň částečně tlumila hluk vycházející směrem k naproti stojícím rodinným domům, obyvatelé bydlící okolo se pochopitelně ozvali a začali svými stížnostmi na hlučnost a prach bombardovat jak vedení obce, tak i odbor životního prostředí, hygienu nebo stavební úřad. Kromě výměny jeřábu za modernější a tišší stroj zatím však k výraznějšímu posunu nedošlo. Probíhají různá správní řízení, konalo několik měření hluku, ale celá kauza v podstatě nemá řešení. Tou by bylo jen uzavření provozovny a její přestěhování jinam, což však ředitel firmy v dohledné době vyloučil a přítomným slíbil pouze postupné zavádění některých opatření (nová okna, fasáda, přesun nakládky do od centra obce odvrácených částí provozovny, snaha o provoz pouze ve všedních dnech v době od 6–22 hod. a ve výhledu i nějakou protihlukovou zábranu), ale každému z postižených sousedů Kameňáku bylo jasné, že to jejich problémy zásadně nevyřeší. Těžko totiž chtít, aby v letních vedrech kameníci v halách zavírali vrata a okna.

 

Problémy s bezdomovci

          V průběhu roku se v Mikulovicích objevila skupina občanů, kteří se celodenně vyskytují v blízkosti některé z prodejen potravin, znečišťují jejich okolí a konzumují alkohol. Obec se snažila ve spolupráci s Policií ČR problém řešit, ale ani obec, ale ani Policie ČR nemá nástroje k tomu, aby se z těchto míst přesunuly do azylového domu, popř. jiných zařízení. Policie ČR zasáhne pouze tehdy, pokud tito občané žebráním, vyhrožováním či jiným způsobem obtěžují jiné osoby a ti si ji přivolají na pomoc. To se ovšem nestane a většina lidí podle tělesné konstituce pošle dotěrné osoby někam, nebo jim nějaké peníze dá. Starší generaci pak při pohledu na tuto skutečnost napadaly myšlenky, zda jsou to ty výdobytky, které jim byly slibovány v roce 1989?

 

Farnost Mikulovice

          Událostí letošního roku v Mikulovické farnosti byla oprava kostela Povýšení sv. Kříže v Širokém Brodě. Důvodem opravy byl havarijní stav střechy a krovů věže. Kostel v Širokém Brodě už stojí bezmála 200 let. Byl postaven v roce 1825, kdy počet obyvatel Jesenicka dramaticky stoupal a stávající svatostánky přestávaly stačit vzrůstajícímu počtu věřících. Zpočátku se jednalo o filiální kostel v mikulovické farnosti, ale protože pod Široký Brod tehdy patřily i osady Studený Zejf a Chebzí, došlo v roce 1892 k vytvoření samostatné farnosti Široký Brod.

          Během opravy byla sejmuta kopule věže a otevřena makovice pod křížem. Obsahovala skleněné pouzdro s pamětními zprávami a mincemi, které zdokumentovali pracovníci Státního okresního archivu v Jeseníku. K otevření pouzdra došlo po 134 letech od poslední renovace věže a jejího osazení hodinami v roce 1885.  Nález se skládal ze dvou částí – prvního souboru z roku výstavby kostela v roce 1825 a druhého z roku 1885. Nejstarší mince nesla datum 1669. Většina mincí zachycovala peněžní vztahy za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II., tedy éru, kdy se Široký Brod po prohrané válce s Pruskem ocitl u nově vytyčené státní hranice mezi habsburskou monarchií a jejím rozpínajícím se severním sousedem. Zajímavé bylo i zařazení mincí tehdejšího úhlavního rakouského nepřítele pruského krále Fridricha II., jež nemělo symbolizovat vyjádření loajality vůči němu, ale spíše postihovalo dramatickou změnu, kterou lidé na Jesenicku tehdy zažívali. První soubor zachycoval rovněž inflaci z doby protinapolenských válek a otřesný peněžní úpadek v roce 1811, jež vyvolal v obyvatelstvu takovou reakci, že vkladatelé nejenže neopomněli tyto události zmínit v pamětním zápise, ale rovněž je i v souboru také cílevědomě doložili. A tak vedle sebe ležely inflační mince a bankocetle spolu s mincemi představujícími návrat kvalitnější měny. Do souboru byly opět vloženy i mince právě platné v sousedním Prusku, které v té době již bylo spřáteleným státem protinapoleonské koalice. Druhý soubor pocházel z doby renovace věže a osazení hodinami ze dne 31. 5. 1885, tedy z doby vlády císaře Františka Josefa I. Tento soubor obsahoval mince i papírové peníze, které již ukazovaly na zánik konvenční měny a vznik nové měny rakouské, včetně vytvoření rakousko-uherského soustátí.

          V průběhu opravy byla zhotovena kopie stávající báně se zachováním velikosti, tvaru a rozměrů. Na obnovený krov věže bylo umístěno nové bednění. Nová střešní krytina báně věže byla zhotovena z falcovaného lakovaného hliníkového plechu. Pozlacena byla také makovice věže. Náklady na rekonstrukci střechy činily 1,2 miliónu korun a byly pokryty státní dotací, příspěvky Biskupství ostravsko-opavského, obce Mikulovice a farnosti Široký Brod.

          Tradiční každoroční akcí byla lednová Tříkrálová sbírka. Koledníci s pokladničkami navštěvovali domácnosti a po koledě a popřáli vše dobré v novém roce. Za dobrovolný příspěvek napsali na dveře K+M+B+2019, což nejsou počáteční písmena jmen Tří králů, ale zkratka latinského „Kristus mansionem benedicat“ – Kristus požehnej tomuto domu. V Mikulovicích, Kolnovicích a Širokém Brodě se letos vybralo 38.629 Kč, což je o 7.051 Kč více než loni.

V kostelích sv. Mikuláše a Povýšení sv. Kříže se konaly pravidelné bohoslužby. Farníci se v průběhu roku také několikrát sešli ke společným setkáním – např. 7. října došlo na Muně ke společnému setkání seniorů.

Sedmého prosince se v kostele sv. Mikuláše konala poutní mše svatá ke cti sv. Mikuláše, spojená se setkáním rodin ve skautské klubovně na MUNĚ, a 21. prosince se mikulovický boží stánek rozezněl Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby. Na Štědrý den se pak kostel zaplnil při tradiční „Půlnoční mši svaté“.   

 

Sociální služby

DPS Soužití 2005

Život v obci si již nelze představit bez obecně prospěšné společnosti Soužití 2005. Hlavní náplň její činnosti tvoří péče o starší generaci obyvatel, kterou jim poskytuje jak v Domě s pečovatelskou službou Na Bukovci, tak i v terénu. Pečovatelská služba je zajišťována pro osoby bydlící v obci Mikulovice (Široký Brod, Kolnovice, Terezín) a v jejím okolí (Hradec-Nová Ves, Supíkovice, Písečná, Velké Kunětice). Jde o osoby, které sice mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či onemocnění, ale které jsou při vytvoření vhodných podmínek schopny za podpory pečovatelské služby žít samostatný život. Jedná se o dospělé osoby (30 – 64 let), které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo seniory (nad 65 let), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění a poskytování stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při zprostředkování kontaktu např. s lékařem, vyzvednutí léků apod.), která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí.

          Tyto služby nejsou samozřejmě bezplatné (zpoplatněný je např. nejen dovoz jídla, ale i jeho nachystání na talíř), senioři hradí i zapůjčené pomůcky, ale Soužití 2005 se na druhé straně snaží svým klientům maximálně pomoci se získáváním příspěvků na péči.

          V tomto roce žila v Domě s pečovatelskou službou cca padesátka klientů, z nichž každý má v DPS svůj samostatný byt. Pro seniory je velkou výhodou, že zde nejsou sami, ale mohou se scházet „na kus řeči“. Sociální pracovnice Soužití 2005 pro ně v průběhu roku připravují různé aktivity. Vedle běžných (např. pohybových a paměťových cvičení, promítání filmů, společných pečení cukroví a štrůdlů, rukodělných tvoření nebo čtenářského kroužku připravují i netradiční akce – např. ve spolupráci s projektem „Ježíškova vnoučata“, v němž lidé těm, kteří již na světě nikoho nemají, pomáhají jim plnit jejich přání. Příkladem může být oslava 90 narozenin jedné klientky DPS, která celý život ráda zpívala a tancovala a ke kulatinám si přála ještě jednou slyšet živou muziku a pobavit nejen sebe, ale i ostatní klienty DPS. Do Mikulovic tak díky „Ježíškovým vnoučatům“ přijela kapela ze Strážnice, která přivezla nejen krásné moravské lidovky, ale i dobrou náladu, která před svátky potěšila všechny obyvatele DPS.

          V rámci DPS působil také pěvecký a divadelní soubor. V nich nacházeli klienti domova nejen zábavu a rozptýlení, ale vystupovali i na různých společenských akcích nebo v jiných DPS. Nedílnou součástí života seniorů v obci byla i Virtuální univerzita III. věku a Akademie III. věku. Obě akce, které se těšily velkému zájmu aktivních seniorů a v rámci slavnostního zakončení semestru Virtuální univerzity III. věku, který byl věnován barokním památkám, jeho absolventky navštívily Prahu.

          DPS Soužití nejsou jen klienti a zaměstnanci, ale i dobrovolníci, kteří chodí do domu s pečovatelskou službou pomáhat. V rámci ČR jsou odměňováni tzv. cenou „Ď“. V roce 2019 se uskutečnil již XIX. ročník udílení této prestižní ceny a mezi nominovanými na ocenění byla za svou dobrovolnickou činnost v DPS Soužití Ludmila Blehová z Mikulovic.

          Pod křídly Soužití 2005 ve své činnosti pokračoval Klub maminek, který vedla Lucie Pospíšilová. Ten každé pondělí nabízel maminkám na mateřské dovolené možnost aktivního využití volného času a jejich ratolestem první vzájemná setkání se svými vrstevníky. Maminky si mohly popovídat o svých problémech, něco zajímavého se dozvědět nebo si něco hezkého vytvořit a jejich děti si přitom rozvíjely komunikační schopnosti. Součástí setkání v Klubu byla i pravidelná cvičení maminek s dětmi nebo společné hry.

 

Darmoděj

          Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pokračovalo i letos ve své činnosti, neboť státní podporu na jeho provoz se jeho provozovateli (zapsaný spolek Darmoděj) podařilo úspěšně prodloužit. V nízkoprahovém zařízení se o jeho klienty staral i Sandeep Anand – Ind, který se do ČR přestěhoval za svou láskou. Přestože ve své vlasti získal titul bakaláře ekonomie, v naší republice začínal od píky v pomocných profesích na stavbách. Postupně se dostal do Darmoděje a v Mikulovicích pomáhal dětem z problémových rodin s angličtinou, matematikou a učil je také základům ručních prací. Z jeho pohledu je ČR zemí, kde se lidé mají dobře a neváží si toho. V jeho rodné zemi (Indii) neexistují žádné sociální dávky a důchod dostávají pouze státní zaměstnanci.

 

Den dětí

          Den dětí letos proběhl na hřišti FK Mikulovice a byl ve znamení námořníků. Na cestě za dobrodružstvím děti plnily spoustu zajímavých úkolů a na posledním stanovišti si namalovaly tričko. Když jim potom hasiči nastříkali pěnu, vypukla velká vodní bitva. Velká legrace byla též se šesti bumpery, což jsou velké balony, ve kterých děti běhaly a skákaly. Celou akci, k níž bezplatně poskytl prostor FK Mikulovice, společně připravily členky MSRPDŠ, MSŽ a mikulovičtí hasiči.

 

Dny obce Mikulovice

          Tradiční Dny obce Mikulovice se letos uskutečnily poslední červnovou sobotu a naposledy před obecním úřadem. Program byl opět velmi pestrý a po odpoledni složeném z vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, cvičení žen z oddílu zumby následoval večerní program, který se letos setkal s velmi pozitivním ohlasem. Zahrály skupiny Argema, Ready Kirken a The Backwards. Občerstvení zajištěné částečně spolky obce Mikulovice nabídlo dostatek pití i jídla s minimálními frontami a nechyběly ani atrakce pro děti. Protože akci přálo počasí, povedla se na jedničku. V neděli pak oslavy ukončila slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše.

 

Informační středisko a knihovna obce Mikulovice

          Také letos pokračovalo ve své obvyklé činnosti Informační středisko a knihovna Mikulovice sídlící v přízemí staré školní budovy vedle Papírnictví p. Bauerové. Knihovna v rámci výpůjční služby poskytovala starší generaci pestrou nabídku knih a u dětí alespoň částečně zpomalovala postupný úpadek četby. Mladá generace sice své i-phony a mobily skvěle ovládala a dovedla si na nich cokoli vyhledat, ale na druhé straně v některých případech opouštěla základní školu funkčně negramotná, neboť nebyla zvyklá číst a počítat. V rámci měsíce knihy proběhl v knihovně a v sále kina komiksový den za účasti autorky dětských knih Kláry Smolíkové a tvůrce komiksové literatury J. W. Procházky.

          Vedle toho se pracovnice IS a knihovnice Petra Kouřilová podílela na přípravě a organizaci kulturního života obce a ve spolupráci s redakční radou zajišťovala vydávání obecního periodika. Informační servis obce vyšel z úsporných důvodů pouze pětkrát ročně.

 

ZŠ Mikulovice

          Základní školu Mikulovice ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 225 dětí, o které se v 10 třídách staralo 19 pedagogických pracovníků (3 učitelé, 12 učitelek, 1 asistentka a 3 vychovatelky ve školní družině) a 11 dalších zaměstnanců v zajišťujících provoz školy a školní kuchyně. Irena Sedláková měla dělený úvazek jako asistentka a vychovatelka v ŠD. Mateřskou dovolenou čerpala Lucie Vavračová (Plháková). V průběhu školního roku převzala pracovní úvazek Veleslavy Guziurové (odešla ze zdravotních důvodů) Marta Ostrá, která je v důchodovém věku.

Nepedagogické pracovníky tvoří školník, tři uklízečky, účetní, vedoucí školní jídelny a pět kuchařek.

Přehled pedagogických pracovníků:

 • Ivana Látalová (od 1. 1. 2015 zastupující ředitelka ZŠ)
 • Lenka Šťastná – (od 1. 1. 2015 zástupkyně ředitele ZŠ)
 • Eva Kvapilová
 • Pavla Dostálová
 • Milan Ostrý
 • Milena Dočkalová
 • Zuzana Janíčková
 • Marcela Lužíková
 • David Hromada
 • Šárka Hoferková
 • Martina Bundilová
 • Pavlína Kapustová
 • Petra Keltošová
 • Jan Vavrač
 • Veleslava Guziurová (asistentka)
 • Anna Šarmanová (asistentka)
 • Iva Krajčíková (vedoucí školní družiny)
 • Miroslava Modlaková (vychovatelka)
 • Irena Sedláková (vychovatelka)

Do prvního ročníku nastoupilo 18 žáků, ze školy v 9. ročníku odešlo 26 žáků. Počet žáků v posledních letech setrvale klesá.

Také letos škola v průběhu školního roku spolupracovala s různými organizacemi za účelem celkového zlepšení atmosféry ve škole a zamezení špatných vztahů mezi žáky. V rámci prevence se zaměřovala na snížení počtu neomluvených hodin, které dramaticky stouply z 27 h v předchozím ročníku na 154 v tomto školním roce. Učitelé se intenzivně zapojovali do různých forem dalšího vzdělávání v rámci kurzů DVPP.

I letos měli žáci školy možnost navštěvovat různé volnočasové kroužky (keramika, dovedné ruce, činnosti v dílně, florbal, turistický kroužek nebo zpívánky). Vedle toho si mohli zlepšovat znalosti v kroužcích angličtiny, cvičení z matematiky, klubu zábavné logiky a zajištěna byla i logopedie a náprava poruch učení. V průběhu školního roku se rovněž zúčastňovali celé řady sportovních a vědomostních soutěží. Dva žáci školy (Aneta Kapustová a Martin Lužík) přes síto okresních a krajských kol dokonce postoupili na celostátní přehlídku dětských recitátorů ve Svitavách.

V průběhu školního roku se uskutečnil adaptační kurz pro žáky 6. ročníku v Osoblaze, lyžařský kurz 5. ročníku v Dolní Údolí, pobytový lyžařský kurz 7. ročníku v hotelu Stará Pošta v Bělé p. Pradědem – Filipovicích a vodácký kurz pro žáky 9. ročníku na přehradě Pastviny.

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se žáci se svými učiteli zapojili do úklidu obce. Celá řada akcí pro děti ze ZŠ byla v průběhu školního roku připravena ve spolupráci s MSRPDŠ při ZŠ Mikulovice – např. účast na Velikonoční výstavě nebo příprava plesové výzdoby. Na závěr školního roku se pak uskutečnil výlet do ZOO v Ostravě, kterého se zúčastnili vybraní žáci s nejlepším chováním a prospěchem.

Ve školním roce 2018/2019 také pokračoval projekt „Obědy pro děti“, který byl podpořen ze strany MŠMT, a díky tomu mohlo 17 vybraných dětí obědvat zdarma. Žáci 1. stupně a 2. stupně dostávali začátkem každého školního měsíce vitamínovou svačinku – balíček s ovocem a zeleninou a balíček s mléčnými výrobky. ZŠ Mikulovice také získala dotaci na výuku plavání ve výši 33 tisíc Kč a děti z 1. – 3. třídy tak mohly absolvovat výuku plavání na bazénu v České Vsi zdarma.

Úzká spolupráce i letos probíhala mezi I. stupněm ZŠ a mikulovickou MŠ, kde se uskutečnilo několik společných akcí mezi dětmi I. třídy a předškoláky z MŠ.

K pravidelné denní docházce do školní družiny bylo na začátku školního roku přihlášeno 83 žáků. Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD placená rodiči činila 90 Kč měsíčně. Vychovatelky nabízely žákům spontánní aktivity, klidové hry i přípravu na vyučování. V zájmových útvarech (keramika a dovedné ruce) rozvíjely nadání žáků. Ve školní družině se také uskutečnila řada osvědčených akcí – výtvarná soutěž, Kolečkiáda, Dýňové slavnosti, Ruličkovaná, Stavohrátky, Sněhulákov nebo výlet na Floru a do ZOO v Olomouci.

 

MŠ Mikulovice

           Mateřskou školu v Mikulovicích navštěvovalo ve školním roce 2018/19 62 dětí ve věku od dvou do šesti let, které byly umístěny ve třech odděleních. Poplatek za předškolní vzdělávání zůstal beze změn a činil 220 Kč měsíčně.

          Na podzim se konala „Zahradní slavnost“, spojená s přípravou prostor na vybudování indiánské vesnice, poté „Bramborová slavnost“ spojená se sázením stromů a se sportovními disciplínami na zahradě. Děti shlédly i ukázku výcviku Agility, jemuž se věnuje jedna z členek Kynologického klubu v Mikulovicích. MŠ Mikulovice společně se seniory z DPS uspořádala několik společných „tvůrčích dílniček“ – nejmladší a nejstarší občané obce tak spolu vyráběli např. vlajky k 100. výročí republiky. Konec roku pak byl spojen s lampionovým průvodem, výrobou vánočních andílků a zpíváním u vánočního stromečku.

Tematickou náplň první části školního roku tvořilo poznávání světa, a tak děti symbolicky zavítaly do Ameriky i do Afriky a seznamovaly se zajímavostmi těchto kontinentů. Celoročnímu zaměření byly přizpůsobeny i téměř všechny akce v průběhu školního roku. Děti získaly základní poznatky o životě indiánských kmenů, způsobu lovu, vyráběly indiánské čelenky a lapače snů a spoustu jiných zajímavých věcí. V Africe pak na ně čekala pozoruhodná příroda, cizokrajná zvířata a další zajímavosti z tohoto kontinentu.

         

MŠ Široký Brod

          Mateřskou školu v Širokém Brodě navštěvovalo ve školním roce 2018/19 26 dětí. Školka již několik let poskytovala standardní služby (speciální třída pro handicapované děti zde působila v letech 2003–2012) a školné činilo 100 Kč měsíčně. Příjemného podzimu využily děti k vycházkám do přírody a výletu na Špičák, kde čerpaly znalosti z lesní pedagogiky, a také ke dvěma výletům do Jeseníku. Zde se nejprve v rámci Dnů architektury účastnily výroby domečků pro hmyz a exkurze do hasičské zbrojnice. MŠ v Širokém Brodě úspěšně spolupracovala s rodiči a jednou týdně děti s rodiči společně malovaly na sklo, vyráběly keramiku nebo pekly.

Na začátku roku 2019 absolvovala část dětí z MŠ lyžařský výcvik ve Ski areálu Miroslav. Poté si děti užily tradiční karneval a v rámci měsíce knihy přinesly s sebou do školky své oblíbené knihy. Předškoláci navštívili také první třídy v ZŠ v Mikulovicích a v Písečné.

          Se zimou se děti v MŠ Široký Brod rozloučily průvodem po vesnici, při které za hlasitého hrkání hrkačkami vynesly Morenu a hodily ji do řeky Bělé. Na jaře oslavily „čarodějnice“, Den Země a také výročí 150 let od založení první mateřské školy na území ČR. Proběhl rovněž zápis do MŠ a Den otevřených dveří. Dvakrát děti také vyrazily do Mikulovic – poprvé na Velikonoční výstavu a podruhé na tvoření ke Dni matek. V krásném dubnovém počasí se děti se svými učitelkami a rodiči vydaly také na výlet do Heřmanic na místní učiliště, kde si vyzkoušely projížďku na koních, krmení prasátek, prohlédly si včelí farmu a pěstování lanýžů. Ve školce připravily vystoupení pro rodiče, předaly jim vlastnoručně vyrobené dárečky a pozvaly je na občerstvení. V červnu si užily svůj svátek na Den dětí a vystoupily na Dnech obce.

         

ZUŠ Mikulovice

          V tomto roce vstoupila mikulovická pobočka ZUŠ Jeseník do druhého půlstoletí své existence. Letošními absolventkami studia se staly klavíristky Aneta Kapustová, Marie Kováčová, Helena Přibylová a Jana Seibertová ze třídy p. učitelky Lenky Polcrové a kytaristka Tereza Mouralová ze třídy p. učitelky Carmen Langerové, které 9. května předvedly své umění na absolventském koncertě v kapli v Jeseníku.

          Žáci mikulovické ZUŠ se také představili na okresní a krajské přehlídce talentovaných klavíristů, v květnu dvakrát zahráli v jesenických lázních a svými vystoupeními v průběhu roku rozdávali radost i v Mikulovicích, kde zahráli nejen dětem ze ZŠ a MŠ Mikulovice, ale i seniorům v DPS Soužití.

 

Mikulovický sport         

FK Mikulovice

          Po sestupu z kraje bojovali fotbalisté Mikulovic v okresním přeboru o medailové posty, ale nakonec na jaře vinou zranění některých opor skončili v tabulce na čtvrtém místě.

 V létě se odehrál tradiční Memoriál Ivana Dosta. Tentokrát byl ve znamení vzpomínání na slavnou éru Mikulovic pod vedením trenéra Antonína Mury, kdy klub hrál divizi a MSFL. I když v ohlášeném týmu legend převažovali spíše mladíci (Petr Navrátil, Jiří Mráz ml., Strýček apod.) než skuteční veteráni typu Kamila Šebesty, byl fotbal v jejich podání skutečnou lahůdkou, kterou okořenila přítomnost bývalého reprezentanta Slovenska Filipa Hološka (který má v Mikulovicích rodinu) a herce Jakuba Štáfka alias fotbalisty „Laviho“ ze seriálu Vyšehrad. Vedle výběru trenéra Mury se na trávníku představila i domácí jedenáctka, tým Slezských Rudoltic a improvizovaný výběr jesenického okresu. V úvodních zápasech mikulovické legendy deklasovaly výběr jesenického okresu a Mikulovice zdolaly Slezské Rudoltice. Celek z Osoblažska si pak spravil chuť v boji o třetí místo, když porazil výběr jesenického okresu. Finále komentované Jakubem Štáfkem bylo plné krásných fotbalových akcí a tým trenéra Mury porazil Mikulovice 8 : 1.

          Tým mužů vedený hrajícím trenérem Petrem Čujem ml. vstoupil do nového ročníku s cílem vybojovat postup do krajského přeboru. Mužstvu se dařilo a na podzim ze 14 zápasů prohrálo jen jedinkrát a přezimovalo v čele tabulky okresního přeboru.

          K družstvu mužů a týmům starší a mladší přípravky, přibyli na podzim 2019 i mladší žáci, kteří hráli krajskou soutěž Olomouckého kraje.

          Nejlepší mikulovičtí fotbalisté však působili ve vyšších soutěžích. Jan Zrník nastupoval v krajském přeboru na FK Jeseník, Richard Zrník v divizi za Šumperk, Petr Navrátil divizi a posléze MSFL za Rýmařov a Jiří Sláma hrál nejvyšší soutěž juniorů za Olomouc a byl členem širšího reprezentačního kádru v této věkové kategorii.  

 

TJ Sport Mikulovice

          Dne 28. května 2019 se uskutečnila za přítomnosti starosty obce a zástupců jednotlivých oddílů Valná hromada TJ Sport Mikulovice, na které byl zvolen na čtyřleté funkční období výkonný výbor ve složení Jaroslav Mrtka, Jana Čičáková, Lucie Pospíšilová, Gabriela Halodová, Miroslav Seibert, Petr Navrátil, Pavel Čičák. Ve výroční zprávě bylo zhodnoceno minulé funkční období, ve kterém se podařilo v sokolovně rekonstruovat sál, kotelnu, střechu, elektrické rozvody, část ubytovny a na rozhledně Zlatý Chlum byly opraveny vnitřní omítky a vyměněny části schodiště. Tyto akce se uskutečnily s využitím grantů a dotací. Pod hlavičkou TJ působí 11 oddílů, ve kterých sportuje celkem 280 členů, z nichž je 90 dětí. V loňském roce ukončil činnost oddíl mladých šachistů, přibyly naopak oddíly jógy pod vedením M. Kopecké a L. Pospíšilová založila cvičení maminek s dětmi. Na konci roku (od října do prosince) proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, na které se podílí Olomoucký kraj 350.000 Kč a obec Mikulovice na ni přispěla částkou 150.000 Kč.

          Ve spanilé jízdě pokračovali letos stolní tenisté TJ Sport Mikulovice. Po loňském postupu z okresu letos vyhráli i nejnižší krajskou soutěž a postoupili do krajské soutěže 1. Mužstvo táhli Lukáš Sopčák s Jiřím Hudáčkem, které ještě v průběhu sezóny posílil veteránský reprezentant a pamětník zlaté éry jesenického stolního tenisu Miloš Matějíček. Dorůstali také talentovaní hráči, František Vrána a Tomáš Lužík. B a C tým startovaly v okresním přeboru. Céčko do posledního kola bojovalo o prvenství a skončilo nakonec druhé, béčko se umístilo těsně pod stupni vítězů. Pozitivem bylo také to, že se do tohoto sportu dařilo zapojovat i nadané děti a oddíl si tak vychovával budoucí hráče.

           TJ Sport Mikulovice i letos na konec roku uspořádal tradiční turnaje ve stolním tenisu, hokejbalu, nohejbalu, softtenisu a badmintonu. Sokolovna byla v průběhu roku rovněž využívána k pořádání plesů a dalších kulturních akcí. Provoz budovy a chod oddílů byl zajišťován z grantů a dotací od sponzorů, přičemž největším přispěvatelem byla obec Mikulovice.

 

Pavel Kostorek

          Mikulovice mají opět sportovce, na jehož úspěchy mohou být pyšní. V sobotu 19. října kulturista Pavel Kostorek na RLS Prague Open 2019, což je jeden z evropských nominačních závodů na ME NABBA 2019, Mr. & Miss Universe NABBA 2019 a MS WFF 2019, vybojoval fantastické šesté místo. Jde vlastně o otevřené mistrovství republiky, kde v každé kategorii startuje více zahraničních borců než domácích závodníků. Už jen tam se dostat, je fenomenální úspěch, neboť finále předchází síť vyřazovacích závodů, které nemilosrdně posílají domů všechny, kteří nemají TOP formu. Pavel se v kategorii amatérů WFF Men Athletic nejenže dostal do desítky vybraných závodníků (z nichž pouze dva byli Češi!), ale rozhodčími byl zařazen do elitní šestky. Jeho úspěch je o to cennější, že ho dokázal vykřesat v amatérských podmínkách. Na rozdíl od těch, kteří dělají osobní trenéry v bohatých fitcentrech, chodil na noční směny na benzinovou pumpu a veškeré vydělané peníze investoval do svého koníčka.

 

Klub sportovního tance Jesenicka

          Druhým rokem působila v Mikulovicích pobočka Klubu sportovního tance, kterou navštěvovala hlavně děvčata 1. stupně základní školy a poznávala zde vedle taneční přípravky i latinskoamerické a společenské tance. Své umění pak předvedla na Dnech obce Mikulovice. Spolek trénuje v sále kina a je podporován z grantového fondu obce.

 

Autoklub Mikulovice

          Autoklub Mikulovice uspořádal letos opět tři tradiční závody. Dvakrát (v únoru a v srpnu) si jezdci vyzkoušeli své umění na rychlostní zkoušce vytyčené na MUNĚ, v červnu proběhl tradiční závod do kopce Na Samotách. Součástí všech akcí byla tuningová show a večer s koncertem metalových kapel.

 

Křemílci Mikulovice

          Na jaře mikulovičtí šipkaři v Jesenické lize teprve sbírali zkušenosti, ale v novém ročníku 2019/2020 už to bylo jiné kafe. Kádr posílilo několik zkušených hráčů, Křemílci patřili k nejlepším týmům v okrese a po podzimu mají šanci probojovat se do závěrečného čtyřčlenného play off o přeborníka okresu.

 

Sportovní hala

          Sportovní hala v tomto roce naplno pocítila důsledky výstavby sportovní haly v Jeseníku, která na rozdíl od mikulovické splňovala prostorové požadavky dané soutěžemi ve futsale nebo florbale. Ubylo tak hodin pronájmu. Vyjma tradičních „jesenických zimních volejbalových lig“, se v hale odehrávaly hlavně tréninky mikulovické fotbalové mládeže, cvičení žen a různé jednorázové akce (futsalový maraton, turnaj ve stolním tenisu, halový tenisový turnaj, žákovské turnaje OFS Jeseník apod.). Oddíl moderní gymnastiky La Pirouette Jeseník využíval mikulovickou sportovní halu jako základnu pro tréninky svého soutěžního družstva. Členka oddílu Anna Kofroňová z Kolnovic na mistrovství ČR vybojovala výborné 11. místo a v žákovské kategorii byla oceněna jako nejlepší sportovec okresu Jeseník 2018. Jeseničtí hokejisté také jednou až dvakrát týdně využívali halu pro in line hokej.

          Hala samozřejmě sloužila i výuce dětí ze ZŠ. Spolupráce s polskými volnočasovými středisky naopak slábla. Relativně dost byla muži i ženami využívána i posilovna, kde část svých tréninků absolvoval i mikulovický Pavel Kostorek, který na otevřeném MČR v konkurenci nejlepších kulturistů střední Evropy skončil ve své kategorii šestý (druhý z Čechů). Jednorázové vstupné do posilovny činí 40 Kč, permanentka na měsíc 300 Kč.

          Před Vánoci proběhla kolaudace přístavby haly u kluziště. Přístavba bude sloužit hlavně hokejistům, jimž nabízí zázemí v podobě dvou šaten s kompletním sociálním zázemím. Dále v přístavbě vznikla velká nářaďovna, která bude sloužit nejen k uskladnění velkých cvičebních pomůcek (cvičební koberce, matrace pro skok vysoký, mantinely na florbal a In line hokej), ale v budoucnu třeba i rolby na kluziště. Nářaďovna je opatřena dvěma velkými vraty (ven a do haly), takže konečně bude možný i vjezd techniky potřebné pro opravy světel nebo světlíků. Problémy se zatékáním, které trápily halu do roku 2017, se naštěstí neobnovily a v provozu haly nedošlo ani k žádné jiné mimořádné události. Celkové vytížení sportovní haly v roce 2019 bylo cca o 15 % nižší než v roce 2018.

          Ke sportovnímu vyžití mládeže sloužilo i hřiště s umělým povrchem vedle haly a workoutové sportoviště. Zatímco na hřišti s umělým povrchem děti ve volném čase hrály hlavně fotbal a basket, dospělým sloužilo především k tenisu. Workout byl sice spíše využíván jako „prolézačky“ než jako posilovna, ale děti na hrazdách a žebřících alespoň získávaly obratnost, která dnešní mladé generaci tolik chybí. Méně příjemnou stránkou bylo to, že se zde pod přístřeškem u hřiště scházela v nočních hodinách mládež, která zde kouřila a popíjela.

 

Spolkový život

Mikulovické sdružení rodičů a přátel dětí školy

          Také letos byla většina akcí pro veřejnost připravována za vzájemné spolupráce mikulovických spolků. Největší aktivitu mezi nimi projevovalo už tradičně Mikulovické sdružení rodičů a přátel dětí školy (MSRPDŠ). Své akce začalo maškarním plesem, pokračovalo Velikonoční výstavou a soutěží o nejlepší výrobek z mletého masa, Sletem čarodějnic, Dnem matek, Dnem dětí a Dnem otevřených dveří na ZŠ Mikulovice. Konec roku byl tradičně spojen s mikulášskou nadílkou. Ta letos netradičně proběhla v sále kina, kde děti před rozdáváním balíčků mohly shlédnout pohádku „Na Vánoce, dlouhé noce“. Členky sdružení aktivně zapojily také do Dnů obce Mikulovice, kde nejen zajišťovaly občerstvení, ale zúčastnily se i dalších aktivit. Úzce spolupracovaly také se školní družinou, kde se podílely na přípravě hallowenské výzdoby nebo na zajištění Kolečkiády.

 

Mikulovický spolek žen

          Velmi aktivně se společenského života v obci zapojoval i Mikulovický spolek žen (MSŽ). Vedle spolupráce s jinými spolky pořádal i akce určené pro své členky. Např. v březnu výšlap z jesenických lázní do České Vsi, v dubnu členky spolku v jesenickém divadle navštívily talkshow Zdeňka Trošky. V září proběhl druhý ročník „Retroher“ - letos věnovaný 70. výročí vzniku první organizace slučující ženy v Mikulovicích. Akci odstartovalo taneční vystoupení děvčat spolku žen na píseň Poupata Michala Davida. Cílem zábavného odpoledne bylo přiblížit obyvatelům obce práci jednotlivých spolků působících na území Mikulovic. Jednotlivé spolky (MSŽ, MSRPDŠ, MSAS, FK Mikulovice, TJ Sport Mikulovice, Sbor dobrovolných hasičů, Divadelní spolek Kantoři, Klub maminek a Honební společenstvo Mikulovice) si pro příchozí návštěvníky připravily stanoviště – hod na plechovky, střelba ze vzduchovky, hod na koš, zdobení perníku, ukázka bojového umění aikido, ukázka tréninku malých fotbalistů, skládání puzzle, skákání panáka. Součástí zábavného odpoledne bylo i soutěžní klání mezi zástupci jednotlivých spolků – přetahování lanem, točení obručí, stavění komínu z kostek, převoz živého nákladu na kolečkách a vědomostní kvíz o naší obci.

V říjnu vyrazily členky MSŽ do hlavního města za kulturou. Po příjezdu si prohlédly centrum města a večer vyrazily na muzikál Kleopatra. Druhý den navštívily Karlštejn a vydaly se plny zážitků na cestu domů. Ve stejném měsíci se zapojily do přípravy občerstvení na Dýňových slavnostech a v listopadu navštívily v mikulovickém kině vystoupení baviče J. A. Náhlovského. Aktivně se zapojily do prodeje občerstvení na Vánočním jarmarku v obci a v prosinci vyrazily na Zámecké vánoční trhy v Kravařích. Konec roku pak ukončili Silvestrovským výšlapem na Lesní bar v Horní Lipové.

 

Mikulovický spolek aktivních seniorů 

          Také letos pokračoval Mikulovický spolek aktivních seniorů (MSAS) ve své obvyklé činnosti – pravidelná setkávání, výlety po Olomouckém a Moravskoslezském a cesty za kulturou. Mikulovičtí senioři tvořili také podstatnou část účastníků výletu jesenických seniorů do Prahy. V rámci spolupráce Prahy 1 a SMOJ, za jejímž zrodem stál dlouholetý mikulovický starosta Ivan Dost, se zrodila tradice, během níž senioři z Prahy každý rok v květnu na tři dny přijížděli na Jesenicko a jejich jeseničtí kolegové potom v červnu zamířili opačným směrem. Šlo o velmi oblíbenou akci, která občanům obce umožnila nejen blíže poznat hlavní město republiky, ale zajít v něm třeba i do divadel, muzeí a galerií. Na podzim se dříve narození v rámci „Týdne pro seniory“ podívali do ZOO v Ostravě a v listopadu bylo pro ně v Komunitním centru připraveno posezení u cimbálu.

 

Mikulovičtí skauti

          Také letos působil v Mikulovicích skautský oddíl. Jeho členové se kromě pravidelných schůzek na základně v MUNĚ vypravili během prázdnin i na letní tábor na Skelnou louku pod Ramzovou, kde v podsadových stanech strávili 12 dní. V říjnu se mikulovičtí skauti zúčastnili tradičních Stínadel ve Vidnavě, kde si ve starobylých uličkách pohraničního městečka spolu s téměř třemi stovkami dalších skautů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje připomněli příběhy slavné knihy Jaroslava Foglara.

Před Vánoci dovezli skauti do Mikulovic Betlémské světlo. Na Štědrý den dopoledne se v kostele sv. Mikuláše sešli rodiče s dětmi, aby společně s mikulovickým farářem P. Jiřím Urbánkem otevřeli Betlém, zazpívali si koledy a do svých domovů přenesli trochu vánoční atmosféry. Součástí otevírání Betléma bylo i žehnání nové sošky Jezulátka, kterou pro mikulovický kostel vyřezal umělecký řezbář z Bruntálu, pan František Nedomlel.

 

Felix Filii

          Terénní pracovník obce František Juris i v tomto roce organizoval v rámci spolku Felix Filii četné akce určené hlavně pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí a Dětských domovů. Během jarních prázdnin to byl například oblíbený zimní tábor v Karlově pod Pradědem zaměřený na výuku lyžování a jízdy na snowboardu. Na konci března následoval první ročník 24 h Mikulovického non stop futsalového maratónu. Hrálo se ve sportovní hale v Mikulovicích a účastníci maratónu měli pitný režim i veškeré stravování zdarma.

 

Trochu jiná škola

          Ve své činnosti pokračoval letos i kroužek „Trochu jiná škola“ vedený Pavlem Macháčkem. Na jaře se vedoucímu kroužku podařilo obnovit v rámci společných vztahů SMOJ a Prahy 1 spolupráci v oblasti mládeže (a navázat tak na záslužnou činnost bývalého starosty obce Ivana Dosta) a v březnu se uskutečnil třídenní pobyt 21 dětí z Mikulovic v Praze, kde byly ubytovány v ZŠ na nám. Curieových a mohly si prohlédnout nejen památky hlavního města, ale udělat i výlet na Karlštejn a lomy Velká a Malá Amerika.

          Na jaře proběhly dvě víkendové akce spojené s výletem na Bruntálsko a Javornicko a o prázdninách se konal tradiční osmidenní letní tábor. Ten měl tentokrát svou základnu na internátě jedné ZŠ v Ústí nad Orlicí a díky levnému cestování děti během tábora navštívily např. Safari ve Dvoře Králové, pohraniční pevnosti na Kralicku, aquaparky v okolí nebo Pardubice a Litomyšl.

          Poslední akcí, kterou v roce 2019 kroužek uspořádal, byla „Expedice Slovensko“. Proběhla v době ředitelského volna na ZŠ Mikulovice a podzimních prázdnin na přelomu října a listopadu. Pohodlným busem firmy Kamitiro odjelo 20 účastníků expedice (16 dětí a 4 dospělí) nejprve do Osvětimi, kde navštívili koncentrační tábor jako memento připomínající mladé generaci kam může lidská společnost klesnout ve vzájemné nenávisti. Večer dorazili do Sveržova a v partnerské obci strávili tři noci. Nocleh v kulturním domě, stravování ve školní jídelně, skvělí lidé v čele se starostou Sveržova Palem Celuchem a samozřejmě také výlety – Slovenský ráj a Spišský hrad a druhý den Tatry (pěšky ze Starého Smokovce přes Hrebienok na Skalnaté pleso a lanovkou do Tatranské Lomnice) pod úžasným blankytným nebem a s fantastickými výhledy.

       

SDH Mikulovice

           Těžiště práce mikulovických hasičů spočívalo v pohotovostní a zásahové službě v rámci JPO II. V průběhu roku absolvovali celkem 46 zásahů. Patnáctkrát vyjížděli k požárům, devětkrát k dopravním nehodám a devatenáctkrát poskytovali technickou pomoc např. při převozu nemocných, otevírání zabouchnutých dveří nebo odstraňování rampouchů. V průběhu roku absolvovala výjezdová skupina školení a v rámci požární prevence zorganizovali její členové ve škole přednášku požární prevence pro děti. V průběhu roku spolupracovali s polskými hasiči z Pakoslawic a Gieraltic.

Mikulovičtí hasiči se opět aktivně zapojovali do řady společenských a sportovních akcí, ať už jako pořadatelé, požární dozor (ples, Dny obce, Rallye MUNA, jarmark) nebo při ukázce zásahu. Na akcích pro děti připravovali pěnu a u hasičské zbrojnice uspořádali koncem prázdnin již 6. ročník Železného hasiče Jesenicka. V hasičských soutěžích na Jesenicku také vystupovali v roli rozhodčích.

 

Mikulovice na dračích lodích

          Na přehradách v ČR se v posledních letech staly atrakcí závody na dračích lodí, v nichž soutěžily party nadšenců z jednotlivých míst regionu. Nešlo jen o sportovní výkon, ale i společný třídenní pobyt plný legrace. Letos poprvé se dvacítka obyvatel Mikulovic kolem Tomáše Mrliny a Marka Nepožitka účastnila závodů na Slezské hartě. „Draci z Mikulovic“ se sice museli nejprve naučit ovládat zapůjčenou loď, ale zvládli to a v konkurenci více jak čtyřicítky soupeřů se neztratily.

 

Široký Brod        

Hasiči z Širokého Brodu opět úspěšně reprezentovali Mikulovice v soutěžích v požárním útoku. I když se jim v domácím červencovém závodě Hasičské ligy Praděd příliš nedařilo, v celkovém pořadí této soutěže vybojovali čtvrté místo. B tým Širokého Brodu skončil v Hasičské lize Praděd desátý.

Modernizace se také dočkala místní hasičská zbrojnice, která byla zvětšena, zateplena a dostala novou fasádu. Na jižní straně u bývalé školy je nyní garáž s Fordem Tranzit s vozíkem a zásahovým čerpadlem (místní SDH patří do skupiny JPO V), střed budovy tvoří sociální zařízení a zázemí a v severní části je velká klubovna s kuchyňkou.

Na jaře se v místní sokolovně konal dětský maškarní bál v duchu pravěku a vyřádili se na něm nejen děti, ale i jejich rodiče. Na skvěle připravené akci nechyběla tombola, bohaté občerstvení a dárky pro všechny „neadrtálce“. Na konci prázdnin proběhl v této místní části Mikulovic také tradiční nohejbalový turnaj na hřišti s umělým povrchem. Vedle sportovních výkonů, na nichž se podílela mužstva složená z hráčů z širokého okolí, byl pro děti připraven skákací hrad a večer po turnaji se konalo promítání letního kina.

         

         

Události ve světě                                                                                                s. 2

Události v ČR                                                                                                 s. 2–4 

Události na Jesenicku                                                                                     s. 4–5

Události v Mikulovicích:

 • Stav obyvatelstva                                                                                               s. 5
 • Počasí                                                                                                             s. 5–6  
 • Spolupráce s partnerskými obcemi, služby obyvatelům                                s. 6–7 
 • Projekty, plány, investice                                                                               s. 7–9
 • Vodovod, kanalizace, odpady                                                                            s. 9
 • Problémy kolem „Kameňáku“ a s bezdomovci                                           s. 9–10
 • Farnost Mikulovice                                                                                    s. 10–12 
 • Sociální služby – Soužití 2005, Darmoděj                                                 s. 12–14
 • Den dětí, Dny obce Mikulovice, Informační středisko a knihovna obce   s. 14–15
 • ZŠ, MŠ a ZUŠ                                                                                            s. 15–18
 • Mikulovický sport (FK, TJ Sport, Kostorek, Klub sp. tance, AMK, šipkaři, sportovní hala)                                                                                           s. 18–22
 • Spolkový život (MSRPDŠ, MSŽ, MSAS, Skauti, Felix Filii, Trochu jiná škola, SDH Mikulovice, Dračí lodě                                                                    s. 22–26
 • Široký Brod                                                                                                    s. 26

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28
1
29 30

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je sobota, 22. 6. 2024, 20:11:03

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov