...
Mikulovice

Kronika obce 2020

KRONIKA OBCE MIKULOVICE

ROK 2020

Covid - 19

               Z mezinárodního i vnitropolitického hlediska bylo nejvýznamnější událostí roku propuknutí epidemie respiračního onemocnění covid–19. Poprvé se objevilo v Číně po mezinárodních sportovních vojenských hrách na samém konci roku 2019. Hry se konaly ve Wuchanu, cca desetimiliónovém městě, v němž mj. sídlily laboratoře nejen čínských, ale i amerických farmakologických koncernů. Původní hypotézy, že jde o nemoc, která se na lidi přenesla z luskounů nebo netopýrů vlivem nedostatečné hygieny na čínských tržištích však brzy vzala za své a stále více odborníků se přiklánělo k názoru, že šlo o lidské selhání při výzkumu a únik viru z laboratoře.

          Čína v souvislosti s epidemií viru, který rozežíral plíce a vedl k tisícům úmrtí, přijala drastická opatření (omezení svobody pohybu, přísná karanténa atd.), ale bylo už pozdě a virus se rozšířil do světa. V Evropě se první případy objevily v Itálii a ve Francii počátkem roku 2020 a první nákaza v Česku byla potvrzena 1. března 2020. Zpočátku šlo pouze o jednotky a desítky nakažených. Dne 11. března byly uzavřeny všechny školy, o den později byl vyhlášen nouzový stav, který trval až do 17. května. Dne 14. března byla uzavřena restaurační zařízení a většina obchodů a od půlnoci z 15. na 16. března státní hranice.

          Celou republiku zachvátila obrovská vlna solidarity, dobrovolníci šili roušky a věnovali je zdravotníkům a domovům seniorů. Začal také dovoz roušek a testů (hlavně z Číny), obyvatelé na pracovištích se pravidelně testovali. Smrtelnou daň si virus vybíral hlavně mezi obyvateli, kteří se už potýkali s jiným závažným onemocněním, měli nadváhu nebo jinou neznámou dispozici. Drtivá většina nakažených prošla onemocněním projevujícím se od těžké chřipky po lehké nachlazení. Největší množství mezi diagnostikovanými však bylo těch, kteří sice byli shledáni pozitivními, ale žádné příznaky nevykazovali.

          Docházelo k trasování kontaktů nemocných a vyhlašování karantén. S koncem jara covid–19 povolil a vyskytoval se spíše jen lokálně (Praha, Ostravsko). Naplno se epidemie rozhořela opět v září 2020. Dne 5. října byl znovu vyhlášen nouzový stav, 12. října uzavřeny školy, na konci měsíce byl až na výjimky zaveden noční zákaz vycházení. Začátkem listopadu bylo evidováno rekordních 262 úmrtí pacientů s covidem za den (tedy nejen kvůli covidu, ale všech, kteří v době smrti měli pitvou zjištěnou přítomnost viru v těle). Denní nárůst nakažených se koncem roku pohyboval až k 17 tisícům obyvatel. Na konci prosince 2020 začalo očkování proti covidu vakcínou firmy Pfizer.

          Statistiky počtu zemřelých na covid–19 vykazovaly poněkud různorodé údaje dané metodikou započítání (i ministr zdravotnictví přiznal, že jsou v nich zaznamenáni i zemřelí při dopravních nehodách, pokud měli covid). Více vypovídajícím údajem se tak ukázalo srovnání zemřelých v roce 2020 s rokem 2019. Oproti předchozímu roku zemřelo o cca 17 tisíc obyvatel ČR více.

Zdaleka ne všechna tato úmrtí šlo připsat jen covidu–19. Řada lidí zemřela, protože v době epidemie a nouzového stavu nemohla nastoupit na jiné plánované operace, jež jim měly zachránit život; řada lidí vzdala svůj boj se zhoršeným zdravím a stářím proto, že za nimi nemohli po dlouhé měsíce jejich příbuzní do léčeben dlouhodobě nemocných, domovů sociální péče apod., aby je povzbudili. Řadě lidí se fatálně zhoršil zdravotní stav ze stresu a strachu, který epidemie vyvolala a média tuto hysterii významně živila. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na jaře 2021 vydal prohlášení, že za nárůstem zemřelých stál covid-19 cca z 60 % (jako určující faktor úmrtí), což tedy činilo cca 10 tisíc obětí pandemie v ČR v roce 2020.

Covid postupně zachvátil celý svět a nejvíce zemřelých bylo v roce 2020 registrováno v USA (358 tisíc), Indii, Brazílii a Rusku; v Evropě byly nejvíce zasaženy Velká Británie, Itálie, Francie a Německo. Odloženy byly letní olympijské hry v Tokiu a zrušeno mistrovství světa v ledním hokeji. Na covid–19 však překvapivě nezemřel žádný významnější politik… 

 

Události ve světě 

          Na konci ledna po dlouhých jednáním a referendu vystoupila Velká Británie z Evropské unie, v níž na úkor ostatních států začal převládat vliv Německa a Francie.

          Na jaře tohoto roku zástupci USA a hnutí Taliban podepsali předběžnou smlouvu o postupném stažení mezinárodních sil z Afganistanu.

Dne 25. května zemřel při zatýkání v Minneapolis v USA černošský kriminálník George Floyd. Událost vyvolala ve Spojených státech obrovské rasové nepokoje spojené s rabováním obchodů. Ve svém důsledku pak vedla k politickým bouřím proti prezidentu Trumpovi a vzniku hnutí BLM – Black lives mater (Na černých životech záleží). Aktivisté na projev solidarity poklekali před černochy a líbali jim boty. Hnutí BLM brzy přešlo i do sportu a pokleknutí bylo vynucováno od účastníků sportovních zápasů na Západě. V USA a ve Velké Británii byly strhávány sochy historických bílých osobností.

Pokračovala islamizace západní Evropy. Jeden student na střední škole v Paříži uřízl hlavu středoškolskému učiteli hlavu za to, že ve třídě ukazoval karikaturu proroka Mohameda a diskutoval s žáky o této kontroverzní historické osobnosti. Ve Francii se množili útoky proti křesťanům a židům, podpáleny byly některé křesťanské církevní stavby.

Nepokoji byly provázeny zmanipulované volby v Bělorusku, v nichž s velkým náskokem zvítězil dlouholetý prezident Alexandr Lukašenko. Západ se v této zemi pokusil po vzoru Ukrajiny s pomocí místní opozice zorganizovat nový Majdan, ale neuspěl.

Počátkem listopadu proběhly prezidentské volby v USA, které provázely četná nejasnosti kolem korespondenčních hlasů, jež zpochybnily jejich legitimitu. Dlouho jasně vedoucí dosavadní republikánský prezident Donald Trump byl nakonec poražen demokratem Joe Bidenem. Texas spolu se 17 dalšími státy napadl průběh voleb u federálního soudu, ale neuspěl.

Neklid panoval i na hranicích mezi Arménií a Ázerbájdžánem, kde došlo k šestitýdenní válce a Arménie přišla o značnou část svého území v Karabachu.

 

Události v ČR

          Většina událostí v republice probíhala ve stínu epidemie covid–19. V únoru byl novým předsedou senátu po náhlé smrti Jaroslava Kubery zvolen Miloš Vystrčil, který půl roku po svém zvolení svou návštěvou Tchajwanu vyhrotil vztah mezi ČR a Čínou.

          O prvním říjnovém víkendu se za nevelkého zájmu veřejnosti konaly krajské a v některých obvodech i senátní volby. Volby v Olomouckém kraji vyhrálo ANO, ale vlády v kraji se nově ujala koalice složená ze STAN, Pirátů a ODS. Senátní volby na Jesenicku neprobíhaly.

 

Události na Jesenicku

          Z hlediska demografické situace Jesenicka také v roce 2020 pokračoval nepříznivý trend posledních let spojený s úbytkem obyvatelstva – v okrese se sice narodilo 365 dětí, ale 602 obyvatel zemřelo. Covid–19 se na tomto trendu podepsal pouze okrajově, hlavním důvodem byl setrvalý odchod mladých lidí z okresu a zvyšování průměrného věku obyvatel Jesenicka. Počet obyvatel v okrese klesl k 31. 12. 2020 na 37 709 (2011 to bylo 40 486) a jejich průměrné stáří za poslední dekádu stouplo z 41,2 roku na 44,1 roku.

První nakažený covidem–19  byl na Jesenicku evidován 19. března.

Vzhledem k omezeným možnostem cestování do zahraničí zažilo Jesenicko během léta nebývalý nápor návštěvníků. Všude se pohybovali pěší turisté i cyklisté a vzhledem k proměnlivému počasí v červenci padaly také rekordy v návštěvnosti památek. Stejně to však nestačilo pokrýt ztráty v cestovním ruchu v „covidových“ měsících a celkově v roce 2020 navštívilo Jesenicko o 39 % méně návštěvníků než v roce 2019.

 

Události v Mikulovicích

Covid v Mikulovicích

          Už v pondělí 16. března se v mateřské škole Mikulovice zrodila iniciativa k šití roušek. Prvotním nápadem bylo pomoci jesenické nemocnici, ale po vydání nařízení o nutnosti nosit roušky i na veřejnosti se do akce zapojily desítky bezejmenných švadlenek, které šily roušky pro své rodiny, sousedy v okolí a pro další potřebné. Obec se snažila dobrovolnicím vyjít vstříc se sháněním materiálu a distribucí již hotových výrobků. Dopad koronavirové krize zároveň vedl k rozmachu solidarity v řadě dalších oblastí.

V DPS Soužití 2005 např. proběhly individuální schůzky s klienty, kde jim byly předány uklidňující informace a nabídka zajištění veškerých potřeb, které zdejší senioři potřebují – od nákupu potravin, hygienických pomůcek a léků až po roušky. O jejich dostatek se svorným dílem postaraly jak vlastní činností zaměstnanci DPS, tak i dobrovolníci, kteří roušky zdejším klientům a zaměstnancům pečovatelské služby dodali. Bez pomoci nezůstali ani klienti mimo DPS, kde pomoc všem potřebným v Mikulovicích, Širokém Brodě, Kolnovicích i Terezíně vedle DPS nabízela i obec prostřednictvím svého terénního pracovníka. Spolek Felix Filii zároveň za pomoci dobrovolníků rozjel akci umožňující zajištění hlídání dětí, doučování nebo ve spolupráci s místní farností zajištění duchovní pomoci. Obec také poskytla zázemí příslušníkům armády ČR, kteří hlídali státní hranice. Na tři měsíce (od poloviny března do poloviny června) byla uzavřena státní hranice s Polskem a ustal i provoz na železniční peážní trati přes Glucholazy – vlaky na Ostravu byly nahrazeny autobusovou dopravou přes Zlaté Hory. Vojáci byli ubytováni v mikulovické sportovní hale a o jejich stravování se staraly kuchařky ze ZŠ.

Protiepidemická nařízení zavřela většinu obchodů, hospody a sportovní zařízení. Restaurace v obci přežily pouze díky prodejům „z okénka“ a částečné státní podpoře.

Neuskutečnily se také některé každoroční akce, jako např. „Ukliďme Česko“, Dny obce Mikulovice apod.

Druhá vlna covidu–19 udeřila na podzim a mezi říjnem a prosincem se opakovala situace z jara, tentokrát však s vyšším počtem nakažených a bohužel i prvními obětmi i z obce. Opět byla většina obchodů, restaurací, služeb a sportovišť uzavřena. Škola musela přejít na distanční výuku.

 

Stav obyvatelstva

          Pokles počtu obyvatel obce se v roce 2020 zastavil a zůstal na stejném množství jako v roce 2019 (2499). Od 1. ledna do 31. prosince tohoto roku se v obci narodilo 23 dětí – 14 chlapců a 9 holčiček. Za stejné období zemřelo 41 obyvatel obce. Na radnici v Mikulovicích se v průběhu roku konalo 22 sňatků.

 

Počasí

          Zima patřila k nejteplejším v historii a v Mikulovicích pouze čtyřikrát vyjela technika k údržbě komunikací. To ušetřilo nemalé prostředky v rozpočtu obce. O tom, jaké bylo teplo snad nejlépe vypovídá fakt, že se za celou zimu nepodařilo na kluzišti za sportovní halou udělat led, v polovině ledna padaly teplotní rekordy, v Mikulovicích kvetly jehnědy. Pak se na chvilku ochladilo, ale na konci měsíce bylo až plus 15 stupňů a opět rekordy. Podobné počasí panovalo i v únoru, kdy v polovině měsíce přišla větrná bouře Sabina.

          Oč bylo tepleji v zimě, o to chladněji bylo na jaře a částečně i v prvním měsíci prázdnin. Po třech letech sucha a vysychání studní doplnily květnové a červnové deště podzemní zásoby vody. Teprve srpen jako by chtěl dohnat nedostatek tepla a teploty vyšplhaly i nad 30 stupňů. Podzim byl celkově teplejší, ale v říjnu poměrně hodně deštivý.

          Na druhé straně poměrně hodně foukalo, což si v lesích postižených kůrovcovou kalamitou vyžádalo nemalé škody. Zatímco dopady únorové bouře Sabina nebyly na Jesenicku až tak dramatické jako ve zbytku republiky (přesto nejhorší v Olomouckém kraji), v říjnu orkán napáchal velké škody např. na porostech v jesenických lázních a kvůli spadaným stromům byla uzavřena řada silnic v okrese. Také těsně po vánočních svátcích přišla prudká vichřice, která např. ve Zlatokopeckém skansenu ve Zlatých Horách zanechala doslova spoušť a popadané stromy poškodily i zlatokopecký srub.

 

Přeshraniční spolupráce

          Přeshraniční spolupráci letos citelně omezil covid – 19 a protiepidemická opatření. Přesto se podařilo uskutečnit několik akcí. V rámci Euroregionu Praděd probíhala spolupráce s gminou Pakoslawice. V březnu před vyhlášením restriktivních opatření proběhl lyžařský zájezd na Červenohorské sedlo, jehož se zúčastnilo 20 občanů Mikulovic a 20 občanů Pakoslawic. V průběhu roku se uskutečnil projekt společného vaření národních jídel mikulovických a pakoslawických žen, spojený se vzájemným poznáním obou obcí a jejich okolí.

 

Popis obce v roce 2020 

(výtah z materiálu k programu obnovy obce v letech 2021–2025)

Katastrální rozloha obce Mikulovice činí 3328 ha, v obci žije 2499 obyvatel, z toho 1509 v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel obce činí 43,4 roku. V Mikulovicích je škola, pošta, zdravotní středisko, čerpací stanice a bankomat. Po většině obce je zaveden vodovod, kanalizace a rozvod plynu.

Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrické a telekomunikační sítě

V současné době je obec Mikulovice, včetně části Široký Brod, napojena na skupinový vodovod VaK Jeseník, kde nakupuje vodu a není přitom členem společnosti VaK Jeseník. V případě, a za předpokladu, snížení vydatnosti stávajících zdrojů, využívaných pro tento skupinový vodovod nebo poruchy na přivaděči, neexistuje pro Mikulovice jiná možnost zásobování pitnou vodou. Proto obec zahájila v minulých letech projekt vybudování vlastního vodního zdroje v oblasti na jihovýchodě obce v horní části povodí Lesního potoka. S ohledem na zranitelnost a proměnlivou vydatnost mělkých podzemních vod bylo rozhodnuto o druhém zdroji ve stejné oblasti, a to vybudováním hydrogeologického vrtu pro jeho stabilnější kvalitu a vydatnost. Nyní je dílo hydrogeologického vrtu již zrealizováno a předáno obci, je zahájena příprava veškeré dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě nového zdroje, nové úpravny vody a nového přivaděče upravené vody do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice.

Souběžně obec pracovala na zapojení nevyužívaných vodních zdrojů s kvalitní podzemní vodou situovaných nad bývalým vojenským areálem v Mikulovicích a v prostorách bývalého vojenského areálu. Stávající nefunkční vodárenský systém, který v minulosti zásoboval „posádku“, byl pasportizován v roce 2018 a ověřením účelu užívání v roce 2019 obec Mikulovice právně získala do majetku jímací objekty prameniště nad posádkou a studnu S1 v areálu posádky, úpravnu vody, vodojem 170 m3 a propojovací potrubí mezi těmito objekty. V první etapě se počítá se zapojením stávajícího vrtu S1 na bývalé posádce, dále by v této lokalitě měla proběhnout rekonstrukce vodních zdrojů a vodojemu, včetně propojení a zapojení do stávající distribuční vodovodní sítě obce Mikulovice. Zahájeny byly práce na vodovodu Kolnovice, a to zpracováním hydrogeologického posudku zdroje vody a pasportu vodního zdroje. Byl zadán projekt revitalizace jímání surové vody a její úpravny v Kolnovicích.

Odkanalizováno je celé území obce mimo odlehlých částí a místních části Kolnovice a Terezín, kde bude ponecháno individuální řešení likvidace splašků. Celoobecní ČOV v Mikulovicích v nedávné době prošla částečnou rekonstrukcí. Plynofikace obce je z velké části provedena a plynofikovány nejsou pouze odlehlé a technicky náročné části Kolnovice a Terezín. Ceny vodného činila 33 Kč/m3 a stočného 41 Kč/m3. Cena poplatků za likvidaci komunálního odpadu zůstala i letos v relaci předchozích let a v nejdražší variantě (čtrnáctidenní vývoz) činila 500 Kč na osobu.

Celé území obce je elektrifikováno a veřejné osvětlení je zavedeno téměř v celé zastavěné části obce. Obec je zcela vybavena pevnou telekomunikační sítí, mobilní telekomunikační sítě fungují na celém jejím území, s výjimkou určitých míst v Kolnovicích.

 

Občanská vybavenost

          V obci se nachází necelých 600 trvale obydlených domů, které však vykazují poměrně vysoké průměrné stáří (necelých 60 let). Z hlediska bytového fondu se cca dvě třetiny bytů nachází v rodinných domech, zbytek v bytovkách a panelácích. Drtivá většina bytů je komplexně vybavena (splachovací WC, teplá voda, ústřední nebo etážové topení).

          V Mikulovicích je základní škola a dvě mateřské školy. Problémem je však trvale klesající počet žáků.

Lékařskou péči zajišťují čtyři ambulantní lékařská zařízení (praktický lékař, dětský lékař, zubař a gynekolog) s každodenními nebo částečnými (některé dny v týdnu) službami. V provozu se obec za každou cenu snaží udržet i místní lékárnu, která je pobočkou jesenické lékárny U Divadla.

Sociální služby zajišťuje Soužití 2005 o. p. s., nabízející jak pobytovou kapacitu 50 lůžek v domě s pečovatelskou službou, tak i terénní služby při zajištění stravy (donášku obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, nákupy, praní, žehlení), pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, vyzvednutí receptu u lékaře i léků v lékárně). Sociální služby v obci nabízí také z. ú. Darmoděj, který provozuje v objektu vedle fotbalového hřiště službu následné péče (podpora klientů, kteří absolvovali léčbu své závislosti na návykových látkách nebo osoby, které prokazatelně abstinují při opětovném návratu do běžného života) a v bývalém objektu ČSCH nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

V obci se nachází knihovna a kulturní dům s kinem. Nabídka sportovišť je poměrně široká – fotbalové hřiště FK Mikulovice včetně umělé plochy, tělocvična TJ Sport Mikulovice (sokolovna), sportovní hala s posilovnou, kluziště, hřiště s umělým povrchem a workoutové hřiště u ZŠ Mikulovice,  tělocvična TJ Sokol Široký Brod s hřištěm s umělým povrchem, tenisový kurt a minigolf v privátním rekreačním areálu na hranici (Psotkovi), dva bowlingy (Psotkovi a restaurace Na Palubě), saunu a wellness v restauraci Na Palubě, workout v Nábřežní ulici a několik dětských hřišť s vybavením. Na katastru obce se nachází také letiště Aeroklubu Jeseník.

Jedním z největších zaměstnavatelů v Mikulovicích je firma PLASTKON product s. r. o. sídlící v areálu, kde stála nejprve textilní továrna na fezy Volpini a později zde byly Lisovny nových hmot. V roce 1997 převzal společnost Ing. Daniel Hama a rozjel sérii investic do nových technologií a nových prostor. Firma produkuje plastové výrobky v oblasti zahradničení, zimních sportů, kuchyňských a domácích potřeb a lopat na odhazování sněhu. V posledních letech prošly staré haly závodu modernizací, vznikly nové výrobní provozy a v tomto roce vyrostla zcela nová administrativní budova naproti fotbalovému hřišti.

V letošním roce také prestižní časopis Forbes Česko ve svém květnovém čísle uveřejnil žebříček 150 největších českých rodinných firem s do tohoto výběru se dostal i PLASTKON product s. r. o, který vede Daniel Háma se svým synem Davidem.

 

Bezpečnostní situace v obci

          Bezpečnostní situace v obci v roce 2020 zůstala v podstatě na úrovni roku 2019. Trestných činů v porovnání s rokem 2019 bylo dokonce o necelých 10 % méně a pokračuje jejich klesající trend v posledních letech. Objasněnost trestné činnosti se pohybuje kolem dvou třetin, tedy dva ze tří pachatelů trestné činnosti Policie ČR odhalí. Mezi trestnými činy už tradičně převládaly ty majetkové (krádeže, podvody) a také řidiči usedající za volant s obsahem alkoholu v krvi nad jedno promile. Počet spáchaných přestupků v obci oproti roku 2019 mírně stoupl a většinou šlo o přestupky v dopravě a v občanském soužití.

 

Investiční akce

          Dne 17. července 2020 došlo ke slavnostnímu otevření víceúčelového areálu na obecním úřadem. Původně měla velká sláva proběhnout už na konci června u příležitosti konání tradičních Dnů obce, ty však byly letos kvůli koronavirové epidemii zrušeny. Výstavbu víceúčelového areálu, jenž v prostoru mezi řekou a mikulovickým obecním úřadem umožní konání venkovních společenských akcí, koncertů nebo promítání letního kina, provedla firma JPS Jaroslav Pavlovič. V rámci II. etapy (během jara 2020) došlo k terénním úpravám areálu, který získal mlatový povrch, 40 parkovacích míst a lavičky na travnaté ploše u řeky. Nataženy byly také nové elektrické rozvody, které umožní bezproblémové připojení hudebních skupin a stánků prodejců. Devadesát procent nákladů na výstavbu areálu bylo hrazeno z dotace Euroregionu Praděd. Premiéru letního kina obstaral český film „Ženy v běhu“.

          Od dubna do konce podzimu byl pro veškerou dopravu (tedy i pěší a cyklistickou) z důvodu generální rekonstrukce uzavřen most v ulici Hlucholazská. Nýtovaný ocelový most přes řeku Bělou, který byl postaven v roce 1904, na konci druhé světové války odstřelila ustupující německá vojska a po válce musel být opraven. Celková délka přemostění činí přes 40 m. Oprava by měla prodloužit životnost mostu o dalších 50 let.

          Na podzim byla zahájena výstavba chodníku v Širokém Brodě, který by měl zajistit bezpečnost pohybu chodců od mostu přes po řeku po tři domy u Studeného Zejfu. Stavba by měla být dokončena v příštím roce.

          V centru Mikulovic v závěru roku proběhla I. etapa revitalizace středu obce – oprava dešťové kanalizace a rekonstrukce chodníku před ZŠ Mikulovice.

 

Farnost

          Počátkem roku proběhla ve farnosti tradiční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek byl věnován Charitě Jeseník.

V letošním roce byla také dokončena oprava střechy pod věží kostela v Širokém Brodě a výměna klempířských prvků v průčelí kostela. Práce vyšly na přibližně 220 tisíc Kč. Na tuto částku přispěla obec Hradec – Nová Ves třiceti a obec Mikulovice šedesáti tisíci korun. Po opravě střechy se v příštích letech plánuje instalace vyčištěného a opraveného hodinového stroje do věže kostela.

Řadu plánovaných akcí farnosti bohužel znemožnila epidemie a neuskutečnilo se ani tradiční setkání seniorů na MUNĚ, které farnost každoročně pořádala.

 

Sociální služby

DPS Soužití 2005

          Zpočátku roku probíhal život v DPS Soužití v obvyklých kolejích. V únoru byl zahájen letní semestr virtuální univerzity III. věku, věnovaný životu a dílu Leonarda da Vinciho, ale s příchodem covidu – 19 bylo vše jinak.

Celosvětová epidemie koronaviru odhalila, že mezi nejzranitelnější skupiny obyvatelstva patří senioři a lidé trpící dlouhodobými zdravotními problémy. V ČR byly epidemií těžce zasaženy některé léčebny dlouhodobě nemocných a zařízení pro seniory. Soužití 2005 v době propuknutí epidemie poskytovalo péči 46 klientům v DPS a 40 v terénu. Zaměstnanci urychleně šili a zajišťovali roušky. Brzy jim přišla materiální pomoc ze strany obce a jejích občanů. Také příbuzní klientů DPS se chovali odpovědně a omezili počet návštěv v tomto zařízení, aby nevystavili ostatní klienty riziku nákazy. Následně bylo zavedeno pravidelné testování zaměstnanců.

          Mikulovická DPS jarní vlnu epidemie zvládla a dobře si vedla i zpočátku podzimní vlny. Zatímco v jiných institucích podobného druhu na Jesenicku propukla nákaza a byly i ztráty na životech, čínský virus se Mikulovicím dlouho vyhýbal. Ale koncem roku i přes přísná hygienická opatření přece jen udeřil.

          Pod DPS opět působil Klub maminek. I jeho se dotkla epidemie covidu –19 a následná vládní opatření. S postupným uvolňováním opatření se maminky začaly opět scházet, byť zpočátku pouze pod širým nebem na dětském hřišti a teprve v červnu se program Klubu maminek rozběhl naplno. Nejprve závodem dětí na odrážedlech a jízdních kolech, který Klub maminek připravil společně s TJ Sport Mikulovice, výletem na Jelení farmu v Dětřichově a Podzimním aranžováním. S nástupem podzimní vlny covidu – 19 se vhledem k vládním opatřením mohly scházet maminky jen v maximálním počtu 10 osob, až musely přerušit činnost úplně a byly nuceny zrušit veškeré plánované akce.

          V sociálních službách v rámci podmínek daných mimořádnými protiepidemickými opatřeními působil v roce 2020 i spolek Darmoděj, který v obci provozoval nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a službu následné péče.

 

Základní škola

ZŠ Mikulovice

          Základní školu Mikulovice ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 213 dětí, o které se v 10 třídách staralo 19 pedagogických pracovníků (2 učitelé, 13 učitelek, 1 asistentka a 3 vychovatelky ve školní družině) a 12 dalších zaměstnanců v zajišťujících provoz školy a školní kuchyně. Irena Sedláková měla dělený úvazek jako asistentka pedagoga a vychovatelka v ŠD. Z mateřské dovolené se vrátila Lucie Plháková.

Nepedagogické pracovníky tvoří školník, tři uklízečky, účetní, vedoucí školní jídelny, čtyři kuchařky, řidič a školní asistentka.

Přehled pedagogických pracovníků:

 • Ivana Látalová (od 1. 1. 2015 zastupující ředitelka ZŠ)
 • Lenka Šťastná – (od 1. 1. 2015 zástupkyně ředitele ZŠ)
 • Eva Kvapilová
 • Pavla Dostálová
 • Martina Kovaříková
 • Milena Dočkalová
 • Zuzana Janíčková
 • Marcela Lužíková
 • David Hromada
 • Šárka Hoferková
 • Martina Bundilová
 • Pavlína Kapustová
 • Petra Keltošová
 • Lucie Plháková
 • Jan Vavrač
 • Anna Šarmanová (asistentka pedagoga)
 • Iva Krajčíková (vedoucí školní družiny)
 • Miroslava Modlaková (vychovatelka ŠD)
 • Irena Sedláková (vychovatelka ŠD + asistentka pedagoga)

Do prvního ročníku nastoupilo 17 žáků, ze školy v 9. ročníku odešlo 20 žáků, jeden z osmého ročníku. Dva z nich byli přijati na gymnázium, 14 na školy s úplným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou, pět na učební obory. Nouzový stav změnil nejen termíny přijímacího řízení, ale došlo i ke snížení počtu konání jednotných zkoušek ze dvou na jednu. Navíc letos neměli žáci možnost klasického odvolání v případě nepříznivého výsledku přijímacího řízení.

Počet žáků školy v posledních letech setrvale klesá.

Do chodu školy výrazně zasáhla epidemie covidu – 19. Od 11. března přestaly děti chodit do školy a přešlo se na distanční výuku, která spočívala ve vyučování na dálku. Komunikace mezi dětmi a učiteli probíhala přes sociální sítě – messenger, whatsapp, sms zprávy, telefonní hovory nebo videohovory. Děti zůstaly doma a přišly na to, že učit se sám, s počítačem a rodičem v zádech, není jednoduché. Jejich rodiče neplánovaně porozuměli učitelům víc, než by ještě pár týdnů před tím tušili. Učitelé pak zjistili, že i v jejich předmětu je látka, kterou když neproberou, svět se nezboří.

Karanténa byla postupnými kroky uvolňována, ale jako celek se žáci již ve školním roce 2019/2020 nesešli. Od 25. 5. 2020 mohla začít výuka žáků 1. stupně, a to jen za dodržování přísných pravidel, žáci druhého stupně se v plném počtu do školy nevrátili. Od 8. června se počítalo s možností dobrovolných konzultací či třídnických hodin pro žáky 2. stupně ZŠ. Nikoliv však ve formě, jako tomu bylo u žáků 1. stupně, ale např. formou příležitostné “hodiny”, aby měli žáci možnost se před prázdninami ještě setkat se svými spolužáky či učiteli, popř. mohly probíhat individuální nebo skupinové konzultace, vyzvednutí školních potřeb či věcí ze šatní skříňky nebo také opravit si známku. Nešlo tedy o každodenní aktivity. Příprava žáků 9. tříd ZŠ na přijímací zkoušky v probíhala od 11. 5. 2020 do 7. června. Od 8. června se žáci 9. ročníků mohli účastnit dobrovolných konzultací či třídnických hodin.

Na podzim 2020 se sice výuka rozběhla, ale žáci i učitelé museli ve společných prostorách vyjma třídy nosit roušky (chodby, tělocvična, jídelna) a byl omezen vstup cizích osob do školy (jen s rouškou). Dne 14. října došlo k opětovnému uzavřením všech škol vyjma mateřských

Také letos škola v průběhu školního roku spolupracovala ZŠ s různými organizacemi za účelem celkového zlepšení atmosféry ve škole a zamezení špatných vztahů mezi žáky. V rámci prevence se zaměřovala na snížení počtu neomluvených hodin, jejich počet se podařilo snížit na 22.  Nutno však podotknout, že z důvodu výjimečného stavu od 11. 3. 2020 jakákoli absence žáků nebyla vedena v třídní knize, a to ani docházka.

Učitelé se podobně jako v předchozích ročnících intenzivně zapojovali do různých forem dalšího vzdělávání v rámci kurzů DVPP.

V průběhu uzavření školy a během prázdnin došlo ke kompletní rekonstrukci čtyř učeben v hlavní budově školy.

Žáci alespoň po část roku mohli navštěvovat různé volnočasové kroužky (keramika, dovedné ruce, florbal, sportuj ve škole, čtenářský klub nebo zpívánky). Vedle toho si mohli zlepšovat znalosti v kroužcích angličtiny, cvičení z matematiky, klubu zábavné logiky a zajištěna byla i logopedie a náprava poruch učení. Účast na sportovních a vědomostních soutěžích byla narušena epidemií covidu – 19 a řada okresních a krajských kol se neuskutečnila.

V průběhu školního roku se uskutečnil pouze adaptační kurz pro žáky 6. ročníku v Osoblaze a lyžařský kurz pro žáky 5. ročníku v Dolním Údolí. Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku musel být zrušen z důvodu špatných sněhových podmínek a vodácký kurz kvůli epidemii covidu – 19.

Žáci 7. třídy, 8.A, 8.B a 9. třídy shlédli v jesenickém kině Pohoda dokumentární film „V síti“ o tématu zneužívání dětí na internetu. Účast produkčního a jedné z hereček a jejich zodpovídání dotazů pomohly dokreslit celou realitu a uvědomit si, jaký svět online komunikačních médií nás obklopuje, jak odhalit jeho úskalí, jak se bránit a jak jej smysluplně využít.

Žáci třídy 8.A a 8.B v rámci protidrogové prevence využili možnost návštěvy “protidrogového vlaku” v Jeseníku, aby zažily svou první a snad jedinou jízdu ve stopách mladého člověka, který se neubrání nástrahám drog a stane se drogově závislým.

Ve školním roce 2019/2020 také pokračoval projekt „Obědy pro děti“, který byl podpořen ze strany MŠMT, a díky tomu mohlo 16 vybraných dětí obědvat zdarma. Žáci 1. a 2. stupně dostávali začátkem každého školního měsíce vitamínovou svačinku – balíček s ovocem a zeleninou a balíček s mléčnými výrobky. ZŠ Mikulovice získala také dotaci na výuku plavání ve výši 20 tisíc Kč a děti z 1. – 3. třídy tak mohly absolvovat výuku plavání na bazénu v České Vsi zdarma.

Také letos probíhala spolupráce mezi 1. stupněm ZŠ a mikulovickou MŠ, během níž se uskutečnilo několik společných akcí mezi dětmi 1. třídy a předškoláky z MŠ.

K pravidelné denní docházce do školní družiny bylo na začátku školního roku přihlášeno 77 žáků. Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD placená rodiči činila 90 Kč měsíčně. Vychovatelky nabízely žákům spontánní aktivity, klidové hry i přípravu na vyučování. V zájmových útvarech (keramika a dovedné ruce) rozvíjely nadání žáků. Ve školní družině se také uskutečnila řada osvědčených akcí (zpočátku roku např. oblíbené Stavohrátky nebo kurz keramiky), byť jejich počet letos omezila nařízení přijatá v souvislosti s epidemií covidu – 19.

 

MŠ Mikulovice

          Mateřskou školu v Mikulovicích navštěvovalo ve školním roce 2019/20 59 dětí ve věku od dvou do šesti let, které byly umístěny ve třech odděleních. Poplatek za předškolní vzdělávání činil 220 Kč měsíčně.

          Na podzim odstartoval nový tříletý školní vzdělávací program „Návrat do minulosti“, který zavede děti k počátkům vzniku života na zemi, zajímavostem ze světa živé i neživé přírody, doby ledové a oblíbeného dinosauřího světa. Součástí ŠVP byl i projekt spolufinancovaný z EU „Společně objevujeme svět“, při kterém se děti z Mikulovic po delší přestávce opět setkaly s našimi kamarády z polské školky z Glucholaz. Projekt byl zahájen v květnu 2019 a jeho součástí v tomto roce byla 1. část plaveckého kurzu pro nejstarší děti, tvoření papírových dekorací se seniory a výlet do polského Juraparku Krasiejow. Společně proběhlo také loučení s létem v zahradě MŠ Mikulovice a ve čtvrtek 12. prosince se konala „Vánoční gastroshow“ Společnému odpoledni předcházela příprava tradičních národních jídel v obou školkách. V Polsku připravili polévku žurek, plněné bramborové pirohy a bigos s masem. V Mikulovicích se pekly kynuté koláče s povidly, nakládaná pečená krkovice a zeleninový salát.

          Kalendářní rok v MŠ Mikulovice zakončila vánoční večeře pro děti, kterou připravili zaměstnanci školky spolu s rodiči. Společná večeře s dětmi začala zpěvem vánočních písní a koled, pak děti poznávaly tradiční zvyky jako rozkrojení jablíčka, pouštění ořechových lodiček, házení pantoflem a také si společně zatancovaly. Kapra se salátem sice nahradily kuřecí řízky a hranolky, ale dětem to rozhodně nevadilo, zvláště když na závěr našly pod stromečkem od Ježíška malý dárek a domů si odnášely i dekorace, které společně s kamarády vyráběly ve školce.

Na počátku roku 2020 pokračovala MŠ Mikulovice v projektu „Cesta do pravěku“ a k tomuto tématu byly na počátku roku zaměřené i plánované aktivity. Probíhal také plavecký výcvik. Všechny plánované akce však narušil příchod epidemie covidu – 19. V průběhu dubna, kdy byla MŠ uzavřena, probíhaly opravy i úpravy tříd a zahrady. Po obnovení provozu v květnu se podařilo zorganizovat některé akce s ohledem na dodržení hygienických opatření. Mladší děti potěšily svým zpěvem seniory v penzionu, když jim zazpívaly na zahradě pod jejich okny, uskutečnil se projektový den na téma „Malý architekt“ a 23. června čekalo nejstarší děti rozloučení spojené s pasováním na školáky ve školní zahradě.

         

MŠ Široký Brod

          Podobným vývojem jako MŠ Mikulovice prošla ve školním roce 2019/2020 i školka v Širokém Brodě, kterou navštěvovalo 30 dětí, jež byly rozděleny do dvou tříd. Po podzimu a zimě plných akcí přišlo v březnu roku 2020 uzavření kvůli epidemii. V květnu se provoz školky opět rozběhl. Do prázdnin si děti užily loutkové divadlo nebo Den dětí.

 

ZUŠ Mikulovice

          Dne 2. března 2020 se v Kapli v Jeseníku uskutečnilo okresní kolo Národní soutěže MŠMT ČR žáků ve hře na klavír, které se zúčastnilo osm žáků z mikulovické pobočky. Všichni předvedli výborný výkon a Víta a Julii Štindlovy porota ocenila skvělým 1. místem s postupem do krajského kola.

       Čtrnáctiletá žákyně Zuzana Glauschová se zúčastnila 2. srpna Mezinárodní pěvecké soutěže Československo má talent (TV Prima) v hotelu Clarion v Olomouci. Zuzana se také na podzim přihlásila také Mezinárodní soutěže Hlas Slezska, která probíhala on-line, a umístila se na skvělém třetím místě.

 

Mikulovický sport

          Jak už bylo zmíněno, také do sportu vstoupily restrikce spojené s vyhlášením nouzového stavu kvůli epidemii.

 

FK Mikulovice

V lednu tohoto roku byl zvolen nový výkonný výbor. Předsedou klubu se stal Richard Zrník st., dalšími členy výboru se stali starosta Roman Šťastný, Jaroslav Maňur, Petr Bernátek a Tomáš Mrlina.

Jarní část fotbalových soutěží zůstala nedohrána. Teoreticky nikdo nepostupoval, ani nesestupoval a zdálo se, že Mikulovicím, které vedly tabulku okresního přeboru unikl postup do kraje. Nakonec se ale na ně usmálo štěstí. Z I. B třídy se totiž před startem podzimu odhlásily Zlaté Hory a Mikulovice, coby lídr okresu, využily šance.

Podzim zahájily Mikulovice v I. B třídě skvěle a po 10. kole držel tým čtvrtou příčku. Z mikulovických odchovanců kádr týmu tvořili Petr Čuj st., Jakub Karakasidis, Petr Bernátek, Marek Hájek, Karel Juřátek, Patrik Jandl, Zdeněk Záluský, Libor Alföldi, Filip Medek, Jaroslav Orel, Zdeněk Prudil, Petr Čuj ml. a Marek Kocourek. Další cca třetinu kádru tvořili hráči z Jesenicka. Bohužel úspěšný rozjezd týmu v kraji zastavil covid – 19 a soutěž byla přerušena.

Tradiční Memoriál Ivana Dosta byl letos věnován malým fotbalistům. Po letech turnajů dospělých spojených s účastí hvězd show byznysu nabrala tradiční akce spíše komorní podobu a v hledišti ji ozdobila „jen“ přítomnost tatínků a maminek. Svou roli sehrál i letošní nevyzpytatelný „covidový“ rok se zákazy a příkazy, které omezovaly pořádání hromadných akcí. Memoriálu se zúčastnily mladší a starší přípravky Mikulovic, Jeseníku, České Vsi a Javorníku.

Odchovanec mikulovického žákovského fotbalu Jiří Sláma se po postupu Pardubic do nejvyšší soutěže postupně zabydlel v roli střídajícího žolíka úspěšného nováčka nejvyšší fotbalové soutěže.

Jiří prošel fotbalovou akademií v Olomouci, kam ho od 10 let pravidelně vozili rodiče nebo děda s babičkou na tréninky. Po třech letech už byl v krajském městě na internátě a chodil do sportovní třídy. Výuka jak v normální škole, k tomu každý den fotbalový trénink. Stále však byl hráčem Mikulovic. Rok hostoval v Jeseníku, potom v Sigmě Olomouc. Za tu také nastupoval v mužstvech své věkové kategorie a prošel reprezentačními výběry U 18–U 20. Letos je v širším reprezentačním výběru U 21. Od 18 let také trénoval s A mužstvem Sigmy, které vedl trenér Jílek a v roce 2018 v Praze odehrál prvních 15 minut v nejvyšší soutěži v zápase proti Slavii. Sigma měla tehdy hodně nabitý kádr, a vedením klubu mu bylo doporučeno, aby šel někam na hostování. V roce 2019 tedy vyrazil do Pardubic, které hrály NFL a pomýšlely na postup do nejvyšší soutěže. Celý podzim ho však 2019 trápily zdravotní problémy a do formy se na jaře 2020 dostával v pardubickém béčku v ČFL. Do A týmu jsem se vrátil na poslední zápas Pardubic v NFL a mohl slavit vysněný postup do nejvyšší soutěže. Na podzim tohoto roku nováček Fortuna ligy překvapil dobrými výkony a neporazila ho ani mistrovská Slavie Praha. Mikulovický Jirka Sláma byl u toho! 

 

TJ Sport Mikulovice

          Přes lapálie spojené s covidem – 19 a dočasným přerušením veškerých sportovních aktivit pokračovala letos ve své činnosti také TJ Sport Mikulovice.

          Z výroční zprávy na konci roku 2020: „Po státem vydaných omezeních byla přerušena činnost jednotlivých oddílů a práce s mládeží. Předčasně byly ukončeny okresní a krajské soutěže. Většina plánovaných kulturních a společenských akcí pořádaných místními spolky musela být zrušena. V současnosti pod hlavičkou TJ působí osm oddílů, ve kterých sportuje 240 členů, z toho 58 je sportovců do 18 let. Vyzvedl bych činnost oddílů aikida, aerobiku, stolního tenisu a cvičení rodičů s dětmi, které se věnují celoročně práci s dětmi a mládeží. Sokolovna neslouží jen ke sportovní činnosti, ale její zázemí využívají i další místní organizace.

          Největších sportovních úspěchů dosahovali stolní tenisté TJ Sport. A tým ve složení Josef Pokorný, Tomáš Lužík a František Vrána, spolu s veteránem slavných jesenických časů v nejvyšší soutěži – Milošem Matějíčkem starším, se po postupu do druhé nejvyšší krajské soutěže (KS 1) dokázal na začátku roku vyhnout sestupovým starostem a jeho vzestup tabulkou zastavil až covid–19. Mikulovický stolní tenis měl ještě další dva týmy (B a C) v okresním přeboru.

          Na podzim předvádělo mikulovické Áčko v KS 1 ještě lepší výkony a po čtvrtém kole se dokonce vyhouplo na čas do čela soutěže. Bohužel stopku soutěžím vystavil covid – 19.

          Zástupci TJ Sport Mikulovice se však nevěnovali jen sportovní činnosti, ale spolupodíleli se na organizaci řady akcí – jako např. Rozloučení s prázdninami (na hřišti V Zátiší) kde začínalo putování za pokladem, při kterém děti plnily různé pohádkové úkoly. Z podobného ranku byl Wikiho karneval s mimoni pořádaný s MŠ Mikulovice v sokolovně.

           V poslední den roku uspořádala TJ Sport Mikulovice nultý ročník Silvestrovského mrože, kdy se pět odvážlivců ponořilo do ledových vod Bělé. Akce měla i v souvislosti s epidemií (nutnost posilování obranyschopnosti organismu) pozitivní ohlas a měla by se opakovat i v příštích letech.

 

AMK Mikulovice

          Zimní rallye MUNA stihl AMK Mikulovice uspořádat ještě před nástupem epidemie. Bohužel opět bez sněhu… Závodilo se v kategoriích benzín do 1.6, do 2.0 a nad 2.0; diesel v kategoriích do 2.0 a nad 2.0; speciály, veteráni, motocykly, „fichtl“ Cup a recesisté. Časy měřila profesionální časomíra a bohaté občerstvení čekalo na diváky jak v Lesním baru, tak i v depu.

V létě se na MUNĚ závodilo dokonce dvakrát – v červnu a v srpnu.

V červnu vytoužený déšť zkropil trať jen v době rychlostní zkoušky, zatímco na večerní zábavu se počasí umoudřilo. Celkem se na start postavilo 66 závodníků za volanty svých speciálů, dalších pět jich bylo v kategorii moto a za volant usedlo i šest děvčat. Sjeli se jezdci z celé ČR, ten nejvzdálenější, Vladan Březina, přijel až z Českých Budějovic. Podél 5,5 km dlouhé rychlostní zkoušky sledovalo závod velké množství diváků. Časy měřila profesionální časomíra a po dvou dopoledních tréninkových kolech, přišel odpoledne ostrý závod. Ke dvěma soutěžním kolům přibylo nakonec i třetí za hustého deště, který si jezdci doslova vymodlili. Večer následoval na louce za sokolovnou koncert skupiny Corouhave.

Srpnové letní rallye na MUNĚ se zúčastnilo 67 posádek a přes 500 diváků. Vybudována byla zpomalovací šikana, na nebezpečných místech byly rozmístěny pneumatiky. Po zkušenostech z jara byly kolem tratě rozmístěny foto pasti, aby nikdo netrénoval mimo stanovenou dobu, kdy je komunikace uzavřena. V areálu se totiž v době prázdnin ve zvýšené míře pohybovali majitelé zdejších nemovitostí, byly zde děti ze dvou táborů a v neposlední řadě by to nebylo fér i vůči ostatním závodníkům. Paradoxně se při kontrole fotopastí ukázalo, že ze strachu před odhalením přestali jezdit i místní „sběratelé“ dřeva. Duchovním otcem motoristických závodů v Mikulovicích byl Hynek Janík.

 

Šipkaři

          Mikulovický šipkařský klub patřil na jaře k favoritům postupu do čtyřčlenného play off, ale naději na dobrý výsledek zhatil Křemílkům covid–19. Na podzim se Jesenická liga šipkařů pořádně ani nerozběhla a už ji zastavily protiepidemická opatření a uzavření hracích míst v hospodách. Křemílkům se po odchodu největších opor do České Vsi příliš nedařilo a okupovali spodek tabulky.

 

Sportovní hala a Fitcentrum

Sportovní hala Mikulovice byla v roce 2020 v jedenáctém roce svého provozu. Sloužila žákům ZŠ Mikulovice k výuce tělocviku a byla zároveň využívána ke sportovním aktivitám oddílů i jednotlivců jak z Mikulovic, tak i z ostatních obcí okresu a sousedního Polska. Do provozu haly letos výrazně zasáhla opatření proti covidu–19, která omezila sportování.

Nejvíce hodin pronájmu komerčního využití připadalo na oddíl moderní gymnastiky La Pirouette Jeseník (cca 23 %), in line hokejisty, privátní hodiny firmy Látal, volejbalisty, malé fotbalisty FK Mikulovic a fotbalové turnaje malých fotbalistů v rámci OFS a letní pobyt mladých basketbalistů z Hradce Králové. Na ztrátě se vedle epidemie podílel zánik tradičních turnajů ve volejbale pořádaných OVS Jeseník, žádné volejbalové turnaje OVK Jeseník na podzim, ukončení hodin volejbalu TJ Sport Mikulovice, dramatický pokles počtu hodin aerobiku a zumby TJ Sport Mikulovice a také další pokles zájmu polských klientů o pronájem haly. Kvůli koronaviru se podařilo uspořádat pouze jeden turnaj organizovaný správcem SH a neproběhl ani tradiční halový turnaj v tenisu. Komerční tržby byly cca o 20 % menší než v roce 2019. V průběhu jarní vlny epidemie byla v mikulovické sportovní hale ubytována armáda ČR pomáhající střežit hranice.

Investice do oprav v roce 2020 se týkaly teplovzdušného vytápění palubovky a čerpadla v kotelně. Letos se neobjevily žádné problémy se zatékáním do haly.

Fitness centrum (posilovna) má za sebou druhý (třetí částečný) rok provozu, který však z důvodu epidemie koronaviru nebyl kompletní. Přesto se odhadované tržby (50 000 Kč) téměř podařilo naplnit a příjem z provozu Fitcentra za rok 2020 činil 48 550 Kč. Výraznou úsporou byla výroba některých cvičebních a pomocných prvků (stojan na činky) svépomocí, stejně jako oprava poškozených rotopedů, kde náklady představovala jen vlastní cena náhradních dílů a poštovné. Fitcentrum si našlo stálou základnu klientů.

Stará posilovna (Suchý, Eliáš) pod zdravotním střediskem zanikla. V provozu je v Mikulovicích ještě Fitcentrum u hranic, které vedle svého obchodu s potravinami provozuje firma Šíbl. To však navštěvují hlavně klienti z Polska.

 

Letiště

          Tradiční Priessnitzův pohár parašutistů v přesnosti přistání na letišti měl letos na programu 22. ročník. Dlouho to ale vypadalo, že se snad ani konat nebude, neboť počasí si s pořadateli z Paraklubu Jeseník a se třicítkou závodníků z Čech, Moravy, Polska a Německa řádně zašpásovalo. Páteční trénink musel být zrušen, neboť foukal příliš silný vítr a sobota propršela. Vše se tedy muselo stihnout v neděli. Soutěžilo se jak v jednotlivcích, tak i týmech a každý závodník měl po tréninkovém seskoku tři soutěžní pokusy, jejichž výsledky se sčítaly. Střed terče měřil pouhé dva centimetry a přesnost přistání byla měřena elektronicky. Když už se zdálo, že vše proběhne naprosto hladce, přišla krátká, ale prudká dešťová přeháňka a trojici, která byla ve vzduchu, znemožnila regulérní pokus. Muselo se čekat na vyschnutí padáků a teprve po regulérním skoku byly obě soutěže uzavřeny.

 

Spolkový život v obci

          V průběhu roku činnost řady spolků znemožnila nebo omezila epidemie covidu–19 a některé plánované akce se nemohly uskutečnit (např. Velikonoční výstava, Dny obce Mikulovice, tradiční jarmark apod.)

 

MSRPDŠ

          MSRPDŠ při ZŠ Mikulovice zahájilo svou činnost v roce 2020 mimořádně vydařeným plesem, který nesl název „Noc filmových hvězd“. A jako v Hollywoodu to také vypadalo v mikulovické sokolovně. Na ples přišly místní i „světové“ celebrity, ze stropu visely vlajky a další bombastická výzdoba, na pódium vedl červený koberec. Nechyběla ani fantastická tombola s 300 malými a 30 velkými cenami a velkolepá výzdoba v kombinaci černé a zlaté, kterou doplňovaly ukázky z filmů. Děvčata z MSRPDŠ pod vedením Gabriely Halodové nacvičila předtančení a celý sál byl plný krásných kostýmů a masek. To ještě obyvatelé Mikulovic netušili, že přijde covid–19.

          MSRPDŠ tak nemohlo uskutečnit plánovanou Velikonoční výstavu, Slet čarodějnic, Den matek spojený se dnem otevřených dveří na ZŠ Mikulovice a Den dětí.

 

Mikulovický spolek žen

Na jaře se členky MSŽ velmi aktivně zapojily do šití roušek a velmi tím pomohly nejen DPS Soužití, ale i řadě obyvatel obce. Skromně (vzhledem k protiepidemickým opatřením) oslavily Den matek a teprve 12. června si mohly volně vyrazit za nádherného počasí na posádku a tam si posedět u ohně a opéci si dobroty. O prázdninách se členky MSŽ vypravily na výlet na zahrádkářskou výstavu ve Věžkách a na prohlídku Kroměříže a rozjely projekt česko-polské kulinářské spolupráce.

V září uspořádaly členky MSŽ ve spolupráci s dalšími mikulovickými spolky opět Retrohry. Tentokrát se uskutečnily na louce za sokolovnou a po slavnostním nástupu spolků se soutěžilo v různých soutěžích – skládání kostek, jízdě s kolečky, petangu, skákání přes gumu, střelbě ze vzduchovky a v různých kvizech. Mikulovičtí hasiči předvedli ukázku zásahu při požáru a oddíl aikida TJ Sport Mikulovice se prezentoval exotickým bojovým uměním. Zlatým hřebem odpoledne však byla retromódní přehlídka na červeném koberci, kde vystupujícím „modelkám“ aplaudovali všichni přítomní. Nechybělo ani výborné občerstvení s pečenými makrelami a program Retroher uzavřela večerní taneční zábava.

 

Mikulovický spolek aktivních seniorů

          Senioři patřili k nejohroženější věkové skupině, takže činnost Mikulovického spolku aktivních seniorů byla v letošním roce pozastavena, a kromě několika málo setkání (tanečků) na začátku roku se nepodařilo uskutečnit téměř nic z původně naplánovaného programu.

 

Skauti

          Nový rok zahájili skauti už tradičně Tříkrálovou sbírkou pro Charitu Jeseník. Hned po Novém roce vyrazilo pět skupinek koledníků se zapečetěnými pokladničkami napříč Mikulovicemi, Supíkovicemi, Kolnovicemi a Širokým Brodem, aby svým zpěvem potěšili spoluobčany a zároveň vykoledovali nějaký příspěvek na dobročinné účely.

          V průběhu roku byla v souvislosti s epidemií činnost oddílu pozastavena, pouze o prázdninách prožili skauti týden v Olomouci, kde navštívili mnoho kulturních památek a jiných zajímavých míst. Na podzim do jejich plánů opět vstoupil covid–19.

 

Trochu jiná škola

        Covid–19 dolehl také na plánované akce Trochu jiné školy. Neuskutečnily se jarní a podzimní víkendové výjezdy a omezení a zavřené hranice na Slovensku zhatily podzimní cestu na Malou Fatru. Proběhl tak pouze letní tábor „Rychleby“, který měl základnu v tělocvičně skorošické základní školy a děti v jeho průběhu poznávaly nejen Javornicko a Vidnavsko, ale i polské příhraničí.

 

SDH Mikulovice

          Mikulovičtí hasiči i letos byli zařazeni do kategorie jednotek požární ochrany II. stupně zajišťující výjezd zásahového družstva (1+5) s dobou výjezdu do 5 minut a příjezdu na místo zásahu do 10 min. Ve své činnosti tak výrazně pomáhali profesionálním hasičům z Hasičského záchranného sboru Jeseník při řešení zásahů v Mikulovicích a jejich okolí. V průběhu roku se podíleli na likvidaci 11 požárů, asistovali u 4 dopravních nehod a 28 x poskytovali technickou pomoc. V průběhu roku také absolvovali několik školení a výcvikových programů, které byly zaměřeny na zlepšení zásahové činnosti v nestandardních podmínkách (dekontaminace, ropné havárie, požáry hořlavých kapalin v nádržích, požáry skládek TKO apod.)

Vedle své zásahové činnosti se také věnovali přípravě a zajištění četných společenských akcí v obci (Rallye MUNA, Setkání Trucků, spolupráce s ostatními spolky při organizaci plesu, Retroher atd.). Během prázdnin připravili další ročník Železného hasiče, který se na ploše u hasičské zbrojnice konal první srpnový den. Do soutěže se přihlásilo několik desítek tvrdých chlapů i děvčat, kteří soutěžili ve fyzicky velice náročných podmínkách navozujících skutečný zásah u požáru.

 

Setkání trucků

          Událostí roku ve Sportovně-rekreačním areálu u hranic (Psotka ml.) bylo prázdninové setkání trucků. Akci organizoval spolek PRO TRUCK Jeseník, který má však některé své členy i v Mikulovicích a obec Mikulovice proto setkání podpořila z grantového fondu obce. V pátek večer proběhla impozantní spanilá jízda Jesenickem zakončená na náměstí v Jeseníku a v sobotu byly v areálu u hranic všechny vyšperkované kamiony přístupné veřejnosti. K tomu samozřejmě spousta atrakcí pro děti a bohaté občerstvení. Večer následovalo ocenění majitelů nejkrásnějších strojů a taneční zábava.

 

SDH a Sokol Široký Brod

          V průběhu roku měla jednotka SDH Široký Brod sloužící v režimu JPO V sedm zásahů, z toho čtyřikrát u požáru. Jednotka má celkem devět členů a k zásahu vyjíždí s Fordem Transit s přívěsným vozíkem, na němž je zásahové čerpadlo.

Hasičská liga Praděd byla letos kvůli proticovidovým opatřením zrušena a hasičům ze SDH Široký Brod se tak v rámci okresu nabízela jen malá možnost uplatnění v soutěžích. V době, kdy to bylo povoleno, se konaly jen pohárové soutěže, ale těch nebylo mnoho, neboť rozhodnutím ministerstva zdravotnictví byl omezen počet návštěvníků.

          Slabou náplastí za zrušenou soutěž byl tradiční červencový závod v Širokém Brodě, byť se ho zúčastnilo 22 týmů mužů z Bruntálska a Jesenicka, 5 týmů žen a 2 týmy veteránů. Domácí v závodě potvrdili starou pravdu, že se jim před vlastním publikem tolik nedaří jako venku a skončili na sedmém místě. Elitní desítku pak uzavíral B tým Širokého Brodu. Veteráni svou kategorii vyhráli.

Veteráni SDH také jezdili na soutěže šumperského Holba Cupu. Protože se přihlásili až po uzávěrce soutěže, nemohli být klasifikování v celkovém hodnocení, ale pouze v jednotlivých závodech. V nich se jim dařilo a neoficiálně skončili v celkovém pořadí ročníku druzí.

TJ Sokol Široký Brod uspořádal v září setkání současných i bývalých obyvatel této místní části Mikulovic. U „sokolovny“ vyrostly stany, od rána se grilovalo prasátko a na plotně voněl guláš. Dorazili i ti, kteří třeba již z osady odešli za svými dětmi, do DPS nebo se prostě jen odstěhovali. V sokolovně zároveň probíhalo promítání dokumentů z historie Širokého Brodu. Také účastníci setkání si s sebou přinesli fotografie z mládí a při jejich prohlížení se užila spousta legrace. Lidé si zavzpomínali na časy, kdy spolu chodili na brigády a akce Z. Nechybělo ani bohaté občerstvení.

          Poslední srpnovou sobotu se také v Širokém Brodě konal tradiční nohejbalový turnaj. Přestože se v noci přes Jesenicko převalila tlaková níže a létaly hromy a blesky, ráno déšť ustal a mírný pokles teplot z předchozích veder aktéři turnaje jen uvítali. Turnaj měl výbornou sportovní úroveň i zajištění v podobě bohatého občerstvení a hodnotných cen.

 

Kolnovice

V červnu 2020 byla provedena kompletní rekonstrukce silnice III/4579 do místní části Kolnovice, která získala nový asfaltový povrch. Starou cestu, kterou vedle místních využívají v hojné míře i Poláci ze sousedních Gieraltic a Glucholaz, zdevastovaly těžké nákladní automobily s pískem vyjíždějící z místní pískovny.

V tomto měsíci se také konala tradiční pouť v místním kostele. Už loni byl její termín v souvislosti se změnou zasvěcení přesunut na červen. Po druhé světové válce bylo původní zasvěcení sv. Rochu změněno na zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně (Božskému Srdci Páně). Triumfální oblouk kostela v Kolnovicích se tehdy dočkal nové výmalby připomínající nejen nové zasvěcení ale i jazyk nových osídlenců. Ti však nebyli žádnými barbary a obraz původního patrona kostela sv. Rocha ve svatostánku ponechali. S nástupem komunistů k moci upadal náboženský život v Kolnovicích stejně rychle, jak klesal počet zdejších obyvatel. Pravidelné bohoslužby vystřídala pouze jednou ročně konaná pouť. Po Sametové revoluci zesílil příliv rodáků z Německa, toužících ještě jednou v životě vidět místa svého dětství a biřmování. Poutě v Kolnovicích se tehdy opět začaly konat na svátek sv. Rocha a v novém miléniu přicházeli na pouť do Kolnovic v procesí i věřící ze sousedních polských Gieraltic. Loni se termín pouti vrátil na třetí pátek po letnicích – tedy na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Také letos proběhla pouť v červnu, vzhledem k jarní epidemii koronaviru však tentokrát nedorazili žádní poutníci ze zahraničí.Covid–19                                                                                                        s. 1–3

Události ve světě                                                                                            s. 3–4

Události v ČR                                                                                                     s. 4 

Události na Jesenicku                                                                                     s. 4–5

Události v Mikulovicích

 • Covid–19 v Mikulovicích                                                                              s. 5–6 
 • Stav obyvatelstva, počasí                                                                                   s. 6 
 • Přeshraniční spolupráce                                                                                 s. 6–7

Popis obce

 • Vodovod, kanalizace, plynofikace, elektrické a telekomunikační sítě          s. 7–8
 • Občanská vybavenost                                                                                     s. 8–9
 • Bezpečnostní situace                                                                                          s. 9
 • Investiční akce                                                                                                 s. 10
 • Farnost Mikulovice                                                                                    s. 10–11 
 • Sociální služby – Soužití 2005, Darmoděj                                                       s. 11
 • ZŠ, MŠ a ZUŠ                                                                                            s. 12–16
 • Mikulovický sport (FK, TJ Sport, AMK, šipkaři, sportovní hala, letiště) s. 16–20                                                          
 • Spolkový život (MSRPDŠ, MSŽ, MSAS, Skauti, Trochu jiná škola, SDH Mikulovice, Setkání Trucků                                                                       s. 20–23
 • Široký Brod, Kolnovice                                                                             s. 23–25  

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kino

kino-MIKULOVICE

Datum a čas

Dnes je středa, 17. 4. 2024, 18:21:21

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Partneři

   mikulovice   hradec-nova-ves   supikovice48   pisecna   velke-kunetice   zlate-hory   głuchołazy   jesenik   rejviz   pakosławice   krasna-kosice   sverzov